ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

30. června 2023
Hezké prázdniny
Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně vám přejeme fantastické letní prázdniny plné slunce, smíchu a nezapomenutelných dobrodružství. Rodičům děkujeme za jejich skvělou spolupráci, cenné pochopení a dlouhodobou podporu.
Vám, naši skvělí žáci, přejeme, abyste využili každou minutu těchto prázdnin k objevování nových míst, k rozvoji svých talentů a k odpočinku, který si zasloužíte. Užijte si každý okamžik, ať už jste na dovolené, v přírodě nebo doma s rodinou.
Těšíme se na setkání s vámi po prázdninách, plní dojmu a příběhů, které s námi budete sdílet.

Krásné léto a v pondělí 04. 09. 2023 se těšíme na shledanou

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
29. června 2023
1. B, 4. B - Indiánská stopovaná

Ve čtvrtek 29. června 2023 si žáci 4. B s plavčíky 1. B zavzpomínali na společný školní výlet do indiánské vesničky v Růžové formou “INDIÁNSKÉ STOPOVANÉ“. Stopaři se vypravili po stopách čtyř „indiánek“ ve 3 skupinách složených ze dvojic náčelník + bojovník (čtvrťák + prvňáček) pro společné vystopování tajenky. Po splnění 11 vystopovaných úkolů a vyřešení tajenky je čekalo indiánské malování na obličej, sportovní hry s míčem a závěrečné vyhlášení. Celé přípravy včetně odměn, diplomů, programu a závěrečného vyhlášení se aktivně ujaly indiánky ze 4. B - Ema Štrossová, Alice a Klárka Šeflovy, Kája Záhorková, kterým tímto ještě jednou DĚKUJEME za krásné dopoledne. 

  1B, 4B - Indiánská stopovaná (22 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová                                               
28. června 2023
1. B - Za poznáním do Děčína

Ve středu 28. června 2023 vypluli plavčíci 1. B za poznáním do Děčína. Prvním zážitkem byla už samotná jízda vlakem - mnozí z nich jeli vlakem poprvé. V Děčíně plavčíci vyšplhali za výhledy na Pastýřskou stěnu. Po té seběhli přes Červený vrch a Tyršův most pod Děčínský zámek, kde si všichni plavčíci vyzkoušeli svou sílu a odvahu na „ferratě“ pod jeho věží. Následovala výprava za pávy na Děčínský zámek. Přirovnání „být pyšný jako páv“ nám dokonale předvedli 3 paví kohouti. Na závěr nemohla chybět letní sladká odměna za prima plavbu.   

  1B - Za poznáním do Děčína (13 obrázků)                                                                                                                                                            

Mgr. M. Rejmanová
 
28. června 2023
1. A - návštěva v knihovně

My, prvňáci z 1. A, jsme v úterý 27. června 2023 navštívili knihovnu v Benešově nad Ploučnicí. Přivítala nás velmi příjemná paní knihovnice, která se nás nejdříve ptala, jak umíme číst a co zrovna teď čteme, kdo nám doma čte nebo jestli si čteme sami. Paní knihovnice nám o knihách vyprávěla a dozvěděli jsme se od ní, jak si můžeme knihy v knihovně vypůjčit. Potom  jsme si knížky vybírali a četli.

  1A - Návštěva knihovny (8 obrázků) 

Z knihovny jsme odcházeli s tím, že teď už víme, jak se dostat k hezké knížce a přes prázdniny si ji přečíst.

Mgr. J. Janoušková
 
27. června 2023
3. B - Piknik v „Třešňovém sadu“

Dne 26. června 2023 si třída 3. B díky víle Elence (paní Zichové) užila jeden ze závěrečných dní školního roku v „Třešňovém sadu“. Víla Elenka nás provázela celé tři roky a vždy pro nás připravila nádherné dopoledne. Děti měly možnost sportovat, dozvědět se opět něco nového o přírodě, vyrobit nádherná srdíčka. Zkusily se nejen své sportovní dovednosti, obratnost, rychlost, ale také manuální zručnost a spolupráci při tvorbě mraveniště. Samozřejmě bylo připravené i občerstvení, které se neslo v duchu zdravé stravy, sýrové pomazánky, zeleniny, třešní nebo melounu.

  3B - Piknik v Třešňovém sadu (15 obrázků) 

Moc děkuji za celé tři roky, které jsem měla možnost s Vámi spolupracovat, paní Zichová!

Mgr. H. Svobodová
 
27. června 2023
1. A - školní výlet do ZOO Děčín

V pondělí 26. června 2023 se žáci 1. A vypravili na školní výlet do děčínské ZOO. Tam měli vybraný program o lesních zvířátkách. Část prožili v lese, část prohlídkou v ZOO a na závěr si byli prohlédnout kosti zvířat, žáci si mohli pohladit hada a ještěra v ZOO-škole. Poznávali též zvuky lesních zvířat. Potom se přesunuli do expozice Rajské ostrovy, kde viděli hlavně mořské živočichy, ale také želvy, lemury a ještěry.
                                                      1A - Výlet do ZOO Děčín (24 obrázků) 
Výlet si všichni užili, i když bylo veliké vedro, a v pořádku se vrátili domů.

Mgr. J. Janoušková
 
26. června 2023
7. C - Projektový den Biblické příběhy

Žáci 7. C završili celoroční práci se Starým zákonem projektovým dnem. V průběhu celého školního roku četli Biblické příběhy od Ivana Olbrachta a dnes plnili různé literární úkoly vztahující se k tématu, např. vysvětlovali původ a dnešní význam biblických frazémů, sestavovali rodokmen od Adama, hledali indicie prostřednictvím mluvnických úkolů. V druhé, výtvarné části si pak vybrali biblickou postavu a výtvarně ji ztvárnili.   7C - PD s biblickými příběhy (5 obrázků) 

Bylo to příjemné završení literatury na konci školního roku.
 
Mgr. S. Matysová
Mgr. M. Zákravská
 
26. června 2023
Sportovní olympiáda na Bílé
 

Žákovský parlament si pro naše nejmenší žáky připravil sportovní olympiádu. Sportovní klání proběhlo pro přípravnou třídu, prvňáčky, druháky a třeťáky dne 22. června 2023. Vzhledem k velmi teplému počasí se celá akce přesunula do prostor budovy prvního stupně. Začátek této akce, která byla nabitá sportovním duchem, započal v prostorách malé tělocvičny. Zde proběhl společný nástup všech sportovců a pořadatelů z řad žákovského parlamentu. Naši sportovci nastoupili, tak jak se patří na olympiádě, v zástupu a s připravenými vlajkami svých tříd. Musíme ocenit krásné a povedené zpracování vlajek. Parlamenťáci dostali přidělené třidy, kterým dělali průvodce po celé sportovní klání. Děti poměřily své síly a schopnosti v šesti disciplínách: člunkový běh, hod frisbee, skákání v pytlích, trojitý skok do dálky, překážková dráha s míčkem a sběr míčků na čas. Bylo hezké vidět, jak si třídy navzájem fandí a podporují se ve svých výkonech. Celý den nás všechny provázela skvělá sportovní nálada. Po absolvování všech disciplín parlament čekal nelehký úkol, a to vyhodnocení všech individuálních výsledků. Po chvíli odpočinku se vyhlašování výsledků, na které všichni netrpělivě čekali, přemístilo do parku pod školou, kde vládlo příjemné klima. Parlamenťáci si pro naše sportovce připravili diplomy, medaile, stupně vítězů, olympijskou pochodeň a olympijské kruhy. Aby celý den byl zakončený v bujaré sportovní náladě, byla pro žáky připravena poslední disciplína. Přetahování lanem mezi jednotlivými třídami rozproudilo krev všem zúčastněným. Atmosféra byla doslova dechberoucí. Velmi nás těší, že se tato akce našim žáčkům líbila a mohli jsme jim zpříjemnit poslední dny školního roku. Parlamenťáky organizace této akce natolik nadchla, že příští rok navážou se stejným ne-li větším odhodláním takovéto akce připravovat častěji.  
kům líbila a mohli jsme jim zpříjemnit poslední dny školního roku. Parlamenťáky organizace této akce natolik nadchla, že příští rok navážou se stejným ne-li větším odhodláním takovéto akce připravovat častěji.  

  Sportovní olympiáda (30 obrázků) 

Děkujeme všem paním učitelkám a asistentkám pedagoga zúčastněných tříd za jejich pomoc při této akci. 

M. Miňovská

25. června 2023
6. C - Projektový den Staré řecké báje a pověsti

V pátek 23. června 2023 poslední ze 6. tříd, 6. C, zúročila své znalosti ze Starých řeckých bájí v projektovém dni. I oni se v průběhu školního roku seznámili s celou knihou formou referátů a nyní plnili rozličné literární a mluvnické úkoly vztahující se k tomuto tématu.           
                                                                                      

Celý den proběhl v harmonii a tvůrčí činnosti, v příjemné atmosféře.
   
Mgr. S. Matysová
 
24. června 2023
7. A - Výlet Dymník
 

V úterý 20.června 2023 se vydali žáci 7.A na školní výlet na Dymník u Rumburku. Vyráželi jsme již v brzkých ranních hodinách, ale nakonec všichni dorazili a my mohli odjet z nádraží směr Rumburk. Cesta vlakem byla pohodová a plná očekávání.  

Z Rumburku jsme se vydali po žluté a zelené turistické značce na Dymník. Chlapci prozkoumávali okolí stezky a těšili se na fotbalgolf, který je čekal. Dívky byly také zvědavé, zda je hra bude bavit.  

Po vystoupání nahoru nás čekalo překvapení v podobě hezkého areálu s restaurací a hřištěm. Přivítali jsme osvěžení, několikaminutový odpočinek a pak už jsme se vrhli s nadšením do hry fotbalgolfu. 

Fotbalgolf všechny velmi mile překvapil a hra nás opravdu bavila. Po hře jsme se vydali také na rozhlednu, kde jsme si prohlédli nejbližší okolí. Nakonec nás čekalo občerstvení v místní restauraci. I přes počáteční nezdar, jsme si nakonec vyzkoušeli, jak se chovat slušně v restauraci, jak si objednat a požádat o zaplacení. 

Naše cesta zpátky nás zavedla do Krásné Lípy. Tam jsme nastoupili na vlak směr Benešov nad Ploučnicí a celí zmožení a unavení se těšili domů. 

Byl to krásný den plný zážitků. 

Mgr. K. Adámková 

20. června 2023
Škola v pohybu podruhé

Letos ji podruhé, tentokrát v pondělí 19. června 2023, věnoval našim mladším žákům čas trenér pan Miroslav Zdražil -  Grassrootts trenér mládeže FAČR. Jeho trenérské zkušenosti opět zjišťovaly, jak jsou na tom žáci v pohybové rychlosti, výbušné síle, postřehu a celkové orientaci v prostoru společně s vnímáním různých povelů. Sportovní aktivity, které lze v rámci TV zařadit do výuky, si tentokrát vyzkoušeli ti nejmladší na naší škole, žáci přípravného ročníku, první třídy a žáci 2. A. Pohybové činnosti byly velice inspirativní zároveň i pro učitele.
Tímto chci ještě jednou poděkovat panu Miroslavu Zdražilovi a věřím, že našim žákům v následujícím školním roce věnuje opět pár hodin ze svého času, protože jeho činnost má velký přínos pro zdraví všech.

Za všechny ročníky Mgr. H. Svobodová
 
18. června 2023
7. A - Den pro školu s odborníkem
 

Ve středu 14. června 2023 jsme u nás ve škole přivítali paní Petru Tvrzovou, která nám v rámci projektu Den pro školu přijela povědět svůj osobní inspirující příběh a společně jsme poté hledali své talenty.  

Naučili jsme se, že každý z nás nahlíží na stejnou situaci jinak a každý z nás se v životě rozhoduje podle vlastních nastavených měřítek a hodnot. Nakonec jsme každý hledal aspoň jeden svůj talent, jednu činnost či oblast, ve které jsme dobří a vynikáme v ní.  

 

Návštěva paní Tvrzové byla velmi obohacující. Je velká škoda, že někteří žáci 7. A této příležitosti naučit se a zažít něco neobvyklého nevyužili a během programu nedodržovali domluvená pravidla. 

Mgr. K. Adámková

18. června 2023
1. B, 4. B - Společně Indiánskou stezkou

Ve čtvrtek 15. června 2023 se společně žáci 1. B a 4. B vydali za Indiány do indiánské vesničky „Rosehill“.  Seznámili se zde blíže se životem prérijních indiánů ze Severní Ameriky. Nahlédli do indiánských týpí, zastříleli si z luku, zahráli si hry indiánských dětí, vyrobili si z kůže náramek, naučili se indiánskou píseň a zvládli i indiánský tanec, někteří vymysleli i vlastní. V poledne si nad ohněm rozdělaným křesáním opekli „buřtíky“. Závěrem si ve dvojicích 1 náčelník (čtvrťák) a 1 bojovník (prvňáček) si úspěšně proběhli kvíz „Na indiánské stezce“, kde zúročili nabyté vědomosti z indiánského života, a za který získali indiánskou odměnu.
  1B, 4B - Společně Indiánskou stezkou (26 obrázků) 

Den plný zážitků, informací, radostí, přátelství a pohybu pak při zpáteční cestě domů „polovinu autobusu“ uspal.

Mgr. A. Špačková, Mgr. M. Rejmanová
 
18. června 2023
Ze života včel

Dvě dopoledne (9. a 14. června 2023) věnoval pan Miroslav Špička za pomoci pana školníka Jaroslava Šilharta našim žákům. Připravil si pro ně přednášku o včelách a přivezl s sebou i dva skleněné úly, aby si žáci nemuseli jen představit „jak to chodí v úlu“, ale aby včelí život poznali na vlastní oči. Děti viděly, jak včely vystavují plástve, jak se ze zavíčkovaného plodiště líhne mladuška, nebo matku, která klade vajíčka. Dále si mohly vyzkoušet včelařský oděv, složit včelí puzzle, prohlédnout obrázky a model včely a poznat tak části jejího těla.

  Ze života včel (12 obrázků) 

Moc děkujeme za zajímavou přednášku.  

Mgr. M. Turková
 
17. června 2023
7. A - Středověké vaření žáků

V úterý 13. června 2023 zažili žáci 7.A netradiční odpolední vyučování. Na hodině vaření by nebylo nic zvláštního, ale hodina vaření středověkých jídel je už zcela jiná záležitost. Povedlo se nám takto propojit hodiny dějepisu, výchovy ke zdraví a pracovních činností. 

 Na začátku se žáci dozvěděli několik zajímavostí o středověkém stravování a potom si sami vyzkoušeli uvařit několik receptů.  

Ve středověku neměli příliš často maso, a tak jsme nahradili bílkoviny luštěninami – hrachové placičky nás všechny velmi mile překvapily vynikající chutí a křupavostí. Dále jsme vyzkoušeli hustou chlebovou polévku, protože husté polévky byly základem středověké kuchyně. V neposlední řadě patřily do středověké stravy také kaše – my jsme uvařili jáhlovou. Ve středověku to měli také těžké se slazením, a tak jsme si uvařili k oslazení a oživení kaše tzv. mrkvový máz. Mrkev s medem, máslem a kořením byla příjemně sladká a s jáhlovou kaší to byla jedinečná kombinace. 

  7A - Středověké vaření (10 obrázků) 

Někteří jídlům zpočátku nevěřili, ale nakonec každý sebral odvahu a aspoň trochu ochutnal. 

Mgr. K. Adámková

15. června 2023
6. A - Výlet na Komáří vížku

Poslední dny školního roku si zpestřují žáci ze 6.A společnými výlety. Tentokrát jsme se vydali vlakem do Krupky u Teplic, abychom navštívili Komáří vížku. Tato významná dominanta Krušných hor je velice atraktivní zejména tím, že na její vrchol vede nejstarší provozovaná osobní visutá lanová dráha v Česku. Délka lanovky je 2348 m, jedna cesta trvá 15 minut a převýšení činí 482 m. Můžeme přiznat, že na některých žácích byla patrná značná nervozita a obavy z toho, jak zvládnou jízdu na lanovce.Tyto obavy ale záhy vystřídal úžasný pocit na vrcholu při pohledu na České středohoří.

  6A - Komáří vížka (9 obrázků) 

Počasí bylo nádherné, všichni žáci byli skvělí, náležitě pyšní na to, jak vše zvládli. Výlet jsme si parádně užili všichni společně i s některými rodiči, kteři jeli s námi.

Bc. E. Ácsová, P. Petlánová
15. června 2023
3. B - Návštěva IPS Úřadu práce Děčín

Ve středu 14. června 2023 byla třída 3. B na exkurzi v Děčíně na Úřadu práce. Pracovnice Služeb informačního a poradenského střediska (IPS) pro volbu a změnu povolání přiblížily žákům různá povolání a s nimi související dovednosti. Žáci ve skupinách vybírali k daným povoláním obrázky a výroky, skvěle spolupracovali a dokázali jednotlivě prezentovat své poznatky. Měli možnost seznámit se i s dalšími pracovníky ÚP, soutěžili, luštili a nakonec si každý mohl vybrat podstatné informace o svém vysněném povolání -   3B - Návštěva IPS ÚP Děčín (9 obrázků) 

Děkujeme ochotným zaměstnankyním IPS Děčín, které žákům přiblížily různá povolání.

Mgr. H. Svobodová
 
14. června 2023
6. A - Společné opékání

V pátek 9. června 2023 jsme se sešli s dětmi a rodiči ze 6. A na společném opékání buřtů na školní zahradě. Bylo velmi příjemné poznat se a popovídat si uvolněně a jinak než na třídních schůzkách. Všichni jsme se navzájem lépe poznali a strávili velmi příjemně páteční večer -   6A - Společné opékání (15 obrázků) 

Rozhodně to nebylo naposledy a určitě z toho bude tradice.

Bc. E. Ácsová, P. Petlánová
 
13. června 2023
Na kole dětem

V pátek 9. června 2023 zavítal do Benešova nad Ploučnicí při své 9. etapě Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí - Na kole dětem.
                                              Naši žáci od 4. po 7. třídy se zúčastnili na náměstí setkání s jeho účastníky. Před samotnou akcí byli žáci seznámeni s životopisem a sportovními úspěchy hlavního aktéra pana Josefa Zimovčáka. Na náměstí jsme viděli příjezd celého pelotonu i s doprovodnými vozy. Děti měly možnost se svézt na vysokém kole zvaném kostitřas, zakoupit si charitativní předměty nebo hovořit s účastníky tohoto projektu -   Na kolem dětem  (10 obrázků) 
 
Tato charitativní akce se dětem velice líbila.

Mgr. A. Špačková
13. června 2023
8. B - Projektový den - Smysly

Páteční den 9. června 2023 byl v 8. B věnován smyslům a omezením s nimi spojenými. Do školy nás přijela navštívit slečna Zajícová, která den započala teoretickou částí, jejímž obsahem bylo především seznámení s lidmi s postižením, jak zrakovým a sluchovým, tak okrajově i s jinými typy, ke kterým se vztahovala následná diskuze.
Následoval znakový jazyk, kterým si žáci snažili osvojit základní věty a slova a komunikovat mezi sebou. Dále se pomocí otázek žáků vyptávala na různé otázky ohledně znakového jazyka. Od sluchového postižení pak plynule přešla k postižení zrakovému. V této části si žáci s nasazenými klapkami na očích zkoušeli Braillovo písmo a další pomůcky, např. pomůcku při psaní podpisu, pomůcku při nalévání pití (hladinka), plánek metra v Braillově písmu nebo hmatové kostky. Později s pomocí klíče a aplikace Kahoot se snažili žáci překládat písmenka a slova. Od Braillova písma jsme se pak přesunuli do pohybové části dne, kdy slečna Zajícová ukázala žákům, jak by správně měli vést/převést nevidomého člověka. Rozdala jim 9 simulačních brýlí, které představovaly určitou poruchu zraku, a pobídla žáky k tomu, aby si mezi sebou brýle vystřídali a prošli se s vodičem. Mezitím každému žákovi vysvětlovala, o jaké zrakové postižení se jedná a jaké jsou jeho specifikace. Na závěr si všichni vyzkoušeli, jaké to je chodit se slepeckou holí a klapkami na očích.   8B - Projektový den - Smysly (10 obrázků) 
Po této aktivitě jsme se všichni postavili do kroužku a diskutovali nad určitými zrakovými vadami, nad individuálním pohledem žáka vůči jednotlivým brýlím, a následně jsme si společně zhodnotili celý den.

Mgr. M. Šárová

 
13. června 2023
Soutěž mladých včelařů - Zlatá včela 2023

Spousty žáků naší školy se odpoledne, ale i přes víkend, věnují dalším sportovním, hudebním i vzdělávacím kroužkům, v nichž jsou úspěšní. V květnu 2023 se Josef Kruml a Antonín Rejman - oba žáci 6. C - zúčastnili oblastního kola včelařské soutěže „Zlatá včela 2023“ v Litoměřicích. Z 18 vybraných z Ústeckého a Libereckého kraje se umístili na 2. a 4. místě. Tonda Rejman s 2. místem postoupil do kola celorepublikového konaného v Nasavrkách dne 9. - 11.  2023, kde musel veřejně obhájit svou seminární práci se včelařskou tématikou, prokázat znalosti botanické i technické při sestavování rámků, zvládnout rozpoznávání různých druhů medu, mikroskopování … V Nasavrkách se utkal se 36 nejlepšími včelaři ve věku 11 – 16 let z celé republiky. Byl tedy úplným benjamínkem, který teprve letos v květnu začal včelařit na svých dvou úlech. Nebyl sice mezi prvními na stupni vítězů (ani poslední), ale nabyté zkušenosti a nadšení pro včelaření ho posilují v odhodlání si to zase za rok s novými zkušenostmi „rozdat s celou republikou“.

  Zlatá včela 2023  (7 obrázků) 

Mgr. M. Šmídová
 
12. června 2023
4. A - Volba povolání - exkurze do IPS ÚP Děčín

V úterý 6. června 2023 se třída 4. A zúčastnila v rámci přípravy na volbu povolání exkurze na Úřad práce v Děčíně, do Informačního a poradenského střediska. Žáci se aktivně zapojili do vzdělávacího procesu, a to formou hry.  Dozvěděli se o různých pracovních profesích a o osobnostních předpokladech, které jsou pro danou činnost potřebné a s jakými pracovními pomůckami se při konkrétní profesi lze setkat. Každý si s sebou domů odnesl informace v papírové podobě o své vysněné budoucí profesi. Žáci pracovali s chutí.   4A - Exkurze na Úřadu práce Děčín (11 obrázků) 

Cestou zpět do školy sdělovali, že je návštěva ÚP bavila a líbila se jim. Nabyté vědomosti využijí i v dalších letech.

Mgr. L. Tesarczyková
 
12. června 2023
Mikroskopování v přírodopisu

Měsíc květen a červen 2023 byl v přírodopisu věnován zajímavým tématům. Aby si žáci tato témata prohlédla detailněji, sledovali jednotlivé struktury pod mikroskopem. V 6. třídě, jsme pozorovali struktury a části členovců, v 7. ročnících to byla rostlinná pletiva. Jak to pod takovým mikroskopem vypadá např. larva komára nebo rostlinná tkáň si můžete prohlédnout na fotkách.

  

Mgr. M. Šárová
 
11. června 2023
Žákovský parlament na exkurzi v Poslanecké sněmovně


V pátek 9. června 2023 se žákovský parlament vydal do Prahy na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Naše cesta z hlavního nádraží vedla přes Václavské náměstí, kde jsme se podívali na jedno z nejznámějších sochařských děl - sousoší svatého Václava a národních patronů, které je symbolem české státnosti. Další zastávkou byl Staroměstský orloj, kde jsme o pár minut propásli pohybující se apoštoly. Cesta dále vedla přes Karlův most s nádherným výhledem na Pražský hrad a majestátní Vltavu. Zde jsme neopomněli „destičku štěstí“ - reliéf u sochy sv. Jana Nepomuckého. Žáky také zajímal pohled na Čertovku, kde se natáčel film Chobotnice z druhého patra.
Začátek exkurze v Poslanecké sněmovně byl v informačním centru PS v Paláci Smiřických. Zde nám náš průvodce sdělil bezpečností požadavky v rámci exkurze a pustil žákům několikaminutovou video přednášku, která žákům objasnila vznik a účel Parlamentu České republiky, jeho historii, dále vznik demokracie a způsob demokratické funkce státu. Samotná prohlídka započala bezpečnostní kontrolou a pokračovala do atria, kde se žáci dozvěděli o propojení tří paláců, které tvoří komplex budov Poslanecké sněmovny. Jedná se o Paláce Smiřických, Thunovský a Štemberský. Ve všech prostorách na nás dýchala všudypřítomná majestátnost. Cesta pokračovala do poslaneckých klubů, kde se žáci dozvěděli o jejich fungování. Následovalo předsálí, kde jsme mohli vidět originál prezidentského slibu s podpisem našeho současného prezidenta Petra Pavla a také životopisy všech jeho předchůdců. Poté se už před námi otevřely dveře hlavního jednacího sálu. Pohled uvnitř byl velmi působivý. Prostory jednacího sálu byly upraveny v roce 1861 pro jednání zemského sněmu. Od této doby se podoba sálu prakticky nezměnila. Žáci se mohli postavit za řečnický pultík a prozkoumat jednotlivá místa poslanců dle jmenovek, seznámili se s funkcí předkladatelů zákonů, ale také zapisovatelů a způsobem hlasování. Následovala prohlídka monumentálního novobarokního schodiště v Thunovském paláci, které vede ke kanceláři předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Pekarové. Tu měli žáci možnost vidět a také s ní krátce pohovořit při prohlídce dalších prostor PS. Jedna z posledních zastávek byla také v sále Státních aktů s unikátní výzdobou. Pan průvodce nás dále zavedl také do tiskového centra, kde probíhají tiskové konference po jednání poslanecké sněmovny, i zde měli žáci možnost stoupnout si k řečnickému pultíku. Aby se poslancům dostalo čerstvého vzduchu během jednání, mají k dispozici venkovní terasu, kde proběhla závěrečná část exkurze.

  Žákovský parlament v Poslanecké sněmovně (21 obrázků) 

Prohlídka byla plná zajímavých informací, nahlédli jsme do krásných prostor a jsme velmi rádi, že jsme mohli tyto nádherné prostory vidět na vlastní oči. Věříme, že jsme si exkurzi všichni náležitě užili a získali další cenné vědomosti. Všem žákům moc děkujeme za příjemně strávený den. 

M. Miňovská a Mgr. M. Šmídová

11. června 2023
Kulturní vystoupení - Bubenický soubor Wild Sticks
Žáci od přípravné třídy po osmáky navštívili ve třech skupinách ve čtvrtek 8. června 2023 kino v Benešově nad Ploučnicí. Zde na ně čekal se svým programem Rytmus v každém těle bubenický soubor Wild Sticks z Českých Budějovic. Přítomní byli seznámeni nejen se základními informacemi o bubnech a jejich využití v různých hudebních stylech, ale i s dalšími méně známými bicími nástroji. Mezi hudebníky a žáky probíhaly interakce, někteří žáci měli možnost si s kapelou zahrát na drobné bicí nástroje a a zažít si společné bubenické vystoupení - jak je možné vidět a slyšet zde: společné vystoupení 4. - 6. tř. a společné vystoupení 7. a 8. třídy.

Fotografie -   Bubenický soubor Wild Sticks pro naše žáky (15 obrázků) 

Všem se bubnování moc líbilo.

Mgr. R. Soukupová
10. června 2023
3. B - Den pro spolužáka

Tímto bych chtěla moc poděkovat svým žákům 3. B, kteří v pátek 9. června 2023 chtěli podpořit nemocného spolužáka Dana Friše. Dan je už týden v nemocnici a třída se ukázala jako fajn parta, která má srdce na správném místě. Dopoledne ve třídě sami zorganizovali a naplánovali aktivity. Každý napsal Danovi dopis, vytvořili několik fotek, komiks v aplikaci „Comics books“ a popřáli mu hodně zdraví.

  

Jejich nápad mě nesmírně potěšil a jsem ráda, že dokáží myslet na druhé.

Mgr. H. Svobodová
 
4. června 2023
1. A - Pohádková bojovka
aneb hodina češtiny hrou

V pátek 2. června 2023 jsme si my, děti z 1. A, zahrály šifrovací hru s postavami z pohádek. Na 15 kartách s pohádkovými postavami byly napsány úkoly nebo otázky, které jsme si musely přečíst. Pro nás správné prvňáčky na konci školního roku to nebyl žádný problém. Odpovědi byly označeny písmeny. Písmeno, které bylo u správné odpovědi, jsme si zapsaly do šifrovací karty -   1A - Pohádková bojovka (9 obrázků) 

Po vyplnění všech písmen jsme vyluštily tajenku – ZAZVONIL ZVONEC A POHÁDKY JE KONEC. Konec byl i této zajímavé hodiny českého jazyka, která se nám moc líbila.

Mgr. J. Janoušková
4. června 2023
Zeměpis s pohybem

Žáci 6. tříd - 6. A a 6. B - v hodinách zeměpisu procvičují probíranou látku různými metodami. Velmi oblíbenou aktivitou je zeměpis v pohybu, kdy žáci pracují s iPady a tím kromě výuky zeměpisu rozvíjejí také digitální gramotnost. Žáci na vymezeném prostoru, ve třídě a na chodbě, hledají vylepené QR kódy, pod kterými se schovávají jednoduché otázky na procvičování. Těmi posledními byly v úterý 30. května 2023 otázky a úkoly, které se týkaly procvičování pojmů z tématu hydrosféra. Žák si načte určitý QR kód a pak ve třídě napíše odpověď. Při hledání odpovědi používají žáci také školní atlasy -   6A, 6B - Zeměpis s pohybem (13 obrázků) .
Na závěr si společně opraví jednotlivé testy. 

Mgr. M. Šmídová
 
3. června 2023
1. B - Zahradní piknik

Slunečný závěr května vytáhl plavčíky na svačiny ven a plavčíci tak zahájili svačinové pikniky na školní zahradě. Nejprve si trávník pěkně hráběmi „učesali“, pak po vzoru Lotranda a Zubejdy na čerstvém vzduchu posvačili chléb s tvarohem a pažitkou vypěstovanou na školní bylinkové skalce. Během svačiny ještě stíhají pozorovat opeřené návštěvníky zahrady, probádat zahradu s lupami, zalít motýlí záhon, vysetou ředkvičku …    1B - Zahradní pikniky (8 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
3. června 2023
Badatelský klub - Entomologické bádání
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - badatelský klubVe středu 31. května 2023 badatelé podnikli výpravu do terénu. Tentokrát s atlasy hmyzu, lupami, pinzetami a odchytávacími krabičkami. V badatelské lekci „Život ve stínu“ věnovali svou pozornost mapování výskytu různých druhů hmyzu pod kameny, pod pařezem, v trávě, v hlíně apod.  Všímali si zejména stavby těla a zbarvení. Mnozí z nich překonali odpor k hmyzu a překvapilo je, jak jsou zástupci hmyzí říše zvětšeni pod lupou nádherní -   Badatelé - entomologické pozorování (13 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
1. června 2023
Žáci zabojovali v soutěži hasičů Mladý záchranář

Smíšené družstvo druhého stupně naší ZŠ ve složení Natálie Musilová, Daniela Flégrová, Matěj Mašek (všichni z 8. C), Rostislav Bican a náhradník Tomáš Kubinec (oba 7. B) bylo dne 31. května účastníkem okresního kola soutěže „Mladý záchranář 2023 – dokaž, že umíš“, kterou po covidové pomlce uspořádal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v areálu stanice HZS v Děčíně. Soutěž oficiálně zahájil proslovem děčínský primátor Jiří Anděl.
Žáci museli projít jedenácti náročnými disciplínami, kde kromě teoretických znalostí z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany byla profesionálními hasiči prověřena i jejich fyzická zdatnost v záchranářských tématech – ať už šlo o poskytování první pomoci, požární útok na terč, psychomotorický test, atd. -   Mladý záchranář - dokaž, že umíš (22 obrázků) 

Družstvo ZŠ Benešov na Ploučnicí se nakonec umístilo na 9. místě z celkových jedenácti týmů, vyslaných základními školami v okrese Děčín. I když nejde o přední příčku, je nutné ocenit statečnost účastníků zabojovat v této náročné soutěži, do které se nakonec přihlásily ne všechny základní školy ze seznamu pozvaných ke změření sil.

Mgr. M. Zbela
 
1. června 2023
Nezapomenutelný výlet parníkem

Žáci 6. B a 6. C oslavili Den dětí na vodě a exkurzí starodávného parníku Labe 

Ve středu 31. května 2023 si žáci 6. tříd užili nezapomenutelný zážitek ke Dni dětí. Společně se svými učiteli se vydali na výlet po Labi parníkem, který se stal nejen zábavným dobrodružstvím, ale také jedinečnou vzdělávací příležitostí. 

Od samého rána se žáci těšili na svůj výlet lodí. Po příjezdu do přístaviště si vyzkoušeli aktivity spojené s lodním odvětvím a poté proběhla exkurze na parníku Labe. Po třiceti minutách se s napětím vydali na palubu, kde je přivítala příjemná posádka a průvodce, který je provedl parníkem a seznámil je s pravidly bezpečnosti. Jakmile se loď rozjela, začal pro žáky opravdový výlet plný objevů a dobrodružství. Cestou po Labi měli možnost obdivovat nádhernou přírodu v okolí, průvodce je informoval o historii jednotlivých pamětihodností a přírodních zajímavostí, které parník míjel. 

  6B, 6C - Nezapomenutelný výlet parníkem. (9 obrázků) 

V průběhu výletu žáci měli možnost vyfotit si krajinu, pozorovat zblízka cestu kaňonem. 

Během výletu nechybělo ani občerstvení. Žáci si mohli vychutnat osvěžující nápoje, zmrzlinu a pochutnat si na dobrotách, které si připravili s sebou. Atmosféra na palubě byla veselá a plná radosti, děti si užívaly společnost svých spolužáků a projevovaly své nadšení. 

Po doplutí jsme navštívili zámecké zahrady, které byly ideální pro odpočinek a načerpání energie na konec školního roku.

Mgr. S. Matysová, Mgr. L. Čermáková

31. května 2023
4. B - Exkurze do Technických služeb v Děčíně

V úterý 30. května 2023 jela třída 4. B na exkurzi do Děčína do Technických služeb. Nejprve si děti prohlédly sběrný dvůr, kde viděly, co lze jako občan Děčína zdarma odvézt. Poté měly možnost se zvážit na váze pro automobily. Na vlastní oči se přesvědčily, že se opravdu třídí zvlášť lednice, mikrovlnné trouby, televize, železo, kartony a jiné druhotné suroviny. Nejvíce se dětem líbilo popelářské auto, které si mohly prohlédnout z pohledu řidiče.

  4B - Technické služby Děčín - exkurze (9 obrázků) 

Veškeré doplňující otázky děti pokládaly panu řediteli technických služeb, který nás ochotně celým areálem provázel. Exkurze se všem velice líbila.

Mgr. A. Špačková
 
27. května 2023
Projekt BanalFatal!
 

Ve středu 24. května a v pátek 26. května 2023 naši školu navštívil tým z Projektu prevence úrazů páteře a poškození míchy - BanalFatal!, programu České asociace paraplegiků – CZEPA. Cílem projektu je nejen předat autentickou, živou a zajímavou formou (kombinace osobní zkušenosti, autentických videí, živé diskuse…) informace o úrazech páteře, jejich mechanismech, následcích a zejména prevenci, ale především dosáhnout sebereflexe dětí a mladých ohledně nebezpečnosti vlastního rizikového chování.
                                                                            

Žáky v obou dnech čekala dvouhodinová diskuzní přednáška, která byla založena na reálných situacích ze života, které se mnohdy zdají být banální, ale mají fatální následky. V první části byla přednáška zaměřena na centrální nervový systém, tedy mozek a míchu, a celkově funkci nervové soustavy. V druhé části byla žákům přehrávána různá videa právě s na první pohled banálními situacemi, o kterých měli šanci diskutovat. Závěr přednášky byl věnován debatě vždy s jedním z lektorů, který za sebou již takovouto situaci měl, a ta ho upoutala na invalidní vozík. Žáci mohli pokládat jakékoliv dotazy a přímo se vcítit do role člověka, který je nějakým způsoben v dnešní společnosti omezen v různých oblastech svého života. 

  Projekt BanalFatal! (13 obrázků) 

Děkujeme týmu lektorů - panu Václavu Pokornému, Martinu Zárubovi a Jaroslavu Filsákovi za zajímavé a poučné povídání a odpovědi na zvídavé otázky našich žáků.

Mgr. M. Šárová

26. května 2023
2. A - Exkurze do technických služeb

Ve čtvrtek 25. května 2023 se žáci 2. A vyhnuli běžné výuce a školní lavice vyměnili za pobyt venku. Vydali se v rámci prvouky - přípravy na volbu povolání na exkurzi do Technických služeb v Děčíně. Zde pro ně byl připraven hodinový výklad o údržbě měst a vesnic a o způsobu svozu, skladování a třídění různých druhů odpadů od běžného domácího odpadu až po velké kusy vyhozeného nábytku, železa nebo třeba velkých elektrospotřebičů.

  2A - Exkurze do technických služeb (8 obrázků) 

Velkým zážitkem bylo posadit se za volant do vysokého popelářského vozu, který vozí obří kontejnery. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí a exkurzi si jaksepatří užily.

Mgr. M. Ondrejkovičová
 
26. května 2023
Exkurze do Lidic
 

V pondělí 22. května 2023 vyrazily deváté třídy, doplněné o žáky osmých tříd, na dlouho slibovanou exkurzi do Lidic.  

Když jsme dorazili na místo, rozdělili jsme se do několika skupin. Čekal nás zážitkový výukový program a prohlídka pietního místa Lidice

     

Zážitkový program překvapil – některé pozitivně, jiné negativně. Přesunuli jsme se do období druhé světové války a stali jsme se členy dvou rodin – židovské rodiny a rodiny z Lidic. Prožívali jsme s nimi jejich útrapy i malé radosti. V závěru jsme pochopili, že v rodině z Lidic zemřeli všichni kromě jedné dívenky, zatímco v židovské rodině několik členů válku přežilo. S tímto poznáním jsme pokračovali na prohlídku pietního místa. Zde jsme, díky velmi poutavému výkladu paní průvodkyně, prožili celý příběh Lidic. V žáru poledního slunce jsme vnímali osud této malé vesnice nedaleko Prahy, která měla být navždy vymazána z mapy světa. Tato tragédie byla odstrašujícím případem pomsty na nevinných lidech za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Celý svět tuto tragédii „prožíval“ s námi a dodnes některé dívky nesou jméno Lidice.  

Po prohlídce pietního místa jsme se mohli občerstvit a podívat do expozice muzea a zjistit o této tragické události ještě více. 

                              

Tíha tohoto místa a osud lidických mužů, žen a dětí nás zmohl natolik, že jsme nastoupili do autobusu s pocitem vděčnosti, že žijeme v jiné době, kde se s něčím takovým již nesetkáme! Takové je naše přání, a proto si musíme naši historii připomínat. 

Mgr. K. Adámková

25. května 2023
1. B - Projektový den - Semínko

V úterý 23. května 2023 se plavčíci 1. B opět vypravili na farmu ke Krumlům. Tentokrát proto, aby zúročili vše, co v hodinách prvouky vybádali a vypozorovali z oblasti růstu a vývoje rostlin.  Setkali se zde se známou zeleninou v podobě semínek i sazeniček. Navštívili skleník a ochutnali špenát, salát, rukolu … „rovnou ze záhonu“. Na závěr si sami zasadili sazeničku papriky nebo rajčete a odnesli si k pěstování domů.

  1B - projektový den Semínko (12 obrázků) 

VELKÝ DÍK p. Krumlové nejen za hmatatelnou vzpomínku na báječný půlden pěstitelského dobrodružství. DĚKUJEME

Mgr. M. Rejmanová
25. května 2023
4. A, 4. B - Projektový půlden - Mléko do škol

V úterý 23. května 2023 proběhl projektový půlden MLÉKO DO ŠKOL. Žáci. 4. A a 4. B měli možnost ochutnat mléčné výrobky. Povídali si o jejich významu na lidský organizmus. Plnili úkoly z pracovních listů, a nakonec ve skupinách vyhledávali na internetu informace k jednotlivým mléčným výrobkům (máslo, mléko, tvaroh, jogurt, sýr).
Měli jsme možnost využít mezipředmětové vztahy VV, ČJ, Inf. Za domácí úkol děti zjišťovaly, které mléčné výrobky se nachází u nich doma v lednici.

  4A, B - Mléko do škol (7 obrázků) 

Děti se dozvěděly zajímavé informace, prohloubily si dosavadní znalosti a obohatily své chuťové buňky. Dvě hodiny nám byly málo. 

Mgr. L. Tesarczyková, Mgr. A. Špačková
 
24. května 2023
3. A - Školní výlet - Sloup v Čechách

Ve dnech 15. - 17. května 2023 prožily děti ze 3. A ve Sloupu v Čechách v Penzionu u Studničků. Při cestě autobusem se mraky vypršely, a tak jsme mohli výlet prožít v přírodě. Nachodili jsme 30 kilometrů - obešli Radvanecký rybník, vyběhli do Samuelovy jeskyně, prošli Modlivý důl u Svojkova s křížovou cestou a kapličkou vytesanou do pískovcových skal a při procházce obcí utratili kapesné od rodičů. Samozřejmě nechyběly ani hry a soutěže. Ve středu po snídani jsme při čekání na autobus shlédli vystoupení žáků z jiných škol v lesním divadle.

  3A - Školní výlet do Sloupu (19 obrázků) 

Mgr. M. Turková
 
23. května 2023
Škola v pohybu

V pondělí 22. května 2023 nás navštívil pan Miroslav Zdražil - Grassrootts trenéři mládeže FAČR, který žákům 2. B, 3. A a 3. B věnoval svůj čas a obohatil nejen žáky, ale i učitele o různé sportovní aktivity, které lze v rámci TV zařadit do výuky. Žáci rozvíjeli rychlost, výbušnou sílu, postřeh a orientaci v prostoru. Pohybové činnosti byly velice inspirativní, žáci se nejen zapotili, ale museli být pozorní a vnímaví, aby aktivity správně pochopili.

   Škola v pohybu (6 obrázků) 

Tímto chci poděkovat panu Miroslavu Zdražilovi a těším se na další návštěvu, protože nechci ostatní ročníky připravit o skvělou hodinu TV.

Za všechny ročníky Mgr. H. Svobodová
 
22. května 2023
6. A - Projektový den Staré řecké báje a pověsti

Další 6. třída zakončila svou celoroční práci s knihou Eduarda Petišky – Staré řecké báje a pověsti projektovým dnem. V pátek 19. května 2023 plnili spoustu literárních i mluvnických úkolů souvisejících s řeckými bájemi.

  6A - PD Staré řecké báje a pověsti (8 obrázků) 

Byl to opět velmi pohodový den, příjemné zúročení získaných znalostí.

Mgr. S. Matysová

 
21. května 2023
Badatelský klub - Elektrostatika

Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub


Ve středu 17. května 2023 se badatelé zabývali elektrostatikou. Vyzkoušeli si nejrůznější materiály pro tření, včetně kožešiny z lišky, a pro nabíjení předmětů z okolí. Byli překvapeni, co vše se dá nabít a pomocí statické elektřiny “přilepit“ nebo „ovládat“.  Někteří však usoudili, že nejlepší „nabíječka“ jsou vlasy, a tak odcházeli s novým účesem.

  Badatelé - elektrostatika (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
20. května 2023
6. C - Český jazyk - hodina slohu

Žáci 6. ročníků, také žáci 6. C, se při hodinách slohu věnovali popisu pracovního postupu. Přestože jako malí určitě všichni uměli vyrobit papírovou čepici, v pokročilejším věku už mnozí zapomněli, jak se to dělá. Dostali tedy písemný návod (popis pracovního postupu), ovšem jednotlivé kroky v něm byly zpřeházené. Museli tedy nejprve seřadit jednotlivé úkony a pak si správnost svého řešení ověřili v činnosti samotné.Byla to taková oddychovější, příjemná hodina.

Mgr. R. Soukupová, Mgr. S. Matysová
 
19. května 2023
PT, 3. B - Srbská Kamenice

Ve dnech 15. – 17. května 2023 byly děti z přípravky spolu se žáky 3. B na školním výletě v penzionu Romance v Srbské Kamenici. Výlet byl tematicky zaměřen na „Cestu pohádkou“. Počasí nebylo příliš příznivé, ale i přes tato úskalí se výlet velice vydařil. Děti během pobytu poznávaly různé pohádky, klasické i moderní, hrály hry podporující vytváření pozitivních vztahů, každý si vyzdobil svůj květináč s květinou, luštily pohádkové rébusy a mnoho dalšího. Když se počasí umoudřilo, měli všichni možnost volného pohybu na hřišti, procházku lesem nebo cvičili v přírodě. Vše bylo zakončeno hledáním pokladu a pyžamovou party, během které se tančilo a veselilo. V den odjezdu proběhlo celkové vyhodnocení jednotlivých aktivit spolu s oceněním. Každý si domů odvážel diplom, různé odměny a květináč, který určitě nezvadne jako Pyšné princezně.

  PT, 3B - Srbská kamenice (21 obrázků) 

Výlet se všemi prožila AP P. Petlánová, které bychom tímto chtěli poděkovat za úžasnou spolupráci.
 
R. Bartošová a Mgr. Hana Svobodová
 
18. května 2023
Okresní finále McDonald´s Cup, Markvartice
Ve dvou květnových dnech, ve středu a čtvrtek 10. a 11. května 2023, reprezentovalo několik vybraných žáků z prvního stupně naši školu na okresním finále 24. ročníku fotbalového turnaje McDonald´s Cup v Markvarticích. Vybaveni dobrou kondicí a vyzbrojeni soutěživou náladou jeli na fotbalové hřiště v Markvarticích, kde se utkali s několika týmy z okolních škol. Kluci byli plní nadšení a radosti z dopoledne naplněného pohybem při jejich oblíbeném sportu.

   
              kategorie A - mladší žáci (1 - 3. tř.)                              kategorie B - starší žáci (4. a 5. tř.)

Ve starší kategorii B si chlapci museli svůj postup do okresního finále vybojovat v okrskovém kole a díky nasazení přivezli z okresu krásné 2. místo za vítězným týmem ze ZŠ Kamenická Děčín, který postoupil do krajského finále.

                                     

Účast na tomto turnaji nebyla naše první a rozhodně určitě ani poslední. Všichni zúčastnění fotbalisté zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a reprezentaci naší školy.

Mgr. M. Ondrejkovičová a Bc. L. Čermáková
 
17. května 2023
Výtvarná soutěž ke Slavnostem stepí

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěze ke Slavnostem stepí, kterou vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s obcí Raná a městem Louny. Cílem bylo seznámit děti blíže s vulkanickými kopci na Lounsku, které jsou součástí Českého středohoří. Na těchto kopcích i v jejich okolí se rozkládají stepní trávníky, které jsou velmi bohaté na výskyt vzácných rostlin i živočichů.
Soutěžící měli nakreslit, namalovat, graficky zpracovat ve formátu A3 nebo A4 Komiks - ze života zvířátek a rostlin Lounského středohoří
Jedním z výherců této soutěže byla ve III. kategorii ZŠ 2. stupeň, ve speciální kategorii za výtvarné zpracování s dílem s názvem "Chraňme ovce" naše žákyně Viktorie Malinovská ze 7. C, která získala 1. místo. Gratulujeme

Mgr. M. Zákravská
 
15. května 2023
8. B - Návštěva střední lesnické školy

Po prodlouženém víkendu žáky 8. B čekal výlet do šluknovského výběžku. Cílovou destinací byla Střední lesnická a odborná škola Šluknov. Účelem tohoto výletu bylo hlavně inspirovat budoucí deváťáky, kteří se brzy budou rozhodovat po jaké cestě životem se chtějí vydat. Mimo to si zopakovat informace o skupině dravců a jiných lesních zvířatech, a třeba se i něco nového dozvědět.
Žáky nejprve, čekala prezentace dravců, mezi kterými mohli vidět např. zástupce káněte Harrisova, se kterým se v naší republice ve volné přírodě nesetkají. Dále viděli majestátního výra velkého, dokonce i jeho mládě. Nechyběli ani zástupci sov nebo třeba poštolka obecná. Musím velmi pochválit žáky 1. a 2. ročníku lesnické školy, kteří nás tímto programem provedli a ukázali nám letové ukázky dravců. Z pohledu učitele se mi moc líbilo jejich zapálení pro tento neobvyklý koníček.
Po ukončení ukázky jsme pokračovali do budovy střední lesnické školy, na které nás čekala prohlídka školy. Žákům byly představeny různé prostory, které se pyšnily trofejemi nebo poháry z různých školních akcí, vycpaninami živočichů, botanickými a entomologickými přehledy nebo geologickými sbírkami. Zde byli žáci seznámeni s průběhem studia této školy, včetně školních akcí a kurzů, a budoucím uplatněním.

  8B - Návštěva lesnické školy (15 obrázků) 

Výlet byl završen obhlídkou zámku a zámeckého parku, po které jsme se vydali krátkou procházkou směrem k nádraží. A jelikož nás celý den doprovázelo slunečné počasí a dobrá nálada, myslím, že jsme si to všichni moc užili. 

Mgr. M. Šárová
13. května 2023
Souboj čtenářů 2023


finále 12. 5. 2023, Praha

V rámci 28. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2023 proběhlo v  pátek 12. května 2023 finálové kolo letošního Souboje čtenářů
Naši školu reprezentovalo deset žáků ze 6. A a 6. C, kteří se od února připravovali pod vedením paní učitelek Mgr. Šárky Leknerové a Mgr. Soni Matysové a také loňských účastnic této soutěže - Markéty Svobodové, Kristýny Zučkové a Viktorie Malinovské (všechny 7. C).
                                                       .

Ve finálovém klání odpovídají soutěžní týmy, stejně jako v online kole, na 25 soutěžních otázek z pěti vybraných knih. Oproti online klání mají žáci na odpověď omezený čas, svou odpověď musí zapsat na tabulku a také ji pak přečíst pro porotu, která soutěž hodnotí. Už samotný postup byl velkým vítězstvím, protože konkurence z dalších škol je veliká. Spolu s našimi žáky odpovídaly na poměrně náročné otázky také týmy šesťáků z Gymnázia Boskovice, ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, ZŠ a MŠ U Studny, Karviná a ZŠ Turnov, Skálova. Nejlépe si vedli žáci ze ZŠ Turnov, kteří obhájili vítězství z online kola. O tom, jak byla soutěž vyrovnaná, svědčí 2. místo pro dvě školy - Boskovice a Karvinou, které získaly stejný počet bodů. Naši šesťáci skončili v konečném pořadí na 5. místě (v letošním 14. ročníku soutěžilo celkem 88 školních týmů). Určitě to byla pro všechny cenná zkušenost a všichni jsme si užili krásný, napínavý den s knihami.

Z finálového kola -   Souboj čtenářů 2023 - Praha  (14 obrázků) 

Bonusem finálového klání byla autogramiáda a rozhovor s jednou z autorek soutěžního titulu Mojenka, paní Olgou Stehlíkovou.

Mgr. M. Šmídová
online kolo 3. 4. 2023

Naši šesťáci v pondělí 3. dubna 2023 vybojovali v online kole soutěže Souboj čtenářů ve znalosti obsahu soutěžních knih, porozumění textu, v práci s textem mezi 88 soutěžícími týmy z celé republiky výborné 3. místo a postoupili tak do finále v Praze. Soutěž vyhlašuje Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou, letos je to již 14. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih.

Gratulujeme a do finále, které proběhne mezi pěti nejlepšími týmy v rámci knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2023 v  pátek 12. května 2023 v Praze, přejeme hodně úspěchů. 

Mgr. M. Šmídová

 
13. května 2023
Zápis žáků do ZUŠ Žandov - pobočka Benešov nad Ploučnicí

13. května 2023
Mezinárodní šetření TIMSS 2023

Česká republika se pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) již od roku 1995. Jedná se o rozsáhlou mezinárodní srovnávací studii, která ve čtyřletých cyklech zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Testování probíhá současně ve více než 60 zemích světa.
Za přípravu, realizaci a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSS, odpovídá v České republice Česká školní inspekce. Samotné šetření je anonymní. Testování se v České republice účastní vybraní žáci 4. a 8. ročníků ZŠ. Zveřejnění výsledků testování je plánováno na prosinec 2024.

V naší škole byli do testování vybráni žáci obou čtvrtých tříd. Samotné testování proběhlo ve dvou dnech - 25. a 26. dubna 2023 a náhradní testování 3. května 2023 vždy v multimediální učebně na budově NOVA. Testování se skládalo z několika částí – nejprve si žáci vyzkoušeli nanečisto možné varianty odpovědí a následně řešili dva 36 minutové testy z matematiky a přírodovědy. Na závěr vyplnili také žákovský dotazník. Vše online na počítačích. V průběhu testování žáci pracovali zcela samostatně a každý si zvolil své tempo práce.

  

Součástí testování byl také rodičovský dotazník.

Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným žákům, jejich pedagogům a také rodičům.

Mgr. M. Šmídová
 
10. května 2023
6. B - Projektový den Staré řecké báje a pověsti

Žáci 6. B si celý rok na hodiny literatury postupně připravovali referáty z knihy Staré řecké báje a pověsti. Poté, co se tímto způsobem seznámili s celou knihou, zúročili své znalosti v projektovém dni, plném češtinářských a literárních úkolů k danému tématu. Bylo to příjemné zakončení dlouhodobé aktivity.

   

Mgr. S. Matysová
 
 
9. května 2023
7. B - FUN!PARK v Mostě

V pátek 5. května 2023 se třída 7. B účastnila výletu do FUN!PARKU v Mostě s 3D bludištěm a vyhlídkovou věží. Funpark se nachází na Mosteckém vrchu Šibeník. Úžasné lanové městečko, které je vhodné pro všechny věkové kategorie, si žáci ihned zamilovali. Dominantou areálu je vyhlídková věž kruhového půdorysu s vyhlídkou na centrum, jezero Most, Ressl, Širák či Hněvín, a to ve výšce 22 metrů nad zemí. 3D bludiště je třípatrové s výškou do 10 metrů. Obsahuje několik spletitých lávek a překážek. Skladba prvků bludiště je navržena pro všestranný rozvoj především dětí a obsahuje prvky pohybové, balanční, vzdělávací, ale i odpočinkové a relaxační.

   7B - Výlet do Fun!parku v Mostě (12 obrázků) 

Akce se dětem velice líbila a těší se na další.

Bc. P. Švecová, Bc. L. Schwarzbachová
 
8. května 2023
1. B - Malí pěstitelé

Po teoretické i praktické přípravě ve třídě formou pokusů s podmínkami pro vývoj a růst rostlin, kdy venku zima ještě nechtěla předat žezlo jaru, přišlo na řadu vlastní zahradničení na školním pozemku. Ač shůry posílali ledové krupičky, nenechali se plavčíci od zahradničení odradit. Nejprve upravili záhonky – někteří motyku viděli poprvé. Vyseli pro včelky svazénku a pro sebe ředkvičky, mrkev a kedlubny. Nyní už hlídají první lístky, co se tlačí vzhůru, pilně zavlažují dešťovou vodou ze sudů a těší se na první sklizeň.

  1B - Malí pěstitelé (16 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
7. května 2023
Exkurze osmáků: Od hrobu sv. Václava do „rodného domu“ státní hymny

Říká se, že když dva dělají totéž, není to totéž. Pravdivost starého rčení potvrdila exkurze osmých tříd v hlavním městě naší republiky dne 4. května 2023, která navazovala na obdobný výlet našich sedmáků z konce dubna.
Tentokrát slunečné počasí, a o poznání více turistů, tvořilo kulisu našemu putování po Praze, tj. z Královské zahrady přes Pražský hrad, dále malostranskou Nerudovkou přes Karlův most až na Staré Město. Žákům, alespoň dle jejich bezprostředních reakcí, nejvíce učarovala katedrála sv. Víta, kde měli možnost stanout u hrobů našich patronů, samozřejmě sv. Václava a dalších důležitých osobností našich dějin, nejen knížecí a královské krve. Velký zájem vzbudila i hladomorna v legendární věži Daliborka, u které se pak „na truc“ jejímu původnímu účelu osmáci vydatně nasvačili.

  8. tř. - exkurze do Prahy (15 obrázků)  

Žáci se samozřejmě těšili, někteří z nich velice zřetelně, na pomyslnou třešničku výpravy, což bylo stejně jako u 7. tříd obchodní centrum Palladium na náměstí Republiky. K překvapení mnohých je i tento svatostánek konzumu spojen s naší novodobou historií. Rekonstruovaná budova bývalých kasáren je totiž místem, kde roku 1834 sepsal Josef Kajetán Tyl slova k naší budoucí státní hymně – KDE DOMOV MŮJ, na což upomíná pamětní deska přímo u vchodu.
Návrat domů pohodlným autobusem se nesl ve znamení dobré nálady, kterou umocnila pochvala žákům za dobré chování ze strany pedagogů. Byla zasloužená.

Mgr. M. Zbela, H. Franclová
 
6. května 2023
9. C - Sportovně turistický výlet třídy
 

V pátek 5.května 2023 nám při výšlapu na Jehlu, vrch vysoký 487 m, přálo krásné slunečné počasí. Z vrcholu jsme viděli celou Českou Kamenici pod námi, Zámecký vrch, který jsme zdolali vloni i vzdálenější rozhledy na Lužické hory, České středohoří a Labské pískovce.

Prošli jsme lesní okruh, navštívili hojné skalní útvary a zakotvili ve vodním světě, kde jsme si do sytosti užili chladné vody.

  9C - Jehla a okolí (14 obrázků) 

Turisťák jsme zakončili zmrzlinou na českokamenickém náměstí. S 10 kilometry v nohách jsme se příjemně unaveni vraceli domů a těšili se na příští výšlap do přírody.

Mgr. Š. Leknerová

 

5. května 2023
Malá kopaná - okresní kolo

V úterý 25. dubna 2023 odehráli naši chlapci okresní kolo v malé kopané v rámci Školské fotbalové ligy pod záštitou AŠSK. Všechna utkání se soupeřícími školami se uskutečnila na Městském stadionu v Děčíně. Naši školu reprezentovali vybraní žáci z osmých a devátých tříd. Konkurence byla veliká, jelikož se na turnaj dostavilo celkem 10 školních družstev.Našim chlapcům se nakonec podařilo umístit ve středu tabulky na pěkném 6. místě. 

Mgr. Z. Miškovský
 
4. května 2023
2. B - Exkurze do technických služeb


prvouka - volba povolání


Třída 2. B se ve středu 3. května 2023 podívala do zázemí Technických služeb v Děčíně. Prohlédli jsme si haly s odpadem, velké kontejnery a garáže s technikou. Moc se nám líbilo popelářské auto, do kterého jsme si mohli sednout a vyskočit i na zadní stupačku.

U popelářského auta                                                                              Celá třída na váze

  

Prohlídka i povídání paní Míši se nám líbilo.

Mgr. J. Chvojková
 
4. května 2023
Jarní turnaj

V průběhu dubna 2023 probíhal na 2. stupni sportovní Jarní turnaj. Výběr sportů byl na samotných žácích, chlapci si vybrali vybíjenou a dívky si odhlasovaly přehazovanou. Nejprve se hrály zápasy systémem každý s každým v ročnících, samostatně děvčata a samostaně chlapci. Turnaj probíhal zejména v hodinách tělocviku a k vidění byly vidět pěkné výkony všech družstev.
Celý turnaj vyvrcholil v pátek 28. dubna 2023, kdy proběhly finálové zápasy. V těch se mezi sebou utkaly vítězné týmy nejprve z 6. a 7. ročníků, a poté odehrály finálové zápasy vítězné týmy z 8. a 9. ročníků. A jak to dopadlo? V kategorii chlapců si ve vybíjené vybojovali v mladší kategorii chlapci z 6. A, ve starší kategorii zvítězil tým z 9. B. Mezi dívkami vyhrála v přehazované děvčata z 7. C v mladší kategorii a dívky z 9. A ve starší kategorii.

Poděkování za organizaci a hladký průběh finálových zápasů si zaslouží naši tělocvikáři - Mgr. Z. Miškovský, Bc. O. Růžička a Bc. L. Čermáková.

Blahopřejeme vítězným týmům, ale pochvalu za bojovnost si zaslouží všichni sportující.

Mgr. M. Šmídová

 
3. května 2023
V přírodopisu se děti učí poznávat zvířata i dotykem

Obohacením výuky na naší škole v hodinách přírodopisu byly v poslední době neobvyklé návštěvy bytostí, které měly jedno společné – nepochází z říše lidí. O „umělou inteligenci“ se však nejednalo, i když i ta si už na půdu základní školy pomalu prodírá svou cestu v rámci rozvoje digitálních kompetencí. Nicméně v tomto případě zůstaly dotykové tablety stranou, žáci totiž poznávali dotykem živá zvířata.
Například v 7. B došlo z iniciativy žáka Tomáše Kubince k prezentaci samice zakrslého bílopesíkatého černého králíka, jež do multifunkční třídy razantně vstoupila v přenosném retro kotci, ve kterém si apaticky žvýkala seno. Teprve zájem žáků na chvíli odpoutal pozornost Julinky od každodenní stravy. Pohlazení dělalo králíkovi viditelně dobře, což ale bylo patrné i na straně dětí.
Přítomnost miláčka především nenáročných chovatelů inspirovala třídní učitelku zmíněné 7. B Bc. Petru Švecovou k riskantnímu kroku, tj. přinést mezi své žáky živou sovu, respektive puštíka obecného. Navzdory prostorově ne zrovna malé kleci se podařilo sovu během dopoledního vyučování představit pro velký zájem žáků v několika třídách najednou. Sova Rozárka se přirozeně nejlépe, a hlavně nejjistěji cítila ve své kleci, proto k jejímu vypuštění z objemné přepravky nedošlo, natažené ruce školáků lačných po pohlazení peří puštíka obecného však viditelně kvitovala spokojeným pomrkáváním.
Plejádu ne moc obvyklých živočichů v běžném dosahu člověka, především z říše plazů, uvedla do svých hodin přírodopisu pedagožka Mgr. Markéta Šárová. Snad jen morčete „siestně“ uvelebeného na stolním rozvrhu hodin ve školním kabinetu paní učitelky se ona „neobvyklost“ netýkala, dále už však posuďte sami:
pagekon řasnatý, noční živočich z Nové Kaledonie si získal svým roztomilým výrazem a přísavnými prstíky mnohé z žáků; dále se moc líbil mírumilovný gekončík noční; z řad obojživelníků mnohé zaujala rohatka ozdobná a nechyběli ani zástupci z velké skupiny hmyzu, jako velcí syčící švábi, cvrčci a různá larvální stádia.
Kudlanka nábožná, která si žáky měřila pohledem a u toho výstražně zastrašovala loupeživými končetinami, měla taktéž velký úspěch. A v neposlední řadě giganti ze skupiny měkkýšů - africké achatiny, zaujaly svou velikostí.

  Přírodopis trochu jinak (20 obrázků) 

I v případě těchto neobyčejných tvorečků měli naši žáci příležitost okusit jejich blízkou přítomnost nejen očima, ale mohli si na ně jednoduše i sáhnout. A to bylo hlavním smyslem návštěvních dnů z říše fauny, mnohdy přímo exotické…

Mgr. M. Zbela, Mgr. M. Šárová
 
3. května 2023
Čarodějnice 2023
V pátek 28. dubna 2023 se pod budovou Bílá konal pro 1. stupeň čarodějnický den. Ve skupinkách žáci plnili nevšední úkoly, aby si v závěru mohli vyluštit tajenku, za kterou dostal každý odměnu. Čarodějnické dopoledne jsme si všichni skvěle užili.

  Čarodějnice 2023 (11 obrázků) 

Velké poděkování patří asistentkám za přípravu a organizaci celé akce.

Mgr. R. Soukupová

 
2. května 2023
Preventivní program na téma nikotinových výrobků
 

V úterý 2. května 2023 se třídy 6. B, 7. B a třída 6. C v multimediální učebně na budově NOVA účastnily preventivní přednášky na téma užívání nikotinových výrobků..

Přednáška byla pojata jako prevence, která předchází závislosti na návykové látce. Vzhledem k dnešní době, kdy jsou některé velmi nebezpečné výrobky dětem snadno dostupné, začínají proto první pokusy s drogou většinou ve školním věku.

Naučná přednáška od pana R. Tylše byla žákům podána zábavnou formou, logickou cestou tak, aby zaujala pozornost žáků. Díky projekci digitálních obrázků efektivně působila na žáky. Je důležité, aby žáci pochopili, jaká nebezpečí na ně čekají a jaké zdravotní potíže je případně dostihnou, pokud návykovou látku vyzkouší a když ji začnou užívat. Žáci měli spoustu dotazů, hlásili se a odpovídali na soutěžní otázky. Vítězové vyhráli odznak od společnosti JAKOBY HOBBY.

     

Cílem programu bylo děti maximálně varovat a odradit je od užívání jakékoliv drogy.

Přednášky se dětem velmi líbily, chválíme je za aktivitu v hodině.

Bc. P. Švecová, Bc. L. Čermáková a Mgr. S. Matysová

 

30. dubna 2023
Okrskové kolo McDonald´s Cup, Markvartice

Ve středu 26. dubna 2023 proběhlo v Markvarticích okrskové kolo 24. ročníku McDonald´s Cupu v kategorii B - žáků 4. a 5. ročníků ve skupině Jih.Turnaje se zúčastnilo 10 žákovských týmů z jižní části okresu. Naši chlapci nejprve odehráli zápasy ve skupině, kde obsadili pěkné 2. místo. V posledním zápase o celkové umístění v turnaji obsadili chlapci výborné 3. místo. Tím si zajistili postup do okresního finále, které proběhne čtvrtek 11. 5. 2023 opět v Markvarticích za účasti osmi družstev ze skupiny sever a jih. 

                                                

Děkujeme chlapcům za sportovní reprezentaci školy a budeme jim držet palce v okresním kole.

Bc. L. Čermáková

 
29. dubna 2023
7. třídy - Exkurze Praha – Po stopách Královské cesty


V úterý 25. dubna 2023 vyrazili natěšení sedmáci na exkurzi do Prahy. Cílem bylo projít si Královskou cestu a ještě něco „navíc“. Ráno při nástupu do autobusu jsme očekávali mnohé. Probíhali zapálené diskuze, co vše uvidíme, jaké bude počasí a jak dlouhý bude rozchod na konci našeho programu? 

Po příjezdu do Prahy se vedení naší skupiny ujal pan učitel Mgr. Martin Zbela. Prahu dobře zná, jeho zajímavý a poutavý výklad nás po celou exkurzi provázel a uchvátil. Kdo měl zájem, mohl se dozvědět spoustu nových věcí o každém místě, které jsme navštívili. Naše cesta začala u Letohrádku královny Anny, přes zahrady na Pražský hrad.  

Zde vyvstala otázka: „Je pan prezident na Hradě?“ Jak nám napovídala prezidentská standarda – byl tam! Prošli jsme Hrad křížem krážem, nejlákavějším středobodem byla Katedrála sv. Víta. Po prohlídce Hradu naše cesta pokračovala Nerudovou ulicí na Karlův most, dále na Staroměstské náměstí a poté Celetnou ulicí k Obecnímu domu a Prašné bráně. Zde jsme měli hodinový rozchod v OC Palladium – pro všechny to byl vítaný závěr dne. Těšili jsme se na občerstvení, a že si něco hezkého koupíme. 

Dojem s vědomostmi a zážitky nabytého dne nám trochu zkazila zpáteční cesta. Bohužel někteří sedmáci se neuměli chovat a v autobuse nadělali nepořádek, který jsme v závěru cesty museli s panem řidičem řešit. Doufejme, že příště si naše škola svou vizitku zlepší a již nebudeme muset něco takového řešit. I přes tento zádrhel na konci cesty splnila exkurze svůj cíl a ukázala Prahu z jiného pohledu, než ji možná mnozí znají.

Foto z exkurze -   7. tř. - Exkurze Praha  (15 obrázků) 

Mgr. K. Adámková
 

29. dubna 2023
1. B - Na farmě u Krumlů

V úterý 25. dubna 2023 navštívili plavčíci 1. B v rámci prvouky farmu u Krumlů. Procvičili si názvy hospodářských zvířat, jejich rodin. Poznali jejich užitek pro člověka a reálně viděli, čím se živí. Odvážní plavčíci měli možnost dát z ruky jablkový pamlsek krávě, vrhnout se mezi stádo oveček s beranem a nasypat drůbeži.

  1B - Na farmě u Krumlů (11 obrázků) 

Odměnou za vzorné chování na farmě jim byla ukázka zemědělských strojů a pohlazení králíka. A že to BYLA ODMĚNA!

Mgr. M. Rejmanová
 
28. dubna 2023
7. B - Výhra v soutěži ke Dni Země

Žáci 7. B se zapojili do soutěže, která probíhala od 15. dubna do 22. dubna 2023 v rámci Dne Země. Žáci měli za úkol napsat krátkou básničku, která měla být veselá, o přírodě, jaru, o úžasné matičce Zemi. Soutěž pořádal Informační portál pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Ústeckém kraji i za jeho hranicemi.Našim sedmákům se s jejich básničkami podařilo dostat mezi výherce. Další výherci na stránkách soutěže. Gratulujeme!

Bc. P. Švecová

 
28. dubna 2023
5. A - JUMP FAMILY Ústí nad Labem

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 navštívila 5. A v rámci svého Dne pro třídu Jump Family v Ústí nad Labem. Děti si všechny atrakce na profesionálních - bezpečných a super zábavních trampolínách a atrakcích bezvadně užily, mají skvělý zážitek.

 

Mgr. D. Turek

 
26. dubna 2023
Olympiáda v českém jazyce

aktualizováno 25. 4. 2023

krajské kolo
 

Dnes 25. dubna 2023 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Krajského kola se zúčastnilo 14 soutěžících, vítězů a stříbrných účastníků z okresních kol. Naši školu reprezentovala Katka Vojtová z 9. A a přivezla výborné 4. místo. Gratulujeme Katce a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. M. Šmídová 


okresní kolo

V úterý 4. dubna 2023 proběhlo v Děčíně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala děvčata z 9. A - Katka Vojtová a Adéla Svobodová. Velmi dobře si s nástrahami okresního kola poradila obě děvčata a zejména velmi dobré znalosti předvedla Katka Vojtová, která se v konkurenci 32 soutěžících umístila na krásném 2. místě a vybojovala si tak postup do krajského kola. To se uskuteční v úterý 25. dubna 2023 v Ústí nad Labem. Děkujeme oběma dívkám za reprezentaci školy a blahopřejeme Katce, které budeme držet palce do krajského kola.

Mgr. M. Šmídová


školní kolo

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhlo v aule naší školy základní kolo Olympiády v českém jazyce, jehož se účastnilo čtrnáct žáků 8. a 9. tříd. Ve dvou částech zadání ukázali žáci své jazykové znalosti a slohové dovednosti. Nejlépe si vedly Adéla Svobodová a Katka Vojtová z 9. A.

Obě dívky budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně. Vítězkám školního kola gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Všem ostatním děkujeme za účast a zájem o soutěž.

Mgr. Š. Leknerová

25. dubna 2023
6. B - Den pro třídu - JUMP FAMILY Ústí nad Labem

V pátek 21. dubna 2023 navštívila třída 6. B JUMP FAMILY  v Ústí nad Labem. Vytoužený den pro třídu si opravdu všichni užili naplno, 2 hodiny skákání utekly až moc rychle. Celý prostor měli sami pro sebe a po celou dobu se jim věnovala paní instruktorka, která je velmi chválila za jejich obratnost, sportovní zdatnost.

Byl to fajn den pro třídu jak je vidět na fotkách -   6B - Den pro třídu - JUMP FAMILY v Ústí nad Labem  (6 obrázků) 

Mgr. S. Matysová
 
24. dubna 2023
1. B , 7. A - Den Země

Páteční dopoledne 21. dubna 2023 si krásného počasí v terénu v rámci „Dne Země“ užili plavčíci z 1. B a žáci 7. A společnou hrou s ekologickou tématikou. V páru „sedmák + prvňák“ se vydali na trasu vytyčenou 12ti úkoly vedoucí téměř k cíli. Po vyluštění tajenky je totiž ještě čekaly 4 šifry k získání indicií pro hledání pokladu „Zemského skřítka“. A podařilo se! Našli, jak poklad s dary Země pro malé luštitele (malované kamínky), tak kouzelné dračí vejce plné odměn pro jejich starší průvodce. Společné dopoledne zakončili společnými hrami a opékáním vuřtíků a marschmelounů.

  1B, 7A - Společný Den Země (25 obrázků) 

Domů se nikomu nechtělo.

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. K. Adámková

 
24. dubna 2023
Badatelský klub - Fyzikální souboje
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - badatelský klubV 9. lekci dne 19. dubna 2023 badatelé aplikovali své fyzikální poznatky o povrchovém napětí kapalin při fyzikálních soubojích. Při konstrukci hliníkových loděk využili i osobní zkušenosti. Zjišťovali různé možnosti, jak z neplovoucí krabičky od zápalek vynalézt výkonný stroj k rychlé plavbě apod. Ač mozkové závity pracovaly na plné obrátky, radost z objevování v doprovodu hlasitého smíchu nechyběly.     

  Badatelé - fyzikální souboje (11 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
23. dubna 2023
1. B - Poznáváme knihovnu

Duben je „měsíc knihy“ a z plavčíků jsou již čtenáři, kteří se nespokojí jen se slabikáři. Zvedli tedy kotvy a v úterý 18. dubna 2023 vypluli za poznáním do městské knihovny v naší obci. Zde je přivítala knihovnice p. Jandášová, seznámila je s návštěvním řádem, s prostory knihovny a dala jim možnost prozkoumat, co vše se dá v knihovně najít. Někteří čtenáři z 1. B sáhli po pohádkových knížkách s obrázky, jiní po encyklopediích, ale našli se i nebojsové, kteří se začetli i do horroru. Čas v knihovně utíkal velmi rychle a bylo těžké zvednout malé čtenáře od rozečtených stránek.    

  1B - Poznáváme knihovnu (11 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
20. dubna 2023
Literární soutěž Čapkoviny 2023

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze vyhlásila jubilejní 10. ročník celostátní literární soutěže „Čapkoviny aneb Žijeme s knihou“. Soutěže se se svými povídkami na téma "Kdybych tolik nepospíchal, možná bych to stihl", zapojilo také 12 našich žáků spolu s dalšími více než 250 soutěžními povídkami. Povídku naší žákyně Simony Zvěřinové z 8. B porota ocenila a pozvala ji spolu s devíti finalisty do Prahy. Na celostátním vyhlášení vítězů dne 20. dubna 2023 ve velkém sále Městské knihovny v Praze získala Simona krásné 2. místo.

Gratulujeme a přejeme Simoně hodně dalších literárních úspěchů.

Mgr. M. Šmídová
19. dubna 2023
8. B - Dárky k zápisu
 

Žáci třídy 8. B v minulých týdnech pilně pracovali, aby stihli připravit barevné a hravé dárečky budoucím prvňáčkům, kteří v pátek 14. dubna 2023 dorazili k zápisu. Chtěli jim tímto udělat radost a v mnohých případech zpříjemnit první kontakt se školou. Zároveň při těchto hodinách plných kreativity utužovali týmového ducha a spolupráci. 

Fotografie z tvůrčí atmosféry -   8B - Dárky k zápisu (6 obrázků) 

Mgr. M. Šárová a M. Miňovská
 

17. dubna 2023
Badatelský klub - Povrchové napětí kapalin
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - badatelský klubV dubnových setkáních se badatelé zaměřili na podrobné prozkoumání povrchového napětí kapalin. Mnoha pokusy si ověřili soudržnost neviditelných molekul, a také našli kapalinu, která jejich soudržnost dokáže narušit.

  Badatelé - dubnové pokusy - kapaliny (24 obrázků) 

Na základě jejich zjištění a závěrů je v příští lekci čekají „fyzikální souboje“.

Mgr. M. Rejmanová
 
15. dubna 2023
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023 - 2024

V pátek 14. dubna 2023 proběhl zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023 - 2024. Více než sedm desítek předškoláků přišlo se svými rodiči k zápisu do 1. třídy na naši školu. Někdy s obavami, ale vždy s dobrou náladou a těšením se na velkou školu, předvedly děti velmi pěkné výkony a ukázaly, jak jsou na školu připraveny. Každý si odnesl pamětní list a dárek, který pro předškoláky připravili jejich starší spolužáci.

Několik fotografií z průběhu zápisu -   Zápis do 1. třídy (12 obrázků) 

Děkujeme za důvěru a těšíme se na shledanou v září.

Mgr. M. Šmídová


Pokud se někdo zápisu v tomto termínu nemohl zúčastnit, je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2023. Termín lze domluvit telefonicky na tel. číslech - 412 586 366 nebo 606 646 292.

 
15. dubna 2023
Pozvánka na jarní koncert ZUŠ Žandov, pobočka Benešov nad Ploučnicí

14. dubna 2023
4. A, 4. B - Den pro třídu v Hopsáriu Děčín

Ve středu 5. dubna 2023 se třídy 4.A a 4.B zúčastnily v rámci dne pro třídu exkurze do Hopsária Děčín. Děti si užily pěkné sportovní dopoledne, kdy si procvičily své tělesné dovednosti. Tento den se všem líbil a rádi by si ho všichni zopakovali.

 


Mgr. L. Tesarczykova, Mgr. A. Špačková
 
10. dubna 2023
Velikonoční jarmark na Bílé

V úterý 4. dubna 2023 se na budově Bílá konal Velikonoční jarmark, na kterém žáci od přípravného ročníku až po ty nejstarší, třeťáky, prodávali své výrobky. Na jarmarku měla svůj prodejní koutek i školní družina. Odpoledne bylo plné nádherných okamžiků, rodiče měli možnost nahlédnout do tříd, dát si kávu, čaj, bábovku a strávit zde čas s dětmi. Všude panovala příjemná jarní atmosféra.

Fotografie z průběhu -   Velikonoční jarmark na budově Bílá (13 obrázků) 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům za jejich pomoc a účasti. Velice si vážíme spolupráce, bez které by náš školní život byl jen poloviční.

Za kolektiv Bílé školy Mgr. H. Svobodová


 
9. dubna 2023
Vernisáž výstavy Ulice a místa

V úterý 4. dubna 2023 proběhla na Státním zámku Benešov nad Ploučnicí v informačním centru slavnostní vernisáž výstavy fotografií Ulice a města. Vernisáž zahájil Mgr. Jan Trojan, který návštěvníkům představil vznik černobílých fotografií našeho města, které vytvořili žáci 9. tříd v rámci předmětu Moderní výtvarné umění. Fotografie jsou umístěny v severní věži v přízemí zámku. Děkujeme státnímu zámku za poskytnutí prostor pro výstavu.

   

Výstavu lze zdarma navštívit v rámci otevírací doby zámku až do 23.dubna 2023, a to v prostorách pokladny na Horním zámku. 

Mgr. M. Šmídová

 
6. dubna 2023
Badatelský klub - Tajemství barev
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - badatelský klubSedmé setkání badatelů ze 3. a 4. ročníků ve středu 5. dubna 2023 bylo v předvelikonoční čas zaměřeno jak jinak, než na barvy a jejich tajemství při míchání a zdobení kraslic. Bádání bylo zahájeno otázkou a pokusem s vejcem ponořeným do octa. Následovalo 6 technik zdobení kraslic – např. „Tatínkova technika“ s použitím pěny na holení, „Batika“ s přírodním materiálem, „Mačkaná technika“ s krepovým papírem, „Kropenatky“ s barevnou rýží …

  Badatelé - tajemství barev (14 obrázků) 

Každý badatel si v použitých technikách našel svého favorita a kraslice si pro domácí inspiraci zařadil do své výbavy pro koledníky.

Mgr. M. Rejmanová

                                                                                                                                                      
5. dubna 2023
8. B - Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab


V pondělí 3. dubna 2023 se žáci 8.B vydali do Děčína, aby navštívili mobilní laboratoř Škoda EDU.LAB, která je vybudována v moderně pojatém návěsu. Cílem projektu bylo seznámit žáky s moderními technologiemi, které jsou součástí průmyslu 4.0, zvýšit u nich zájem o technické obory a prohloubit jejich znalosti. Žáci si vyzkoušeli umělou inteligenci, robotiku nebo virtuální realitu. Velmi je zaujal plně elektrický model ŠKODA ENYAQ iV, při jehož vývoji a výrobě se uvedené technologie naplno uplatňují.

  8B - Škoda EDU.Lab v Děčíně (10 obrázků) 

Celá akce žáky velmi zaujala a jsme rádi, že jsme se ji mohli zúčastnit.

Mgr. M. Šárová a M. Miňovská

 

5. dubna 2023
1. tř. - Veselé zoubky

V pátek 31. března 2023 proběhl v prvních třídách projektový den na téma péče o zuby - „VESELÉ ZOUBKY“. Spolu s Hurvínkem se v něm prvňáčci dozvěděli, jaká jména jejich zoubky mají, kolik jich vlastně je, co jejich zubům škodí a co prospívá. Naučili se správný způsob čištění zubů a dozvěděli se, jaký ďas je zubní kaz. Tématem programu je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze zubního lékaře.

  1. tř. - Veselé zoubky (12 obrázků) 

Domů si odnesli odměnu v podobě reklamní DM tašky s novým zubním kartáčkem, pastou i překvapením, od společnosti dm drogerie markt s.r.o.

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. J. Janoušková
3. dubna 2023
Projektový den - PBIS

Ve středu 29. března 2023 proběhl v celé škole projektový den, který byl věnovaný tématu PBIS (pozitivní podpora vhodného chování žáků) a zejména školním hodnotám – BEZPEČÍ, RESPEKTU a ZODPOVĚDNOSTI.

Po úvodním seznámení s cílem projektového dne, seznámili třídní učitelé žáky s výsledky dotazníkového šetření a připomněli žákům, kam a za kým se mohou obrátit v případě problémů, se kterými se žáci mohou potkat. Následně byli žáci poučeni o kybernetické bezpečnosti v souvislosti s aktivitami tohoto projektového dne.

Pak už následovala tvůrčí práce – žáci se zaměřili na tvorbu scénářů, jak ztvárnit očekávání jednotlivých hodnot se zaměřením na třídu, chodby a toalety. Každá třída pak na základě těchto scénářů ztvárnila různými způsoby tři až čtyři očekávání. Někdo zvolil video, jiní si zvolili tvorbu komiksů, divadelní představení nebo kresbu. Ve škole vládla po celý den pohodová tvůrčí atmosféra -   Projektový den - PBIS (24 obrázků) .

Další aktivity s vytvořenými pracemi budou následovat v dalších třídnických hodinách.

Děkujeme všem za pohodový den a věříme, že tento způsob pomohl žákům s uvědoměním si našich hodnot, jak se správně chovat a co dělat a nedělat.

 Za tým PBIS - Mgr. M. Šmídová
 
27. března 2023
1. B a Badatelský klub - Den vody

Ve středu 22. března 2023 si badatelé a plavčíci 1.B připomněli a oslavili Světový den vody badatelsky výtvarným projektem s mnoha pokusy. Nechybělo zamyšlení nad nezbytností vody pro život na Zemi, vyhledávání informací, diskuse o tom, jak šetřit vodou, co změnit v každodenním používání vody. Plavčíci si v rámci počítání do 20 šetrně pověsili „vypraná“ očíslovaná trička, naučili se píseň a báseň o vodě, seznámili se s globusem a mapou ČR při poslechu Vltavy od B. Smetany, formou pokusu a pohádky porozuměli koloběhu vody a žasli nad tím, co vše se dá při pokusech s vodou ve všech skupenstvích vykouzlit.

  1B - Den vody (18 obrázků) 
                                                                                                                                                         
Mgr. M. Rejmanová
 
24. března 2023
Pozvánka k zápisu do 1. tříd
22. března 2023
Pozvánka na velikonoční jarmark na Bílé
17. března 2023
Výsledky dotazníkového šetření ZŠ

Výsledky dotazníkového šetření ZŠ

 
Vážení rodiče,
na přelomu února a března 2023 proběhlo na naší škole dotazníkové šetření k tématu PBIS (pozitivní podpora vhodného chování žáků). Zapojilo se do něj celkem 228 rodičů a 429 žáků.
 
Děkujeme Vám za Váš pohled na fungování naší základní školy a za Vaše náměty a připomínky, kterým se budeme v následujícím období intenzivně věnovat.
 
Níže najdete souhrnné přehledy výsledků dotazníkového šetření pro rodiče a pro žáky.

Výsledky dotazníkového šetření – rodiče.
Výsledky dotazníkového šetření – žáci.
 
Děkujeme za spolupráci
 
S pozdravem
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
 
16. března 2023
Lyžařský výcvikový kurz - 8. třídy

Žáci 8. tříd absolvují od neděle 12. března 2023 do pátku 17. března 2023 lyžařský výcvikový kurz v krásném klidném prostředí na hranici Jizerek a Krkonoš, na polosamotě v obci Dolní Rejdice u Kořenova - v Chatě Jana.

 

Pod vedením našich pedagogů - Mgr. Zdeňka Miškovského, Bc. Ondřeje Růžičky, Bc. Lucie Čermákové a Bc. Doroty Rakové – se zdokonalují v lyžařských dovednostech. Počasí našim lyžařům přeje, sněhu je dostatek. Kromě lyžování tráví také čas při poznávání okolí, přednáškách (např. s horskou službou) a společných hrách. 

                
                                                       
 foto od organizátorů

Mgr. M. Šmídová
14. března 2023
Pozvánka na výstavu

ULICE A MÍSTA

Zveme Vás na výstavu fotografií našeho města objektivem žáků 9. ročníků základní školy. Fotografie vznikly v rámci výuky předmětu Moderní výtvarné umění.
Výstava bude probíhat v severní věži benešovského zámku od 4. do 23. dubna 2023.
Vernisáž proběhne v úterý 4. dubna 2023 od 14 h.Ulice, kterými každý den chodíme, a místa, která pro nás mají nějaký význam. Něco jsme tam prožili, žijeme tam. Je to náš pohled na naše město a jeho atmosféru. Fotky jsme nafotili během posledních dvou měsíců. Přijďte se podívat a připojte se tím k naší procházce Benešovem.
11. března 2023
1. B - FIT svačina

Plavčíci 1. B už ví, že pro ZDRAVÍ je mj. důležitá i pestrá zdravá strava, a tak se s chutí vrhli do tvoření svých zdravých FIT svačin. Při přípravě doma pomáhají rodičům a dělí se s nimi o poznatky nabyté ze školy nejen z hodin prvouky. A zdá se, že to funguje – od listopadu plavčíci bojovali se sníženou kolektivní imunitou, často byli nemocní. V posledním měsíci jich je plná třída a mohou si společně užívat všechna školní dobrodružství.

  1B - FIT svačina (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
11. března 2023
Zeměpisná olympiáda 2022 - 2023

Školní a okresní kolo


Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Ve školním a dalších kolech mezi sebou soutěží všichni, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Soutěž probíhá pro žáky ZŠ ve třech kategoriích - kategorie A je určena žáků 6. tříd, v kategorii soutěží žáci 7. tříd a kategorie C je určena žákům 8. a 9. tříd a ve všech kategoriích také stejných ročníků víceletých gymnázií.

Školní kolo u nás proběhlo v posledním lednovém týdnu. V kategorii 6. tříd prokázalo své znalosti a dovednosti z planetární geografie a obecné fyzické geografie a kartografie 18 žáků ze všech 6. tříd. Nejlepší výsledky dosáhli - Josef Kruml, Dominik Maďar (oba 6B) a Filip Macháček (6A). V kategorii B soutěžilo 12 žáků, nejlépe si s nástrahami školního kola zaměřeného na obecnou fyzickou geografii, obecnou sociální geografii Afriky, Austrálie a Oceánie, Ameriky poradila děvčata - Markéta Svobodová, Viktorie Malinovská, Magdaléna Hralová (všechny 7C) a Natálie Kudrnová (7A). V nejstarší kategorii soutěžilo v zeměpisných znalostech 15 žáků, ti řešili úlohy zaměřené na kartografii a geoinformatiku a obecnou fyzickou geografii Evropy, nejúspěšnějšími řešiteli byli - Miroslav Kofroň, Patrik Benda (oba 8C) a Pavel Malý (8B). Nejlepší tři v každé kategorii postoupili do okresního kola.

Okresní kolo se uskutečnilo 22. února 2023 v Děčíně. Mezi soutěžícími bylo také osm našich reprezentantů. V okresním kole prokazují soutěžící své znalosti a dovednosti v testu geografických znalostí, v práci s atlasem a také v praktické části. Na řešení jednotlivých částí měli soutěžící žáci celkem dvě a půl hodiny. V kategorii A soutěžilo celkem 37 žáků 6. tříd, v kategorii B 34 soutěžících a v kategorii C 40 žáků z 8. a 9. tříd ze základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií z celého našeho okresu.
  
Nejlépe se z našich reprezentantů dařilo Josefu Krumlovi z 6B, v kategorii A se umístil na velmi pěkném 5. místě a v kategorii B si Markéta Svobodová ze 7C vybojovala 11. místo. Blahopřejeme a všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Mgr. M. Šmídová
9. března 2023
8. B - Den pro třídu na děčínském zámku

Ve čtvrtek 2. března 2023 se třída 8. B vypravila do Děčína, kde je čekal celodenní bohatý program. Již ráno rozehřívali žáci své mozkové závity v kvízu o historii děčínského zámku. Dále se celá třída přesunula do prostor děčínského zámku, kde žáky čekala různorodá mozková cvičení, kvízy, hádanky, přesmyčky a další cvičení, která žáci procvičovali v rámci programu „Mozkohrátky“. A vzhledem k tomu, že žáci opravdu hezky pracovali a svoje mozečky zaměstnávali velmi svědomitě, přesunuli jsme se po programu do okolí zámeckých zahrad, kde si odpočinuli od přemýšlení a protáhli si tělo v týmových soutěžích.

  8B - Zámek Děčín - mozkohrátky (5 obrázků) 

Celý den byl zakončen procházkou po Děčíně. A jelikož nás provázelo hřejivé jarní počasí a dobrá nálada, hodnotím tento výlet jako velmi vydařený. 
 

Mgr. M. Šárová
4. března 2023
Badatelský klub - Voda
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub


V prvních lekcích badatelských setkání se badatelé ze 3. a 4. ročníků zaměřili na téma VODA. Prozkoumali její tři skupenství. Seznámili se s pojmem hustota kapalin a formou pokusů rozlišovali hustotu různých kapalin a její závislost na teplotě apod. Vytvořili si „barevný semafor“, „lávovou lampu“, odhalili záhadu hydratačních krémů, prakticky probádali princip solení silnic…

  Badatelé - únor 2023 (19 obrázků) 

Do bádání se vrhají s nadšením a své poznatky si spontánně zaznamenávají do svých badatelských zápisníků. Velkou radost jim dělají zejména konzumovatelné pokusy.

Mgr. M. Rejmanová

 
25. února 2023
1. B - Výprava za pokladem

čtenářský souboj o lexikon


V úterý 21. února 2023 vypluli plavčíci 1. B s mapou na tajuplný ostrov pro poklad. Cestou však museli vyřešit 9 čtenářských úkolů v podobě zašifrovaných zpráv, hexagonů, čtyřsměrky, křížovky, rébusů,…, aby získali písmenkovou indicii do formule pro otevření pokladu na Ostrově čtenářů. Do cíle úspěšně doplula většina plavčíků, která kouzelnou formuli vyluštila, a získala tak pro celou námořní posádku čtenářský poklad z ostrova = Slabikář a medaili čtenáře.

  1B - Cesta za pokladem (14 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
23. února 2023
7. tř. - Cestovatelská přednáška

"Exotická zvířata v jejich  domovském prostředí" - Ing.  Martin Košťál

S exotickými zvířaty v jejich domovském prostředí v Africe se mohli v aule naší školy seznámit žáci sedmých ročníků. Ve středu 22. února 2023 se zde uskutečnila přednáška s cestovatelem Ing. Martinem Košťálem, jenž má za sebou patnáct let putování „na vlastní pěst“ po více než dvaceti státech afrického kontinentu. Zebry, žirafy, opice či sloni, ale např. i oslava Mezinárodního dne dětí v Mosambiku, to vše bylo součástí hodinu a půl trvající audiovizuální prezentace, doplněné o doprovodný cestovatelův komentář, nabitý zajímavostmi a zážitky z cest.

  7. tř. - Cestovatelská přednáška (13 obrázků)   

Z přednášky si žáci odnesli nové informace nejen na téma zoografie Afriky, které vhodně doplňují jejich učební látku v hodinách přírodopisu, ale mohli si vyslechnout i vlastní zkušenost cestovatele s prodělanou malárií, se kterou se v roce 2016 léčil v nemocnici v Ghaně. O zájmu našich žáků svědčily četné dotazy na závěr přednášky. 

Mgr. M. Zbela

22. února 2023
Děčínský Skřivánek 2023

Dnes 21. února 2023 se žákyně Štěpánka Rabová (5. A) a Ester Kleinová (6. A) zúčastnily regionálního postupového kola pěvecké soutěže Děčínský Skřivánek. Postup do Děčína jim zajistila výhra ve školním kole. Rád bych děvčata pochválil za výborné výkony a skvělou reprezentaci školy. Bude dobře, pokud u zpěvu i nadále vydrží. Z celodenního soutěžení si odvezly spoustu zážitků a Štěpánka také čestné uznání poroty.

Mgr. D. Turek
 
22. února 2023
3. A - Sluneční soustava

Týden měli žáci třídy 3.A na vypracování domácího úkolu z prvouky. Do úkolníčku si napsali - Vyrob nebo nakresli sluneční soustavu. Nadšené byly nejen děti ze zadání, ale dnes i já s paní asistentkou! Každá soustava byla krásná a originál.  

  3A - Sluneční soustava (9 obrázků) 

Moc děkuji rodičům za pomoc dětem a oceňuji nápaditost.

Mgr. M. Turková
 
21. února 2023
8. B - Den pro třídu - Bruslení v Děčíně

V pátek 17. února 2023 se třída 8. B vydala s plnou výbavou na Zimní stadion do Děčína. Chlapci si s sebou vzali hokejky a prověřili své schopnosti v hokeji při hře na půl hřiště. Děvčata ve skupinkách zdokonalovala své jezdecké dovednosti. Jako vždy jsme si tuto sportovní aktivitu všichni užili a budeme se těšit na další společné zážitky. 

Mgr. M. Šárová, M. Miňovská 

13. února 2023
6. A - Den pro třídu - bruslení v Děčíně

Již podruhé v tomto školním roce se žáci z 6. A vydali bruslit na Zimní stadion do Děčína. V této aktivitě našli žáci velké zalíbení. Bruslili po celou dobu pobytu na ledu, vzájemně si pomáhali a z ledu se jim vůbec nechtělo. Pro většinu z nich to bylo vůbec první setkání s ledovou plochou, někteří si pořídili i nové vybavení a také část jarních prázdnin strávili se svými rodiči na zimním stadionu.

  6A - Bruslení v Děčíně (6 obrázků) 

Jsme moc rády, že bruslení všechny velmi zaujalo a doufáme, že je to podpoří v tom, aby sportem trávili více času. 

Bc. E. Ácsová, P. Petlánová 

 
31. ledna 2023
Vysvědčení - leden 2023, informace pro rodiče
Vážení rodiče,

pololetní vysvědčení je příležitost k zastavení, rekapitulaci, stanovení nových cílů, pro některé předěl a možnost začít "s čistým štítem".  Následující materiály jsme převzali z organizací Centrum LOCIKA a Nevypusť duši  a věříme, že Vám mohou pomoci v komunikaci s vašimi dětmi.

Všem rodičům dětí školou povinných bychom chtěli říct: je v pořádku, pokud vás vysvědčení nenechává chladnými a probouzí ve vás emoce. Rodičovství ani školní docházka nemusí probíhat na jedničku. Nezapomínejte pečovat i o sebe. Špatné známky na vysvědčení mohou být velmi stresující, jak pro děti, tak pro rodiče. Neuspokojivá známka se může stát rozbuškou pro vyhrocené emoce z obou stran. Mnoho rodičů neví, jak by měli správně na špatné známky reagovat. Jak s dětmi mluvit? Jaká je ta nejlepší rada? Zásadní je, abyste nereagovali zklamáním.
Špatná známka je často varovným signálem pro potenciální problémovou oblast, není ovšem měřítkem hodnoty vašeho dítěte nebo vašich rodičovských kompetencí. To mějte vždy na paměti a snažte se utřídit si myšlenky tak, abyste vše dokázali řešit s klidem. Špatné vysvědčení není konec světa a nezpůsobí životní selhání vašeho dítěte. Využijte to jako příležitost k tomu, aby se vaše dítě ve škole mohlo zlepšit a získalo cennou zkušenost.

 

Pokud se ocitnete v těžké situaci a budete potřebovat podporu, nebojte se obrátit na odborníky, na krizové linky. Odborníci na druhé straně drátu vás podpoří.pedagogové ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

 
31. ledna 2023
Lyžařský výcvikový kurz - 7. třídy

Žáci 7. tříd absolvují od neděle 29. ledna 2023 do pátku 3. února 2023 lyžařský výcvikový kurz v krásném klidném prostředí na hranici Jizerek a Krkonoš, na polosamotě v obci Dolní Rejdice u Kořenova - v Chatě Jana. Pod vedením našich pedagogů - Mgr. Zdeňka Miškovského, Bc. Ondřeje Růžičky, Bc. Lucie Čermákové a Bc. Doroty Rakové - se zdokonalují v lyžařských dovednostech. Počasí našim lyžařům přeje, sněhu je dostatek. Kromě lyžování tráví také čas při poznávání okolí a společných hrách. 

 
                                                             
foto z kurzu

Mgr. M. Šmídová
29. ledna 2023
Benešovský skřivánek 2023

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 se v aule ZŠ na budově Nova konala soutěž v sólovém zpěvu Skřivánek. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, kde zpívalo celkem 28 soutěžících. Zpívání se zúčastnili i pozvaní žáci z okolních škol, z Dolních Habartic a z Heřmanova. V 1. kategorii zpívali žáci od 1. do 5. třídy a ve 2. kategorii žáci 6. – 8. třídy. Pro zpestření zážitků se zpívalo poprvé i na mikrofon. Porotu tvořili zkušení učitelé hudební výchovy, kteří měli hodně práce, aby vybrali ty nejlepší zpěváky, protože soutěžících bylo opravdu hodně. A jak to dopadlo?
1. kategorie: 1. místo – Štěpánka Rabová – ZŠ Benešov nad Ploučnicí
                     2. místo – Amálka  Moudrá   - ZŠ Dolní Habartice
                     3. místo – Alice Šeflová, Tomáš Mika, Adéla Huberová – ZŠ Benešov nad Ploučnicí
                     čestné uznání – Eduard Gettlich                                                                                           
2. kategorie: 1. místo – Ester Kleinová – ZŠ Benešov nad Ploučnicí
                     čestné uznání – Hana Březinová

  Benešovský skřivánek 2023 (10 obrázků) 

Vítězové z 1. a 2. místa postupují do oblastního kola, které se koná v Děčíně 21. února 2023 v Domě dětí na Teplické ulici. Přejeme mnoho štěstí v dalším zpívání.

Mgr. A. Špačková
 
20. ledna 2023
Půlden pro žákovský parlament
 

V pátek 20. ledna 2023 se žákovský parlament sešel, aby zpracoval celoškolní anketu na téma "Nové zvonění". Parlament tak vyslyšel prosby, které se týkaly změny zvonění na budově Nova. Již v průběhu podzimu parlamenťáci sbírali návrhy skladeb od svých spolužáků napříč všemi třídami. Dnes dostali prostor pro zpracování ankety. Vytvořili postery, které žákům školy umožní si všechny skladby přehrát pomocí QR kódů a vybrat si tak své favority. Samotné hlasování proběhne příští týden. Společnou kreativní činnost si užili a opět si vyzkoušeli kooperaci, efektivní komunikaci a dovednost si navzájem naslouchat.  

  ŽP - půlden pro parlament - školní zvonění (15 obrázků) 

M. Miňovská , koordinátorka žákovského parlamentu

 

7. ledna 2023
1. B - Den tříkrálový

Plavčíci 1. B si páteční den 6. ledna 2023 užili „královsky“. Celé dopoledne je provázela legenda o Třech králích v podobě matematických her a písmenkových rébusůDle starých tradic věštili ze sedmi hrnečků a připravovali tříkrálovské pohoštění pro návštěvníky krmítek a lesní obyvatele. Na závěr celého tříkrálového dopoledne slavnostně s korunou na hlavě vyrazili za zvířátky se všemi připravenými dobrotami do blízkého okolí školy.

  1B - Den tříkrálový (10 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
7. ledna 2023
Ptačí hodinka

Ve dnech 6. – 8. ledna 2023 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické již 5. ročník „Ptačí hodinky“ s pozorováním a sčítáním opeřených návštěvníků (nejen) na krmítkách. Tento program je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. I v řadách našich žáků z 1. stupně se našli zájemci, kteří s dalekohledy v ruce strávili příjemnou páteční hodinku - 6. ledna 2023 - dobrodružného pozorování a určování návštěvníků krmítka na školním pozemku. Své výsledky zapisovali do formulářů v iPadu a odesílali je elektronicky.

             
                     

Mgr. M. Rejmanová
 
27. prosince 2022
Vánoční aktivity
 

V úterý 20. prosince 2022 proběhl tematický den pro žáky 4. – 6. ročníků zaměřený na Vánoce u nás i v anglicky mluvících zemích. Celým dopolednem provázeli své mladší spolužáky žáci 9. tříd. V předchozích hodinách angličtiny si pro ně deváťáci připravili různé aktivity v anglickém jazyce. Úkolem bylo projít 20 stanovišť, kde za splněnou úlohu dostali písmeno z tajenky.  

  Vánoční aktivity (10 obrázků) 

Den probíhal v poklidné předvánoční atmosféře. Deváťáci se zhostili své úlohy velmi zodpovědně a oceňujeme také spolupráci napříč všemi třídami.

Mgr. M. Jansová, Mgr. K. Procházková, Mgr. L. Sönlová

 

22. prosince 2022
PF 2023

Krásné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném, v novém roce 2023 mnoho zdraví, lásky, osobních úspěchů a radostných dní přeje

za celý tým Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí

Jakub Zelený

18. prosince 2022
1. B - Stopování ve sněhu
Sněhová nadílka zvedla plavčíky z 1. B ze školních lavic a ti se vydali ve středu 14. prosince 2022 do terénu za sněhobílým dobrodružstvím. Vybaveni lupami, kapesním atlasem stop zvířat, rukavicemi a teple oblečeni se vypravili po stopách lesní zvěře. Odhalili zvířecí návštěvníky školního pozemku, správně dle atlasu a rozložení stop určili v lese stopy zaječí, stopy srny i divokého prasete. Avšak i dětská fantazie pracovala na plné obrátky.

  1B - Stopování ve sněhu (9 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
17. prosince 2022
2. A - Bobovačka aneb tělocvik na sněhu

V úterý 13. prosince 2022 se žáci třídy 2. A v rámci tělesné výchovy vydali s boby a ježdíky na nejbližší kopeček v okolí školy, aby si užili vytoužený sníh. Počasí měli ideální, sněhové podmínky vyhovující. Všichni byli natěšení a s velkou radostí se pustili do sjíždění zasněžené stráně.

  2A - Bobovačka (23 obrázků) 

Byla to netradiční hodina tělocviku, při které si všichni užili spoustu legrace a potěšení z pohybu na čerstvém vzduchu.

Mgr. M. Ondrejkovičová


 
17. prosince 2022
Den pro žákovský parlament
 

V úterý 13. prosince 2022 se uskutečnil první "Den pro žákovský parlament". Parlament se v počtu 22 žáků sešel první vyučovací hodinu v tělocvičně na budově NOVA. Zde si zahráli detektivní hru "Městečko Palermo" pod skvělým vedením Viki Malinovské. Poté přišlo na řadu i protažení těla ve vybíjené na dvě družstva. Po fyzickém výkonu následoval program ve školní kuchyňce, kde si žáci společně připravili chutné občerstvení formou jednohubek, obložené zeleninové mísy, pečené buchty a muffinů. Nejstarší děvčata upekla Krtkův dort. K dobrému jídlu si žáci připravili čaj na zahřátí.
Dobrý parlamenťák by měl být schopen spolupráce a kreativity. Tyto schopnosti předvedli žáci ve špagetové výzvě. V pěti týmech se pokoušeli postavit z balíčku špaget a lepící pásky nejvyšší stavbu. Zbyl nám také čas na závěrečnou debatu a shrnutí celého dne.  

  Den pro žákovský parlament (8 obrázků) 

Hlavním cílem bylo vzájemné seznámení parlamenťáků, což se úspěšně podařilo.  

Celý den se nesl v přátelském a týmovém duchu a už nyní se všichni těší na další společné akce.

M. Miňovská

11. prosince 2022
1. B - Den s čerty, anděly a Mikulášem

Pondělní dopoledne 5. prosince 2022 prožili plavčíci 1. B mezi „čerty a anděly“. Vše začalo hned ráno návštěvou čertíka Poplety, který se dětem snažil poplést hlavu zmatky a nesmysly ve třídě. Ty děti hravě odhalily a napravily. Čertík děti naučil pár slov z čertovského slovníku, ukázal čertí rozcvičku a taneček, zahrál si s nimi „vrhcáby“, kouzlil v matematickém magickém čtverci ...
Nakonec dorazila početná čertovsky andělská výprava v čele s Mikulášem, aby děti hlavně pochválila a odměnila.

  1B - Den s čerty a anděly (13 obrázků) 

DĚKUJEME za jejich milou návštěvu.

Mgr. M. Rejmanová

 
5. prosince 2022
9. C - Den pro třídu
 

Dne 24. listopadu 2022 se žáci 9. C v dopoledních hodinách vrhli na pečení perníčků a kokosek na Vánoční jarmark. Žáci si toto praktické vyučování ve školní kuchyňce užívali a po zbytek času, kdy se cukroví peklo, zdobili již upečené perníčky cukrovou polevou. Dále ještě dokončovali a kompletovali své výrobky z keramiky, určené také k prodeji na jarmarku. Cukroví provonělo celou budovu školy a žákům se tento způsob výuky moc líbil.

  9C - Den pro třídu (14 obrázků) 

Za spolužáky z 9. C napsala Jindřiška Donátová

4. prosince 2022
Florbal - okrsková kola


Ve dnech 23. listopadu a 1. prosince 2022 odehráli naši chlapci okrsková kola ve florbalu v rámci Školské florbalové ligy pod záštitou AŠSK. První turnaj se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně, kde naši školu reprezentovali vybraní žáci ze sedmých tříd. Konkurence byla opravdu veliká, akce se totiž zúčastnilo celkem sedm škol. Náš tým se nakonec umístil na 5. místě. Druhý turnaj se odehrál v tělocvičně ZŠ Markvartice, kde mezi sebou změřili síly chlapci z osmých i devátých tříd. Na tomto turnaji hrálo celkem šest škol a náš tým skončil na pěkném 3. místě. 

Mgr. Z. Miškovský

4. prosince 2022
Futsal – okrsková kola
 

Ve dnech 25. a 30. listopadu 2022 proběhla okrsková kola ve futsalu v rámci Školské futsalové ligy pod záštitou AŠSK. Oba turnaje se uskutečnily v tělocvičně ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně, kde naši školu reprezentovali vybraní žáci 2. stupně. Na prvním turnaji se družstvo složené z chlapců šestých a sedmých tříd umístilo na 4. místě, zatímco na druhém turnaji se našim osmákům a deváťákům povedlo ukořistit 3. místo.

Mgr. Z. Miškovský

2. prosince 2022
4. A a 5. B - Muzeum čertů - Úštěk

Ve středu 30. listopadu 2022 odjely třídy 4. A a 5. B do Muzea čertů v Úštěku. Před samotnou exkurzí si žáci prohlédli historické budovy v centru města a potom následovala prohlídka čertů.

       4A, 5B - Muzeum čertů (17 obrázků)      

Expozice se dětem velice líbila. Vracely se spokojené a plné dojmů.

Mgr. L. Tesarczyková
 
30. listopadu 2022
Vánoční jarmark ZŠ s hudbou ze ZUŠky
28. listopadu 2022
2. A, 2. B - Návštěva knihovny

Z žáků druhých tříd se pomalu stávají velmi šikovní čtenáři. Aby věděli, že knížky není nutné vždy jen kupovat, navštívili v měsíci listopadu benešovskou knihovnu. Seznámili se nejen s jejími prostory, ale také s knihovním řádem a samozřejmě s některými knížkami. S dovolením knihovnice paní Jandášové měli možnost nahlédnout do jakékoli knížky, která je v oddělení pro ně určeném zaujala, a tak všichni se zájmem prohlíželi, pročítali a navzájem si ukazovali vybrané knížky.

  2A, 2B - Návštěva knihovny (15 obrázků) 

Všem se v knihovně líbilo a rozhodně zde nebyli naposled.

Mgr. M. Ondrejkovičová, Mgr. J. Chvojková
 
27. listopadu 2022
1. B - Indiánské dopoledne

Ve středu 23. listopadu 2022 se s písmenem „I“ proměnila třída 1. B i se svými plavčíky ve vesnici indiánů. Ti si vytvořili svou indiánskou čelenku, totem, dozdobili se, zabubnovali si se šamanem a zatančili v rytmu vodních bubnů indiánský tanec. Seznámili se s několika reáliemi ze života indiánů, naučili se indiánský pozdrav, „tanec bizonů“ aj.

  1B - Indiánské dopoledne (4 obrázky) 

Někteří plavčíci se nemohli rozloučit s rolí indiána, a tak v ní vytrvali až do konce týdne

Mgr. M. Rejmanová
24. listopadu 2022
7. B - Haptický program

Ve středu 23. listopadu 2022 se třída 7.B účastnila akce s názvem „Haptický program“, která se konala v Děčínském zámku. Program dětem praktickou formou přiblížil život osob se zrakovým postižením. Žáci si za pomocí zavázaných očí, měli možnost vyzkoušet pohyb v prostoru za pomocí slepecké hole, zdolávání různých překážek, seznámili se s Braillovou abecedou či Pichtovým psacím strojem. Program byl uzpůsoben hmatovému, ale také sluchovému vnímání. Žáci rozeznávali různé detaily, tvary, předměty. Jako nevidomí si měli možnost vyzkoušet nalévání vody do hrnku, rozeznat napsaný text, napsat si své jméno, či si zahrát člověče nezlob se.

  7B - Haptický program (10 obrázků) 

Akce se dětem líbila, byla velmi zajímavá. Od asistentek této akce dostaly pochvalu za dobře odvedenou práci, šikovnost a snaživost.

Bc. P. Švecová, Bc. L. Schwarzbachová
 
20. listopadu 2022
1. B - Dopis Ježíškovi

Že se kvapem blíží Vánoce, vědí i plavčíci 1. B.  Společně tedy „dali hlavy dohromady“, popřemýšleli, co by se jim pro společnou plavbu a k dalšímu objevování a dobrodružství hodilo. Společně obrázkově sepsali svá přání do dopisu pro „POMPO Ježíška“ a svá přání a sliby stvrdili podpisem -   1B - Dopis Ježíškovi (8 obrázků) 
Teď už zbývá jen čekat, zda je „Pompo Ježíšek“ vyslyší.

Mgr. M. Rejmanová
20. listopadu 2022
1. st. - Preventivní besedy


Ve dnech 15. a 16. listopadu 2022 se pro všechny ročníky I. stupně naší ZŠ, včetně přípravného ročníku, konaly preventivní besedy realizované vzdělávací společností e-DUHA, lektorem byl RNDr. Bc. Ludvík Hanák.

Programy reflektují velmi aktuální témata dnešního světa, jako jsou rizika používání informačních technologií a bezpečnosti v online světě, zabývají se též prevencí nelátkových závislostí, především online závislostí, hazardního hraní a prevencí kyberšikany.
Programy žákům představily a objasnily mnoho nástrah, které se v online světě vyskytují. 

   

Tímto chceme poděkovat panu lektorovi za besedy a těšíme se na další spolupráci, která nás čeká na konci druhého pololetí.

Mgr. H. Svobodová, metodik prevence

13. listopadu 2022
9. tř. - Mladá Boleslav – exkurze Škoda Auto
 

V úterý 8. listopadu 2022 zamířili žáci devátých tříd v rámci volby povolání a rozvoje polytechnického vzdělávání do Mladé Boleslavi, kde na ně čekal připravený program od výrobce automobilů Škoda Auto. Jeho součástí byla komentovaná prohlídka tamního muzea společnosti, které bylo plné historických, sportovních i současných automobilů se slavným logem ve tvaru okřídleného šípu. Druhá část návštěvy zahrnovala exkurzi do výrobních provozů Škoda Auto, kde měli deváťáci možnost spatřit velmi moderní výrobní proces výroby automobilů.

Doprava na akci byla zajištěna z projektu: Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK - ÚK IKAP A2 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377)

  9. tř. - exkurze Mladá Boleslav (9 obrázků) 

Mgr. Z. Miškovský, Mgr. Š. Leknerová

12. listopadu 2022
1B - Den laskavosti

V pátek 11. listopadu 2022 si plavčíci z 1. B připomněli nejen legendu o Sv. Martinovi, ale hlavně si v rámci Dne laskavosti (13. listopadu) užili dopoledne ve společnosti seniorů našeho města, které formou plakátu pozvali na společné tvoření vánočních přání do nových prostor CDM Benešov nad Ploučnicí. Společně tvořili, povídali si, vzájemně se obdarovali nejen výměnou vyrobených přání, náramků z korálků, ale i radostí a úsměvy.

UDĚLAT RADOST byl náš cíl a ten byl naplněn oboustranně -   1B - Den laskavosti (15 obrázků)   
             
Byl to krásný předstart do blížícího se adventního času.

Mgr. M. Rejmanová
 
12. listopadu 2022
1B - Podzimní koktejl

V posledních slunných dnech vypluli plavčíci 1. B do blízkého okolí školy s potřebnou výbavou na detektivní pátrání. Jejich úkolem bylo vyhledání „předmětů doličných“ pod listnatými stromy (toho času už bez listí) tak, aby příslušný strom poznali. A objevili toho mnohem více – např. zazimovávající se ploštice, klíčící žaludy, vlašský ořech pod lískou…. Při té příležitosti také posbírali potřebné ingredience pro svůj „podzimní koktejl“. Ten umíchali po návratu do třídy a zkoumali z něj, jak voní podzim. 

  1B - Podzimní koktejl (10 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová                                                                                                                      
11. listopadu 2022
Pozvánka na vánoční jarmark


místo konání: budova NOVA, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí


31. října 2022
Podzimní dílničky

V pátek 21. října 2022 proběhly ve škole na budově Bílá pro děti od přípravky po 3. třídy podzimní dílničky. V jednotlivých dílnách si každý mohl vytvořil pomocí razítkování jablkový kompot a ozdobit si ubrouskovou metodou kamínek. Děti práce bavila a zdobení kamínků ubrousky byla pro mnohé novinkou. Společně si potom každá třída vyrobila vlastní podzimní vílu. Práce to byla náročná, ale výsledek stojí za to.

Fotografie z dílniček -   Podzimní dílničky na Bílé (15 obrázků) 

za kolektiv Bílé - Mgr. J. Janoušková
 
27. října 2022
7. B - Podzimní brigáda v ZOO

V pátek 21. října 2022 se třída 7. B účastnila akce ZOO Děčín pro školní kolektivy s názvem „Přijďte si nahrabat do zoo“. ZOO Děčín leží v krásném prostředí lesoparku se spoustou vzrostlých stromů a na podzim také s obrovským množstvím spadaného listí. Proto se při jeho úklidu hodí každá ruka. Děti byly zapojeny do prací jako je hrabání listí, zametání a navážení listí kolečkem do kontejneru. Každý žák jako odměnu dostal volňáska jako vstupenku zdarma. Ještě před odchodem na vlak byl čas si společně celou ZOO projít a povídat si.

Fotografie ze ZOO   7B - Podzimní brigáda v ZOO (8 obrázků) 

Akce se dětem velmi líbila, práce je bavila a od správkyně zoologické zahrady dostaly pochvalu za dobře odvedenou práci.

Bc. P. Švecová, Bc. L. Schwarzbachová
 
25. října 2022
6. tř. - Exkurze do History parku LedčiceV pátek 21. října 2022 jsme s šesťáky spojili užitečné s příjemným. Podzimní den jsme si v rámci výuky dějepisu společně užili v History parku Ledčice, kde jsme okusili živou a zábavnou archeologii a naučili se něco nového o životě našich nejstarších předků. 

Všichni jsme se těšili na nové zážitky, a tak jsme v 8.00 h, na čas přesně, vyrazili autobusem z náměstí Benešov nad Ploučnicí směr Ledčice v okrese Mělník. Cesta proběhla pohodově a někteří byli již netrpěliví, co je to vlastně v tom „History parku“ čeká? I pro pedagogický doprovod to byla velká neznámá, i když aspoň trochu tušil.

Ledčice leží jižně od úpatí hory Říp. Když jsme jeden z našich nejznámějších vršků spatřili, bylo nám jasné, že už se blížíme. Celí natěšení jsme vyběhli z autobusu směr cíl. V tu chvíli však byli někteří z nás velmi překvapeni. Byla zima a foukalo. Všichni se snažili co nejvíce schovat pod kapuci a pozapínat, co šlo. Někteří byli náležitě vybaveni čepicí i rukavicemi, jiní po celou dobu naší exkurze nervózně přešlapovali. 

Přišli jsme, nasvačili se a pak už to začalo! 

Vyzkoušeli jsme si několik zajímavých činností – kopat jámu pro mamuta, pracovat s tzv. mazanicí v dlouhém domě, hrát si na archeologa a odhalit tajemství hrobu z doby železné, zastřílet si lukem a šípy, rozdrtit zrna pšenice na zrnotěrce. Nakonec jsme si všichni odvezli kousek vlastnoručně vyrobené keramiky. Také jsme se zahřáli na dětském hřišti a zanechali zde i svůj „exkluzivní podpis“. Dvě a půl hodiny programu utekly jakoby nic. 

Fotografie z aktivit:   6. tř. - Archeopark Ledčice (7 obrázků) 

Teď už zbývalo jen si koupit něco na památku – perník mamuta, pěstní klín, píšťalku nebo skleněnky? Občerstvit se bylo také důležité a téměř nikdo neodolal párku v rohlíku – po tak náročném programu všem chutná. Někteří se zahřáli horkým čajem a už jsme se mohli opět vydat k autobusu. 

Cesta zpátky byla ve znamení sdílení zážitků a prohlížení si suvenýrů. Někteří si ve vyhřátém autobusu i zdřímli a za hodinku a něco jsme stáli opět na náměstí v Benešově nad Ploučnicí a loučili se s pocitem, že tento den byl vydařený, zajímavý a něčím mimořádný.

Mgr. K. Adámková

24. října 2022
1. B - Práce s iPady

Dnešní doba nám stále více poukazuje na nezbytnost počítačové gramotnosti lidí v 21. století a škola musí držet krok s dobou. Ani prvňáčci nechtějí zůstat pozadu, a tak se s iPADy (v rámci projektu Škola pro život II - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886, šablona 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ) setkávají alespoň jednou týdně. Již si s jeho pomocí procvičili své matematické znalosti, hravě zvládli pravidla pro chodce v rámci dopravní výchovy v aplikaci Záchranný kruh, třídili ovoce a zeleninu apod. Na každé „setkání“ s iPADy se těší a sami tvrdí: „To není jako vzít si jen tablet a hrát si." - jak pracují, je vidět na fotkách:   1B - Práce s iPady (8 obrázků) .

Mgr. M. Rejmanová
 
23. října 2022
Projekt FAIR PLAY - závěrečný den

Ve čtvrtek 20. října 2022 se ve škole v budově Nova konal závěrečný den setkání projektu Fair play (r. č. EEL-0566-CZ-29.05.2019), kterého se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale také jejich kamarádi z Pestallozi Gymnázia, u kterých byli na výměnném pobytu v rodinách v Heidenau.

            

Přivítali jsme se ve škole v aule, po seznámení s pravidly si poté v tělocvičně pod vedením pana učitele Mgr. Z. Miškovského vyzkoušeli novou hru Kin-Ball se smíšenými družstvy. Nechyběla ani prohlídka naší školy, včetně chutného oběda v naší školní jídelně. Odpoledne proběhlo velice kladné hodnocení celého projektu, který byl započatý v roce 2019, bohužel byl projekt přerušen koronavirovou pandemií.

Žákům se podařilo zdokonalit si své jazykové znalosti nejen v německém jazyce, ale i v angličtině a navázat nová přátelství s německými kamarády. Po prohlídce fotografické výstavy celého projektu v prostorách kolem galerie, jsme našim přátelům ukázali město ve kterém bydlíme, společně se vyfotili u zámku a cestu zakončili u nádraží, kde vlakem odjeli domů.

Fotografie ze závěrečného dne -   Projekt Fair play - závěr (10 obrázků) 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří projekt se žáky realizovali, za naši školu zejména Mgr. Martině Pilnáčkové a také Reineru Hengstovi za německou stranu. 

Všichni se už těšíme na další výměnný pobyt.

Mgr. A. Špačková
 
21. října 2022
Zkus to sám

Vybraní žáci 9. tříd se ve středu 19. října 2022 zúčastnili akce "Zkus to sám", kterou jako ochutnávku technických řemesel pořádá pravidelně Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín - Dělnická ul. Smyslem akce je seznámit žáky se školou a s obory, o které je za strany firem zájem.
Po příjezdu do Děčína se žáci měli možnost seznámit se strojírenskými obory v dílnách školy a na vlastní kůži si pod vedením žáka SŠ a metodickým vedením pracovníka školy vyzkoušet vysekávání, obrábění, vrtání a pomocí raznice si vyrazit svůj monogram.

     
                                 

V druhé části pak na na školním plavidle DL2 v přístavu Rozbělesy se seznámili s obory lodník a instalatér, kde se seznámili a vyzkoušeli si vázání uzlů, startování motoru, zednické práce a rozvod vody.

  
 
V rámci přípravy na volbu povolání to bylo zajímavé seznámení s jednotlivými obory.

Bc. I. Schwarz

 
20. října 2022
Naši deváťáci po roce opět v divadle


V pátek 7. října 2022 navštívili žáci devátých tříd divadlo v Děčíně. Zhlédli divadelní představení Balada pro banditu na motivy známého příběhu o Nikolovi Šuhajovi, které nazkoušelo Metropolitní divadlo. Představení provázelo množství známých písní z původního nastudování brněnského Divadla Husa na provázku z roku 1978.

               

Muzikálové představení se žákům líbilo.

Mgr. Š. Leknerová

20. října 2022
Přírodovědný klokan 2022

Ve středu 12. října 2022 se 53 žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo školního kola soutěže v přírodovědných oborech - soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Přírodovědný klokan je v kategorii Kadet určen pro žáky 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící žáci řeší v časovém limitu 24 soutěžních úloh z přírodovědných oborů - fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky a biologie s výběrem jedné správné odpovědi z pěti nabídek. Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů.

           

Nejlepšími řešiteli z naší školy byli - nejúspěšnější byla Viola Rokosová z 8B, na 2 místě Ladislav Pongrácz z 9B a 3. místo obsadila Viktorie Manželová z 9C a Sára Wernerová z 8C. Gratulujeme.

Mgr. M. Šmídová

 
9. října 2022
Výtvarný projekt I. B a IV. B – PODZIMNÍ VÍLA

Ve středu 5. října 2022 se na pozemku Bílá sešli žáci 4. B a 1. B, aby společnými silami vytvořili prostorové dílo z přírodního materiálu – „Podzimní vílu“. Prvňáčci se věnovali především sběru materiálu a čtvrťáci sestavovali vílí šaty na připravenou konstrukci, paže a náruč s květinovým pugétem, vytvářeli a zdobili klobouky, vydlabávali a vykrajovali obří dýně. Bylo nádherné pozorovat, jak spolu pěkně dokáží spolupracovat a pomáhat si „malí a velcí“. Tím ale společné podzimní tvoření nekončí … 

  1B, 4B - Podzimní víla (12 obrázků) 

Velké díky za pomoc a materiální přírodní příspěvek patří též p. Zichové a p. Krumlové. Děkujeme.

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. A. Špačková
                                                                                                                                           
8. října 2022
Projekt FAIR PLAY - výměnný pobyt v Heidenau

Od úterý 13. září do čtvrtka 15. září 2022 se uskutečnil výměnný pobyt našich žáků z 8. a 9. tříd do partnerské školy Pestalozzi Gymnasia Heidenau. Výměnný pobyt se zaměřením na sportovní aktivity se uskutečnil v rámci projektu Fair play (r. č. EEL-0566-CZ-29.05.2019), Projekt je financován z prostředků EU z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko  2014 - 2020. Jednalo se o dokončení projektu, který nemohl být v minulých letech realizován z důvodu nemoci Covid-19.

          

Během pobytu byli žáci ubytováni v rodinách německých žáků, společně hráli kuželky, grilovali, bavili se při dvojjazyčných hrách. Protože počasí moc nepřálo, naplánovaný program byl nahrazen výletem na pevnost Königstein a vysilujícím výkonem na lezeckých stěnách. Poslední den patřil drážďanskému muzeu hygieny a prohlídce historického centra města zakončené krásným rozhledem na celé město z vyhlídky kostela Frauenkirche. Ve čtvrtek odpoledne po společném loučení na nádraží v Heidenau začalo veliké dobrodružství s cestou zpět, kdy byly problémy s dopravou z Německa. Výměnný pobyt byl opravdu krásný a dobrodružný. Naše poděkování patří dobrovolným hasičům z Benešova nad Ploučnicí a Horních Habartic, kteří pomohli s dopravou a v podvečer přivezli naše žáky v pořádku zpět do Benešova nad Ploučnicí.

            další fotografie   Projekt Fair play - Heidenau (16 obrázků) 

Mgr. M. Pilnáčková, Mgr. A. Špačková
 
30. září 2022
Nové odpočinkové zóny - projekt šablony III
Naše škola od loňského roku realizuje projekt v rámci OP VVV šablony III s názvem "Škola pro život II". Z finančních prostředků, které jsme obdrželi, se nám také podařilo zařídit dvě odpočinkové zóny pro žáky, kde mohou trávit svůj čas o přestávkách a relaxovat.

                         
 
23. září 2022
Cestování 3. B - Soutěž o jízdenky třetí třídou

Na začátku nového školního roku 2022/2023 se žáci 3. B seznámili s celoroční hrou „Soutěž o jízdenky třetí třídou“. V rámci této soutěže žáci získávají body pro jednotlivé jízdenky za úkoly směřující pro rozvoj práce ve skupině, spolupráci, sebeovládání, pomoc druhým a jiné. Zatím se práce velmi daří a jednotlivé body přibývají. Avšak máme ještě mnoho práce před sebou, abychom se vysněné cesty dočkali.

  3B - Cestování (4 obrázky) 
 
Mgr. H. Svobodová
 
22. září 2022
1. B - Vyplouváme

Žáci 1. B byli 1. září 2022 pasováni na plavčíky lodě 1B, napnuli plachtu a vypluli vstříc školním dobrodružství. Zdá se, že chytili dobrý vítr, který je žene kupředu. Plavčíci se skvěle adaptovali - nikdo netrpí mořskou nemocí, nikdo neutonul při první plavbě na opuštěný ostrov obra Olivera. Bez úrazu se seznámili se slonem Standou a přitom se naučili číst a rozpoznat první písmena. Nikdo se ještě neztratil ani v matematickém bermudském trojúhelníku a zvídavě plují dál.

  1B - Vyplouváme (9 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
19. září 2022
4. B - Výstava Libverda 2022
 

V pátek 16. září 2022 se třída 4. B spolu s dalšími třídami vydala vlakem na výstavu do Libverdy, kde se podívala na techniku, která se stará o půdu v zemědělství, hospodářská zvířata, rostliny a výpěstky. Účast žáků na výstavě doplňuje výuku přírodovědných předmětů. Žáci si nakoupili sladkosti a spokojeně se vraceli z krásně prožitého dne.

Mgr. A. Špačková

13. září 2022
Adaptační výlet 6. tříd

Ve čtvrtek 8. září 2022 se uskutečnil adaptační výlet nově vytvořených 6. tříd.

Společně jsme vyrazili do indiánské vesničky Rosehill v obci Růžová. Počasí nám sice nepřálo, ale žákům to zjevně nevadilo. Společně prošli vesničkou, v jednotlivých tee-pee se seznámili s životem indiánů, vyslechli si o nich různé zajímavosti, tančili a pobrukovali si kolem indiánského bubnu, hráli hry, vyráběli si náramky a plnili indiánský kvíz. Mezi tím vším měli ještě spoustu času k volné zábavě a opékání vuřtů. Před deštěm jsme se sice mohli schovat v tee-pee, ale většině dětí ani déšť nevadil při společných hrách.

  Adaptační výlet 6. tříd (13 obrázků) 

Mgr. S. Matysová, Bc. E. Ácsová, Bc. L. Čermáková
9. září 2022
ZUŠ Žandov - přijímání žáků
         
 

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR