ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky zsbnpl.cz.


Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.
 
Web splňuje povinnost na úrovni AA dle harmonizované normy EN 301 549 V2.
 


Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:
a) z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Odkazy fotografií ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
 
b) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
  • videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.


Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty
Veš­ke­ré vlo­že­né do­ku­men­ty jsou v po­do­bě obec­ně roz­ší­ře­ných tex­to­vých for­má­tů, kte­ré lze otevřít vol­ně do­stup­ný­mi pro­gra­my. Kon­krét­ně se jed­ná o ty­to for­má­ty:
  • doc, docx, xls, xlsx – dokumenty je možné otevřít v Open source kancelářském balíku LibreOffice (resp. OpenOffice), volně ke stažení na internetu
  • pdf – dokumenty v tomto formátu lze otevřít aplikací Adobe Reader, volně ke stažení na internetu
  • zip – archiv souborů, k jeho otevření lze použít interní funkce OS


Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 8. 2019.
Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek, firmou K.A.H. Studio. Následně bylo prohlášení revidováno vlastníkem internetových stránek (v souladu s čl. 3, odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise EU 2018/1523).
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo vaše případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové prezentace, nebo chcete-li z opodstatněných důvodů využít možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, pište na adresu:
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz


Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz
 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR