ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Rozvrhy hodin

Časový rozvrh vyučovacích hodin

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7:00 - 7:45 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:25 - 15:10
 

Rozvrh_tříd_2023_2024 - 2. pololetí - Plavecký výcvik - Rozvrh_2. pololetí - plavecký výcvik.pdf

 
 
vysvětlení zkratek - I. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PRV - prvouka, VL - vlastivěda, PŘÍ - přírodověda, INF - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova
 
vysvětlení zkratek - II. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ/NJ - anglický, německý jazyk, NJ/RJ/AJ - 2. CJ - druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk), PŘ - přírodopis, Z - zeměpis, D - dějepis, CH - chemie, F - fyzika, VOZ - výchova k občanství a ke zdraví, INF - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, MVU, SČ, SPPP, PolV - volitelný předmět - Moderní výtvarné umění, Sportovní činnosti, Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, Polytechnická výchova
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR