ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Poskytování informací

Škola poskytuje veřejnosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K tomu účelu jsou v prostorách školy zveřejněny tyto další Informace o poskytování informací.
Žákům a jejich zákonným zástupcům také veškeré informace a služby týkající se vzdělávání. K informování využívá škola elektronickou žákovskou knížku: https://portal.dmsoftware.cz/


Třídní schůzky

Společné 7. - 8. 12. 2021 (online)
Individuální 26. 4. 2022 (úterý společné od 16 h 1. st.,  od 16.30 h - 2. st., po té individuální)

Konzultační hodiny všech pedagogů - záložka Učitelé - konzultační hodiny

Výchovný poradce pro I. stupeň a MŠ:
Mgr. Martina Turková

Výchovný poradce pro II. stupeň:
Mgr. Šárka Doležalová
 
Metodik primární prevence:
Mgr. Hana Svobodová

 
 
Pro vzájemnou komunikaci se řídíme Desaterem pravidel jednání mezi rodiči a učiteli.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio