ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

22. března 2024
Olympiáda v českém jazyce


V pátek 1. prosince 2023 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 16 žáků z 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze 2 částí – gramatické a slohové. Obě byly zaměřeny na slovní zásobu. Tématem slohového úkolu bylo napsat volný slohový útvar Poprvé sám/sama…. Nakonec zvítězily, a to s velkým přehledem, žákyně 8. C – Markéta Svobodová a Viktorie Malinovská, které tak postupují do okresního kola. Děkujeme všem zúčastněným za snahu a chuť vyzkoušet si své jazykové dovednosti.

Mgr. Hana Fridrichová

V úterý 30. ledna 2024 proběhlo v Děčíně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu velmi úspěšně reprezentovala Markéta Svobodová, která vybojovala výborné 2. místo a postup do krajského kola. Školu reprezentovala také Viktorie Malinovská.
Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy a Markétě držíme palce do krajského kola.

Mgr. M. Šmídová

Ve čtvrtek 21. března 2024 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naše škola měla zastoupení v Markétě Svobodové z 8. C. Markéta velmi úspěšně reprezentovala naši školu a v kategorii ZŠ a víceletá gymnázia si vybojovala krásné 4. místo z 20 účastníků z celého kraje. Do ústředního kola postupují vždy první dva nejlepší účastníci z každé kategorie. Práce účastníků na 3. až 5. místě se zasílají ústřední komisi k dalšímu výběru bez ohledu na zastoupení krajů, je tedy ještě možnost, že by Markéta mohla postoupit dál.
Markétě blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. M. Šmídová

17. března 2024
Jarní zpívání 2024
 

V pátek 15. března 2024 se v aule školy konalo setkání těch nejlepších zpěváčků z naší školy. Vytvořili jsme si novou pěveckou soutěž a nazvali jsme ji "Jarní zpívání". Do soutěže postoupilo z třídních kol 20 učinkujících, kteří byli rozděleni do třech kategorií podle věku. 1. – 2. třída, 3. - 5. třída a z druhého stupně zpívali žáci jen ze šestého ročníku. A jak to dopadlo?

                                                              

I. kategorie - 1. Astrid Slámová a Natálka Eklová; 2. Denisa Kufrová

II. kategorie - 1. Klára Bednářová a Alice Šeflová; 2. Karolína Záhorková, 3. Elena Majorová a Viktor Sláma

III. kategorie - 1. Štěpánka Rabová

Ostatní učinkující získali čestná uznání za své pěvecké dovednosti. Děkujeme všem zúčastněným za krásné zpříjemnění pátečního dopoledne. Věřím, že se zpívání líbilo a příští rok si to zopakujeme.

Mgr. A. Špačková

22. února 2024
Děčínský laický záchranář 2024

Čtyřlenný tým našich žáků 9. tříd ve složení Ema Helmichová, Simona Zvěřinová, Matěj Mašek a Tobias Pop, se ve středu 21. února 2024 zúčastnil v OC Korál v Děčíně již 11. ročníku soutěže 1. pomoci pro žáky 9. tříd ZŠ - soutěže Děčínský laický záchranář. Soutěž pořádá SZŠ Děčín. Soutěže se zúčastnilo osm týmů ze ZŠ okresu Děčín.
Po zvládnutí prvotního stresu se naše čtveřice odvážila, a i přes počáteční chyby, si tým ve zvládnutí problémových situací (pomoc při pádu, pomoc při bezvědomí a také amputaci prstu), v testu znalostí PP a v resuscitaci, vedl celkem dobře. V konečném pořadí se umístil na 4. místě.

  

Děkujeme za reprezentaci školy

Z. Pospíšilová


 
10. února 2024
Biologická olympiáda 2024
 

58. ročník biologické olympiády odstartoval 22. ledna 2024. Žáci se utkali ve dvou soutěžních kategoriích rozdělených podle ročníků. Stejně jako loni, byla olympiáda pro žáky velmi náročná, jelikož je čekaly 3 soutěžní oblasti - poznávání přírodnin, teoretická část a praktická laboratorní část.

  Biologická olympiáda 2024 (5 obrázků) 

V mladší kategorii D (6. a 7. tř.), kde soutěžilo 8 žáků, zvítězil Antonín Rejman, na 2. místě se umístil Josef Kruml (oba 7. C). V kategorii C (8. a 9. tř.) se olympiády zúčastnilo 33 žáků, nejlépe se dařilo Markétě Svobodové (8. C), za ní se umístily Zuzana Huberová a Sofie Pejpková (obě 8. B). Do okresního kola postoupili - A. Rejman, J. Kruml, M. Svobodová a Z. Huberová.

Všechny žáky moc chválím, za snahu a zápal, se kterým soutěžní úlohy řešili. Vítězům gratuluji a těším se, jak budou bodovat v okresním kole. 

Mgr. M. Šárová 

 

6. prosince 2023
Bobřík informatiky 2023

V první polovině listopadu proběhla na naší škole soutěžní kola 16. ročníku Informatické soutěže pro žáky základních a středních škol - Bobříka informatiky. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemisťují objekty na obrazovce. Na zpracování 12 úloh mají žáci časový limit 40 minut, v nejmladší kategorii 12 otázek za 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po třetině úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. U interaktivních a programovacích úloh se za nesprávnou odpověď body nestrhávají. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (u kategorie Mini v r. 2023 se startuje z 28 bodů a limit je kulatých 100 bodů). Na naší škole soutěží žáci od 4. tříd.

V kategorii Mini (žáci 4. tříd) - si své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 30 žáků, z nichž 3 získali potřebný počet bodů a získali tak Bobříka informatiky. Byli to Anička Chu Yen Nhi, Alžběta Špičková a Jan Ušák, všichni ze 4. B.
V kategorii Benjamin (žáci 5. a 6. tříd) soutěžilo 71 žáků a 9 z nich získalo Bobříka informatiky - Alice Šeflová(5B), Adéla Huberová (5A), Martin Hora (6C), Michal Bardzák (5A), Daniel Okrouhlý, Jakub Jílek (oba 5B), Elmira Savchyn (6C) a Lukáš Major (B).
V kategorii Kadet (žáci 7. a 8. tříd) se do soutěže zapojilo 119 žáků, z nich 11 se stalo úspěšnými řešiteli - Sofie Pejpková (8B), Josef Kruml (7C), Tomáš Chlumský, Jan Horušický (oba 8A), Oliver Tomšík (7C), Jan Duda (8C), Jaroslav Němec (8A), Kryštof Mališ (7C), Rozárka Haklová (7C), Michaela Kalíšková (8C) a Aleš Urban (7A).
V kategorii Junior (žáci 9. tříd) si test vyzkoušelo 57 žáků, nikdo nezískal Bobříka informatiky, ten těsně unikl Vojtovi Seifovi a Tadeáši Šlechtovi (oba 9A).

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová, Bc. I. Schwarz


 
20. října 2023
Přírodovědný klokan 2023

Ve středu 11. října 2023 se 48 žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo v aule školního kola nepostupové soutěže v přírodovědných oborech - soutěže Přírodovědný klokan 2023Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Přírodovědný klokan je v kategorii Kadet určen pro žáky 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící žáci řeší v časovém limitu 24 soutěžních úloh z přírodovědných oborů - fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky a biologie s výběrem jedné správné odpovědi z pěti nabídek. Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů.Nejlépe si s jednotlivými úlohami poradila Markéta Svobodová z 8. C, na druhém místě se umístila Tereza Kadlecová z 8. A a na třetím místě Jan Duda z 8. C. Blahopřejeme

Mgr. M. Šmídová
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR