ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

16. května 2019
Biologická olympiáda 2019 výsledky

aktuálně z krajského kola BiO

 

Krajské kolo

Ve čtvrtek 16. května 2019 proběhlo na Gymnáziu v Teplicích krajské kolo Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 26 soutěžících žáků z 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentoval Jakub Martinec (8. C), který se v této konkurenci umístil na krásném 9. místě. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

M. Š.

Okresní kolo

V úterý 16. dubna 2019 proběhlo na Gymnáziu Děčín okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C žáků 8. - 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Matěj Werner z 8. B a Jakub Martinec z 8. C. Pro účast v okresním kole museli soutěžící vypracovat vstupní úkol, bez kterého nebyla účast možná. V okresním kole se dařilo Jakubovi Martincovi, který za své znalosti a dovednosti v testu biologických vědomostí nebo určování přírodnin a vstupní úkol získal výborné 2. místo a tím postup do krajského kola, které se uskuteční 16. května 2019. Blahopřejeme.

  Biologická olympiáda 2019 (2 obrázky) 
Jakub Martinec se zúčastnil také krajského kola Astronomické olympiády 2019. Jakub získal krásné 5. místo a bodovým ziskem se stal jejím úspěšným řešitelem. Gratulujeme.
 
28. března 2019
Matematický klokan 2019

Tradiční březnovou akcí je účast našich žáků v mezinárodní soutěži – Matematický klokan. Soutěž je organizována Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící ze ZŠ jsou podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třídy), Klokánek (4. – 5. třídy), Benjamín (6. – 7. třídy) a Kadet (8. – 9. třídy). Soutěž je pořádána v jeden den a žáci tak řeší školní, oblastní, republikové a také mezinárodní kolo ve své lavici.  V každé kategorii řeší soubor testových úloh v časovém limitu. Soutěžící vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení, úlohy jsou rozdělené podle obtížnosti, za správnou odpověď žák získává 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou ztrácí 1 bod. Nikdo nemůže skončit na nule, protože do začátku soutěže získává tolik bodů, kolik v kategorii řeší úloh.
V letošním již 25. ročníku řešilo v pátek 22. března 2019 jeho úlohy celkem 300 žáků naší školy, zapojeni byli žáci od 2. po 9. třídy.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

kategorie CVRČEK (93 soutěžících) – Sofie Pejpková (3. A), Tereza Kadlecová (3. A), Vanessa Viktorie Vacková (3. B)

kategorie KLOKÁNEK (106 soutěžících) – Marie Linzmayerová (5. B), Ondřej Martinec (4. A), Jindřich Fiala (5. A), Ladislav Pongrácz (5. A)

kategorie BENJAMÍN (74 řešitelů) – Jiří Smejkal (7. A), Martina Koutová (6. A), Vilém Effenberger, Adéla Dobrovolná (oba 7. B)

kategorie KADET (27 řešitelů) – Barbora Brousilová (9. B), Matěj Werner (8. B), Klára Štěpánková (9. B)

Všem vítězům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová

15. února 2019
Děčínský laický záchranář 2019

Ve středu 13. února 2019 probíhala v OD Korál Děčín soutěž v poskytování první pomoci - Děčínský laický záchranář. Soutěž každoročně pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol pořádá Střední zdravotnická škola Děčín. Družstva z 9 základních škol okresu plnila úkoly na pěti stanovištích. Na čtyřech poskytovali žáci pod dohledem profesionálních záchranářů 1. pomoc při různých poraněních, ať vážných či drobných. Na posledním stanovišti museli prokázat také teoretické znalosti - odpovídali na 30 otázek v testu.
Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, a tak rozhodovala i drobná zaváhání. Pouhé dva body rozhodovaly o vítězích. Vítězství si nakonec odnesli reprezentanti ze ZŠ Máchovka Děčín, druhé místo vybojovalo družstvo ZŠ Na Stráni Děčín a na 3. místě se umístili žáci ZŠ Varnsdorf. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení - Radek Heinzel, Barbora Brousilová, Klára Štěpánková (všichni 9.B) a Pavlína Drahotová (9.A), náhradníkem týmu byl Tomáš Hlobil (9.B). Za krásné 4. místo si zaslouží velikou pochvalu.

Fotky ze soutěže z Děčínského deníku, na kterých jsou také naši reprezentanti při poskytování 1. pomoci - https://decinsky.denik.cz/galerie/decin-soutez-devataku-v-prvni-pomoci.html?mm=9529400&back=397811671-354-8&photo=4

Mgr. J. Novotná

10. února 2019
Biologická olympiáda 2019 školní kolo

školní kolo

V průběhu ledna se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Letošní, již 53. ročník, má téma "Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven". Olympiáda je pro žáky základních škol rozdělena do dvou kategorií - v kategorii D soutěží žáci 6. a 7. tříd, v kategorii C žáci 8. a 9. tříd.

V mladší kategorii D si své biologické vědomosti a dovednosti vyzkoušelo 18 žáků. Žáci  absolvovali  teoretický test, který obsahoval 17 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, praktická část B byla zaměřena na dýchací soustavu. Nejdříve si měřili dechovou frekvenci v klidu a po námaze a odpovídali na otázky, potom přiřazovali dýchací orgány do siluet živočichů a rovněž odpovídali na otázky. Nejlepší výsledky dosáhli Lucie Greňová ze 7. A a Pavel Dobrovolný ze 7. B (oba na 1. místě), 3. místo si svými znalostmi a dovednostmi vybojovala Karolína Kounovská z 6. A. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu.

V kategorii C soutěžilo 5 žáků se zájmem o biologii. Také oni nejdříve vyplňovali teoretický test, ten obsahoval 18 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, v praktické části  B měli za úkol  vyrobit doma model dýchací soustavy a ve škole zjistit, jak pracují dýchací svaly. V posledním praktickém úkolu zjišťovali na spirometru svoji vitální kapacitu plic a odpovídali na otázky s tím související. Vítězem se v této kategorii stal Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner z 8. B a 3. místo získala Barbora Brousilová z 9. B. Soutěž vůbec nebyla jednoduchá, proto je potřeba ocenit snahu všech soutěžících a už jenom za účast a aktivitu si všichni zaslouží velkou pochvalu. 

V dubnovém okresním kole budou školu reprezentovat - Lucie Greňová, Pavel Dobrovolný, Jakub Martinec a Matěj Werner. Budeme jim držet palce.

 

Mgr. J. Novotná

9. února 2019
Astronomická a zěměpisná olympiáda

výsledky okresního kola ZO

Žáci naší školy se zapojili do letošní Astronomické olympiády. Ve dvou kategoriích řešilo v multimediální učebně on-line soutěžní úlohy v časovém limitu 40 minut dvanáct žáků v kategorii 6. a 7. tříd a také jedenáct žáků v kategorii určené žákům 8. a 9. ročníků. V mladší kategorii předvedli nejlepší výsledky Oskar Šimon, na 2. – 3. místě Pavel Dobrovolný a Lucie Leknerová (všichni 7. B), všichni soutěžící v mladší kategorii splnili podmínky pro postup do dalšího kola. Ve starší kategorii se na 1. místě umístil Jakub Martinec (8. C), za ním se umístili Vít Martínek (9. A) a Barbora Brousilová (9. B), postup si vybojoval ještě Ondřej Fišer (8. B). Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh krajského kola. Krajské kolo v obou kategoriích se uskuteční až v březnu 2019.

 
V posledním lednovém týdnu se uskutečnilo školní kolo 21. ročníku Zeměpisné olympiády. Zeměpisná olympiáda je pro základní školy a stejné ročníky víceletých gymnázií organizována ve třech kategoriích - kategorii A (žáci 6. tříd), kategorie B (žáci 7. tříd) a kategorii C (společně soutěží žáci 8. a 9. ročníků). Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Ve školním kole v kategorii 6. tříd soutěžilo 10 žáků, nejprve řešili test bez atlasu, v druhé části s atlasem úkoly zaměřené na otázky z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Nejlepší výsledky dosáhli Karolína Kounovská z 6. A a Jan Sobotka z 6. B, na 3. místě se umístila Kateřina Horušická z 6. B. V kategorii žáků 7. tříd si úkoly školního kola vyzkoušelo 14 žáků, kteří v soutěžním testu řešili pomocí atlasu otázky ze zeměpisu světadílů. Nejlépe vyřešil soutěžní test Pavel Dobrovolný ze 7. B, na 2. místě se umístil Jiří Hruška ze 7.A, třetí místo získala Adéla Dobrovolná ze 7. B. V nejstarší kategorii se školního kola zúčastnilo 15 soutěžících, kteří řešili ze zeměpisu Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie. Nejlepším řešitelem byl Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner, 3. místo získala Adéla Štecherová - oba z 8. B. Blahopřejeme všem řešitelům. Protože v předchozím roce postoupil Matěj Werner do krajského kola, postupují v každé kategorii do okresního kola dva nejlepší ze školního kola. V okresním kole, které se uskuteční 26. února v Děčíně, budou školu reprezentovat - K. Kounovská, J. Sobotka, P. Dobrovolný, J. Hruška, J. Martinec a M. Werner. Budeme jim držet palce.

Mgr. M. Šmídová

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Okresní kolo proběhlo 26. února 2019 v Děčíně, ve třech kategoriích soutěžilo více než 50 žáků ze ZŠ a stejných ročníků víceletých gymnázií okresu.  Žáci postupně řešili zeměpisné úlohy v testu geografických znalostí - bez atlasu, úlohy s atlasem a praktickou část. Naši reprezentanti – A. Dobrovolná (7B), která nahradila nemocného bratra, a J. Martinec vybojovali 7. místo, M. Werner byl na 8. místě a všichni tři se stali úspěšnými řešiteli ZO. Gratulujeme.

M. Š.

9. února 2019
Jazykové olympiády 2019

aktuálně okresní kolo OAJ a ONJ

Školní kola

V prosinci a v lednu se uskutečnila také školní kola jazykových olympiád. V Olympiádě v německém jazyce si své znalosti vyzkoušelo 32 žáků od 7. po 9. třídy. V jednotlivých částech -  poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a také psaní v německém jazyce prokázali nejlepší znalosti Adéla Matoušková ze 7. A v mladší kategorii a Vít Martínek z 9. A ve starší kategorii. Oba vítězové, spolu s žáky na 2. místě - Pavlem Dobrovolným (7. B) a Matějem Wernerem (8. B) budou školu reprezentovat v únorovém okresním kole.

V Olympiádě v anglickém jazyce se soutěžilo také ve dvou kategoriích – v kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 25 žáků a v kategorii 8. a 9. tříd 31 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti v poslechu cizojazyčného textu a čtení s porozuměním. Nejlepší výsledek dosáhli Karolína Kounovská a Jan Urbánek, oba z 6.A v mladší kategorii, hned za nimi se umístil Pavel Barčák, Nicol Schánělová (oba 6. A) a Pavel Dobrovolný (7. B). Ve starší kategorii byli nejlepší Vít Martínek z 9. A a Daniela Taichová z 8. B, na dalších místech byli Jan Balvín (8. C), Matěj Werner (8. B) a Marek Štípek (9. A). V okresním kole v Děčíně budou naši školu reprezentovat Karolína Kounovská a Vít Martínek. Blahopřejeme a držíme oběma palce.

Okresní kola

V úterý 5. února 2019 se v Děčíně na ZŠ Komenského uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole je soutěž rozdělena do kategorií I.A, ve které soutěží žáci do 7. ročníků ZŠ, I.B je určena žákům stejného ročníku víceletých gymnázií a stejné je to u starší kategorie II.A a II.B (soutěží žáci 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií). Naši školu reprezentovali Karolína Kounovská z 6. A v kategorii I.A a Vít Martínek z 9. A v kategorii II.A. V mladší kategorii své jazykové znalosti předvedlo 13 soutěžících a naše reprezentantka Karolína Kounovská získala krásné 3. místo. Ve starší kategorii soutěžilo 13 žáků a Vítek Martínek se umístil v druhé polovině soutěžících. Karolíně gratulujeme ke krásnému umístění.

Ve středu 13. února 2019 proběhlo v DDM Děčín okresní kolo Olympiády v německém jazyce, soutěží se ve stejných kategoriích jako v Olympiádě v anglickém jazyce. Soutěž si vyzkoušeli čtyři naši žáci - Adéla Matoušková, Pavel Dobrovolný, Vít Martínek a Matěj Werner. Pro všechny naše reprezentanty byla soutěž ověřením jejich jazykových znalostí ve výuce druhého cizího jazyka v konkurenci žáků dalších škol okresu Děčín, nejlepší výsledek dosáhl Pavel Dobrovolný. Děkujeme za reprezentaci školy.

M. Š.

9. února 2019
Dějepisná olympiáda, Olympiáda v Českém jazyce

aktuálně - okresní kola

Školní kola

V úterý 20. listopadu 2019 se pro 29 soutěžících žáků uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Její již 48. ročník měl téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. V této olympiádě soutěží pouze žáci 8. a 9. tříd. Se soutěžním testem si nejlépe poradil Jakub Martinec z 8C, a spolu s Matějem Wernerem z 8B, si potřebným ziskem bodů vybojovali oba postup do okresního kola. Na 3. místě se umístil Radek Heinzel z 9. B. Blahopřejeme.

Na konci měsíce - 28. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém třináct žáků 8. a 9. tříd nejprve řešilo mluvnický test a pak mělo za úkol napsat slohovou práci formou prózy na téma „Co všechno umí světlo“. Nejlépe si s nástrahami olympiády poradili Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba 8. C), hned za nimi se umístil Radek Heinzel z 9. B. První dva si vybojovali postup do lednového okresního kola.

Okresní kola

V lednu 2019 se v obou soutěžích uskutečnila okresní kola. V Dějepisné olympiádě soutěžilo 17. ledna 2019 v okresním kole v Děčíně 37 žáků z 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií, mezi nimi byli také oba dva naši reprezentanti - Jakub Martinec z 8. C a Matěj Werner z 8. B. Velmi pěkný výsledek zaznamenal Jakub Martinec, který si svými znalostmi vybojoval krásné 4. místo a je náhradníkem pro krajské kolo. Matěj se umístil v polovině soutěžního pole. Oběma děkujeme za reprezentaci školy a Jakubovi gratulujeme ke krásnému umístění.

Poslední lednový den, 31. ledna 2019, se uskutečnilo také okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V té si v okresním kole své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 44 žáků z8. a 9. ročníků základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba z 8. C). I přesto, že se oba dva na výsledkové listině umístili ve druhé polovině soutěžích, patří jim pochvala za reprezentaci naší školy.

M. Š.

1. února 2019
Skřivánek 2019

soutěž v sólovém zpěvu, aktuálně z krajského kola

Školní kolo - kategorie 1. - 3. tříd

Ve středu 23. ledna 2019 se na naší škole po kolech třídních, uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2019“. Letos oproti minulým ročníkům bojovalo 32 výherců třídních kol z 1. - 3. tříd o postup do městského kola.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci, kteří porotu velmi překvapili. V 1. kategorii /1., 2.ročník/ byly velkými objevy Zuzana Zvěřinová z II. C /1. místo/, Patrik Ondrejkovič z II. B /2.místo/ a Karolínka Bříšková z I. B /3. místo/.
V  2. kategorii /3. ročník / si 1. místo vyzpívala Anička Půlpánová z III. B, 2. místo Ema Takáčová a 3. místo Magdalena Hralová, obě z III. C. 
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou. Nejmladší zpěváčci dostali ještě dáreček - za odvahu.

23. ledna 2019
Skřivánek 2019
Skřivánek 2019

12 obrázků


Městské kolo

V úterý 29. ledna 2019 se v aule naší školy konalo již po druhé městské kolo soutěže v sólovém zpěvu ,,Skřivánek 2019“. Tato soutěž má dlouholetou tradici, neboť se jedná o zpěv hlavně lidových písní. Letos se koná již 18. ročník této soutěže v sólovém zpěvu.
V aule se odpoledne sešlo 40 soutěžících - reprezentantů ze ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a také naší školy. Soutěžící byli v souladu s propozicemi soutěže rozděleni do dvou kategorií. V 1. kategorii (žáci 1. – 5. tříd) zazpívalo 29 zpěváků a ve 2. kategorii (6. – 8. třídy) bylo 11 soutěžících. Zejména v 1. kategorii měla porota složená z pedagogů - hudebních odborníků opravdu těžkou úlohu v rozhodování. Pochvalu za odvahu a předvedené výsledky si zaslouží všichni soutěžící.

Po náročném rozhodování porota rozhodla o pořadí takto - v 1. kategorii udělila tři první místa, která obsadili naši soutěžící - vítězství a postup do krajského kola si vybojovali - Anna Marie Kuĺková (5. B) a Samuel Feistner (4. C), na 1. místě skončila také Marie Linzmayerová (5. B). Na 2 místě skončila Eliška Bubníková (4. B), 3. místo si vyzpívala Ema Valoušková (5. A). Čestná uznání udělila porota Karolíně Bříškové, Patriku Ondrejkovičovi (oba ZŠ Benešov n. Pl.), Elizabeth Henkeové, Andres Ottové (ZŠ Markvartice), Natálii Pospíšilové (ZŠ Heřmanov) a Martinu Jungovi (ZŠ Dolní Habartice). Ve 2. kategorii se na 1. místě umístila Marie Hanzelová (ZŠ Markvartice), na 2. místě skončili Filip Stínil a Eliška Misíková (oba z 6. B). Čestné uznání od poroty získal František Petřík (6. B).

Oběma postupujícím budeme držet palce v krajském kole, které se uskuteční 11. února 2019 v Děčíně.

Mgr. A. Špačková

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže proběhlo v pondělí 11. února 2019 v DDM v Děčíně. Naši školu reprezentovala dvojice zpěváků v I. kategorii - Anna Marie Kul´ková z 5. B a Samuel Feistner z 4. C. Ten za svůj pěvecký výkon získal čestné uznání poroty. Blahopřejeme!

M. Š.

19. listopadu 2018
Bobřík informatiky 2018

informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

V 11. ročníku soutěže Bobřík  informatiky soutěžilo 108 žáků naší školy, kteří se učí informatiku. Soutěže se v celé republice zúčastnilo 79 988 soutěžících z 648 škol z celé republiky. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěž probíhá v počítačových učebnách školy, soutěžící žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Test vyplňují online, v něm vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Na zpracování 15 otázek testu je dáno 40 minut, v kategorii Mini (u nás žáci 5. tříd) mají na vyřešení 12 otázek časový limit 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází třetina úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. Více o soutěži na https://www.ibobr.cz/.


V kategorii Mini určené žáků 1. stupně soutěžilo 48 žáků z obou pátých tříd. Úspěšným řešitelem je každý žák, který získá více než 120 bodů. Z našich soutěžících získalo potřebný počet bodů celkem 12 žáků, kteří tak v letošním roce získali Bobříka informatiky. Nejlepší výsledky dosáhli - Katka Vojtová z 5.A, která získala 177 ze 192 bodů, za ní se umístili Marie Linzmayerová (5.B) a Vojta Lahodný (5.A). Bobříka informatiky získali také Ladislav Pongrácz, David Blata, Michal Verner, Růžena Kosinová, Nelly Diringerová, Nela Vosáhlová, Viktorie Manželová, Nikola Ušáková a Natálie Valušáková.

V kategorii Benjamin si soutěž vyzkoušelo 32 žáků šestých tříd. V této kategorii nebyl žádný úspěšný řešitel. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradily tři dívky - Amálie Procházková (6.B), Nicol Schánělová  a Marie Mundziková (obě 6.A).

V kategorii Kadet řešilo soutěžní úkoly 28 žáků devátých tříd. Úspěšným řešitelem - držitelem Bobříka informatiky je každý, kdo získá alespoň 150 bodů. Z našich deváťáků se to podařilo pouze 1 řešitelce - Nelle Šimonové z 9.A. Těsně za ziskem Bobříka se umístili Vít Martínek (9.A) a Barbora Brousilová (9.B).

Blahopřejeme všem našim letošním držitelům Bobříka informatiky 2018.

Mgr. M. Šmídová

4. listopadu 2018
Říjnové soutěže a olympiády
Přírodovědný klokan, Logická olympiáda
V průběhu října se někteří naši žáci zapojili do vědomostních soutěží.

Nejprve si 16 žáků vyzkoušelo své znalosti z přírodovědných předmětů v tradičním Přírodovědném klokanovi. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci v časovém limitu hledají a zaznamenávají odpovědi na jednorázový test s 24 otázkami z matematiky, biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Otázky jsou rozděleny podle složitosti za 3, 4 a 5 bodů a soutěžící vybírají jednu odpověď z nabízených pěti možností. Soutěž v kategorii Kadet je určena žákům 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií, z našich soutěžících se nejlépe dařilo Jakubovi Martincovi a Květě Bížové, oba z 8. C.

Druhou soutěží byla Logická olympiáda, v té ze školy soutěžilo 31 soutěžících od dětí MŠ po žáky devátých tříd. Je to unikátní soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na řešení logických úloh. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž probíhá v kategoriích rozdělených podle věku soutěžících - samostatně řeší úlohy děti z MŠ, ve dvou kategoriích soutěží žáci 1. a 2. tříd, další kategorie je určena žákům 3. - 5. tříd a v nejstarší kategorii ZŠ žáci 6. - 9. ročníků. Na řešení mají soutěžící časový limit, úlohy řeší prostřednictvím počítače. Registraci do soutěže provádí žáci spolu se svými rodiči. V kategorii žáků 3. - 5. tříd soutěžilo republikově celkem 11 616 řešitelů, z toho v našem kraji 620, mezi nimi našich 15 žáků a nejlepší výsledek dosáhl Tomáš Chlumský z 3. A. Ve starší kategorii řešilo soutěžní úlohy v republice 17 156 řešitelů, z toho v našem kraji 1 211. U nás se do soutěže přihlásilo 10 žáků a nejlepším řešitelem byl Pavel Dobrovolný ze 7. B. V posledním říjnovém týdnu soutěžili nejmladší - v kategorii MŠ za naši školu jediný reprezentant - Matěj Doležal, celkem v této předškolní kategorii soutěžilo 941 řešitelů. V kategorii žáků 2. tříd soutěžilo 2 614 soutěžících, z toho v našem kraji 135 žáků. Z pěti našich soutěžících byla nejlepší Natálie Machutová z 2. C. Pochvalu za účast v soutěži si zaslouží všichni naši soutěžící.
Mgr. M. Šmídová
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR