ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

11. května 2018
Souboj čtenářů 2018
úspěšné finálové klání - Praha
V pátek 11. května 2018 proběhlo finálové kolo soutěže Souboj čtenářů, finále se konalo v rámci 24. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2018 v Pavilonu Rosteme s knihou. Do finále se probojovalo pět týmů šesťáků – ZŠ J. A. Komenského Kly, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZŠ Šumperk, ZŠ Zárubova v Praze a naši šesťáci.

Ve finálovém kole odpovídalo  10 vybraných soutěžících z každé školy na 25 soutěžních otázek (po pěti z každé soutěžní knihy). Oproti online kolu své odpovědi zapisovali po zadání otázky na omyvatelnou tabuli, kterou na výzvu moderátorky Báry Pavlovské zvedli tak, aby si ji mohla přečíst porota i učitel. Vybraný žák zároveň říkal odpověď třídy nahlas do mikrofonu tak, aby si odpovědi mohla zapsat také soutěžní porota. Doprovázející učitelky zapisovaly postupně odpovědi svých tříd, nesměly ale nijak zasahovat do soutěže – ani napovídat, ani radit.

Soutěže se zúčastnili také autoři jedné ze soutěžních knih - K. Smolíková a J. W. Procházka, kteří nejen sledovali odpovědi soutěžních týmů, ale na závěr soutěže odpověděli na zvídavé otázky moderátorky a také žákům podepsali jejich titul "Tajná dvojka A + B: Zločin mezi dinosaury".
  Souboj čtenářů (13 obrázků) 
Mezitím neměla porota vůbec lehkou úlohu při vyhodnocování odpovědí jednotlivých soutěžních týmů. Po této náročné práci byly vyhlášeny výsledky finálového kola. Pro naše šesťáky skončila soutěž velmi dobře – za vítězným týmem ZŠ Šumperk, vybojovali krásné 2. místo, na 3. místě se umístili žáci Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Všechny týmy si odvezly diplom a hlavně věcné ceny věnované organizátorem soutěže a jeho partnerem - zlínskou tiskárnou Graspo CZ. Mezi cenami nechyběly samozřejmě knihy, které obohatí naši školní knihovnu.
 

Všem našim soutěžícím blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Poděkování si zaslouží také Mgr. Soňa Matysová, která žáky na soutěž připravovala.

Výsledky a soutěžní otázky: http://www.rostemesknihou.cz/nase-deti-cteni-bavi-aa3506/

16. dubna 2018
Souboj čtenářů duben
V pondělí 16. dubna 2018 se někteří žáci - čtenáři ze 6. tříd zúčastnili celostátního online kola zajímavé literární soutěže "Souboj čtenářů 2018", kterou pořádá Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

Po velmi náročné dvouměsíční přípravě odpovídali na záludné otázky, které prověřovaly znalost přečtených knih a porozumění textu. Soutěže se zúčastnilo 105 tříd ze všech koutů České republiky, do finálového kola mohlo postoupit jen 5 nejlepších tříd. Žáci odpovídali na 25 otázek z pěti přečtených knížek. Za úplné a co nejpřesnější odpovědi mohli získat až 94 bodů Na odpovědi, které vyhledávali žáci pouze ve svých čtenářských denících, měli max. 30 minut. Naši žáci se na soutěž pod vedením Mgr. S. Matysové velmi dobře připravili a tuto přípravu zúročili i při samotném soutěžním klání. V silné konkurenci se nakonec umístili na výborném 4. místě a vybojovali si tak postup do celostátního finále, které proběhne v pátek 11. května 2018 od 13:00 do 14:50 hodin na 24. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2018.

Všichni si zaslouží velikou pochvalu a ve finálovém kole jim budeme držet palce.

Otázky a odpovědi ze soutěžního klání na stránkách: http://www.rostemesknihou.cz/souboj-ctenaru-2018-vysledky-online-kola-a-finaliste-aa3500/

14. dubna 2018
Recitační soutěž 2018

V úterý 20. února 2018 se v zaplněné aule školy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 50 recitátorů ve čtyřech kategoriích. V jednotlivých kategoriích zvítězili a postup do městského kola v České Kamenici si vybojovali: v 1. kategorii (2. a 3. třídy) - Ema Takáčová, Jakub Doležal a Eliška Vojtěchovská; ve 2. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) postupují - Aneta Bašistová, Petr Mališ a Klára Bartáčková. Ve 3. kategorii (6. a 7. tříd) zvítězili - Pavel Dobrovolný, Marie Neubauerová a Jakub Martinec, v nejstarší - 4. kategorii pro žáky 8. a 9. ročníků byly nejlepší - Nikola Štechmüllerová a Simona Petrová. Všem děkujeme za předvedené výkony a postupujícím držíme palce.

Ve středu 28. února 2018 se konalo městské kolo recitační soutěže, kde jsme byli velice úspěšní. Nejmladší kategorii vyhrál Jakub Doležal a druhé místo obsadila Ema Takáčová. Ve druhé kategorii jsme díky recitačnímu výkonu Petra Mališe obsadili výborné druhé místo. V této kategorii jsme získali také čestné uznání s básní Čas, kterou recitovala Klára Bartáčková. Nejstarší kategorie byla pro nás také úspěšná - druhé místo obsadila Nikola Štechmüllerová. Všichni jmenovaní postupují do okresního kola, které se bude konat 14. března 2018 v Děčíně. Všem děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.
  Recitační soutěž (2 obrázky) 

Okresní kolo

Ve středu 14. března 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2018. Do něj si postup vybojovali čtyři naši recitátoři - v nejmladší kategorii Jakub Doležal a Ema Takáčová., ve starší kategorii žáků 4. a 5. tříd - Petr Mališ a v nejstarší kategorii žáků 8. a 9. ročníků Nikola Štechmüllerová. Nejlépe si z našich reprezentantů vedl Jakub Doležal, který si svým umístěním vybojoval postup do krajské přehlídky v Lounech. Blahopřejeme.

13. dubna 2018
Matematické soutěže

Pangea, Matematický klokan, Pythagoriáda

V únoru soutěžilo 68 našich žáků od 4. po 9. třídy v 5. ročníku matematické soutěže Pangea. Celkově se soutěže zúčastnilo 44 913 soutěžících v republice, z toho 2 880 žáků v Ústeckém kraji. Po vyhodnocení jednotlivých soutěžních testů si nejlépe v jednotlivých kategoriích v naší škole vedli – Nikola Ušáková, Adam Bárta, který se se svým výsledkem umístil mezi páťáky v našem kraji na výborném 3. místě, Lucie Leknerová – mezi žáky 6. tříd v kraji na 25. místě, Jakub Dvořák na 22. místě mezi sedmáky v kraji, Nella Šimonová a Adam Werner a Kateřina Dvořáková. Bohužel se nikomu z nich nepodařilo postoupit do celorepublikového finále.

Druhou matematickou soutěží byl již tradiční 24. ročník soutěže Matematický klokan, ve kterém soutěží žáci od 2. po 9. třídy v kategoriích - Cvrček (2. a 3. ročníky), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (žáci 8. a 9. ročníků). Žáci v časovém limitu řeší matematické úlohy za 3, 4 a 5 bodů a kromě nejmladší kategorie Cvrček je zaznamenávají do karty odpovědí. Nejlépe si v jednotlivých kategoriích vedli: v kategorii Cvrček byl nejúspěšnější Ondřej Martinec, v kategorii Klokánek zvítězila Katka Vojtová, která byla nejúspěšnější školní řešitelkou, v kategorii Benjamín vyřešil úlohy nejlépe Jakub Martinec a v nejstarší kategorii Kadet získala nejvyšší bodový zisk Denisa Schánělová.

Poslední matematickou soutěží byl 41. ročník Pythagoriády. Ta je určena žákům 5. - 8. ročníků. Letošní školní kolo proběhlo ve dnech 5. a 6. dubna 2018. V naší škole řešilo patnáct soutěžních úloh 25 páťáků, 13 žáků šestých tříd a 11 sedmáků. Úspěšným řešitelem je žák, který získá alespoň deset bodů. To se podařilo dvěma páťákům - Matěji Bartáčkovi a Šimonu Donátovi, kteří si vybojovali postup do květnového okresního kola. Těsně postup utekl páťákům - K. Bartáčkové, P. Štípkovi, A. Bártovi a L. Malé; stejně jako nejlepšímu šesťákovi - P. Dobrovolnému a nejlepšímu sedmákovi J. Martincovi, kteří všichni získali 9 bodů. 

Po změně rozhodnutí okresní komise Pythagoriády a v souladu s propozicemi 41. ročníku postupují do květnového okresního kola: M. Bartáček, Š. Donát, K. Bartáčková, A. Bárta a L. Malá (5. třídy), P. Dobrovolný (6. třídy) a J. Martinec (7. třídy). Gratulujeme!

23. února 2018
Jazykové olympiády 2018

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je určena žákům 8. a 9. ročníků. Ve školním kole soutěžící nejprve řešili mluvnický test a pak měli za úkol napsat volný slohový asi dvacetiřádkový útvar ve formě prózy na téma: „Stalo se to minulý týden“. Z šestnácti účastníků školního kola si se zadanými úkoly nejlépe poradila Denisa Schánělová, která si spolu s Kateřinou Matouškovou, vybojovala postup do lednového okresního kola.

 

Okresní kolo se uskutečnilo 30. ledna 2018 v Děčíně. V 1. kategorii se jí zúčastnilo 40 zástupců základních škol a víceletých gymnázií z okresu Děčín. Naše reprezentantka Denisa Schánělová předvedla velmi pěkné znalosti a vybojovala v okresním kole výborné 7. - 8. místo. Blahopřejeme!

M. Š.

 

 

 

Olympiáda v německém jazyce

 

Po návratu z vánočních prázdnin se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Ta proběhla ve dvou kategoriích - v kategorii 7. tříd se jí zúčastnilo 10 žáků a vítězem a postupujícím do okresního kola se stal Matěj Werner, druhou postupující je Nikola Zubčíková. V kategorii 8. a 9. tříd si své jazykové znalosti vyzkoušelo 23 žáků. Postupujícími jsou Kamila Mališová, která se umístila na 1. místě a druhá Barbora Brousilová.

 

Ve středu 7. února 2018 se v DDM Divišova ul., Děčín uskutečnilo okresní kolo. V mladší kategorii 7. tříd soutěžilo pouze 7 žáků a naši reprezentanti si vyzkoušeli bez výrazného umístění své jazykové znalosti. V kategorii pro žáky 8. a 9. tříd soutěžilo 15 účastníků - řešili soutěžní test, poslechovou úlohu a hovořili na vylosované téma. Naše reprezentantky Barbora Brousilová a Kamila Mališová se umístily na 7. a 8. místě. Blahopřejeme.

Mgr. M. Pilnáčková

 

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 30. a  31. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7. ročníků kategorie I. A a pro žáky 8. a 9. ročníků kategorie II. A. V letošním školním roce byla jednokolová, zaměřená na poslech a čtení s porozuměním. Obou kategorií se zúčastnili všichni žáci, kteří byli v těchto dnech přítomní. Vyhodnoceno bylo vždy 20 nejlepších z každé kategorie. Nejúspěšnějšími řešitelkami se stala v obou kategoriích děvčata - v kategorii IA se na prvním místě umístila Daniela Taichová, v kategorii IIA se nejúspěšnější řešitelkou stala Denisa Schánělová. Obě postupují do okresního kola, které se koná na konci února. Držme jim palce!

V úterý 27. února 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo, kterého se zúčastnily obě vítězky školního kola. Úspěšnější byla Denisa Schánělová, která si v konkurenci 20 soutěžících angličtinářů, zástupců 8. a 9. ročníků základních škol z okresu, vybojovala velmi pěkné 8. místo. V mladší kategorii si své jazykové znalosti vyzkoušelo 15 žáků a Daniela Taichová se umístila na 10. místě. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. M. Jansová

20. února 2018
Skřivánek 2018

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se na Bílé škole uskutečnilo školní kolo mladších žáků tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2018“. Letos bojovalo 36 výherců třídních kol z 1. - 4. tříd o postup do městského kola.
Výkony byly vyrovnané, pěvecká příprava dětí na soutěž byla znát. Ve školním kole v 1. kategorii (1., 2. ročník) udělila porota 1. místo Emě Takáčové, 2. místo Ester Kleinové a 3. místo Kristýně Poludové.
Ve 2. kategorii (3., 4. ročník) si 1. místo vyzpívala Eliška Bubníková, 2. místo Marie Linzmayerová a 3. místo Samuel Feistner. Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou. Nejmladší zpěváčci ještě dostali za odvahu omalovánky.

Vítězové obou kategorií si vyzpívali postup do městského kola.
 

Městské kolo pěvecké soutěže SKŘIVÁNEK

Ve čtvrtek 1. února 2018 se v aule ZŠ a MŠ v Benešově nad Ploučnicí konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu "SKŘIVÁNEK 2018".
Do tohoto kola se probojovali postupující zpěváci z naší školy a také ze ZŠ Markvartice a ZŠ Dolní Habartice. Odborná porota složená ze zástupců všech tří zúčastněných škol neměla zejména v mladší kategorii jednoduché rozhodování.

1. kategorie, ve které zpívají žáci 1. - 5. tříd, byla velmi vyrovnaná. Soutěžilo celkem 11 zpěváků, porota ohodnotila jejich výkony a rozhodla, že na 1. místě se shodně umístili - Marie Linzmayerová, Šimon Donát (oba ZŠ Benešov n. Pl.) a Barbora Švihnosová (ZŠ Markvartice). Marii a Šimona vybrala porota k postupu do krajského kola do Děčína. Ostatní soutěžící byli oceněni čestným uznáním.
2. kategorii, určené žáků 2. stupně, soutěžilo jen 5 soutěžících, neboť další z důvodu velkého ostychu odstoupili ze soutěže. A tak porota měla rozhodování jednodušší. Nejvíce se líbila Lucie Pastorová (ZŠ Benešov n. Pl.), která pojede reprezentovat školu do krajského kola do Děčína.

Těšíme se na příští rok a budeme rádi, když se soutěže zúčastní také další školy v okolí.

Krajské kolo Ústecký skřivánek 2018

V úterý 20. února 2018 se v Děčíně konalo krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu "ÚSTECKÝ SKŘIVÁNEK 2018". Naši školu reprezentovali tři soutěžící zpěváci - Marie Linzmayerová v kategorii A1,  Šimon Donát a Lucie Pastorová, oba v kategorii B1. Jak porota rozhodla? V kategorii A1 (mladší žáci) si Marie Linzmayerová vyzpívala výborné 2. místo s postupem do celorepublikové soutěže, která se koná v Karlových Varech. Všem účinkujícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
}

20. února 2018
Zeměpisná olympiáda
V závěru ledna se ve třech kategoriích uskutečnilo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Jako první si své zeměpisné znalosti a dovednosti ověřili v kategorii A žáci 6. tříd. Olympiády se zúčastnilo 13 žáků z obou šestých tříd a všichni účastníci předvedli velmi pěkné výkony. Nejlepší dovednosti a znalosti z témat planetární geografie a kartografie předvedli - na 1. místě Pavel Dobrovolný, 2. místo obsadila Adéla Dobrovolná a na 3. místě se umístila Lucie Leknerová. V kategorii B, určené žákům 7. tříd soutěžilo ve školním kole 12 žáků ze všech tří sedmých tříd. Ti prokazovali své znalosti a dovednosti z regionální geografie. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradili - Matěj Werner, Jakub Martinec a Adéla Štecherová. V nejstarší kategorii C soutěží společně žáci 8. a 9. tříd, ve školním kole si soutěžní test z regionální geografie Evropy vyzkoušelo 20 žáků. Nejlepší výsledek získali Radek Heinzel a Barbora Brousilová, o vítězi musel rozhodnout dodatečný test geografických znalostí. S tím si lépe poradila Barbora Brousilová, 3. místo si vybojovala Klára Štěpánková. Všichni účastníci školního kola předvedli pěkné výkony a zaslouží si za účast pochvalu.
Postup do okresního kola, které se uskuteční 20. února 2018 v Děčíně, si vybojovali vítězové školního kola - Pavel Dobrovolný, Matěj Werner a Barbora Brousilová. Budeme jim držet palce.
Mgr. M. Šmídová

V úterý 20. února 2018 se v zasedacím sále děčínského magistrátu uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Toho se spolu s našimi reprezentanty - Pavlem Dobrovolným, Matějem Wernerem a Barborou Brousilovou - zúčastnili ve třech kategoriích žáci - vítězové školních kol z 6. - 9. tříd základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií z celého okresu Děčín. Všichni postupně řešili nejprve test základních geografických znalostí, pak prokázali své dovednosti v práci s atlasem a na závěr předvedli své znalosti a dovednosti v praktické části. Z našich reprezentantů nejlepší znalosti a dovednosti předvedl v kategorii B (žáci 7. tříd) - Matěj Werner, který vybojoval krásné 2. místo, a tím si zajistil postup do březnového krajského kola. Nejmladší z našich reprezentantů Pavel Dobrovolný byl ve své kategorii úspěšným řešitelem (tj. získal alespoň 60% celkového bodového zisku). Všem našim soutěžícím žákům děkujeme za reprezentaci školy a Matějovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
  Zeměpisná olympiáda (4 obrázky) 
Oficiální stránky: http://www.zemepisnaolympiada.cz/
Mgr. M. Šmídová

Ve středu 28. března 2018 se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády, do kterého si vybojoval postup Matěj Werner. V krajském kole soutěžilo v jeho kategorii B pro žáky 7. tříd ZŠ a stejného ročníku víceletých gymnázií celkem 14 soutěžících ze všech okresů Ústeckého kraje a Matěj se umístil na 9. místě. Děkujeme Matějovi za reprezentaci školy.
13. února 2018
Biologická olympiáda
V průběhu ledna se uskutečnila školní kola Biologické olympiády. V této předmětové soutěži ve znalostech z přírodopisu a biologie soutěží žáci základních škol a víceletých gymnázií ve dvou kategoriích: kategorie D je určena žákům 6. a 7. tříd a kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd. V obou kategoriích absolvovali žáci teoretickou část, při které řešili připravený soutěžní test a praktickou část, při které prokazovali znalost rostlin, hub a živočichů a v učebně přírodopisu museli prokázat své dovednosti při laboratorní práci.
V kategorii D - 6. a 7. tříd soutěžilo celkem 13 žáků. Nejlepší výsledky dosáhli Jakub Martinec, na 2. místě se umístila Adéla Štecherová a 3. místo vybojoval Pavel Dobrovolný.
Ve starší kategorii C - žáků 8. a 9. tříd - soutěžilo také 13 žáků. Nejlépe si se zadáním školního kola poradili: Přemysl Inger, Vít Martínek a Barbora Brousilová.
Z obou kategorií si postup do okresního kola v České Kamenici a Děčíně vybojovali žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě. Gratulujeme.
Mgr. J. Novotná

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se na ZŠ T. G. Masaryka a gymnáziu v České Kamenici uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D, žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií. Toho se zúčastnilo 21 soutěžících, mezi kterými byli také naši reprezentanti Jakub Martinec a Adéla Štecherová. Žáci pro účast v okresním kole museli vypracovat vstupní úkol dle zadání 52. ročníku Biologické olympiády. Velmi pěkný výsledek dosáhl Jakub Martinec, který se umístil na 5. místě, a tím se stal náhradníkem pro krajské kolo. Blahopřejeme.
M. Š.
30. ledna 2018
Děčínský laický záchranář 2018

V úterý 30. ledna 2018 se  v Obchodním centru Pivovar Děčín uskutečnil již 7. ročník soutěže v poskytování první pomoci „Děčínský laický záchranář“.

Čtyřčlenná družstva, která tvořili  žáci z 9. tříd, zde řešila modelové situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Na čtyřech stanovištích poskytovali žáci první pomoc při závažných i drobnějších poraněních. Letos naši školu reprezentovali - Kamila Mališová a Nicola Kalakurová, Martin Pospíšil a Ondřej Krejčí. Šlo jim to výborně, protože se umístili ze sedmi škol na krásném 3. místě.

O soutěži psal také Děčínský deník: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-soutez-zdravotniku-ovladla-zs-dr-miroslava-tyrse-20180131.html 

 

 

Gratulujeme k úspěšné reprezentaci.

Mgr. J. Novotná

26. října 2017
Přírodovědný klokan a Logická olympiáda
Ve středu 11. října 2017 se dvacet pět žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo soutěže zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti - soutěže Přírodovědný klokan 2017. V aule školy řešili v časovém limitu 40 minut soutěžní test v kategorii Kadet, který se skládal z 24 otázek zaměřených na přírodopis, zeměpis, matematiku, fyziku a chemii. Vybírali správné odpovědi z pěti nabízených možností na otázky za 3, 4 a 5 bodů. Informace k soutěži na stránkách http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html.
Nejlépe si se soutěžními úlohami poradili - Marek Štípek (nejúspěšnější řešitel školního kola), Přemysl Hruška a Kateřina Dvořáková. Všem řešitelům blahopřejeme.

V průběhu října 2017 se naši žáci zúčastnili také Logické olympiády. Tuto soutěž pořádá Mensa České republiky, letošního ročníku se zúčastnilo 61 284 soutěžících z 3 014 škol, kteří jsou rozděleni do kategorií podle věku a soutěž pro každou kategorii probíhá vždy jeden týden. Je založena na logických úlohách, které vyžadují samostatný a kreativní přístup každého řešitele. Informace k soutěži je možné najít na stránkách soutěže http://www.logickaolympiada.cz/.
Za naši školu se soutěže zúčastnil jeden soutěžící z MŠ (kategorie MŠ), dva soutěžící z 1. tříd (kategorie A1), dvanáct soutěžících z 2. - 5. tříd (kategorie A) a také čtrnáct soutěžících z 6. - 9. tříd (kategorie B). V kategorii A získal nejlepší výsledek Čeněk Jansa, na 2. místě se umístil Adam Krejčí a 3. místo vybojovala Veronika Vinšová. V kategorii B byla nejúspěšnější řešitelkou ve škole Adéla Dobrovolná, která se umístila na 83. místě z 1383 soutěžících z našeho kraje. Na druhém místě se umístila Marie Vinšová a 3. místo obsadil Oskar Šimon. Výborný výsledek dosáhl nejmladší soutěžící Matěj Doležal z MŠ, který se ve své kategorii umístil na 4. místě z 81 soutěžících z našeho kraje. Všem soutěžícím žákům děkujeme za účast a nejlepším blahopřejeme k jejich umístění.
Mgr. M. Šmídová
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR