ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

1. června 2023
Žáci zabojovali v soutěži hasičů Mladý záchranář

Smíšené družstvo druhého stupně naší ZŠ ve složení Natálie Musilová, Daniela Flégrová, Matěj Mašek (všichni z 8. C), Rostislav Bican a náhradník Tomáš Kubinec (oba 7. B) bylo dne 31. května účastníkem okresního kola soutěže „Mladý záchranář 2023 – dokaž, že umíš“, kterou po covidové pomlce uspořádal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v areálu stanice HZS v Děčíně. Soutěž oficiálně zahájil proslovem děčínský primátor Jiří Anděl.
Žáci museli projít jedenácti náročnými disciplínami, kde kromě teoretických znalostí z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany byla profesionálními hasiči prověřena i jejich fyzická zdatnost v záchranářských tématech – ať už šlo o poskytování první pomoci, požární útok na terč, psychomotorický test, atd. -   Mladý záchranář - dokaž, že umíš (22 obrázků) 

Družstvo ZŠ Benešov na Ploučnicí se nakonec umístilo na 9. místě z celkových jedenácti týmů, vyslaných základními školami v okrese Děčín. I když nejde o přední příčku, je nutné ocenit statečnost účastníků zabojovat v této náročné soutěži, do které se nakonec přihlásily ne všechny základní školy ze seznamu pozvaných ke změření sil.

Mgr. M. Zbela
 
13. května 2023
Souboj čtenářů 2023


finále 12. 5. 2023, Praha

V rámci 28. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2023 proběhlo v  pátek 12. května 2023 finálové kolo letošního Souboje čtenářů
Naši školu reprezentovalo deset žáků ze 6. A a 6. C, kteří se od února připravovali pod vedením paní učitelek Mgr. Šárky Leknerové a Mgr. Soni Matysové a také loňských účastnic této soutěže - Markéty Svobodové, Kristýny Zučkové a Viktorie Malinovské (všechny 7. C).
                                                       .

Ve finálovém klání odpovídají soutěžní týmy, stejně jako v online kole, na 25 soutěžních otázek z pěti vybraných knih. Oproti online klání mají žáci na odpověď omezený čas, svou odpověď musí zapsat na tabulku a také ji pak přečíst pro porotu, která soutěž hodnotí. Už samotný postup byl velkým vítězstvím, protože konkurence z dalších škol je veliká. Spolu s našimi žáky odpovídaly na poměrně náročné otázky také týmy šesťáků z Gymnázia Boskovice, ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, ZŠ a MŠ U Studny, Karviná a ZŠ Turnov, Skálova. Nejlépe si vedli žáci ze ZŠ Turnov, kteří obhájili vítězství z online kola. O tom, jak byla soutěž vyrovnaná, svědčí 2. místo pro dvě školy - Boskovice a Karvinou, které získaly stejný počet bodů. Naši šesťáci skončili v konečném pořadí na 5. místě (v letošním 14. ročníku soutěžilo celkem 88 školních týmů). Určitě to byla pro všechny cenná zkušenost a všichni jsme si užili krásný, napínavý den s knihami.

Z finálového kola -   Souboj čtenářů 2023 - Praha  (14 obrázků) 

Bonusem finálového klání byla autogramiáda a rozhovor s jednou z autorek soutěžního titulu Mojenka, paní Olgou Stehlíkovou.

Mgr. M. Šmídová
online kolo 3. 4. 2023

Naši šesťáci v pondělí 3. dubna 2023 vybojovali v online kole soutěže Souboj čtenářů ve znalosti obsahu soutěžních knih, porozumění textu, v práci s textem mezi 88 soutěžícími týmy z celé republiky výborné 3. místo a postoupili tak do finále v Praze. Soutěž vyhlašuje Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou, letos je to již 14. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih.

Gratulujeme a do finále, které proběhne mezi pěti nejlepšími týmy v rámci knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2023 v  pátek 12. května 2023 v Praze, přejeme hodně úspěchů. 

Mgr. M. Šmídová

 
26. dubna 2023
Olympiáda v českém jazyce

aktualizováno 25. 4. 2023

krajské kolo
 

Dnes 25. dubna 2023 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Krajského kola se zúčastnilo 14 soutěžících, vítězů a stříbrných účastníků z okresních kol. Naši školu reprezentovala Katka Vojtová z 9. A a přivezla výborné 4. místo. Gratulujeme Katce a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. M. Šmídová 


okresní kolo

V úterý 4. dubna 2023 proběhlo v Děčíně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala děvčata z 9. A - Katka Vojtová a Adéla Svobodová. Velmi dobře si s nástrahami okresního kola poradila obě děvčata a zejména velmi dobré znalosti předvedla Katka Vojtová, která se v konkurenci 32 soutěžících umístila na krásném 2. místě a vybojovala si tak postup do krajského kola. To se uskuteční v úterý 25. dubna 2023 v Ústí nad Labem. Děkujeme oběma dívkám za reprezentaci školy a blahopřejeme Katce, které budeme držet palce do krajského kola.

Mgr. M. Šmídová


školní kolo

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhlo v aule naší školy základní kolo Olympiády v českém jazyce, jehož se účastnilo čtrnáct žáků 8. a 9. tříd. Ve dvou částech zadání ukázali žáci své jazykové znalosti a slohové dovednosti. Nejlépe si vedly Adéla Svobodová a Katka Vojtová z 9. A.

Obě dívky budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně. Vítězkám školního kola gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Všem ostatním děkujeme za účast a zájem o soutěž.

Mgr. Š. Leknerová

11. března 2023
Zeměpisná olympiáda 2022 - 2023

Školní a okresní kolo


Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Ve školním a dalších kolech mezi sebou soutěží všichni, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Soutěž probíhá pro žáky ZŠ ve třech kategoriích - kategorie A je určena žáků 6. tříd, v kategorii soutěží žáci 7. tříd a kategorie C je určena žákům 8. a 9. tříd a ve všech kategoriích také stejných ročníků víceletých gymnázií.

Školní kolo u nás proběhlo v posledním lednovém týdnu. V kategorii 6. tříd prokázalo své znalosti a dovednosti z planetární geografie a obecné fyzické geografie a kartografie 18 žáků ze všech 6. tříd. Nejlepší výsledky dosáhli - Josef Kruml, Dominik Maďar (oba 6B) a Filip Macháček (6A). V kategorii B soutěžilo 12 žáků, nejlépe si s nástrahami školního kola zaměřeného na obecnou fyzickou geografii, obecnou sociální geografii Afriky, Austrálie a Oceánie, Ameriky poradila děvčata - Markéta Svobodová, Viktorie Malinovská, Magdaléna Hralová (všechny 7C) a Natálie Kudrnová (7A). V nejstarší kategorii soutěžilo v zeměpisných znalostech 15 žáků, ti řešili úlohy zaměřené na kartografii a geoinformatiku a obecnou fyzickou geografii Evropy, nejúspěšnějšími řešiteli byli - Miroslav Kofroň, Patrik Benda (oba 8C) a Pavel Malý (8B). Nejlepší tři v každé kategorii postoupili do okresního kola.

Okresní kolo se uskutečnilo 22. února 2023 v Děčíně. Mezi soutěžícími bylo také osm našich reprezentantů. V okresním kole prokazují soutěžící své znalosti a dovednosti v testu geografických znalostí, v práci s atlasem a také v praktické části. Na řešení jednotlivých částí měli soutěžící žáci celkem dvě a půl hodiny. V kategorii A soutěžilo celkem 37 žáků 6. tříd, v kategorii B 34 soutěžících a v kategorii C 40 žáků z 8. a 9. tříd ze základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií z celého našeho okresu.
  
Nejlépe se z našich reprezentantů dařilo Josefu Krumlovi z 6B, v kategorii A se umístil na velmi pěkném 5. místě a v kategorii B si Markéta Svobodová ze 7C vybojovala 11. místo. Blahopřejeme a všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Mgr. M. Šmídová
22. února 2023
Děčínský Skřivánek 2023

Dnes 21. února 2023 se žákyně Štěpánka Rabová (5. A) a Ester Kleinová (6. A) zúčastnily regionálního postupového kola pěvecké soutěže Děčínský Skřivánek. Postup do Děčína jim zajistila výhra ve školním kole. Rád bych děvčata pochválil za výborné výkony a skvělou reprezentaci školy. Bude dobře, pokud u zpěvu i nadále vydrží. Z celodenního soutěžení si odvezly spoustu zážitků a Štěpánka také čestné uznání poroty.

Mgr. D. Turek
 
29. ledna 2023
Benešovský skřivánek 2023

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 se v aule ZŠ na budově Nova konala soutěž v sólovém zpěvu Skřivánek. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, kde zpívalo celkem 28 soutěžících. Zpívání se zúčastnili i pozvaní žáci z okolních škol, z Dolních Habartic a z Heřmanova. V 1. kategorii zpívali žáci od 1. do 5. třídy a ve 2. kategorii žáci 6. – 8. třídy. Pro zpestření zážitků se zpívalo poprvé i na mikrofon. Porotu tvořili zkušení učitelé hudební výchovy, kteří měli hodně práce, aby vybrali ty nejlepší zpěváky, protože soutěžících bylo opravdu hodně. A jak to dopadlo?
1. kategorie: 1. místo – Štěpánka Rabová – ZŠ Benešov nad Ploučnicí
                     2. místo – Amálka  Moudrá   - ZŠ Dolní Habartice
                     3. místo – Alice Šeflová, Tomáš Mika, Adéla Huberová – ZŠ Benešov nad Ploučnicí
                     čestné uznání – Eduard Gettlich                                                                                           
2. kategorie: 1. místo – Ester Kleinová – ZŠ Benešov nad Ploučnicí
                     čestné uznání – Hana Březinová

  Benešovský skřivánek 2023 (10 obrázků) 

Vítězové z 1. a 2. místa postupují do oblastního kola, které se koná v Děčíně 21. února 2023 v Domě dětí na Teplické ulici. Přejeme mnoho štěstí v dalším zpívání.

Mgr. A. Špačková
 
4. prosince 2022
Florbal - okrsková kola


Ve dnech 23. listopadu a 1. prosince 2022 odehráli naši chlapci okrsková kola ve florbalu v rámci Školské florbalové ligy pod záštitou AŠSK. První turnaj se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně, kde naši školu reprezentovali vybraní žáci ze sedmých tříd. Konkurence byla opravdu veliká, akce se totiž zúčastnilo celkem sedm škol. Náš tým se nakonec umístil na 5. místě. Druhý turnaj se odehrál v tělocvičně ZŠ Markvartice, kde mezi sebou změřili síly chlapci z osmých i devátých tříd. Na tomto turnaji hrálo celkem šest škol a náš tým skončil na pěkném 3. místě. 

Mgr. Z. Miškovský

4. prosince 2022
Futsal – okrsková kola
 

Ve dnech 25. a 30. listopadu 2022 proběhla okrsková kola ve futsalu v rámci Školské futsalové ligy pod záštitou AŠSK. Oba turnaje se uskutečnily v tělocvičně ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně, kde naši školu reprezentovali vybraní žáci 2. stupně. Na prvním turnaji se družstvo složené z chlapců šestých a sedmých tříd umístilo na 4. místě, zatímco na druhém turnaji se našim osmákům a deváťákům povedlo ukořistit 3. místo.

Mgr. Z. Miškovský

20. října 2022
Přírodovědný klokan 2022

Ve středu 12. října 2022 se 53 žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo školního kola soutěže v přírodovědných oborech - soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Přírodovědný klokan je v kategorii Kadet určen pro žáky 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící žáci řeší v časovém limitu 24 soutěžních úloh z přírodovědných oborů - fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky a biologie s výběrem jedné správné odpovědi z pěti nabídek. Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů.

           

Nejlepšími řešiteli z naší školy byli - nejúspěšnější byla Viola Rokosová z 8B, na 2 místě Ladislav Pongrácz z 9B a 3. místo obsadila Viktorie Manželová z 9C a Sára Wernerová z 8C. Gratulujeme.

Mgr. M. Šmídová

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR