ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

9. července 2019
Adaptační výlet 4A

Třída IV. A ve dnech 23. – 25. 6. 2019 podnikla adaptační výlet na Starou Olešku. Po namáhavější cestě lesem od vlaku byli žáci ubytováni ve dvou budovách. Během pobytu si žáci užili pěší túru do sportovního centra ve Veselém, vyzkoušeli si prolézačky a houpačky v areálu rybníka, občerstvili se v místním občerstvení, vykoupali se v bazénu a hlavně si zasportovali na pískovém hřišti. Na konci pobytu zvládli i obtížnou cestu zpět na vlakové nádraží.

Mgr. L. Ficencová
  Adaptační výlet 4A (12 obrázků) 
 

1. července 2019
Budoucí 4. třídy s patrony

aneb poznáváme budovu NOVA
 

Žáci 9. tříd budou od nového školního roku "patrony" čtvrťáků. Ve středu 26. června 2019 se uskutečnila jejich první společná akce. Letošní osmáci si pro své mladší spolužáky připravili akci na poznání prostředí, ve kterém se budou pohybovat od 1. září 2019. Patroni – osmáci si připravili zábavnou poznávací hru, v rámci které při plnění různých úkolů poznávaly děti prostředí budovy NOVA. Za absolvování poznávací cesty po budově NOVA s plněním různých úkolů dostali všichni drobné odměny. Celá akce patronů určitě pomůže mladším žákům překonat obavu z nového prostředí.
  Budoucí 4. třídy s patrony (24 obrázků) 

Mgr. M. Šmídová

28. června 2019
Slavnostní vyřazování 2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 se ve slavnostně vyzdobeném benešovském kině se svou školní docházkou rozloučilo 35 vycházejících žáků obou devátých tříd. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů moderátory Milanem Pospíšilem a Radkem Heinzelem, předvedli žáci úchvatné taneční vystoupení Andělé a démoni, které s nimi připravil V. Krejčí. Následovaly připravené prezentace obou tříd a po nich se se žáky rozloučil ředitel školy Mgr. Jakub Zelený a také starosta města pan Pavel Urx. Pak už vycházející žáci obdrželi z rukou svých třídních učitelek Mgr. Martiny Pilnáčkové (9A) a Mgr. Jaroslavy Novotné (9B) a vedení školy své závěrečné vysvědčení, pamětní list a od vedení města drobný dárek. Po té byli představeni žáci, kteří povinnou školní docházku ukončili s vyznamenáním – V. Martínek, K. Městková, P. Pongráczová, J. Soor, N. Štechmüllerová, N. Šimonová (všichni 9A), B. Brousilová, S. Petrová a R. Heinzel (9B), kteří si odnesli dárek od vedení školy. Na závěr absolventi naší školy poděkovali svým rodinám a kytkou také svým pedagogům. Poděkování za krásně strávené odpoledne patří všem, kteří letošní vyřazování připravili.
  Slavnostní vyřazování (16 obrázků) 
Všem našim letošním absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich dalším životě.

Mgr. M. Šmídová

17. června 2019
Výlet 2A
V pondělí 17. 6. 2019 se žáci z 2. A vydali na dvoudenní školní výlet. První den se ubytovali v turistické ubytovně v České Kamenici. Po obědě si každý vyrobil na památku náramek. Zvládli si prohlédnout Kamenici a její okolí z věže Zámeckého vrchu a nakonec si opékali vuřty. Druhý den ráno se po výborné snídani v místní pekárně vydali vlakem na rozhlednu Jedlová. I když při zpáteční cestě vlakem byla na dětech vidět únava (za dva dny nachodily 34 km), výlet si pořádně užily a už se těší na ten příští.

Mgr. Martina Turková, Pavla Bašistová
  Výlet 2.A (5 obrázků) 
16. června 2019
Nohejbalový turnaj trojic

Ve čtvrtek 13. června 2019 se reprezentanti třídy 7. A a 8.B zúčastnili nohejbalového turnaje trojic v České Kamenici. Kvůli mokrému povrchu na venkovních kurtech probíhala soutěž v místní sportovní hale. Akci pořádal Nohejbalový oddíl Česká Kamenice, který pro všechny soutěžící vytvořil ideální podmínky pro hru i příjemnou atmosféru. Celkem se na místě sešlo 10 trojic složených ze žáků druhého stupně. Konkurence byla opravdu kvalitní, ale i přesto se oběma našim trojicím podařilo probojovat do čtvrtfinále, kde už bohužel nestačily na své soupeře. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
  Nohejbalový turnaj trojic (3 obrázky) 
Bc. Z. Miškovský

16. června 2019
Den otevřených dveří

v městské kotelně v Benešově nad Ploučnicí

Děti a žáci naší školy měli možnost ve čtvrtek 13. června 2019 navštívit v rámci Dne otevřených dveří nově instalovanou kogenerační jednotku v kotelně na benešovském sídlišti. Dozvěděli se o fungování místní teplárny, o výrobě a rozvodu tepla, o výhodách a nevýhodách tohoto zdroje a mnoho dalšího. Vše bylo přizpůsobeno věku návštěvníků. Načerpané informace využijí žáci např. v hodinách fyziky, ale i v běžném životě. Na závěr žáci soutěžili o zajímavé ceny od společnosti E.ON, která je investorem a provozovatelem zdroje.
  Den otevřených dveří (6 obrázků) 
A. Matajová, M. Lanč

13. června 2019
Interaktivní workshop pro žáky

Mediální výchova

Ve středu 12. června 2019 měli žáci 7. - 9. ročníků možnost zažít netradiční způsob výuky. Dvouhodinový interaktivní workshop na téma "Neztraťte se ve zpravodajství" si pro ně připravili žáci Gymnázia a Základní školy da Vinci z Dolních Břežan u Prahy. Skupina žáků namíchaných z různých ročníků - od 6. třídy ZŠ po 3. ročník gymnázia - pracovala na tématu Zdroje médií a jedním z jejich výstupů byl právě interaktivní workshop pro žáky základní školy. Naši žáci pod jejich vedením plnili různé druhy úkolů, při jejich řešení se rozhodovali sami za sebe, pracovali v týmech, vedli dialog, učili se argumentovat i přijímat názor protistrany. Naši žáci i žáci, kteří "vedli výuku", byli vzájemnou interakcí velmi mile překvapeni.
Přínos tohoto setkání byl oboustranný. Žáci z Břežan zjistili, že jsou schopni připravit zajímavou, netradiční práci pro své vrstevníky. Naše žáky tak inspirovali a ukázali jim, že týmová práce, sběr materiálu a především vytrvalost a umění komunikace přináší ovoce. Je možné, že tato příjemně navázaná spolupráce, tímto projektem nekončí.
  Interaktivní workshop pro žáky (4 obrázky) 
Mgr. Š. Leknerová

11. června 2019
Divadelní pohádka O pejskovi a kočičce
V pondělí 10. června 2019 shlédli žáci z přípravky a z 1. - 3. tříd hudebně pohádkové představení O pejskovi a kočičce. Vystoupení hereckého dua z Divadla KK ve zvířecích kostýmech děti provedlo čtyřmi pohádkami z dílny Josefa Čapka.
  O pejskovi a kočičce (8 obrázků) 
Mgr. Martina Rejmanová
9. června 2019
Koncert žáků ZUŠ
Ve čtvrtek 6. června 2019 se v aule budovy NOVA konal koncert žáků ZUŠ Žandov. Žáci předvedli svým spolužákům, co se v tomto školním roce naučili a jaké udělali hudební pokroky. Zazněly zde flétny, kytara, klavír i sólový zpěv. Nejvíce však posluchače zaujala hra na bubny. Někteří si odnášeli přihlášku na další školní rok. Přejeme současným i budoucím hudebníkům mnoho úspěchů.
  Koncert žáků ZUŠ (15 obrázků) 
Mgr. Jana Soorová
6. června 2019
Škola v přírodě
3. třídy - Jiřetín pod Jedlovou
 
Třetí třídy zavítaly do loupežnického kraje - tolštejnského panství. Ve dnech 26. až 31. května 2019 plnily úkoly, které jim zadal loupežník Vilda. Žáci navštívili štolu sv. Jana Evangelisty, křížovou cestu, kozí farmu Žofín, rozhlednu na Jedlové a hrad Tolštejn. Zdolali lanový park, zvládli orientační běh, stezku odvahy, naučili se nové hry a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o zdejším kraji. Za všechny úkoly dostávali mince a indície, které je zavedly k pokladu. Nakonec je loupežník Vilda pasoval do stavu poddanského. Žáci si školu v přírodě pořádně užili a své zážitky si pečlivě zapisovali do deníku.
  Škola v přírodě (24 obrázků) 
Mgr. Jana Soorová
1. června 2019
Den dětí pro 2. stupeň
V pátek 31. května 2019 se uskutečnil Den dětí pro žáky druhého stupně. Zúčastnili se ho žáci 6.A, 7.A, 8.A a 8.B, kteří byli rozděleni do šesti družstev (6.B a 8.C organizovaly den dětí pro I. st. a MŠ, 7.B byla na exkurzi v IQ landii a deváťáci nacvičovali na vyřazování). Školní akce proběhla formou sportovně-soutěžních aktivit a skládala se ze čtyř částí - turnaje ve vybíjené, testu sportovních znalostí, závodu motokár a skoku do dálky. V tělocvičně vládla po celé dopoledne pohodová nálada, všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku pro svůj tým a nezapomínali se vzájemně povzbuzovat. A ačkoliv zvítězit mohl jen jeden tým, po vyhodnocení výsledků čekaly pro všechna družstva diplomy a drobné ceny.
  Den dětí pro 2. stupeň (20 obrázků) 
 
22. května 2019
Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
V rámci projektu Škola pro život pracují naši žáci v klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení, klub pracuje pod vedením Mgr. Šárky Leknerové. Jeho činnost je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro demokratické občanství, udržitelný rozvoj, občanskou aktivitu, iniciativu a participaci - zapojování do věcí veřejných, posílení přesvědčení o vlastním vlivu a pocitu odpovědnosti za věci veřejné. Klub navštěvují žáci - členové žákovského parlamentu, kteří tak získávají zkušenosti pro svou práci.Ve středu 22. května 2019 navštívili žáci v rámci demokratického klubu Městský úřad.
Provázel je místostarosta, pan Petr Jansa. Ukázal jim skoro všechny odbory a prostory úřadu. Všichni, kteří žákům o své práci vyprávěli, byli velice vstřícní a milí a bylo vidět, že své práci rozumí. Na závěr se setkali také se starostou města panem Pavlem Urxem, se kterým probírali různá témata, která se týkají našeho města a školy. Dozvěděli se mnoho informací o chodu a správě města. Návštěvu si všichni užili a velice se jim líbila.
  Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení (6 obrázků) 

Za všechny přítomné chceme poděkovat panu Jansovi, který byl výborným průvodcem. 

N. Zubčíková, 8C

20. května 2019
Charitativní sbírka pro azylový dům
Děti pomáhají dětem
Žákyně Natálka Šindelářová se svými spolužáky z 5. A s třídní učitelkou Mgr. Blankou Ušákovou přišla s nápadem pomoci matkám s dětmi žijícím v Domově svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Žákovskému parlamentu se nápad velice líbil a na schůzce 24. dubna 2019 projednal zapojení žáků celé školy do této charitativní sbírky. Protože našim žákům nikdy není lhostejný osud dětí a jejich maminek, zapojili se s plnou vervou do pomoci. V pondělí 13. května 2019 si vše převzali zástupci azylového domu.
Poděkování a velký dík pro všechny, kteří se do akce zapojili.
Natálka Šindelářová se svými spolužáky a členové žákovského parlamentu
  Charitativní sbírka pro azylový dům (4 obrázky) 
 
19. května 2019
Beseda se spisovatelkou dětských knížek
Mezi žáky 3. a 4. tříd zavítala v úterý a ve středu 14. a 15. května 2019 spisovatelka dětských knih paní Jitka Vítová. Vyprávěla dětem jak vzniká knížka, kdy a proč začala psát a jak vybírala hlavní hrdiny svých knížek. Ukázala jim, jak vlastní knížka vzniká, co vše je potřeba, než se knížka dostane mezi čtenáře. Nejednalo se vždy jen o výklad, ale sami žáci pracovali s ukázkou z knížky, vyhledávali v textu a plnili další jednoduché čtenářské úkoly. Nejlepší byli odměněni černobílými obrázky z autorčiných knížek. Stejné besedy čekají také žáky zbývajících tříd 1. stupně.
M. Š.
  Beseda se spisovatelkou (16 obrázků) 
 
16. května 2019
Biologická olympiáda 2019 výsledky

aktuálně z krajského kola BiO

 

Krajské kolo

Ve čtvrtek 16. května 2019 proběhlo na Gymnáziu v Teplicích krajské kolo Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 26 soutěžících žáků z 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentoval Jakub Martinec (8. C), který se v této konkurenci umístil na krásném 9. místě. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

M. Š.

Okresní kolo

V úterý 16. dubna 2019 proběhlo na Gymnáziu Děčín okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C žáků 8. - 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Matěj Werner z 8. B a Jakub Martinec z 8. C. Pro účast v okresním kole museli soutěžící vypracovat vstupní úkol, bez kterého nebyla účast možná. V okresním kole se dařilo Jakubovi Martincovi, který za své znalosti a dovednosti v testu biologických vědomostí nebo určování přírodnin a vstupní úkol získal výborné 2. místo a tím postup do krajského kola, které se uskuteční 16. května 2019. Blahopřejeme.

  Biologická olympiáda 2019 (2 obrázky) 
Jakub Martinec se zúčastnil také krajského kola Astronomické olympiády 2019. Jakub získal krásné 5. místo a bodovým ziskem se stal jejím úspěšným řešitelem. Gratulujeme.
 
15. května 2019
Pohádkové odpoledne ve 3A
Žáci  3. A si pro své rodiče a sourozence připravili loutkovou pohádku. Naučili se texty, připravili kulisy a naučili se pracovat s loutkami. Ve středu 15. května 2019 odehrály dvě skupiny malých loutkoherců pohádku, ve které nechyběli kašpárek, princezna, král, myslivec a drak. Za pohádku byli malí herci odměněni velkým potleskem. Od své třídní učitelky Mgr. Jany Soorové dostal každý z herců osvědčení o získání základních hereckých dovedností. Bylo to příjemně strávené odpoledne s úsměvnou pohádkou.

  Pohádkové odpoledne 3A (8 obrázků) 
 
15. května 2019
Exkurze do planetária v Praze

Žáci 9. tříd se v úterý 14. května 2019 zúčastnili v rámci výuky fyziky exkurze do Planetária v Praze. Ve fyzice se v současné době probírá téma Země a vesmír, proto byla zvolena vzdělávací akce "Naše bouřlivá planeta". V rámci projekce v digitálním planetáriu zaznělo téma vznik kontinentů a katastrofický zánik měst. Dále se žáci seznámili se strukturou zemského povrchu, ale také s geologickou činností Země, pohyby litosférických desek, zemětřesením, sopečnou činností a vlnami tsunami. Látka tak doplnila nejen učivo fyziky, ale také přírodopisu.
V. Fous

14. května 2019
Pozvánka na polytechnickou konferenci

Zveme Vás na polytechnickou konferenci, která se bude konat dne 10. června 2019 od 9 do 16 h v kulturním a konferenčním centru a na Hradě v Litoměřicích. Na účastníky čeká bohatý dopolední i odpolední program s přednáškami, workshopy a praktickými ukázkami z oboru polytechniky - roboti, 3D tiskárny, lego, modely a spoustu dalšího. Přijďte se podívat a přesvědčit, že polytechnika, která táhne, baví žáky i učitele. Konference s názvem "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE" je připravena v rámci  spolupráce projektů MAP II pro SO ORP Děčín, MAP ORP Litoměřice II, MAP ORP Roudnice nad Labem II a NIDV. Partneři akce jsou: OHK Litoměřice, OHK Děčín, DDM Rozmarýn Litoměřice, TKM Litoměřice. Více informací o akci naleznete v přiloženém plakátu nebo na facebookových stránkách Polytechnika, která táhne. Na viděnou se s Vámi těší organizátoři a partneři akce.

Realizační tým MAP II pro SO ORP Děčín

13. května 2019
Výlet do Jiřetína pod Jedlovou

přípravka a 2. B

Ve dnech 13. – 15. května 2019 vyjela 2. B společně s dětmi z přípravné třídy na školní výlet do Jiřetína pod Jedlovou. Počasí nebylo ideální, ale nikdo si tento aktivní pobyt nenechal zkazit. Hned první den druháci vyrazili do adrenalinového parku, ve kterém zažili mnoho odvážných chvil. Začali obří houpačkou, poté zdolali rychlou chůzí sjezdovku až na vrchol, kde pokračovali téměř dvouhodinovým lezením ve výškách lanového centra. Děti z přípravné třídy prozkoumávaly okolí a blízké lesní cesty, kde hrály hry v přírodě. Úterý bylo zaměřené více na tvořivost, všechny děti společně vyráběly dárky z korálků. Odpoledne nechyběla oblíbená cesta za hledáním pokladu a večer byl zakončen pyžamovou diskotékou. Středeční cestu z chalupy na nádraží ztížilo sněžení, ale i přes nepřízeň počasí všechny děti skvěle zvládly náročnější túru a šťastně se vrátily zpět ke svým rodičům.

Mgr. H. Svobodová
  Výlet do Jiřetína pod Jedlovou (8 obrázků) 
 

12. května 2019
Souboj čtenářů 2019
10. ročník soutěže - aktuálně z finále v Praze

Finále v Praze


V pátek 10. května 2019 se uskutečnilo na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 finálové kolo soutěže Souboj čtenářů. Finále se zúčastnilo 5 nejlepších týmů z online kola - finále se zúčastnili žáci 6. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií ze ZŠ Šumperk, ZŠ a MŠ Karviná, Mendelova gymnázia Opava, Gymnázia a SOŠ Rokycany a desetičlenný tým našich šesťáků. Na rozdíl od online kola odpovídali soutěžící na otázky ze soutěžních knih přímo, v časovém limitu museli napsat odpověď na tabulku a následně ji přečíst porotě, která odpovědi soutěžících zaznamenávala.

Před vyhodnocením vítězů proběhla krátká beseda a autogramiáda s autorkou jedné ze soutěžních knížek "Kdo zabil Snížka" Petrou Soukupovou.

Porota na závěr spočítala body za správné odpovědi, vítězem se stalo družstvo Základní školy Šumperk. Naši žáci se i přes velkou snahu a připravenost umístili v celostátním finále na krásném 4. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci a předvedené výkony.
M. Š.
  Souboj čtenářů 2019 (10 obrázků) 
 

Online kolo

Žáci našich šestých tříd se pod vedením svých češtinářek - Mgr. Soni Matysové a Mgr. Šárky Leknerové - zúčastnili letošního jubilejního 10. ročníku projektu "Souboj čtenářů". Soutěž pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou.

V rámci třídního kolektivu měli žáci za úkol přečíst od února do online kola některou z 5 zadaných knih, připravovat se na online kolo soutěže Souboj čtenářů a pak hlavně zúročit své znalosti v samotném online soutěžním kole. V něm v pondělí 15. dubna 2019 organizátoři prověřili v 25 zadaných otázkách jejich porozumění textu, schopnost psát si poznámkový blok z četby a vyhledávat v něm, dovednost spolupracovat v malé čtenářské skupině i v rámci celého třídního kolektivu. Pečlivá příprava se vyplatila, naši šesťáci získali za své odpovědi výborné 1. místo ze 120 soutěžících kolektivů a vybojovali si postup do finále, které proběhne 10. května 2019 na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 a bude v něm soutěžit pět nejlepších týmů. Blahopřejeme soutěžícím žákům a jejich učitelkám a budeme jim ve velkém finále držet palce.

Zajímají vás, které knihy byly soutěžní, otázky, na které soutěžní třídy odpovídaly, kdo jsou další finalisté? Odpovědi na tyto otázky a další informace k soutěži jsou na stránkách http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/.
10. května 2019
Škola Zdravé 5

ve 2. A a 2. B

V pátek 10. května 2019 proběhl ve 2. A a 2. B program zaměřený na zdravou výživu s názvem "Škola zdravé 5", program, který školám poskytuje zdarma Nadační fond Albert. Pod vedením lektorky Zdravé 5 paní Věry Bittnerové se děti seznámily se správnou skladbou jídelníčku, vybíraly vhodné potraviny, soutěžily a spolupracovaly ve skupinách. Na závěr programu proběhla ochutnávka zeleniny a ocenění nejlepší skupiny.

Mgr. H. Svobodová
  Škola Zdravé 5 (2 obrázky) 
 

4. května 2019
Turnaj Vladimíra Šmicera
Ve čtvrtek 2. května 2019 se naše škola zúčastnila 17. ročníku fotbalového halového turnaje Vladimíra Šmicera, který již tradičně pořádá ZŠ Verneřice. Na sportovní akci dorazilo celkem 6 družstev z okolních základních škol. Organizace turnaje byla na vysoké úrovni, celou dobu ho provázela přátelská atmosféra, a dokonce se na místě objevil i sám zakladatel - Vladimír Šmicer. Naše fotbalové družstvo se skládalo z žáků 7., 8., a 9. ročníku. Zpočátku se chlapcům dařilo, ale poté přišla nemilá rána v podobě výronu kotníku našeho kapitána. I přesto se našemu týmu podařilo umístit na 3. místě za vítěznými Verneřicemi a druhou Horní Policí, přivézt domu bronzový pohár a fotbalový míč podepsaný legendou českého fotbalu.

Bc. Z. Miškovský   Turnaj Vladimíra Šmicera (8 obrázků) 
25. dubna 2019
Okresní finále - malá kopaná
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 odehráli chlapci okresní finále v malé kopané ve III. kategorii (ročníky narození 2005 a mladší). Turnaj se za pěkného počasí uskutečnil na fotbalovém hřišti FK Junior Děčín. Konkurence byla velká, turnaje se zúčastnilo 9 družstev z okresu Děčín. Naši chlapci odehráli dle vyjádření Bc. Zdeňka Miškovského pěkné zápasy a předváděli zejména ve druhé polovině turnaje pěkný fotbal, v konečném pořadí se umístili na 6. místě. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

M. Š.
  Okresní finále malá kopaná (4 obrázky) 
23. dubna 2019
Pedagogové ve školních lavicích
vzdělávání pedagogického sboru

„Třídní učitel jako lídr“ bylo téma společného vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. V úterý 23. dubna 2019 toto téma představil pedagogům lektor Mgr. Miloslav Hubatka. Pedagogové se zabývali tématem moderní dobré školy, její nezastupitelnosti při výchově a vzdělávání, lektor je seznámil s organizačně profesními rolemi třídního učitele. Hovořilo se o pravidlech školy a třídy, ale také o organizaci a významu třídnických hodin při budování klimatu třídního kolektivu. Nedílnou součástí byl praktický výcvik v rozpoznávání šikany, jejím řešení a prevenci. Pedagogové získali řadu inspirací a námětů pro činnost třídního učitele, všechny získané poznatky využijeme ve zkvalitňování práce naší školy.
Mgr. M. Šmídová
  Pedagogove ve školní lavici (7 obrázků) 
23. dubna 2019
Hejtmanův pohár 2019
Žáci naší školy se letos poprvé zapojili do již 5. ročníku školní sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Soutěž spočívá v překonávání tzv. opičí dráhy, dráhy, plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha je pro všechny zapojené školy stejná, liší se pouze v kategoriích pro mladší a starší žáky. Na naší škole ji pro žáky připravili učitelé TV – Mgr. Jaroslava Novotná, Bc. Ivan Schwarz a Bc. Zdeněk Miškovský, spolu se žáky 9. tříd zorganizovali sportovní den ve třech dubnových dnech. V pátek 12. dubna 2019 soutěžili mezi sebou žáci 1. – 3. tříd, v pondělí 15. dubna 2019 proběhla soutěž pro žáky 4. – 6. tříd a ve středu 17. dubna 2019 soutěžili žáci 7. – 9. tříd. Hodnotil se vždy výkon celé třídy. Nejrychleji si s opičí dráhou poradili: v kategorii žáků 1. - 3. tříd byly nejrychlejší žáci 3. A, mezi 4. a 5. třídami zvítězili žáci 4. A, mezi šesťáky a sedmáky zvítězila 7. A, z 8. a 9. tříd byli nejrychlejší žáci z 9. B. Celkově z 1. stupně bylo pořadí - 4. A, 5. A a 3. A, v kategorii žáků 2. stupně byli nejlepší žáci 9. B, 8. C a 8. B. Bylo velmi příjemné sledovat, jak se všichni žáci snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku a přitom se vzájemně povzbuzovali. Pochvalu si zasloužili všichni, kteří se do soutěže zapojili. Poděkování patří také všem organizátorům.

Mgr. J. Novotná
  Hejtmanův pohár 2019 (13 obrázků) 
20. dubna 2019
Velikonoční jarmark na Bílé škole
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 oslavili žáci 1. - 5. tříd, jejich učitelé, rodiče a přátelé školy JARO Velikonočním jarmarkem. Návštěvníci jarmarku odměnili píli a šikovnost dětí finančním příspěvkem. Někteří zde nákupem doplnili svou velikonoční výzdobu do svých domovů. Jiní se i aktivně zapojili a probudili svou chuť tvořit nebo se něco nového přiučit ve tvořivých dílnách, kde naši kolegové a přátelé školy barvili sádrová vajíčka a pletli pomlázky. Domů pak všichni odcházeli s jarní náladou a spokojeným úsměvem.
A to bylo hlavním přáním nás všech - krásné svátky jara - VELIKONOCE
Mgr. Martina Rejmanová
  Velikonoční jarmark na Bílé škole (24 obrázků) 
17. dubna 2019
Sportovní aktuality
McDonald’s Cup 2018 / 2019

Dva týmy mladších žáků - žáci 1. - 3. tříd a 4. - 5. tříd - odehrály zápasy v okrskových kolech letošního 22. ročníku McDonald´s Cupu, která proběhla 4. dubna 2019 (týmy 1. - 3. třídy) a 11. dubna 2019 (týmy 4. - 5. tříd) v Markvarticích. Obě družstva odehrála velmi dobré turnaje a vybojovala postup do květnových okresních finále. Blahopřejeme.

Okresní kolo - vybíjená 2019

Žáci 5. tříd se ve dnech 9. a 10. dubna 2019 zúčastnili okresního finále ve vybíjené, které se uskutečnilo na hřištích ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně. Nejprve se odehrál turnaj v otevřené kategorii, do kterého se přihlásilo 15 družstev ze základních škol okresu Děčín. Naši chlapci vybojovali v otevřené kategorii v této konkurenci krásné 3. místo. Druhý den proběhl stejný turnaj v kategorii dívek, našim dívkám se v konkurenci 8 týmů i přes velkou snahu nepodařilo vybojovat přední umístění. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy.

M. Š.
  Sportovní aktuality (6 obrázků) 
16. dubna 2019
V srdci Děčína, Děčín v srdci
13. ročník literární soutěže

Deset žáků naší školy se zúčastnilo 13. ročníku literární soutěže "V srdci Děčína, Děčín v srdci", kterou každoročně vyhlašuje Skautské středisko SOJČÁCI Děčín spolu s Městským divadlem Děčín. Letošního tématu "Pomsta je sladká" se velmi dobře zhostila Aneta Bašistová z 6. B, která se v kategorii 10 - 14 let umístila na krásném 2. místě. Její vtipná povídka se stejným názvem "Pomsta je sladká" pobavila nejen porotu, ale také všechny účastníky slavnostního vyhodnocení v děčínském divadle. Anetě blahopřejeme a těšíme se na další literární počiny Anety i dalších našich mladých literátů.
Anetina vítězná povídka
12. dubna 2019
Z průběhu zápisu do 1. ročníku
V pátek 5. dubna 2019 přivítala slavnostně vyzdobená "Bílá" škola předškoláky a jejich rodiče, kteří se dostavili k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Nejprve proběhla formální část zápisu, v té rodiče vyplnili žádost o přijetí a jejich děti se podepsaly na listině budoucích prvňáků. V zápisových třídách pak děti předvedly vše, co se zatím naučily - říkaly básničku, počítaly, poznávaly barvy a tvary, povídaly si se zapisujícími učitelkami nad obrázky s pohádkou a také kreslily postavu. Za odměnu si každé zapsané dítě odneslo pamětní list a malý dárek od starších spolužáků a sponzorů. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 63 dětí.

Mgr. M. Šmídová
  Z průběhu zápisu do 1.ročníku (11 obrázků) 
28. března 2019
Matematický klokan 2019

Tradiční březnovou akcí je účast našich žáků v mezinárodní soutěži – Matematický klokan. Soutěž je organizována Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící ze ZŠ jsou podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třídy), Klokánek (4. – 5. třídy), Benjamín (6. – 7. třídy) a Kadet (8. – 9. třídy). Soutěž je pořádána v jeden den a žáci tak řeší školní, oblastní, republikové a také mezinárodní kolo ve své lavici.  V každé kategorii řeší soubor testových úloh v časovém limitu. Soutěžící vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení, úlohy jsou rozdělené podle obtížnosti, za správnou odpověď žák získává 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou ztrácí 1 bod. Nikdo nemůže skončit na nule, protože do začátku soutěže získává tolik bodů, kolik v kategorii řeší úloh.
V letošním již 25. ročníku řešilo v pátek 22. března 2019 jeho úlohy celkem 300 žáků naší školy, zapojeni byli žáci od 2. po 9. třídy.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

kategorie CVRČEK (93 soutěžících) – Sofie Pejpková (3. A), Tereza Kadlecová (3. A), Vanessa Viktorie Vacková (3. B)

kategorie KLOKÁNEK (106 soutěžících) – Marie Linzmayerová (5. B), Ondřej Martinec (4. A), Jindřich Fiala (5. A), Ladislav Pongrácz (5. A)

kategorie BENJAMÍN (74 řešitelů) – Jiří Smejkal (7. A), Martina Koutová (6. A), Vilém Effenberger, Adéla Dobrovolná (oba 7. B)

kategorie KADET (27 řešitelů) – Barbora Brousilová (9. B), Matěj Werner (8. B), Klára Štěpánková (9. B)

Všem vítězům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová

28. března 2019
Mléko do škol
doprovodná vzdělávací opatření

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Mléko do škol, v rámci kterého všichni naši žáci dostávají pravidelně 2x měsíčně dotované mléko a mléčné výrobky. Dodavatelem těchto výrobků pro naši školu je Laktea, o.p.s. Součástí projektu jsou Doprovodná vzdělávací opatření - programy, které jsou určeny pro všechny zapojené žáky. Jejich cílem je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků o výrobě, zpracování a dalším využití mléka, přiblížit dětem význam konzumace mléka a především neochucených mléčných výrobků, seznámit je s uchováním, hygienickými pravidly, apod. Na základě objednávky obdrží škola Ochutnávkové koše pro jednotlivé třídy s celou řadou známých i méně známých mléčných výrobků. Jako první se do ochutnávkových košů zapojili děti a žáci na Bílé škole. Ve čtvrtek 21. března 2019 si společně prohlédli výrobky, které náš dodavatel - mlékárna Bohušovice nad Ohří vyrábí. Ochutnali různé druhy sýrů a jogurtů a někteří také vytvářeli výtvarné dílo na téma „Co se vyrábí z mléka“.

R. Bartošová
  Mléko do škol (19 obrázků) 
18. února 2019
Projekt Škola v pohybu
V pátek 15. února 2019 měli žáci 3. ročníků hodinu tělesné výchovy s Grassroots trenérem mládeže panem Miroslavem Zdražilem. Tyto hodiny jsou organizovány v rámci projektu fotbalové asociace "Můj první gól - Škola v pohybu", který je zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Těchto hodin pohybu se v polovině listopadu zúčastnili také žáci 1 a 2. tříd. Pod vedením profesionálního trenéra si žáci vyzkoušeli nové hry na rozvoj postřehu a síly, ale také na výbušnost, rychlost a pohybovou zdatnost. Třeťáci rozvíjeli svou obratnost při překonávání překážkové dráhy. Hodiny byly velmi pěkně vedené, žáci byli po celou dobu dobře motivovaní a aktivní. Ukázkové hodiny byly pro zúčastněné pedagogy také inspirací pro hodiny tělesné výchovy. Na závěr se s trenérem všichni vyfotografovali a zájemci od něj dostali podpis.
Mgr. Jana Soorová
  Projekt Škola v pohybu (16 obrázků) 
16. února 2019
Beseda s policistou na Bílé škole
Ve dnech 7. – 8. 2. 2019 proběhly všechny třídy na Bílé škole, a také pro žáky 4. A a 7. B, besedy s bývalým dlouholetým příslušníkem Policie ČR panem Luďkem Frankem. Žáci byli seznámeni s bezpečností mimo školu, převážně na silnici a se základními prvky šikany. Byla představena práce Policie ČR, kdy žáci měli možnost vyzkoušet si zajištění stop. Seznámili se také s vybavením výstroje příslušníka Policie ČR. Jedním z témat bylo i chování v krizových situacích. Přednáška proběhla z části humornou formou, čímž byla pro mladší děti zajímavější a poutavější.
Děkujeme panu Frankovi za spolupráci a těšíme se na další společné besedy.
  Beseda s policistou na Bílé škole (13 obrázků) 
 
15. února 2019
Děčínský laický záchranář 2019

Ve středu 13. února 2019 probíhala v OD Korál Děčín soutěž v poskytování první pomoci - Děčínský laický záchranář. Soutěž každoročně pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol pořádá Střední zdravotnická škola Děčín. Družstva z 9 základních škol okresu plnila úkoly na pěti stanovištích. Na čtyřech poskytovali žáci pod dohledem profesionálních záchranářů 1. pomoc při různých poraněních, ať vážných či drobných. Na posledním stanovišti museli prokázat také teoretické znalosti - odpovídali na 30 otázek v testu.
Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, a tak rozhodovala i drobná zaváhání. Pouhé dva body rozhodovaly o vítězích. Vítězství si nakonec odnesli reprezentanti ze ZŠ Máchovka Děčín, druhé místo vybojovalo družstvo ZŠ Na Stráni Děčín a na 3. místě se umístili žáci ZŠ Varnsdorf. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení - Radek Heinzel, Barbora Brousilová, Klára Štěpánková (všichni 9.B) a Pavlína Drahotová (9.A), náhradníkem týmu byl Tomáš Hlobil (9.B). Za krásné 4. místo si zaslouží velikou pochvalu.

Fotky ze soutěže z Děčínského deníku, na kterých jsou také naši reprezentanti při poskytování 1. pomoci - https://decinsky.denik.cz/galerie/decin-soutez-devataku-v-prvni-pomoci.html?mm=9529400&back=397811671-354-8&photo=4

Mgr. J. Novotná

11. února 2019
2A a 2B v Hopsáriu
Dne 11. 2. 2019 vyjely společně třídy 2. A a 2. B do Hopsária Děčín. Žáci se zúčastnili programu zaměřeného na dopravní výchovu. Po úvodní besedě společně plnili úkoly a otázky týkající se bezpečnosti chodců a cyklistů. Poznávali dopravní značky, učili se pravidla související s bezpečným pohybem a poté si užili a vyzkoušeli různé dopravní situace na dětském hřišti. Program byl zpestřen hodinou volné zábavy na atrakcích, které hopsárium nabízí. Hravé dopoledne zpestřilo jejich výuku a všichni žáci si ho užili.

Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Martina Turková
asistentky pedagoga Jana Franclová, Pavla Bašistová
  2A a 2B v Hopsáriu (4 obrázky) 
 
10. února 2019
Biologická olympiáda 2019 školní kolo

školní kolo

V průběhu ledna se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Letošní, již 53. ročník, má téma "Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven". Olympiáda je pro žáky základních škol rozdělena do dvou kategorií - v kategorii D soutěží žáci 6. a 7. tříd, v kategorii C žáci 8. a 9. tříd.

V mladší kategorii D si své biologické vědomosti a dovednosti vyzkoušelo 18 žáků. Žáci  absolvovali  teoretický test, který obsahoval 17 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, praktická část B byla zaměřena na dýchací soustavu. Nejdříve si měřili dechovou frekvenci v klidu a po námaze a odpovídali na otázky, potom přiřazovali dýchací orgány do siluet živočichů a rovněž odpovídali na otázky. Nejlepší výsledky dosáhli Lucie Greňová ze 7. A a Pavel Dobrovolný ze 7. B (oba na 1. místě), 3. místo si svými znalostmi a dovednostmi vybojovala Karolína Kounovská z 6. A. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu.

V kategorii C soutěžilo 5 žáků se zájmem o biologii. Také oni nejdříve vyplňovali teoretický test, ten obsahoval 18 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, v praktické části  B měli za úkol  vyrobit doma model dýchací soustavy a ve škole zjistit, jak pracují dýchací svaly. V posledním praktickém úkolu zjišťovali na spirometru svoji vitální kapacitu plic a odpovídali na otázky s tím související. Vítězem se v této kategorii stal Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner z 8. B a 3. místo získala Barbora Brousilová z 9. B. Soutěž vůbec nebyla jednoduchá, proto je potřeba ocenit snahu všech soutěžících a už jenom za účast a aktivitu si všichni zaslouží velkou pochvalu. 

V dubnovém okresním kole budou školu reprezentovat - Lucie Greňová, Pavel Dobrovolný, Jakub Martinec a Matěj Werner. Budeme jim držet palce.

 

Mgr. J. Novotná

9. února 2019
Projekt Škola pro život

Naše škola realizuje od 1. února 2019 projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931). Projekt je realizován v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. Jeho realizace potrvá do 31. ledna 2021. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat - personální podpora (školní kariérový poradce v ZŠ, chůva v MŠ, školní asistent v ŠD), společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit v MŠ a ZŠ (realizace klubů pro žáky - čtenářský klub, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce, klub zábavné logiky a deskových her, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení, realizace projektových dnů), osobnostně profesní rozvoj pedagogů MŠ, ZŠ a ŠD se zaměřením na aktuální potřeby školy (např. DVPP zaměřená na čtenářskou, matematickou pregramotnost a gramotnost, polytechnické vzdělávání v MŠ, osobnostně sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v oblasti ICT, rozvoj CLIL ve výuce nebo sdílení zkušeností pedagogů různých škol). Dále budou podpořeny aktivity rozvíjející ICT ve výuce, ale také aktivity zaměřené na spolupráci s rodiči dětí a žáků a spolupráci s veřejností.

Mgr. J. Zelený, Mgr. M. Šmídová

9. února 2019
Astronomická a zěměpisná olympiáda

výsledky okresního kola ZO

Žáci naší školy se zapojili do letošní Astronomické olympiády. Ve dvou kategoriích řešilo v multimediální učebně on-line soutěžní úlohy v časovém limitu 40 minut dvanáct žáků v kategorii 6. a 7. tříd a také jedenáct žáků v kategorii určené žákům 8. a 9. ročníků. V mladší kategorii předvedli nejlepší výsledky Oskar Šimon, na 2. – 3. místě Pavel Dobrovolný a Lucie Leknerová (všichni 7. B), všichni soutěžící v mladší kategorii splnili podmínky pro postup do dalšího kola. Ve starší kategorii se na 1. místě umístil Jakub Martinec (8. C), za ním se umístili Vít Martínek (9. A) a Barbora Brousilová (9. B), postup si vybojoval ještě Ondřej Fišer (8. B). Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh krajského kola. Krajské kolo v obou kategoriích se uskuteční až v březnu 2019.

 
V posledním lednovém týdnu se uskutečnilo školní kolo 21. ročníku Zeměpisné olympiády. Zeměpisná olympiáda je pro základní školy a stejné ročníky víceletých gymnázií organizována ve třech kategoriích - kategorii A (žáci 6. tříd), kategorie B (žáci 7. tříd) a kategorii C (společně soutěží žáci 8. a 9. ročníků). Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Ve školním kole v kategorii 6. tříd soutěžilo 10 žáků, nejprve řešili test bez atlasu, v druhé části s atlasem úkoly zaměřené na otázky z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Nejlepší výsledky dosáhli Karolína Kounovská z 6. A a Jan Sobotka z 6. B, na 3. místě se umístila Kateřina Horušická z 6. B. V kategorii žáků 7. tříd si úkoly školního kola vyzkoušelo 14 žáků, kteří v soutěžním testu řešili pomocí atlasu otázky ze zeměpisu světadílů. Nejlépe vyřešil soutěžní test Pavel Dobrovolný ze 7. B, na 2. místě se umístil Jiří Hruška ze 7.A, třetí místo získala Adéla Dobrovolná ze 7. B. V nejstarší kategorii se školního kola zúčastnilo 15 soutěžících, kteří řešili ze zeměpisu Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie. Nejlepším řešitelem byl Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner, 3. místo získala Adéla Štecherová - oba z 8. B. Blahopřejeme všem řešitelům. Protože v předchozím roce postoupil Matěj Werner do krajského kola, postupují v každé kategorii do okresního kola dva nejlepší ze školního kola. V okresním kole, které se uskuteční 26. února v Děčíně, budou školu reprezentovat - K. Kounovská, J. Sobotka, P. Dobrovolný, J. Hruška, J. Martinec a M. Werner. Budeme jim držet palce.

Mgr. M. Šmídová

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Okresní kolo proběhlo 26. února 2019 v Děčíně, ve třech kategoriích soutěžilo více než 50 žáků ze ZŠ a stejných ročníků víceletých gymnázií okresu.  Žáci postupně řešili zeměpisné úlohy v testu geografických znalostí - bez atlasu, úlohy s atlasem a praktickou část. Naši reprezentanti – A. Dobrovolná (7B), která nahradila nemocného bratra, a J. Martinec vybojovali 7. místo, M. Werner byl na 8. místě a všichni tři se stali úspěšnými řešiteli ZO. Gratulujeme.

M. Š.

9. února 2019
Jazykové olympiády 2019

aktuálně okresní kolo OAJ a ONJ

Školní kola

V prosinci a v lednu se uskutečnila také školní kola jazykových olympiád. V Olympiádě v německém jazyce si své znalosti vyzkoušelo 32 žáků od 7. po 9. třídy. V jednotlivých částech -  poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a také psaní v německém jazyce prokázali nejlepší znalosti Adéla Matoušková ze 7. A v mladší kategorii a Vít Martínek z 9. A ve starší kategorii. Oba vítězové, spolu s žáky na 2. místě - Pavlem Dobrovolným (7. B) a Matějem Wernerem (8. B) budou školu reprezentovat v únorovém okresním kole.

V Olympiádě v anglickém jazyce se soutěžilo také ve dvou kategoriích – v kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 25 žáků a v kategorii 8. a 9. tříd 31 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti v poslechu cizojazyčného textu a čtení s porozuměním. Nejlepší výsledek dosáhli Karolína Kounovská a Jan Urbánek, oba z 6.A v mladší kategorii, hned za nimi se umístil Pavel Barčák, Nicol Schánělová (oba 6. A) a Pavel Dobrovolný (7. B). Ve starší kategorii byli nejlepší Vít Martínek z 9. A a Daniela Taichová z 8. B, na dalších místech byli Jan Balvín (8. C), Matěj Werner (8. B) a Marek Štípek (9. A). V okresním kole v Děčíně budou naši školu reprezentovat Karolína Kounovská a Vít Martínek. Blahopřejeme a držíme oběma palce.

Okresní kola

V úterý 5. února 2019 se v Děčíně na ZŠ Komenského uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole je soutěž rozdělena do kategorií I.A, ve které soutěží žáci do 7. ročníků ZŠ, I.B je určena žákům stejného ročníku víceletých gymnázií a stejné je to u starší kategorie II.A a II.B (soutěží žáci 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií). Naši školu reprezentovali Karolína Kounovská z 6. A v kategorii I.A a Vít Martínek z 9. A v kategorii II.A. V mladší kategorii své jazykové znalosti předvedlo 13 soutěžících a naše reprezentantka Karolína Kounovská získala krásné 3. místo. Ve starší kategorii soutěžilo 13 žáků a Vítek Martínek se umístil v druhé polovině soutěžících. Karolíně gratulujeme ke krásnému umístění.

Ve středu 13. února 2019 proběhlo v DDM Děčín okresní kolo Olympiády v německém jazyce, soutěží se ve stejných kategoriích jako v Olympiádě v anglickém jazyce. Soutěž si vyzkoušeli čtyři naši žáci - Adéla Matoušková, Pavel Dobrovolný, Vít Martínek a Matěj Werner. Pro všechny naše reprezentanty byla soutěž ověřením jejich jazykových znalostí ve výuce druhého cizího jazyka v konkurenci žáků dalších škol okresu Děčín, nejlepší výsledek dosáhl Pavel Dobrovolný. Děkujeme za reprezentaci školy.

M. Š.

9. února 2019
Dějepisná olympiáda, Olympiáda v Českém jazyce

aktuálně - okresní kola

Školní kola

V úterý 20. listopadu 2019 se pro 29 soutěžících žáků uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Její již 48. ročník měl téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. V této olympiádě soutěží pouze žáci 8. a 9. tříd. Se soutěžním testem si nejlépe poradil Jakub Martinec z 8C, a spolu s Matějem Wernerem z 8B, si potřebným ziskem bodů vybojovali oba postup do okresního kola. Na 3. místě se umístil Radek Heinzel z 9. B. Blahopřejeme.

Na konci měsíce - 28. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém třináct žáků 8. a 9. tříd nejprve řešilo mluvnický test a pak mělo za úkol napsat slohovou práci formou prózy na téma „Co všechno umí světlo“. Nejlépe si s nástrahami olympiády poradili Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba 8. C), hned za nimi se umístil Radek Heinzel z 9. B. První dva si vybojovali postup do lednového okresního kola.

Okresní kola

V lednu 2019 se v obou soutěžích uskutečnila okresní kola. V Dějepisné olympiádě soutěžilo 17. ledna 2019 v okresním kole v Děčíně 37 žáků z 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií, mezi nimi byli také oba dva naši reprezentanti - Jakub Martinec z 8. C a Matěj Werner z 8. B. Velmi pěkný výsledek zaznamenal Jakub Martinec, který si svými znalostmi vybojoval krásné 4. místo a je náhradníkem pro krajské kolo. Matěj se umístil v polovině soutěžního pole. Oběma děkujeme za reprezentaci školy a Jakubovi gratulujeme ke krásnému umístění.

Poslední lednový den, 31. ledna 2019, se uskutečnilo také okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V té si v okresním kole své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 44 žáků z8. a 9. ročníků základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba z 8. C). I přesto, že se oba dva na výsledkové listině umístili ve druhé polovině soutěžích, patří jim pochvala za reprezentaci naší školy.

M. Š.

1. února 2019
Skřivánek 2019

soutěž v sólovém zpěvu, aktuálně z krajského kola

Školní kolo - kategorie 1. - 3. tříd

Ve středu 23. ledna 2019 se na naší škole po kolech třídních, uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2019“. Letos oproti minulým ročníkům bojovalo 32 výherců třídních kol z 1. - 3. tříd o postup do městského kola.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci, kteří porotu velmi překvapili. V 1. kategorii /1., 2.ročník/ byly velkými objevy Zuzana Zvěřinová z II. C /1. místo/, Patrik Ondrejkovič z II. B /2.místo/ a Karolínka Bříšková z I. B /3. místo/.
V  2. kategorii /3. ročník / si 1. místo vyzpívala Anička Půlpánová z III. B, 2. místo Ema Takáčová a 3. místo Magdalena Hralová, obě z III. C. 
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou. Nejmladší zpěváčci dostali ještě dáreček - za odvahu.

23. ledna 2019
Skřivánek 2019
Skřivánek 2019

12 obrázků


Městské kolo

V úterý 29. ledna 2019 se v aule naší školy konalo již po druhé městské kolo soutěže v sólovém zpěvu ,,Skřivánek 2019“. Tato soutěž má dlouholetou tradici, neboť se jedná o zpěv hlavně lidových písní. Letos se koná již 18. ročník této soutěže v sólovém zpěvu.
V aule se odpoledne sešlo 40 soutěžících - reprezentantů ze ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a také naší školy. Soutěžící byli v souladu s propozicemi soutěže rozděleni do dvou kategorií. V 1. kategorii (žáci 1. – 5. tříd) zazpívalo 29 zpěváků a ve 2. kategorii (6. – 8. třídy) bylo 11 soutěžících. Zejména v 1. kategorii měla porota složená z pedagogů - hudebních odborníků opravdu těžkou úlohu v rozhodování. Pochvalu za odvahu a předvedené výsledky si zaslouží všichni soutěžící.

Po náročném rozhodování porota rozhodla o pořadí takto - v 1. kategorii udělila tři první místa, která obsadili naši soutěžící - vítězství a postup do krajského kola si vybojovali - Anna Marie Kuĺková (5. B) a Samuel Feistner (4. C), na 1. místě skončila také Marie Linzmayerová (5. B). Na 2 místě skončila Eliška Bubníková (4. B), 3. místo si vyzpívala Ema Valoušková (5. A). Čestná uznání udělila porota Karolíně Bříškové, Patriku Ondrejkovičovi (oba ZŠ Benešov n. Pl.), Elizabeth Henkeové, Andres Ottové (ZŠ Markvartice), Natálii Pospíšilové (ZŠ Heřmanov) a Martinu Jungovi (ZŠ Dolní Habartice). Ve 2. kategorii se na 1. místě umístila Marie Hanzelová (ZŠ Markvartice), na 2. místě skončili Filip Stínil a Eliška Misíková (oba z 6. B). Čestné uznání od poroty získal František Petřík (6. B).

Oběma postupujícím budeme držet palce v krajském kole, které se uskuteční 11. února 2019 v Děčíně.

Mgr. A. Špačková

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže proběhlo v pondělí 11. února 2019 v DDM v Děčíně. Naši školu reprezentovala dvojice zpěváků v I. kategorii - Anna Marie Kul´ková z 5. B a Samuel Feistner z 4. C. Ten za svůj pěvecký výkon získal čestné uznání poroty. Blahopřejeme!

M. Š.

1. února 2019
Badatelský klub

V rámci projektu Škola pro život, který na naší škole probíhá od 1. 2. 2019, pracují žáci v různých klubech - Čtenářských klubech, Klubech komunikace v cizím jazyce, Klubu zábavné logiky, ale také třeba v Badatelském klubu. Ten je určen žákům 1. stupně a vede ho Mgr. Jana Soorová. Klub je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech. Cílem je zatraktivnit žákům technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání a motivovat je k dalšímu vzdělávání v těchto oblastech. Projekt je realizován v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP., je spolufinancován Evropskou unií.

Na fotografiích je vidět, že práce žáky baví. Každý týden pracují pod vedením Mgr. J. Soorové nad novými pokusy a tím rozvíjejí svůj zájem o přírodovědné předměty.
  Badatelský klub (20 obrázků) 

10. ledna 2019
Workshop pedagogů
V pátek 4. ledna 2019 se v rámci projektu MAP II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611) uskutečnil v aule workshop zaměřený na podporu škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy v rámci podaktivity 2.7. Cílem pracovního setkání všech pedagogických pracovníků školy byla příprava podkladů pro zpracování sebereflexe školy  a získání podkladů pro zpracování analýzy výchozího stavu školy (SWOT analýzy), zpracování potřeb pro další rozvoj školy v oblastech - čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech a další potřeby rozvoje školy.Workshop zahájil ředitel školy Mgr. Jakub Zelený, který přivítal všechny přítomné a předal slovo realizátorům setkání - členům realizačního týmu projektu. V úvodu se seznámili přítomní pracovníci s nástrojem ČŠI k hodnocení škol - dokumentem Kvalitní škola. V další části se rozdělili do pracovních skupin, ve kterých se společně zabývali jednotlivými oblastmi z tohoto dokumentu a z jejich práce pak vznikaly pracovní materiály. V každé ze sledovaných oblastí se zaměřili na silné a slabé stránky naší školy. Po práci ve skupinách následovala prezentace výstupů a její součástí byla diskuze k jednotlivým zjištěním. Vedení školy získalo výsledky pro další práci na tvorbě dokumentů, jejichž cílem bude vytvoření strategického plánu rozvoje školy.
  Workshop pedagogů (7 obrázků) 
Závěr workshopu patřil manažerce projektu - paní Haně Blažkové, která shrnula a zhodnotila celý workshop a všem poděkovala za účast a odvedenou práci.
25. prosince 2018
Muzikanti - koledníci ze III. C
V posledním školním týdnu roku 2018 se malí muzikanti ze III. C vydali školou jako koledníci s hudebním přáním a s dřevěným betlémem za svými kamarády a pedagogy. Hrajíce a zpívajíce vánoční koledy na nástroje doby současné i minulé, popřáli všem radostné prožití vánočních svátků, ZDRAVÍ a šťastné vykročení do nového roku.
  Muzikanti, koledníci ze III C (6 obrázků) 
 
23. prosince 2018
Vánoční koncert žáků ZUŠ Žandov
Žáci ZUŠ Žandov, kteří jsou zároveň žáky naší školy, uspořádali v aule školy v pátek 14. prosince 2018 svým spolužákům a pedagogům malý vánoční koncert. Diváci měli možnost vidět hudební pokrok všech účinkujících. Zazněly tu klavírní úpravy melodií z pohádky Mrazík, flétnová sóla, sourozenecká dua, ale i skladbičky pro 2 a 4 flétny. Společně hudebníci zazpívali píseň z pohádky „Kouzla králů“. Svým programem posluchače krásně naladili v adventně-vánočním čase a opět ukázali, jak se se svou hudební pílí posunuli o muzikantskou míli.
  Vánoční koncert žáků ZUŠ Žandov (8 obrázků) 
 
22. prosince 2018
Vánoční zpívání na Bílé škole
Na Bílé škole je před Vánoci tradicí společné zpívání koled a písní. Tentokrát se konalo v pátek 21. prosince 2018. Na chodbě v prvním patře se sešli žáci z přípravného ročníku, z 1., 2. a 3. tříd. Na klávesy je doprovázela paní učitelka Mgr. Zdena Černá. Po vánočním zpívání se žáci rozešli do svých tříd, kde měli společnou vánoční besídku.
  Vánoční zpívání na Bílé škole (10 obrázků) 
 
18. prosince 2018
Vánoční jarmark
Slavnostně vyzdobená budova Nova se v úterý 11. prosince 2018 přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům. V jejích prostorách se uskutečnil tradiční vánoční jarmark - ten letošní byl vyvrcholením oslav 100. výročí vzniku republiky na naší škole. Součástí jarmarku byla v I. podlaží instalovaná výstava "Tady nová republika", kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze ke 100. výročí vzniku ČSR, výstava, která na deseti panelech shrnuje základní informace o meziválečném Československu.

Ve dvou podlažích školní budovy si své stánky s výrobky připravili žáci jednotlivých tříd se svými pedagogy. Stánky nabízely vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby a dekorace, ale také drobné dárky, vánoční perníčky a cukroví, sladké i slané občerstvení. V přízemí byly připraveny také malé tvůrčí dílny, ve kterých si návštěvníci mohli vyrobit vánoční dekoraci nebo si vlastnoručně namalovat vánoční ozdoby. V galerii školy pak návštěvníci mohli posedět u kávy, čaje nebo svařeného vína, zastavit se v předvánočním shonu a naladit se na nadcházející vánoční svátky.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na vánočním jarmarku podíleli - děti, jejich rodiče a pedagogové a samozřejmě všichni návštěvníci našeho jarmarku.
  Vánoční jarmark (24 obrázků) 
 
17. prosince 2018
Mikuláš, čerti a andělé
Ve středu 5. prosince 2018 zaznělo na chodbách školy řinčení řetězů a podivné bouchání. Žáci napjatě očekávali příchod Mikuláše, čertů a andělů. Tetokrát přišli do školy z 9. A. Postupně obešli všechny třídy, vyslechli si básně a písničky, které si pro ně žáci připravili, pokárali hříšníky a hodné děti podarovali malou sladkou odměnou. Mikuláš si vždy vybral zástupce třídy, který za ostatní slíbil, že se budou chovat slušně a budou dodržovat školní řád. Školku navštívil Mikuláš se svou družinou z 9. B. Za pěkně připravený program si žáci 9. tříd zaslouží pochvalu.
  Mikuláš, čerti a andělé (14 obrázků) 
 
21. listopadu 2018
Beseda s pracovníky městského útulku v Děčíně
V úterý 13. listopadu 2018 proběhla na Bílé škole beseda s pracovníky městského útulku Děčín. Žáci se dověděli, jak se zachovat při setkání s neznámým psem a viděli ukázku odchytu některých zvířat. V průběhu besedy si děti mohly pohladit pejska, kterého pracovníci útulku zachránili. Závěrem si dobrovolníci pohladili hada. Aby žáci pomohli opuštěným zvířatům, která žijí v útulku, přinesli různé pamlsky, kapsičky, granule pro psy a kočky, staré deky, froté ručníky, polštářky apod.
Všem za příspěvky útulku velice děkujeme.
  Beseda s pracovníky útulku Děčín (8 obrázků) 
 
19. listopadu 2018
Bobřík informatiky 2018

informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

V 11. ročníku soutěže Bobřík  informatiky soutěžilo 108 žáků naší školy, kteří se učí informatiku. Soutěže se v celé republice zúčastnilo 79 988 soutěžících z 648 škol z celé republiky. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěž probíhá v počítačových učebnách školy, soutěžící žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Test vyplňují online, v něm vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Na zpracování 15 otázek testu je dáno 40 minut, v kategorii Mini (u nás žáci 5. tříd) mají na vyřešení 12 otázek časový limit 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází třetina úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. Více o soutěži na https://www.ibobr.cz/.


V kategorii Mini určené žáků 1. stupně soutěžilo 48 žáků z obou pátých tříd. Úspěšným řešitelem je každý žák, který získá více než 120 bodů. Z našich soutěžících získalo potřebný počet bodů celkem 12 žáků, kteří tak v letošním roce získali Bobříka informatiky. Nejlepší výsledky dosáhli - Katka Vojtová z 5.A, která získala 177 ze 192 bodů, za ní se umístili Marie Linzmayerová (5.B) a Vojta Lahodný (5.A). Bobříka informatiky získali také Ladislav Pongrácz, David Blata, Michal Verner, Růžena Kosinová, Nelly Diringerová, Nela Vosáhlová, Viktorie Manželová, Nikola Ušáková a Natálie Valušáková.

V kategorii Benjamin si soutěž vyzkoušelo 32 žáků šestých tříd. V této kategorii nebyl žádný úspěšný řešitel. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradily tři dívky - Amálie Procházková (6.B), Nicol Schánělová  a Marie Mundziková (obě 6.A).

V kategorii Kadet řešilo soutěžní úkoly 28 žáků devátých tříd. Úspěšným řešitelem - držitelem Bobříka informatiky je každý, kdo získá alespoň 150 bodů. Z našich deváťáků se to podařilo pouze 1 řešitelce - Nelle Šimonové z 9.A. Těsně za ziskem Bobříka se umístili Vít Martínek (9.A) a Barbora Brousilová (9.B).

Blahopřejeme všem našim letošním držitelům Bobříka informatiky 2018.

Mgr. M. Šmídová

13. listopadu 2018
Beseda se strážníkem Městské policie Děčín
Žáci a žákyně 5. a 6. tříd se zúčastnili v pátek 2. listopadu 2018 v multimediální učebně preventivní přednášky pana Ing. Lukáše Moudrého, DiS., strážníka MP Děčín, na téma „Bezpečí na internetu“. Dozvěděli se mimo jiné také o kyberšikaně, o stahování a sdílení souborů, o úskalí sociálních sítí a komunikačních kanálů jako je třeba e-mail, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram a další. Žáci byli seznámeni nejen s trestně právními dopady, ale byli informováni také o dalších úskalích a nebezpečí, které sociální sítě sebou mohou přinášet. V rámci besedy pokládali žáci řadu dotazů k této problematice. Pan Moudrý svým výkladem a odpověďmi na položené otázky zaujal všechny přítomné. Patří mu tímto velký dík a budeme se těšit na další setkání se zajímavými tématy.
  Beseda se strážníkem MP (2 obrázky) 
 
13. listopadu 2018
Exkurze do Škody Mladá Boleslav
exkurze v rámci volby povolání
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611), Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány se ve čtvrtek 1. listopadu 2018 uskutečnila exkurze do muzea a závodu Škoda a.s. Mladá Boleslav.

Exkurze do Mladé Boleslavi se zúčastnilo spolu s třídními učiteli 67 žáků osmých a devátých tříd ze ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., ZŠ a MŠ Markvartice, p. o. a ZŠ a MŠ Verneřice, p. o..
Po příjezdu do Mladé Boleslavi odjeli žáci spolu s průvodcem panem Lukášem Lvem, vybaveni výstražnou vestou a sluchátky, na prohlídku dvou výrobních hal – lisovny a montážní haly. Měli možnost vidět, jak z obrovské role pozinkovaného plechu postupně vznikají jednotlivé díly vozu, od velkých částí, jako kapoty, střechy, podlahy až po nejmenší částečky. Žáky zaujala také skutečnost, že u výrobních linek pracují mladší lidé a většinou 3 roky, neboť práce je velmi namáhavá. Pracují zde v třísměnném provozu a ve směně si po hodině práce vyměňují místa, aby byli schopni pracovat na lince na všech pozicích a práce nebyla tak monotónní. V halách jsou informační tabule s displejem jako na nádraží, které informují o počtu vyrobených dílů, typu vozu apod. Všechny překvapila velikost výrobních hal, neuvěřitelné množství plně automatizovaných výrobních linek a poměrně velká hlučnost provozu.

Druhá část exkurze započala procházkou minulostí výroby této automobilky – v muzeu, které se nachází v bývalých výrobních halách, ve kterých se až do roku 1928 vyráběly automobily. Žáci si prohlédli nejstarší exponáty – jízdní kola, motocykly, tříkolky a automobily. Dozvěděli se spoustu zajímavostí jako např., kteří z našich prezidentů jezdili Škodovkami, které modely automobilů Škoda vyhrály různé světově proslulé rallye, které typy aut objely celé kontinenty, jak vznikaly názvy aut, historii znaku Škoda, která auta se proslavila v různých filmech apod. Součástí prohlídky byl také sál, ve kterém mohli vidět restaurované staré vozy – veterány.

Celá exkurze byla pro všechny velice příjemným a obohacujícím zážitkem, na který jen tak nezapomenou. Tato akce byla financována z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. Poděkování si zaslouží všichni, kteří exkurzi pro žáky zorganizovali. Mgr. J. Novotná, Mgr. M. Pilnáčková
  Exkurze do Škody Mladá Boleslav (8 obrázků) 
 
4. listopadu 2018
Říjnové soutěže a olympiády
Přírodovědný klokan, Logická olympiáda
V průběhu října se někteří naši žáci zapojili do vědomostních soutěží.

Nejprve si 16 žáků vyzkoušelo své znalosti z přírodovědných předmětů v tradičním Přírodovědném klokanovi. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci v časovém limitu hledají a zaznamenávají odpovědi na jednorázový test s 24 otázkami z matematiky, biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Otázky jsou rozděleny podle složitosti za 3, 4 a 5 bodů a soutěžící vybírají jednu odpověď z nabízených pěti možností. Soutěž v kategorii Kadet je určena žákům 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií, z našich soutěžících se nejlépe dařilo Jakubovi Martincovi a Květě Bížové, oba z 8. C.

Druhou soutěží byla Logická olympiáda, v té ze školy soutěžilo 31 soutěžících od dětí MŠ po žáky devátých tříd. Je to unikátní soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na řešení logických úloh. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž probíhá v kategoriích rozdělených podle věku soutěžících - samostatně řeší úlohy děti z MŠ, ve dvou kategoriích soutěží žáci 1. a 2. tříd, další kategorie je určena žákům 3. - 5. tříd a v nejstarší kategorii ZŠ žáci 6. - 9. ročníků. Na řešení mají soutěžící časový limit, úlohy řeší prostřednictvím počítače. Registraci do soutěže provádí žáci spolu se svými rodiči. V kategorii žáků 3. - 5. tříd soutěžilo republikově celkem 11 616 řešitelů, z toho v našem kraji 620, mezi nimi našich 15 žáků a nejlepší výsledek dosáhl Tomáš Chlumský z 3. A. Ve starší kategorii řešilo soutěžní úlohy v republice 17 156 řešitelů, z toho v našem kraji 1 211. U nás se do soutěže přihlásilo 10 žáků a nejlepším řešitelem byl Pavel Dobrovolný ze 7. B. V posledním říjnovém týdnu soutěžili nejmladší - v kategorii MŠ za naši školu jediný reprezentant - Matěj Doležal, celkem v této předškolní kategorii soutěžilo 941 řešitelů. V kategorii žáků 2. tříd soutěžilo 2 614 soutěžících, z toho v našem kraji 135 žáků. Z pěti našich soutěžících byla nejlepší Natálie Machutová z 2. C. Pochvalu za účast v soutěži si zaslouží všichni naši soutěžící.
Mgr. M. Šmídová
4. listopadu 2018
Sběr žaludů a kaštanů na Bílé škole
V říjnu jako každý rok sbíraly děti na Bílé škole žaludy a kaštany. Celkem bylo sebráno 831 kg kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači jsou ve 3. A, kteří sebrali 140 kg, hned za nimi jsou se 132 kg děti ze 3. B a na třetím místě malí sběrači z 2. C se 106 kg.
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se sběru zúčastnili. Sebrané žaludy a kaštany si odvezli lesníci a jejich píli jistě v zimě ocení lesní zvířátka.
R. Bartošová
19. října 2018
Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení - ZŠ

Naše škola realizuje projekt - Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení – ZŠ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006117)

Hlavním cílem projektu je nákup vybavení v oblasti IT technologií (předmět informatika) pro narůstající počet žáků školy. Bude vybavena multimediální učebna pro 25 žáků.

Učebna bude následně využívána pro teoretickou a praktickou výuku v návaznosti na předepsané kompetence školy, dle Školního vzdělávacího programu školy a navazuje na klíčové kompetence IROP.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt byl vybrán v rámci 1. Výzvy MAS Labské skály ke spolufinancování z alokace SCLLD Programového  rámce IROP

23. září 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 12. září 2018 se na svém 3. jednání sešla školská rada. Členům školské rady byl představen nově zvolený člen školské rady za pedagogické pracovníky - pan Vít Fous, který nahradil Mgr. J. Zeleného. Školská rada za přítomnosti ředitele školy Mgr. Jakuba Zeleného projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/18, projednala a schválila doplnění Školního řádu o bod č. 5 - Povinnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem o GDPR. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi o činnosti školy - realizaci projektu Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetenci, provedené kontrole stavu budov, včetně potřebných investic. Dále představil nový způsob prezentace činnosti jednotlivých tříd, seznámil členy ŠR s přípravami zavedení žákovského parlamentu a dalšími aktualitami ze školy.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
23. září 2018
Hokejisté na Bílé škole
V pondělí 17. září 2018 na Bílou školu přijeli hokejisté z HC Děčín, aby namotivovali chlapce z 1. až 3. tříd k hraní hokeje. Ukázali jim výzbroj brankáře a seznámili je, kdy a kam mohou přijít na nábor. Každý žák dostal letáček s informacemi a zábavnými úkoly. Na závěr se všichni naučili hokejistický pokřik.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR