ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

2. července 2022
Slovo na konec školního roku


Vážení rodiče, milí žáci, vážení kolegové,

úspěšně máme za sebou školní rok 2021/22, školní rok plný výzev, změn a náročných úkolů.

Máme tým pedagogů, jehož zásluhou byl i tento školní rok bezpečný, pestrý, inspirativní a zvládli jsme ho i z řadou nečekaných překážek.

Všem Vám děkujeme za vaše nasazení a spolupráci, které nám společně pomáhají zvládat vše, co nám školní život přináší.

Přejeme všem pohodové léto plné sluníčka, dobré nálady, nových poznání a zážitků. 

Krásné léto a v novém školním roce 2022/2023 se těšíme na shledanou

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 
1. července 2022
ŠD - Projekt "Změny v přírodě"

Děti ze školní družiny pracovaly po celý školní rok na projektu „Změny v přírodě“. Sledovaly a fotily různé rostliny a popisovaly, jak se každý měsíc mění. Tento projekt po dokončení prezentovaly ve svých třídách 3. A  a 3. B.  

  ŠD - Projekt - Změny v přírodě (6 obrázků) 

J. Kapková
1. července 2022
3. B - Na farmářské stezce u Krumlů

Vzdorujíc nepřízni počasí, vydali se piloti 3B rakety ještě v úplném závěru školního roku na výpravu za „Bonbónovníkem“. Nemohli si nechat uniknout tuto příležitost projít v doprovodu paní Krumlové s doprovodným naučným slovem jejich sadem po farmářské stezce s vyzkoušením si svých znalostí z oblasti zemědělské na deseti zastaveních. Odměnou za výdrž a šikovnost jim bylo nejen nalezení „Bonbónovníku“ se svými sladkými plody, ale hlavně možnost zobat zralé třešně přímo ze stromu.

VELKÉ DÍKY paní Krumlové za zajímavou a třešňově výživnou stezku.

  3B - Farmářská stezka u Krumlů (8 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
30. června 2022
3. B - Noční pozorování

Dva poslední červnové večery a noci prožili piloti 3B rakety v rolích nočních pozorovatelů. Mapovali a probádali noční život na školní zahradě i v celém blízkém okolí. Vyrazili na lov chroustů-babek na Táborský vrch, kde mnozí z nich ztratili „fóbii“ z brouků. Zaběhli na Ovesnou za světluškami. Pozorovali noční rej netopýrů na hřišti a naslouchali houkání puštíka. Vyčkali bdělí až do 23. hodiny na lákání můr na UV žárovku. Trofejním úlovkem se stali lišajové, zejména lišaj kyprejový a vrbkový. Do spacích pytlů se dostali až k půlnoci s touhou zažít spaní „pod širákem“. Avšak to jim po oba večery překazil déšť, který vyzkoušel jejich pohotovost a připravenost. Spokojeně ale i tak dospali do rána ve své třídě na žíněnkách. 

  3B - Noční pozorování (21 obrázků)  

Mgr. M. Rejmanová         

                                                                                                                                   
27. června 2022
5. A - Narozeniny

Hned z rána v pondělí 27. června 2022 si děti z 5. A vzpomněly na narozeniny své třídní učitelky. Potichoučku, jako myšky, se seřadily před tabulí a s příchodem paní učitelky začaly zpívat "Hodně štěstí, zdraví...". I takto může vypadat "dokonalý dárek".P. Petlánová
26. června 2022
5. A . Návštěva ZOO Děčín

V pátek 24. června 2022 navštívily děti z 5. B děčínskou ZOO. Byl to prima výlet. Většina zvířat se ukázala v celé své kráse. Medvěd, který je symbolem ZOO, ukázal jak loví rybu a poté dětem krásně zapózoval. Zbyl prostor také na další aktivity v prostředí ZOO. Žákům se výlet moc líbil.

  5A na návštěvě v ZOO Děčín (15 obrázků) 

Mgr. Z. Hubáčková, P. Petlánová
25. června 2022
Školní výlet 2. B a přípravný ročník

Ve dnech 20. – 22. června 2022 se žáci 2. B a přípravného ročníku zúčastnili školního výletu ve Sloupu v Čechách. Společně byli ubytovaní v Penzionu U Studničků. Přestože někteří byli teprve na svém prvním výletě přes noc, zvládli všichni výlet skvěle. Během pobytu se učili nejen sebeobsluze a samostatnosti, ale také sportovali, hráli hry zaměřené na tmelení kolektivu, malovali na kamínky, zdobili trička a v závěru hledali poklad ukrytý ve Skalním divadle. Během těchto dnů prožili nezapomenutelné zážitky a už se všichni těšíme, až zase někam společně vyrazíme!

  2B, Přípravka - školní výlet (12 obrázků) 

Mgr. H. Svobodová, R. Bartošová
 
23. června 2022
4. A - Kvíz pro spolužáky

Minulý týden žáci 4. A strávili přípravou vědomostní soutěže pro spolužáky ze 4. B. Děti si musely připravit všechny otázky, nástěnné tabule, pomůcky na losování, odměny a moderování celé akce. Den D připadl na středu 22.června 2022. Akce se podařila, všichni byli spokojeni.

  4A - Kvíz pro spolužáky (8 obrázků) 

Mgr. D. Turek, Bc. D. Raková

 
23. června 2022
3. A - Ekopark Liberec

Dne 17. června 2022 navštívili žáci 3. A Dny bláta v Ekoparku Liberec. Program byl nabitý. Navštěvovali jednotlivá blátivá stanoviště – blátivá kuchyně (ta měla největší úspěch), tvořivá dílna, stromové obličeje, blátivé obtisky, malování blátem, výrobu blátivých koláčků a procházeli jsme blátivou cestou. Součástí Ekoparku je i naučná stezka Čtyři živly. Při té se plní úkoly. Za každý splněný úkol se získá písmeno do tajenky. Kdo ji měl dobře, mohl si vzít lampu a jít si do jeskyně pro poklad. Žáci také krmili kozy kamerunské, procházeli se stromovým bludištěm, bez bot chodili po chodníku, kde se střídaly různé podklady a pouštěli kuličky na velkých dřevěných drahách. Z parku si odnášeli nejen svoje výrobky a kuličky, ale hlavně hodně zážitků.

Mgr. J. Janoušková
 
22. června 2022
5. A - Výlet na Jehlu

V pátek 17. června 2022 se "páťáci z áčka" vydali na turistický výlet v krásné přírodě v okolí České Kamenice. Zdolali Jehlu a přes Ponorku a Žábu se vydali zpět. Výlet zakončili zmrzlinou a sladkými dobrotami v cukrárně.

  5A - Výlet na Jehlu (12 obrázků) 

Mgr. Z. Hubáčková, P. Petlánová 
21. června 2022
4. B, 5. C - Výlet na horu Říp

Ve čtvrtek 9. června 2022 se vypravili žáci ze třídy IV. B a V. C autobusem na památnou horu Říp. Vyšlapali až na vrchol k rotundě sv. Jiří. Prohlédli si vnitřek rotundy a poslechli si zajímavý výklad a pověst o této památné hoře. Poté se občerstvili před rotundou v kiosku a vydali se na zpáteční cestu. Cestou zpátky si udělali ještě radost nákupem upomínkových předmětů a dokonce zahlédli i živého vodníka. Výlet se velice vydařil a všichni se z výletu vraceli spokojeni.

  4B, 5C - Výlet na Říp (10 obrázků) 

Mgr. L. Ficencová, Mgr. B. Ušáková

 
20. června 2022
4. A - Návštěva ZOO Děčín

V pátek 17. června 2022 třída 4.A navštívila ZOO Děčín. Pro žáky byl připraven výukový program Rekordmani ze světa zvířat. Program i celá ZOO děti zaujala, byl to prima den.

  4A - Návštěva ZOO Děčín (9 obrázků) 


Mgr. D. Turek
 
20. června 2022
3. B - Školní úlet Kytlice

V úterý 14. června 2022 se piloti 3B rakety vypravili na 2 dny do kraje vodníků, aby rozluštili příběh kytlického vodníka od lesního rybníka. Skupinově plnili různé suchozemské, vodní i podvodní úkoly, za jejichž plnění získávali pro sebe kapří šupiny na „šmelení“ za dobroty a barevné pentle pro vysvobození vodníka ze zakletí. Při detektivním pátrání si užili spousty her v přírodě, zvládli plaveckou i noční challenge a užili si dny bez mobilů a tabletů naplno.

  3B - Školní úlet Kytlice (20 obrázků) 

Domů se všichni vrátili bez újmy na zdraví, spokojeně unavení a nabití zážitky. Domů se  nechtělo.

Mgr. M. Rejmanová

 
20. června 2022
5. tř. - Den dětí pro mladší spolužáky

Žáci 5. tříd si pro své mladší spolužáky připravili den plný úkolů a her. Dětí měly za úkol obejít všechna stanoviště, kde plnily zadané rébusy a soutěžily mezi sebou v různých disciplínách. Nakonec je všechny čekala sladká odměna.

  5. tř. - Den dětí  (13 obrázků) 

P. Petlánová
14. června 2022
Kyberšikana a rizika sociálních sítí

V pondělí 13. června 2022 se v aule budovy Nova konala pro rodiče přednáška s besedou na téma Kyberšikana a rizika sociálních sítí a jejich prevence, kterou odborně vedl Ing. Lukáš Moudrý, DiS. Přednáška s besedou navázala na preventivní akce v jednotlivých třídách. V dnešní postmoderní technologické společnosti provázejí všechny děti různé komunikační prostředky, jejichž nebezpečí bylo hlavním programem. Rodiče tak byli seznámeni nejen s riziky, které virtuální svět obnáší, ale zároveň zde vznikl prostor pro uvědomění si, že bez spolupráce rodiny a školy se naše mládež neochrání. Zákonným zástupcům byly také prezentovány výsledky dotazníkového šetření žáků 5. – 8. ročníků. které na naší škole proběhlo v průběhu května a zabývalo se daným tématem.

  

Věříme, že tato beseda nebyla poslední a rádi zorganizujeme posezení další, které může vycházet nejen z potřeb školy, ale i z podnětů rodičů.

Touto cestou chceme poděkovat za letošní spolupráci panu Ing. Lukášovi Moudrému, DiS., a věříme, že navázaná spolupráce bude pokračovat i ve školním roce následujícím.

Mgr. H. Svobodová, metodik prevence
 
13. června 2022
Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

zveme Vás na společné setkání s vašimi budoucími třídními učitelkami, které se uskuteční v pondělí 20. června 2022 od 16 h na Bílé škole (Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí).
Chceme Vám ukázat vaše budoucí třídy, předat vám seznam potřebných pomůcek a navzájem se seznámit a společně se připravit na zahájení nového školního roku.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy a budoucí třídní učitelky
 
13. června 2022
8. C - Projektový den - Smysly

Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuceTřída 8. C absolvovala projektový den týkající se smyslů a smyslového postižení v pátek 10. června 2022. Celým dnem nás provedla studentka speciální pedagogiky Nina Zajícová. V první části dne žáci zjišťovali informace o sluchovém postižení, naučili se znakovat základní informace o sobě a na základě toho se snažili mezi sebou komunikovat. V další části dne si vyzkoušeli číst Braillovo písmo pomocí zábavných forem výuky. V závěru dne si vyzkoušeli simulační brýle, které představovaly různé typy zrakových poruch. Celý den se moc povedl a měl pozitivní ohlasy. A já jsem ráda, že žáci naší školy měli tu možnost proniknout do společnosti lidí, kteří jsou znevýhodněni. Třeba si i uvědomili, že by si každý měl vážit svého zdraví a toho, že může v životě fungovat bez těchto velkých omezení.

  8C - PD Smysly (7 obrázků) 
 
Mgr. M. Šárová
 
13. června 2022
První sklizeň

Do zahradničení na pozemku Bílá se zapojila i školní družina. Každé odpoledne, je-li třeba, chopí se konví a postarají se o vláhu jak pěstované zelenině, bylinkové skalce, motýlí loučce …, tak i o pitný režim hmyzu, ptactvu a veverek do pítek. Mladí pěstitelé se nezalekli ani pletí nevítaného plevelu. Za to jim byla zaslouženou odměnou první sklizeň ředkviček.

  První sklizeň (6 obrázků) 

„Bio a vlastnoručně vypěstované jsou nejlepší, i když pálí jako čert!“

Mgr. M. Rejmanová

 
11. června 2022
Finále - Souboj čtenářů 2022

V pátek 10. června 2022 proběhlo v rámci Veletrhu Svět knih Praha 2022 finálové kolo letošního ročníku projektu Souboj čtenářů. Za účasti autorek dvou soutěžních titulů, paní Petry Hůlové (kniha Liščí oči) a Kláry Smolíkové (kniha S Komenským do komiksu), odpovídaly soutěžní týmy šesťáků na otázky z pěti soutěžních titulů, prokázaly své čtenářské dovednosti, ale také všeobecný rozhled. Celé soutěžní klání provázely velmi dobré znalosti všech pěti finálových týmů, naši šesťáci si vedli velmi dobře a získali krásné 2. místo za vítězným Katolickým gymnáziem Třebíč, na 3. místě skončili žáci ze ZŠ a MŠ U Studny z Karviné. Všechny výkony byly vyrovnané. Obstát v takové konkurenci je opravdu rok od roku těžší. Mezitím co porota hodnotila odpovědi jednotlivých týmů, proběhla také beseda s oběma autorkami, které odpovídaly na zvídavé otázky čtenářů, a proběhla také jejich autogramiáda.

                                                      
                                                                       společná fotografie se spisovatelkou paní Klárou Smolíkovou

Byl to velmi příjemně strávený den s knihami -   Finále - Souboj čtenářů (9 obrázků) 

Blahopřejeme našim reprezentantům a děkujeme paním učitelkám Mgr. Soně Matysové a Mgr. Šárce Leknerové a také žákyním 9. A - Marii Mundzikové a Karolíně Kounovské za přípravu a vedení našich úspěšných reprezentantů.

Mgr. M. Šmídová

 
10. června 2022
2. B - Cesta sadem za Bonbónovníkem

Ve středu 8. června 2022 se žáci 2. B již potřetí setkali v tento školní rok s paní Krumlovou. Tentokrát šli na návštěvu do sadu ke Krumlům. Zde pro ně byla připravena stezka s úkoly. Žáci do připraveného záznamového archu zapisovali správné odpovědi. Po splnění všech úkolů došli ke zvláštní odrůdě tohoto sadu, stromu Bonbónovníku, ze kterého si vlastnoručně mohli očesat odměnu.  

  2B - Cesta za Bonbónovníkem (13 obrázků) 

Obrovské díky patří manželům Krumlovým, kteří pro naše žáky připravují mnoho zajímavých aktivit.

Mgr. H. Svobodová
 
4. června 2022
3. B - Žabí stezka

Přelom května a června probíhal ve 3. B ve znamení obojživelníků. Vše začalo zapůjčením výstavy ze Správy CHKO České Středohoří, které pro prostory školy zajistila paní Zichová z řad rodičů. Ve čtvrtek 2. června 2022 teoretické přípravy vyvrcholily výpravou do terénu. Maskovaní piloti 3B rakety vyzbrojeni repelenty a holínkami, vybaveni lupami, atlasy, síťkami … nabytí spoustou vědomostí, se vypravili za poznáním do přírody ověřit si vše v praxi. Ekovůdcem nám byla paní Zichová, která zmapovala terén a pro malé badatele, aby jim delší stoupání k cíli bádání rychleji ubíhalo, připravila „žabičkové úkoly“. Lov byl úspěšný! Podařilo se ulovit a pozorovat jak všechna stádia vývoje žáby, tak i vodní havěť jako splešťuli blátivou, znakoplavku, dravé larvy vážky, potápníky i pijavici. Po důkladném prozkoumání v lahvích všechny své úlovky vypustili zpět do přírody.

  3B - Žabí stezka (27 obrázků) 

Užili jsme si nádherné badatelské dopoledne v „divoké přírodě“, a za to VELKÉ DÍKY paní Zichové

Mgr. M. Rejmanová

 
3. června 2022
6. A, 6. B - Den dětí pro mateřskou školu
 

Ve středu 1. června 2022 si žáci ze třídy 6. A a 6. B připravili dětský den pro své mladší kamarády z mateřské školky. O pracovních činnostech a výtvarné výchově si žáci tvořili vlastní kostýmy na téma pohádkových postav. K vidění byly například klauni, ledové království, víly, pavoučí princezny, šípková Růženka, indiáni, jednorožci, kovbojové a jiné. Děti byly na zahradě mateřské školky rozmístěny po stanovištích, kde měly připravené různé úkoly a všem dětičkám ochotně pomáhaly. Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí se dětský den velice vydařil. Všem dětem se tento den velice líbil a nadmíru si ho užily jak organizátoři, tak děti ze školky. Důkazem radosti byly rozzářené oči dětí ze školky a jejich úsměvy - jak je možné vidět na videu zde

Fotogalerie -   6A, 6B - Den dětí pro MŠ (21 obrázků) 
 

Velká pochvala všem žákům ze třídy 6. A a 6. B, byli jste skvělí!

Mgr. K. Adámková, Bc. P. Švecová, Bc. K. Stružinská

2. června 2022
2. B - Projektový den - Semínko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuceV úterý 31. května 2022 se ve třídě 2. B uskutečnil projektový den s názvem „Semínko“. Během pracovního dopoledne paní Krumlová žákům vysvětlovala vývoj od semínka k plodu, práci na poli na jaře, to, jak semínko vypadá, k čemu slouží. Přinesla názorné ukázky jednotlivých semen zeleniny, žáci měli možnost vidět semínko, rostlinu i plod. V další části si žáci zasadili vybraný druh rostliny zeleniny. Závěrečnou část provázela příprava zeleninového salátu a samozřejmě nechyběla ani ochutnávka pokrmu.
Celé dopoledne doprovázela příjemná atmosféra. Střídaly se různé formy učení a v konečné hodnotící fázi žáci shrnuli nové poznatky.

  2B - PD Semínko (14 obrázků) 

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Krumlové za úžasný, poučný, vitamínový a zajímavý den.

Mgr. H. Svobodová
 
2. června 2022
1. B - Exkurze a výukový program v ZOO Děčín

Žáci 1. B navštívili v úterý 31. května 2022 děčínskou ZOO a v jejich ZooŠkole si prohlíželi a povídali o zvířatech a jejich mláďatech. Potom si prohlédli ostatní zvířata, zaskotačili si na dětském hřišti a příjemně unaveni se vrátili domů.

   

Mgr. J. Chvojková


 
1. června 2022
Pozvánka pro zákonné zástupce - „Kyberšikana a její prevence na základních školách“

Vážení rodiče,
 
zveme Vás na plánovanou přednášku s besedou na téma „Kyberšikana a její prevence na základních školách“, která se uskuteční v pondělí 13. června 2022 od 16.30 h v aule školy.
 
Přednáškou a následnou besedou Vás provede Ing. Lukáš Moudrý, DiS., pracovník MP Děčín – prevence kriminality.
 
Cílem přednášky je představit kyberšikanu, která se díky modernizaci informačních technologií stává závažným celospolečenským problémem.
 
Přednáška bude rozdělena do dvou částí. V první se budeme věnovat základním poznatkům o kyberšikaně, její definici, nejčastějším příčinám vzniku a způsobům řešení. V druhé části se seznámíme s výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno na naší škole, se zaměřením na znalosti a zkušenosti s kyberšikanou. Dozvíme se názory dětí na kyberšikanu, které nástroje považují za účinné v boji proti kyberšikaně a které naopak za účinné nepovažují. Samozřejmostí je možnost živě se zapojit do diskuze.
 
Předpokládaná doba trvání je jedna hodina.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 
30. května 2022
9. tř. - Exkurze do Terezína

Ve čtvrtek 26. května 2022 navštívili žáci devátých tříd bývalý koncentrační tábor Terezín a jeho okolí. Žáci se na tento výlet velmi těšili, ale zároveň měli obavy. Každý totiž věděl, jaké hrozné události se zde odehrály.

                                                                        

Někteří Terezín navštívili poprvé a jiní už dříve vstoupili za jeho brány. Nicméně dojem si odnášel každý stejný. Každý z žáků pochopil, že nám v naší době vlastně nic nechybí, když pomysleli, v jakých příšerných podmínkách zde žili nevinní lidé. Po Malé pevnosti je provedla paní průvodkyně a dověděli se mnoho zajímavých, avšak mrazivých skutečností. Provedla je dokonce i „terezínským podsvětím“, což se žákům náramně líbilo. Vyprávěla jim mnoho příběhů, které se zdály až neskutečné. Prohlídka jim všem utekla velmi rychle. Nikdo nemohl uvěřit tomu, co se doopravdy dělo na místech, kde právě stojí. Po prohlídce zhlédli také propagandistický film - "Město darované". Když nastal čas opustit pevnost, prohlédli si ještě i Národní hřbitov Terezín a žasli nad obrovským počtem hrobů, ve kterých leží nevinní lidé.  Jejich život měl a stále má stejnou cenu jako každý jiný lidský život.

                                  

Žáci si z výletu odnesli mnoho a cestou domů se jim v hlavě honilo spousta myšlenek. Všichni by se jistě shodli na tom, že jim tento výlet přinesl nejvíce. Pochopili, že lidé doopravdy trpěli a že se někdy naše starosti nevyrovnají starostem těch, kteří se báli o holý život. Výlet se žákům moc líbil a uvědomili si, že na některé věci opravdu nesmíme zapomenout.

K. Kounovská (9A), Mgr. K. Adámková
 
29. května 2022
3. B - Projektový den - Život stromů

Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuceV úterý 24. května 2022 do naší školy opět zavítalo Mobilní planetárium. Tentokrát v rámci projektového dne „Život stromů“. Piloti 3B rakety si nejprve Mobilní planetárium sami postavili, a pak už se jen nechali v animované produkci provést světluškou a beruškou coby kapka vody kouzelným stromem od kořene až po listy. „Projeli“ se kmenem stromu, proměnili se v pylové zrnko, které dozrálo v plod … Nabyté informace pak vyzkoušeli v aplikacích např. na procesu fotosyntézy a dýchání rostlin. Projektový den pokračoval tvořivými činnostmi ve třídě. Malí přírodovědci tvořili reliéfní obrázky stromů technikou vrstvené koláže a listy kresbou znázorňující složité, důmyslné a důležité procesy v životě rostlin v návaznosti pro život živočichů.

  3B - PD Život stromů (11 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
25. května 2022
3. A - Návštěva požární stanice v Děčíně

V úterý 24. května 2022 využili žáci 3. A nabídky jednoho z rodičů pana Bouckého a navštívili Požární stanici v Děčíně, kde pracuje jako hasič.
Pan Boucký měl pro nás připravenou prohlídku celé stanice a velice poutavý výklad. Mohli jsme si prohlédnout všechny hasičské vozy a jejich vybavení. Naučili jsme se vázat uzly a přenášet zraněného. Největším zážitkem byl však sjezd po hasičském skluzu. Byli jsme také svědky toho, jak probíhá výjezd k případu. Celý program se nám velice líbil a máme v září přislíbenou další návštěvu.

Mgr. J. Janoušková
 
24. května 2022
8. B - Projektový den - Smysly


Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce

 

V pátek 20. května se třída 8B účastnila projektového dne, který se zaměřoval na zraková a sluchová postižení. Celým dnem nás provedla studentka speciální pedagogiky Nina Zajícová. V první části dne žáci zjišťovali informace o sluchovém postižení, naučili se znakovat základní informace o sobě a na základě toho se snažili mezi sebou komunikovat. V další části dne si vyzkoušeli číst Braillovo písmo pomocí zábavných forem výuky. V závěru dne si vyzkoušeli simulační brýle, které představovaly různé typy zrakových poruch. Celý den se moc povedl a měl pozitivní ohlasy. A já jsem ráda, že žáci naší školy měli tu možnost proniknout do společnosti lidí, kteří jsou znevýhodněni. Třeba si i uvědomili, že by si každý měl vážit svého zdraví a toho, že může v životě fungovat bez těchto velkých omezení.

  8B - PD Smysly (12 obrázků) 
 
Mgr. M. Šárová   
 
24. května 2022
6. B - Doprovodná opatření v projektu

Ovoce a zelenina do škol


V pondělí 23. května 2022 měla třída 6. B možnost zdarma ochutnat ochutnávkový koš v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol – doprovodného vzdělávacího opatření. Výběr surovin byl velice pestrý. Jako první chod byly palačinky zdobené ovocem, které jsme připravili ve školní kuchyňce. Dále žáci zhotovili avokádovou pomazánku, která byla servírovaná na chuťovkách. Některé druhy ovoce jsme použili na smoothie, zbytek surovin jsme naservírovali k libovolnému občerstvení. Někteří žáci vytvářeli projekt k daným surovinám. Všichni žáci se s chutí a úsměvem zapojili, projekt se všem moc líbil.

  6B - Ovoce a zelenina do škol (7 obrázků) 

Bc. P. Švecová, Bc. K. Stružinská

23. května 2022
2. A a 4. A - Školní výlet

 Děti ze třídy 2. A a 4. A si užily školní výlet se vším všudy – bez rodičů, se spaním mimo domov, soutěžemi, hrami, plněním úkolů, dováděním, zpíváním, výlety a stezkou odvahy.
 Spokojenost dětí je poznat i ve videu - zde

Mgr. M. a D. Turkovi

 
23. května 2022
6. B - Výlet do ZOO Ústí nad Labem


V pátek 20. 5. 2022 se třída 6. B zúčastnila školního výletu do ZOO Ústí nad Labem. Sraz třídy se konal na vlakovém nádraží v Benešově nad Ploučnicí, odkud jsme jeli směr Ústí nad Labem. Z vlakového nádraží v Ústí nad Labem jsme se společně vydali pěšky podél vody k zoologické zahradě. S žáky jsme měli možnost vidět krmení tuleňů a tučňáků, různé pavilony zvířat a mnoho dalšího. Následně jsme se vydali stejnou trasou zpět. Výlet se až na drobné potíže dětem velice líbil a těší se na další společně naplánované akce.

  6B - Výlet do ZOO (8 obrázků) 

Bc. P. Švecová, Bc. K. Stružinská

 

22. května 2022
3. B - Mladí pěstitelé

V rámci pozorování růstu rostlin v závislosti na podmínkách života žáci 3. B vyseli semena hrachu, čočky a fazolí jak do truhlíku ve třídě, tak spolu se semínky ředkviček, kedluben a mrkví i na venkovní záhon. Svá pozorování zapisují, porovnávají a měří. Jsou zvídaví a zvědaví, a tak jejich první cesta při příchodu do třídy vede rovnou k oknu. Malí pěstitelé se taktéž pokouší o předpěstování sazenic staré, dnes již pozapomenuté léčivé dřeviny - oskeruše, kterou by případně obohatili školní pozemek.

  3B - Mladí pěstitelé (11 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
22. května 2022
2. A - Projektový den - Semínko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce

 

V úterý 17. května proběhl ve 2.A projektový den Semínko. Od paní Krumlové se děti dozvěděly, jak dlouhá je cesta, než se ze semínka vypěstuje dospělá rostlina, poznávaly různá semínka, naučily se rostliny rozdělit na nahosemenné a krytosemenné. Díky pokusu se šiškou viděly, co se děje s rostlinami za deště. Každý si vyrobil panáčka z květináčů, ve kterém si domů odnesl sazenici zeleniny nebo krásnou kytičku. Největší úspěch však měla závěrečná příprava a ochutnávka zeleninového salátu.

  2A - PD Semínko (12 obrázků) 

Moc děkujeme paní Krumlové za zajímavé, skvělé, poutavé a poučné povídání.

Mgr. M. Turková
 
19. května 2022
9. tř. - Vytvoř si vlastní minerál

Jaké jsou možnosti vzniku minerálů? To se učí žáci devátých ročníků. Aby si tyto procesy přiblížili, vyzkoušeli si, jaké to je „vytvořit“ si takovýto minerál. Tím minerálem byl chalkantit, který můžeme znát pod názvem modrá skalice. Modrou skalici nejprve nechali krystalizovat několik týdnů, a pak jednotlivé krystaly aranžovali a fixovali akrylovým lakem. Jak se jim to povedlo? To můžete posoudit sami:
Z vytváření merálů:   9. tř. - Vytváření minerálů (5 obrázků)                                                                   

Mgr. M. Šárová
 
19. května 2022
Fotbalový turnaj Vladimíra Šmicera

Ve středu 18. května 2022 uspořádala ZŠ Verneřice 20. ročník fotbalového turnaje Vladimíra Šmicera. Turnaje se zúčastnilo pět týmů, náš tým přivezl pohár za pěkné 3. místo za vítěznými týmy žáků ze ZŠ Horní Police a  druhými ZŠ Liběšice. Navíc žák Ladislav Krédl získal ocenění za nejlepšího hráče turnaje a převzal ocenění od samotného Vladimíra Šmicera. Blahopřejeme.

   

Bc. Z. Miškovský
17. května 2022
8. C - Výtvarná výchova v přírodě
Žáci 8. C při studijní kresbě rostlin.
   
   
 
Mgr. Š. Leknerová

 
16. května 2022
7. B - Exkurze do ZOO

Ve čtvrtek 12. května navštívila třída 7. B ZOO v Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že se žáci tento rok zabývali skupinami vyšších živočichů, mohli se s nimi setkat i v zoologické zahradě. Tam pozorovali jejich typické znaky a zařazovali živočichy do jednotlivých skupin s pomocí pracovního listu.

  
                       
Celý den se velmi povedl!

Mgr. M. Šárová
 
16. května 2022
8. C - Návštěva IPS ÚP Děčín

V úterý 10. května 2022 se žáci 8. C zúčastnili přednášky v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Děčíně. Získali zde cenné rady k výběru střední školy, jak se orientovat v obrovském množství škol, jak se nejlépe připravit na své budoucí zaměstnání. Obdrželi pozvání k opakované návštěvě IPS se svými rodiči.

Poté šli pěšky po cyklostezce zpět do Benešova nad Ploučnicí. Po cestě měli ochutnávku sýrů a jogurtů, které obdrželi z projektu Mléko do škol. I když zpáteční cesta trvala téměř tři hodiny, všichni ji bez problémů zvládli a výlet si i díky krásnému slunečnému dni užili.

Za 8. C
Ema Valoušková
13. května 2022
Doprovodná opatření - Mléko do škol

V úterý 10. května 2022 proběhla na naší škole jako již po několikáté, doprovodná vzdělávací opatření v rámci projektu Mléko do škol. Děti měly možnost zdarma ochutnat ochutnávkový koš složený z různých mléčných výrobků. Každá třída si připravila různé aktivity k tématu. V některých třídách soutěžili, vyzkoušeli své znalosti při testu, někde malovali obrázek a ve všech třídách ochutnali žáci známé i méně známé mléčné výrobky.
Všichni žáci se zapojili a dozvěděli mnoho nového o výrobě mléčných výrobků. 

  Mléko do škol - doprovodná opatření (14 obrázků) 

R. Bartošová
 
13. května 2022
Souboj čtenářů 2022

V pondělí 9. května 2022 proběhlo letošní online kolo 13. ročníku projektu Souboj čtenářů, který vyhlašuje Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou, soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih. Online kolo důkladně prověřilo, jak šesťáci a primáni umí porozumět textu a jakou mají znalost obsahu knih z 5 zadaných titulů. Stejně jako v minulých letech se zúčastnili také naši šesťáci pod vedením Mgr. S. Matysové a Mgr. Š. Leknerové. 
Velmi nás potěšilo, že naši šesťáci nezklamali a v konkurenci 88 týmů zabojovali a umístili se na krásném 2. místě a tím si vybojovali postup do finále, které proběhne v pátek 10. června od 13:00 do 14:50 hodin na 27. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2022 v pavilonu Rosteme s knihou (Výstaviště Praha - Holešovice).

Více informací o soutěži, soutěžních knihách a dalších aktivitách na https://www.rostemesknihou.cz/projekty-kampane/souboj-ctenaru/

Blahopřejeme a budeme držet palce do finále.

Mgr. M. Šmídová
11. května 2022
Projekt Mléko do škol v 6. B

V úterý 10. května 2022 proběhla na naší škole doprovodná vzdělávací opatření v rámci projektu Mléko do škol, v rámci kterého jednotlivé třídy měly možnost zdarma ochutnat ochutnávkový koš složený z různých mléčných výrobků. Vzhledem k pestrému výběru surovin, se žáci v 6B rozhodli vytvořit z jogurtů dva nepečené dorty, ze sýrů obložené talíře a ochucená mlíčka byla dětem rozdána. V rámci aktivit se žáci dozvěděli informace o výživových hodnotách a prospěšnosti konzumace mléčných výrobků, jejich výrobě, zpracování apod. Všichni žáci se s úsměvem zapojili, projekt se nám velice líbil.

  6B - Ochutnávkové koše - Mléko do škol (7 obrázků) 

Bc. P. Švecová, Bc. K. Stružinská
8. května 2022
Přání pro maminky

Už v dubnu začaly děti z 2.A pracovat na výrobě dárku ke Dni matek. Učily se písničku, básničky a vyráběly lapbook. Nakonec jsme všechno zabalili do krátkého videa. A protože se v písničce zpívá: „Pro všechny mamky na zemi….“ posíláme přání všem maminkám - podívat se na přání maminkám

Mgr. M. Turková

 
7. května 2022
Prevence šikany v 7. a 8. třídách

Naše škola se tento školní rok zaměřuje na prevenci šikany a kyberšikany. Chceme pro naše žáky zdravé a bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Proto jsme využili nabídku a ve čtvrtek 5. května 2022 uskutečnili v aule besedu s vychovateli Výchovného ústavu pro mladistvé se sídlem v Boleticích a Kamenickém Šenově. Žáci sedmých a osmých ročníků měli možnost vyslechnout zajímavé povídání o každodenním režimu v tomto zařízení, dozvěděli se, s jakými problémy se zde všichni setkávají, povídali si o šikaně a dalších výchovných problémech a pokládali zajímavé dotazy, které jim život ve výchovném ústavu přiblížily.Děkujeme pánům Švecovi, Procházkovi a Soukupovi, vychovatelům výchovného ústavu, za realizaci těchto zajímavých besed.

Mgr. H. Svobodová, metodik prevence
 
6. května 2022
2. B - Den matek

V průběhu týdne před svátkem všech maminek se žáci 2. B v hodinách setkávali s touto tradicí. Téměř ve všech předmětech prováděli různé úkoly, luštili křížovku, rozvíjeli svou slovní zásobu a vytvářeli krásná přání, která věřím, že udělají maminkám radost.
Touto cestou bych chtěla popřát všem KRÁNÝ DEN MATEK.

Mgr. H. Svobodová
6. května 2022
3. B - Mokré vysvědčení

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 ukončili žáci 3. a 4. ročníků plavecký výcvik soutěžní lekcí nabytou vodními i podvodními disciplínami. Po deseti lekcích výcviku plavání se z neplavců stali plavci - někteří se plavat naučili, někteří se zdokonalili … všichni dosáhli velkého posunu ve svých plaveckých dovednostech. Důkazem je i mokré vysvědčení, které školní plavci obdrželi od lektorek na závěr výcviku.

  3. tř. - Mokré vysvědčení (12 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
3. května 2022
Práce i zábava v 1.A

Žáci 1.A mají za sebou prvních deset měsíců školní docházky a pomalu se z nich stávají čím dál tím šikovnější školáci. Ve čtení, psaní, matematice i prvouce dělají velké pokroky. Při všem tom učení si také rozvíjejí schopnost spolupracovat s kamarády a některé úkoly plní ve dvojicích nebo ve skupinách. Ve škole zažívají ale i spoustu zábavy a stejně jako ostatní žáci Bílé školy se zúčastnili čarodějnického dopoledne, které si opravdu užili. Věřím, že na svůj první rok ve škole budou vždy s úsměvem rádi vzpomínat.

      

Mgr. M. Ondrejkovičová

 
2. května 2022
Čarodějnice na Trianglu – Turisticko-stmelovací výlet pro třídu 6. A a 6.B

V pátek 29. dubna 2022 se třídy 6.A a 6.B za doprovodu třídních učitelek a asistentky pedagoga zúčastnily stmelovací turistické akce na vyhlídku Triangl. S žáky jsme vyrazili od základní školy, odkud jsme šli na vlakové nádraží do Benešova nad Ploučnicí. Vlakem jsme se vydali do Markvartic. Po turistických značkách s několika odpočinkovými zastávkami jsme došli až na vyhlídku Triangl. S žáky jsme rozdělali oheň, opékali špekáčky a na závěr se upálila dětmi vytvořená čarodějnice. Následně jsme se vydali stejnou trasou zpět. Výlet se dětem velmi líbil a těší se na další společně naplánované akce.

  


Bc. P. Švecová, Mgr. K. Adámková, L. Veselá

 
2. května 2022
Prevence ve 4. a 5. třídách - Rizika sociálních sítí

Dne 22. dubna 2022 se v aule uskutečnila beseda pro žáky čtvrtých a pátých ročníků s panem Ing. Lukášem Moudrým, DiS., z oblasti prevence kriminality, na téma „Rizika sociálních sítí“. Žáci poutavou formou získali důležité a cenné rady, jak chránit své soukromí na různých sociálních platformách, pokládali zajímavé otázky a odnesli si povědomí o zákeřných rizicích, která na ně ve virtuálním světě číhají.

 

V průběhu května se na naší škole uskuteční hodiny na podobné téma v ostatních ročnících druhého stupně, protože naším společným cílem je výchova a vzdělání žáků žijících v bezpečném prostředí.
Také plánujeme společné posezení s rodiči, kteří si budou na toto téma chtít vyslechnout zajímavou přednášku.

Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Lukáši Moudrému, DiS. za návštěvu naší školy.

Mgr. H. Svobodová
 
2. května 2022
7. B - Čarodějnický výlet


V pátek 29. dubna 2022 byl svěží slunečný den. Třída 7. B se vydala na čarodějnickou výpravu přes naučnou stezku Havraní kameny. Na konci výletu následovalo opékání buřtíků, marshmallow a jiných pochutin. Poté přišlo na řadu pálení čarodějnic, které si jednotlivé skupiny žáků během pochodu vytvářely. Jak se jim povedly, můžete posoudit sami.

  7B - Čarodějnický výlet  (8 obrázků) 

Mgr. M. Šárová

1. května 2022
3. B - Čarodějné učení

V pátek 29. dubna 2022 do 3. B zavítala očekávaná čarodějná inspekce, která měla ověřit přípravu malých čarodějů a čarodějnic na Filipojakubský sabat a odměnit je čarodějnickým certifikátem. Malí čarodějové se na inspekci řádně připravili - v týdnu si vytvořili kouzelnou povolenku ke sletu s fotografií, naučili se jedno univerzální říkadlo na přivítání a oklamání čarodějnice Matrejdy a po škole rejdící Bludimíry Elvíry, vytvořili si svá osobní zaklínadla… Matrejda do třídy přivedla i osobního kouzelníka, který předvedl 9 triků nejen s kartami. V den své návštěvy proměnila 3. B v „černou kuchyni“, kde své učně naučila míchat nejrůznější kouzelné lektvary a vytvořit jedlá košťátka. Podmínkou získání certifikátu byla též zkouška čarodějné hbitosti, rychlosti, bystrosti, … při čarodějnických disciplínách v terénu parku.
 

  3B - Čarodějné učení (15 obrázků) 

A kouzelná zpráva =“ NIKDO NEPROPADL DO NIŽŠÍ KATEGORIE“

Mgr. M. Rejmanová

 
1. května 2022
1. B - Čarodějnice ve škole

Místo pátečního vyučování jsme se v 1. B spojili s čarodějnicí Bertou, která nám poslala úkoly a my všichni je plnili. Řešili jsme tajenku, malovali obrázek čarodějnice, skládali kartičky s obrázky a vyzkoušeli zručnost s kostkami. Také jsme zatleskali malému kouzelníkovi, který nám ukázal triky s kartami, provázkem a gumičkou. Navštívila nás i teta čarodějka. Potom jsme si zasportovali v parku. Na závěr všichni dostali čarodějný certifikát.    

 

Mgr. J. Chvojková      
 
1. května 2022
Den pro třídu v 8. C s lidovými tradicemi a zvyky

V pátek 29. dubna 2022 si žáci připomněli dávné tradice a zvyky spojené s filipojakubskou nocí a následným 1. květnem (zvyky ochraňující stavení před temnými silami, pálení a přeskakování ohňů, vyhazování zapálených košťat nad sebe, výroba a pálení čarodějnic, stavění a hlídání májek, políbení pod rozkvetlou třešní, …). Poté se třída vypravila na hrad Ostrý, kde dívky vyrobily čarodějnici a chlapci zatím připravili oheň pro opékání buřtů. Z bezpečnostních důvodů se přes oheň neskákalo, zapálená košťata se do vzduchu nevyhazovala, ale po snědení buřtíků, topinek a jiných dobrot, byla slavnostně upálena čarodějnice. Tímto aktem od sebe osmáci odehnali všechny temné síly a nejen ve škole se jim bude vše dařit.

  8C - Den pro třídu s lidovými tradicemi a zvyky (7 obrázků) 

Mgr. Š. Leknerová


 
30. dubna 2022
3. A - Čarodějnická stezka

Co všechno ví čaroděj nebo čarodějka? Formou hravého učení plnily děti z 3A na deseti stanovištích úkoly, ve kterých se prolínala různá témata. Děti se dozvěděly něco o bylinkách, zvířatech, ohni i kouzlech. Zjistily ale například i to, co je fytoterapie, herpetologie, čemu se říká Modrý úplněk a jaké symboly jsou typické pro bohyni Athénu. Pomocí QR kódů s bonusovými úkoly a písmeny, získaly heslo. To jim umožní získat na internetu bonusovou hru dobble „Kouzla a čáry“.

  3A - Čarodějnická stezka (15 obrázků) 

Mgr. J. Janoušková
 
30. dubna 2022
2. B - Čarodějnické učení

V průběhu posledního dubnového týdne žáky 2.B provázely čarodějnické úkoly, které vyvrcholily v pátek 29. dubna 2022. Celý den byl založen na „Čarodějnickém učení“, při kterém se žáci seznámili s lidovými tradicemi, luštili křížovky, sportovně se vyžili v parku, kde plnili různé čarodějnické disciplíny a vše zakončili výrobou lektvaru. Všichni si domů odnesli Certifikát za splněné úkoly, lektvar, sladkost a hlavně spoustu zážitků.

  2B - Čarodějnické učení (9 obrázků) 

Tímto bych chtěla poděkovat AP z Bílé školy, které skvěle připravily soutěže v parku a dětem tím zpříjemnily učení.

Mgr. H. Svobodová
 
29. dubna 2022
Knihoskříň na Bílé škole

Děti ze 3.A, které navštěvují čtenářský klub si ve škole našly starou skříň, pořádně ji vyčistily a vyzdobily. Vznikla tak krásná „knihoskříň“. Funguje stejně jako známé „knihobudky“. Kdo chce může si knihu půjčit, vrátit ji nebo za ní přinést jinou. Výzdoba se zdokonaluje a knih přibývá. Děkujeme všem, kteří už knihy přinesli a budeme rádi za další.

Mgr. J. Janoušková
 
29. dubna 2022
4. B - Čarodějnická návštěva

Pátek 29. dubna 2022 patřil ve 4. B čarodějnickým aktivitám. Proto v tento den navštívili žáci 4.B své spolužáky a kamarády ze 4.A. Společně si zazpívali s kytarou a a na čarodějnice jim přinesli sladký dárek, Jirka Grznár s maminkou napekli dětem mafiny. Žáci si užili společnou hodinku plnou dobré nálady.

  4B - Čarodějnická návštěva (3 obrázky) 

Mgr. B. Ušáková, Z. Šindelářová

 
28. dubna 2022
2. A - Malí modeláři

Možná, že si všichni, kteří někdy stříhali s menšími dětmi, vzpomenou, že děti stříhají čtverec a najednou zůstane obdélník nebo kočička bez ocásku. Když se jim ale hodně líbí, co by si mohly vyrobit a odnést domů, dokáží neskutečné věci! To dnes při hodině pracovních činností dokázaly děti ze 2.A. V přiložených fotografiích se můžete přesvědčit, jak náročné bylo už jen vystřihnout samotnou šablonu, aby zůstala celá, ohnout a nakonec slepit milimetrové chlopně. Všichni zaslouží obrovskou pochvalu!! Ze školy dnes odcházelo 16 nadšených dětí se 16 papoušky.

  2A - Malí modeláři (7 obrázků) 

Mgr. M. Turková

 
26. dubna 2022
Olympiáda v českém jazyce 2021 - 2022

krajské kolo
 

V pondělí 25. dubna 2022 proběhlo v DDM Ústí nad Labem krajské kolo, kterého se zúčastnilo 14 účastníků ze sedmi okresů Ústeckého kraje. Naše reprezentantka Katka Vojtová se v této konkurenci neztratila a vybojovala si výborné 5. místo. Blahopřejeme

Mgr. M. Šmídováokresní kolo
 

V pondělí 28. března 2022 proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém naši školu reprezentovala dvě děvčata - Katka z Vojtová z 8. A a Karolína Kounovská z 9. A. Velkou radost nám udělala Katka Vojtová, která v okrese, v konkurenci více než 30 soutěžích z 8. a 9. ročníků základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií, obsadila výborné 2. místo a vybojovala postup do krajského kola. Blahopřejeme a budeme držte palce do krajského kola.

Mgr. M. Šmídováškolní kolo


Ve středu 26. ledna 2022 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce, jehož se účastnilo devět žáků 8. a 9. tříd. Ve dvou částech zadání museli zúročit své jazykové znalosti a slohové dovednosti. Nejlépe si vedly  Katka Vojtová z 8. A a Karolína Kounovská z 9. A, které nás budou reprezentovat v okresním kole.
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme hodně štěstí v další fázi soutěže. Všem ostatním děkujeme za účast a zájem o soutěž.

Mgr. S. Matysová
 
24. dubna 2022
3. B - Den Země

Pátek 22. dubna 2022 oslavovali piloti 3B rakety svátek naší planety Země. S přípravami na tento den začali už ve čtvrtek, kdy shlédli zajímavé video, které je motivovalo k zamyšlení nad tím, jak by i oni sami mohli přispívat k záchraně naší planety.  Vytvořili si třídní „Ekokodex", sestavili si svou „Ekovýzvu“ podle ekologického desatera a výtvarničili. V pátek vyrazili do terénu, aby rozřešili šifru a složili zašifrovanou zprávu – přání přírody pro planetu Zemi. Následně zahájili své letošní zahradničení výsevem naklíčených semen hrachu, čočky a fazolí do připraveného záhonku na školní zahradě.

  3B - Den Země (15 obrázků) 

„Milá Země, přejeme Ti hodně ohleduplných a vnímavých lidí, co si Tě chrání a odpad třídí!“

Mgr. M. Rejmanová
 
24. dubna 2022
Soutěž Mladý zdravotník

Vybraní žáci naší školy z 8. a 9. tříd se zúčastnili oblastního kola soutěže Mladý zdravotník, kterou pravidelně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín. V pátek 22. dubna 2022 v RS Chata Mír v Jílovém předvedli žáci své dovednosti v poskytování první pomoci, dopravu postižených i obvazovou techniku. Naši školu reprezentovala dvě soutěžní družstva, jedno se umístilo na 10. místě, ale i tak to pro ně byla cenná zkušenost. Druhé družstvo vedené Filipem Stínilem z 9B, se členy Vojtou Lahodným, Natálií Šindelářovou, Samanthou Třískovou (z 8A) a Jakubem Buchtou (9B), se umístilo na krásném 4. místě za profesionálně vedenými družstvy. Samotný Filip také dostal velkou osobní pochvalu za vedení a profesionální zásah přímo od záchranářů a rozhodčích.

  

Děkujeme za všem za reprezentaci školy.

Mgr. L. Sönlová, Z. Šindelářová

 
23. dubna 2022
3. B - Beseda se spisovatelkou Danielou Fischerovou

Ve středu 20.dubna 2022 se piloti 3B rakety vypravili do České Kamenice, kde je ve zdejší městské knihovně čekalo setkání se spisovatelkou Danielou Fischerovou. S její básní Ukolébavka postoupila 3 děvčata ze 3.B do oblastního kola recitační soutěže a 1 dívka s ní byla úspěšná i v Děčíně v kole okresním. Spisovatelka Daniela Fischerová děti zaujala svým úvodním jazykolamem, předčítáním z vlastních knih dětské prózy i poezie, i tím, že „prozradila fígl, jak se stát spisovatelem“. S radostí odpovídala na všechny zvídavé dětské dotazy. Jako díky za její návštěvu přednesli piloti 3B rakety paní spisovatelce její báseň zpaměti. Na závěr ještě získali její autogram do památníků a do knih D. Fisherové, které si přivezli s sebou na besedu.

  3B - Beseda se spisovatelkou (10 obrázků) 

Mdr. M. Rejmanová
 
22. dubna 2022
2. B na Dni Země v Děčíně

Ve čtvrtek 21.dubna 2022 se žáci II. B vydali vlakem na DEN ZEMĚ. Tato akce se konala pod děčínskou knihovnou. Žáci měli možnost získat zajímavosti o přírodě a zvířatech, užívali si různé soutěže a největším potěšením byl přímý kontakt s živými zvířátky, pro které děti přinesly jablka a mrkev do zvířecí zásobárny.

  2B na Dni Země v Děčíně (8 obrázků) 


Mgr. H. Svobodová, A. Fialová
 
20. dubna 2022
Pozvánka na jarní koncert ZUŠ Žandov, pobočka Benešov nad Ploučnicí 
17. dubna 2022
3. B - Přírodovědné jarní experimenty

Po jarních prázdninách se žáci 3.B věnovali zkoumání důležitosti podmínek života pro růst a vývoj rostlin. Pozorovali klíčení semen hrachu, čočky a fazole za různých podmínek. Zkoumali houby a části rostlin pod mikroskopem. Vytvořili si a vypěstovali jarní „trávové vlasáče“ pro svůj kadeřnický salón i osení na Velikonoce.     

  3B - Malí přírodovědci (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová                                                                        
 
13. dubna 2022
Pozvánka na třídní schůzky


Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou prezenčně v úterý 26. dubna 2022 následovně:

1. stupeň - společně od 16 do 16.30 h v kmenových třídách

2. stupeň - společně od 16.30 do 17 h v kmenových třídách.


Následovat budou individuální třídní schůzky do 18.30 h, na kterých Vás učitelé jednotlivých předmětů seznámí s prospěchem a chováním vašeho dítěte. 


Těšíme se na setkání s Vámi konečně naživo

Mgr. J. Zelený, ředitel školy

 

13. dubna 2022
2. A, 4. A - Cesta za velikonočním pokladem

Staré pověsti tvrdí, že na Velký pátek se otevírají hory a země ukazuje své skryté cennosti. Právě z toho důvodu vznikl zvyk velikonočního hledání pokladů. I když je teprve Škaredá středa, vypravili se druháci společně se čtvrťáky podívat, jestli náhodou nějaký poklad nenajdou už dnes. Nebylo to ale jednoduché. Pomocí šifer si museli cestu za pokladem najít sami. 

  2A, 4A - Cesta za velikonočním pokladem (17 obrázků) 

Mgr. M. a D. Turkovi

 
9. dubna 2022
5.A, 9. B - Ukliďme Česko
V rámci celorepublikové úklidové akce "Ukliďme Česko" se do akce zapojili také žáci naší školy, slogan akce si doplnili o "uklízíme okolí školy". Žáci 5A a 9B se v pátek 8. dubna 2022 pustili do úklidu okolí naší školy. Žáci obou tříd vyzbrojeni rukavicemi, pytli a zejména dobrou náladou uklidili kolem školy spoustu odpadků. Děkujeme všem, kterým není lhostejný nepořádek v okolí školy a kteří se do akce zapojili.

   

Fotky z úklidu:   5A, 9B - Ukliďme Česko (13 obrázků) 

Mgr. Z. Hubáčková, P. Petlánová, Mgr. M. Jansová
 
7. dubna 2022
Pozvánka k zápisu do 1. tříd

Přílohy:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zde
Žádost o odklad povinné školní docházky - zde
Žádost o zařazení do přípravné třídy - zde 
3. dubna 2022
3B - Den naruby

V pátek 1. dubna 2022 si žáci 3.B vyměnili roli s paní učitelkou. Přes týden si připravili přípravy na výuku českého jazyka, matematiky a hudební výchovy, které s paní učitelkou prokonzultovali. V pátek se někteří odvážní z nich postavili za katedru před celou třídu dychtivých spolužáků a paní učitelka si užila výuku z pohledu žáků ze školní lavice. Pro obě strany to byla prima zkušenost. Na konci každé hodiny si vzájemně sdělili své postřehy. Učení se některým žákovským učitelům tak zalíbilo, že už si připravují další náměty s postupy na pracovní činnosti, vlastní diktáty aj.

  3B - Den naruby (11 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
1. dubna 2022
3. B - Vesmírná mise

V březnu podnikli piloti 3B rakety misi do vesmíru. Svou misi započali návštěvou Mobilního planetária. Ale chtěli vědět víc! Ve dvojici si vybrali každý 1 planetu k důkladnému probádání. Využili k tomu iPAD, encyklopedie, časopisy, videa ČT EDU aj. Následně vytvořili karty planet a výtvarně zpracovali možnou podobu tvorů zde se vyskytujících. Poté objevili ve třídě stopy návštěvy z jiné galaxie. Získali jejich otisky, fotografie a podle popisů se jednotlivé ufonky snažili odhalit. Zjistili, že jsou neškodní a milí. Každý si v průběhu týdne našel svého „mimozemského sympaťáka“, kterého popsali a vymysleli důvod jeho návštěvy na Zemi.  

  3B - Mise do vesmíru (16 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
31. března 2022
Březen – Měsíc knihy

třída 2. B v knihovně


V úterý 29. března 2022, se žáci II. B vydali do Městské knihovny Benešov nad Ploučnicí. Tato návštěva byla spojena s měsícem březnem – Měsícem knihy. Přivítala nás milá paní knihovnice paní Iva Jandášová. Jelikož to byla první společná návštěva díky loňské složité Covid situaci, vysvětlila žákům princip a fungování městské knihovny. Besedovala se všemi o knihách, každý měl možnost vyjádřit svůj vztah ke knize a zájmovému čtení. Byla to velmi zajímavá hodina, která určitě všechny zúčastněné obohatila a podnítila zájem o četbu.

  2B - Návštěva knihovny (8 obrázků) 

Tímto bych chtěla paní Jandášové poděkovat a těšíme se na další společné setkání.

Mgr. H. Svobodová
 
30. března 2022
8. a 9. tř. - Návštěva divadla


Ve čtvrtek 24. března 2022 navštívily naše 8. a 9. ročníky Městské divadlo Děčín. Žáci zhlédli divadelní adaptaci vybraných Povídek z jedné a druhé kapsy od Karla Čapka. Tato literární akce pro ně byla také společenskou událostí, kdy to děvčatům v šatech a chlapcům v košilích opravdu moc slušelo.

  
                              

Za tým Češtinářek - Mgr. S. Matysová

 

27. března 2022
ŠD - Jarní brigáda na školní zahradě

Ve středu 23. března 2022 se v rámci pracovních činností vrhly děti z družinky na zvelebení školního pozemku za budovou „Bílá“. Vyzbrojily se hráběmi a kolečkem a shrabaly listí a suchou trávu na jednu obří hromadu. Sesbíraly větve, klacíky a z kamenů sestavily hranici malého ohniště. V práci jim pomáhaly paní učitelka a paní vychovatelka. 

  ŠD - Jarní úklid zahrady (11 obrázků) 

J. Kapková

                                                                                                                                              
27. března 2022
3. B - Hledání jara

V první jarní den se vyběhli žáci 3. B přesvědčit, „že jaro už je skutečně tu“. S sebou si vzali fotografickou výzbroj – iPad. Nafotili si velké množství nalezených jarních kvetoucích důkazů pro vytvoření svého fotoherbáře, který, již hotový, je k dispozici mladším spolužákům k poznávání jarních rostlin. Po návratu do lavic se pak malí badatelé naučili upravovat fotografie, vytvářet album, odeslat spolužákům…, ale také se sjednotit na výběru těch „nejfotografií“ z velké škály fotoúlovků.

  3B - Hledání jara (15 obrázků) 

Všem přejeme jaro plné radosti a energie.

Mgr. M. Rejmanová
 
22. března 2022
8. A - Den pro třídu

Ve čtvrtek 3. března 2022 si třída 8. A připravila Den pro třídu - stmelovací turistický výlet na zříceninu hradu Ostrý. Kvůli mrazivému počasí začala třídní akce ve školní kuchyňce, kde si děti připravily něco dobrého k jídlu. Poté jsme vyrazili do Františkova nad Ploučnicí směrem k hradu Ostrý. Po turistické značce s několika odpočinkovými zastávkami jsme došli až na hrad. Následně jsme se vrátili zpět po cyklostezce k základní škole. Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další školní akce.

  8A - Den pro třídu (9 obrázků) 

Mgr. J. Šedivá
18. března 2022
4. A - Výuka v přírodě - Havraní kameny

Moc pěkný výlet si užila třída 4A v pátek 11. března 2022. Odjeli jsme vlakem do Malé Veleně a zpět jsme se vraceli pěšky po stezce Havraní kameny. Cestou zpět plnily děti zajímavé úkoly, samy si "uvařily" svačinu a Roman nám předvedl své zálesácké vybavení. Všechny děti chválím a děkuji za moc pěkné dopoledne v přírodě.

  4A - Výuka v přírodě - Havraní kameny (6 obrázků) 

Mgr. D. Turek


 
17. března 2022
6. B - Den pro třídu

V pátek 25. února 2022 se třída 6.B za doprovodu třídní učitelky a asistenta pedagoga zúčastnila Dne pro třídu - stmelovací turistické akce na zříceninu hradu Ostrý. Žáci vyrazili od základní školy, odkud šli do Františkova nad Ploučnicí směrem k hradu Ostrý. Po turistické značce s několika odpočinkovými zastávkami a s osvěžením v kiosku došli až na hrad. Následně se vrátili zpět k základní škole, kde si v areálu školy rozdělali oheň a opékali špekáčky. Výlet se dětem velmi líbil a těší se na další společně naplánovanou akci.

  6B - Den pro třídu (6 obrázků) 

Bc. P. Švecová, M. Lanč

 
13. března 2022
Recitační soutěž

aktualizace 12. 3. 2022

Okresní kolo - Děčín

Ve čtvrtek 10. března 2022 proběhlo v Děčíně okresní kolo 50. ročníku přehlídky Dětských sólových recitátorů 2022. Naši školu reprezentoval pětice děvčat -  Alice Šeflová, Anežka Pacinová, Jindřiška Takáčová, Anna Šimková a Simona Zvěřinová. Nejlépe byla v silné konkurenci ohodnocena Alice Šeflová z 3B, která získala zvláštní ocenění poroty. Každá dívka si odnesla účastnický list a drobnou odměnu. Všem dívkám děkujeme za reprezentaci naší školy.

  

Mgr. M. Šmídová

 

aktualizace 3. 3. 2022


Městské kolo - Česká Kamenice


V úterý 1. března 2022 se v České Kamenici konalo městské kolo 50. ročníku recitační soutěže. Naší školu reprezentovalo deset recitátorů a uspěli velice dobře. Tři žáci obsadili 1. místo ve své kategorii - Alice Šeflová (3B), Jindřiška Takáčová (5C), Anna Šimková (6A), dvě žákyně obsadily výborné 2. místo - Anežka Pacinová (4B), Simona Zvěřinová (7B). Všechna děvčata postoupila do oblastního kola. Získali jsme ještě jedno 3. místo - Matěj Mašek (7C).
Všem recitátorům mockrát děkujeme a 10. března 2022, kdy se bude konat oblastní kolo v Děčíně, budeme všem našim reprezentantům držet palce.

Mgr. B. Ušáková


Školní kolo


V únoru jako tradičně proběhlo v naší škole třídní kolo recitační soutěže, z níž ti nejúspěšnější postoupili do kola školního. Na budově Nova proběhlo školní kolo úspěšných recitátorů z třídních kol 4. a 5. ročníků ve středu 16. února 2022 v počtu 14. Na budově Bílá se den poté, ve čtvrtek 17. února 2022, školního kola zúčastnilo 12 vybraných recitátorů z 2. a 3. ročníků.
V kategorii 4. a 5. ročníků se na 1. místě umístila Anežka Pacinová a na 2. místě Natálie Pospíšilová ze 4B,  3. místo získal Antonín Rejman a čestné uznání s postupem do kola oblastního Jindřiška Takáčová z 5C. V kategorii 2. a 3. ročníků byla nejúspěšnější Alice Šeflová na 1. místě, na 2. místě Kateřina Chutná a na místě 3. Ema Štrossová, všechny ze 3B.
Na 2. stupni se školní kolo ve středu 15. února 2022. Žáci 2. stupně soutěží ve 2 kategoriích, a to 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. Ve starší kategorii bohužel nebyl žádný soutěžící, zato v mladší kategorii se zúčastnilo 15 žáků, z nich 3 postupují do dalšího kola. Nejlepšími recitátory byli Anna Šimková z 6. A, Simona Zvěřinová ze 7B a Matěj Mašek ze 7C.

Všichni postupují do oblastního kola, které proběhne 1. března 2022 v České Kamenici.        

Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím držíme palce a přejeme hodně úspěchů!


Mgr. B. Ušáková, Mgr. M. Rejmanová a Mgr. S. Matysová
 
13. března 2022
Plavecký výcvik - 3. a 4. třídy

V polovině února 2022 započal tradiční plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníků. Žáky čeká 10 lekcí plavání v Děčínské plavecké hale. Někteří se zde v plavání zdokonalují, někteří pilně trénují, aby se z nich stali plavci. Každý čtvrtek se bez zábran a s nadšením vrhají do bazénu a po necelých 2 hodinách ve vodě se vracejí příjemně unavení a těšící se na další plaveckou lekci.

  Plavecký výcvik 3. a 4. tříd (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
12. března 2022
Online setkání pro rodiče žáků 8. tříd
Vážení rodiče žáků 8. tříd, 

IPS ÚP Děčín připravilo pro rodiče žáků 8. tříd online setkání k volbě povolání. Více informací na přiloženém plakátku.

 
12. března 2022
Mobilní planetárium

V druhém březnovém týdnu k nám zavítalo Mobilní planetárium se svými vzdělávacími programy pro žáky základních škol zaměřenými nejen na VESMÍR. Programu se zúčastnili žáci přípravného ročníku a 1. - 6. tříd. Ti v uzavřené provzdušněné kopuli, která zabrala celou tělocvičnu na budově Bílá, strávili vleže „pod hvězdným nebem“ téměř hodinu s doprovodným slovem lektora. Účastníci  si zde nejen rozšířili své obzory v oblasti astrologie a astronomie přiměřeně věku, ale, dle jejich výpovědí, i zrelaxovali síly.

Mgr. M. Rejmanová

 
11. března 2022
Informace ke změně mimořádného opatření od 14. 3. 2022

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022


Od pondělí 14. 3. 2022 se ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov.
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.
10. března 2022
9. A - PD Ekologické zemědělství
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce 

Poslední únorový den se ve třídě 9. A nesl ve znamení zemědělství. Projektový den se uskutečnil v rámci projektu Škola pro život II. Paní Krumlová si pro žáky připravila velmi zajímavý program, který byl rozdělen do tří částí. Nejprve si děti poslechly teoretickou část zaměřenou na jednotlivé fáze údržby jabloňového sadu. Dozvěděly se, jak se o jabloně starat a na co si dát pozor. Dále si poslechly vyprávění o další důležité plodině – bramboře. Teoretickou část doprovázel bohatý obrazový materiál a také ukázka pomůcek. Na teoretickou část navázala ochutnávka rozlišných jablečných odrůd, sestavování jednoduchého elektrického obvodu a výtvarné tvoření. Na poslední fázi se třída přesunula do školní kuchyňky, kde si žáci ve skupinách připravili sváteční pokrm – bramborový salát s řízky. Děti tak byly po celém dni obohacené o teoretické a praktické poznatky a zároveň měly příjemně naplněné žaludky.

  9A - PD Ekologické zemědělství (4 obrázky) 

Paní Krumlové moc děkujeme za příjemně strávený den.

Mgr. K. Procházková
 

9. března 2022
8. B, 9. A - Sportovní půlden
 

V úterý 22. února 2022 třídy 8B a 9A společně prožily sportovní půlden na zimním stadionu v Děčíně. Do bruslení se všichni pustili s vervou bez ohledu na úroveň svých schopností. Zdatnější bruslaři se ochotně ujali spolužáků, kteří na bruslích stáli poprvé v životě. Všichni se navzájem motivovali a podporovali. Obě třídy si akci užily a přečkaly ji naštěstí bez úrazu.

Mgr. K. Procházková, Bc. Z. Miškovský

5. března 2022
Veselý masopust na Bílé

Poslední únorový týden probíhal na budově Bílá v duchu masopustního veselí. Žáci se zabývali nejrůznějšími aktivitami spojenými s tradicí Masopustu až do Popeleční středy. Užili si „Modré úterý“, „Pruhovanou středu“, „Zelený čtvrtek“, „Den šílených účesů“, „Kšiltové pondělí“ a „Brýlové úterý“. Zpívali masopustní písně a tančili kalamajku. Vyrobili fůru veselých masopustních výtvorů ..., masopust je provázel ve vyučování v průběhu celého týdne.

  Veselý masopust na Bílé (17 obrázků) 

kolektiv pedagogů na Bílé
 
3. března 2022
Masopust ve 2. A

Poslední únorový týden se děti ze 2.A zapojily do „Masopustního veselí“ na budově Nova. Každý den byl něčím charakteristický – modrý den, brýlový den, den šílených účesů,….  

  Masopust ve 2A (12 obrázků)                                                       

Masopust se ale prolínal celým naším týdnem. V hodině prvouky se děti dověděly o tradici masopustu, v rámci čtení se seznámily s masopustními maskami, při výtvarné výchově malovaly masopustní klobouk, vyráběly brýle. Závěrečný den svátku před Popeleční středou patřil soutěžím ve skupinách Strakatých, Rasů, Kobyl, Medvědů a Turků.   

Mgr. M. Turková
 
27. února 2022
4. A - Výuka v přírodě - Výšlap na Ostrý

Páteční vyučování si žáci 4. A ozvláštnili výletem do přírody. Při cestě na zříceninu Ostrý děti plnily několik úkolů. Téměř jarní počasí dovolilo si akci pěkně užít.

  4A - Výuka v přírodě (4 obrázky) 

Mgr. D. Turek
 
22. února 2022
Vlastivěda ve 4. A
   
Vlastivědné téma Husitské války zpracovali čtvrťáci (4.A) ve skupinách  formou lapbooku. Nejprve vyslechli výklad s doprovodným videem, dostali pomocné otázky, aby se drželi tématu a potom už pracovali s fakty v učebnici a na internetu. Tvorbě lapbooku věnovala každá skupina 2 vyučovací hodiny. Každý pracoval tak, jak nejlépe uměl – redaktoři, ilustrátoři, technická podpora. Velmi chválím celou třídu za spolupráci ve skupinách a za pěkné výsledné práce.

                

Mgr. Š. Doležalová 
22. února 2022
Bruslení v 7. B

V pátek 11. února 2022 jsme se žáky ze 7B zavítali na Zimní stadion v Děčíně za účelem vyzkoušet své dovednosti v zimním sportu - bruslení a pořádně si užít společnou sportovní aktivitu. Celou plochu jsme měli pouze pro sebe, a ačkoliv přibližně polovina třídy na bruslích stála poprvé, všichni byli moc šikovní a šlo jim to. Myslím, že jsme si všichni bruslení opravdu moc užili a budeme se těšit na další takové akce.  

Mgr. M. Šárová a M. Miňovská  
 

15. února 2022
Karanténní opatření ve třídě 6B

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Vám posílám informaci o karanténních opatřeních ve třídě 6B. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou od dnešního dne do 16. 2. 2022, včetně.

Žáci a pedagogové tř. 6.B, ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve dnech 10.2. a 11.02.2022, a kteří přišli do rizikového kontaktu bez náležité ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 15. 02. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 16.02.2022 vč., dále se této osobě doporučuje dalších 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor. V případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 11. 02. 2022 /den nultý/.

KHS nenařizuje karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19; prodělala onemocnění covid-19 potvrzené metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž datum odběru je den 0, tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení prvního testu.

Sledujte prosím stránky školy a e-ŽK, o dalších případných krocích vás budeme informovat prostřednictvím třídní učitelky.

S pozdravem

Mgr. M. Šmídová

14. února 2022
Karanténní opatření ve třídě 5A a 9A

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Vám posílám informaci o karanténních opatřeních ve třídě 5A a 9A Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou od dnešního dne do 15. 2. 2022, včetně.

Žáci a pedagogové tř. 5.A a 9.A, kteří byli v rizikovém kontaktu s poz. testovanou osobou ve dnech 09.02. a 10.02. a kteří přišli do rizikového kontaktu bez náležité ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 14. 02. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 15.02. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude bude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 10.02. 2022 /den nultý/.

KHS nenařizuje karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19; prodělala onemocnění covid-19 potvrzené metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž datum odběru je den 0, tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení prvního testu.

Sledujte prosím stránky školy a e-ŽK.

S pozdravem

Mgr. M. Šmídová

13. února 2022
3. B - Hokusy, pokusy

Piloti 3B rakety rádi bádají a objevují …, a tak se s velkým nadšením v druhém únorovém týdnu vrhli do zkoumání vlastností látek. Formou pokusů v rámci prvouky poznali 3 skupenství vody, které dokázali přeměňovat. Sdíleli si mezi sebou své poznatky. V rámci výtvarné výchovy pak pokusem s kapalnými látkami různé hustoty „vykouzlili“ Tančící bubliny, Děštíkovou bouři, Krvavý tanec … jak si sami své pokusy nazvali. 

  3B - Hokusy pokusy (15 obrázků)                  

„UČENÍ NÁS BAVÍ, protože jsme hraví“.

Mgr. M. Rejmanová
 
12. února 2022
8. A - Projektový den - Brambora
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce 

Ve středu 26. ledna 2022 se třída 8A zúčastnila projektového dne „Brambora“, který organizovala naše škola v rámci projektu Škola pro život II ve spolupráci s paní Krumlovou, místní majitelkou ovocných sadů. Žáci si slovně, názorně i prakticky připomněli význam pěstování brambor, jablek i jiných zemědělských plodin. Součástí této akce byla také ochutnávka brambor, jablek a tvorba bramborového salátu. Po příjemně stráveném dni jsme všichni odcházeli s dobrou náladou. Těšíme se na další školní akci.

  8A - PD Brambora (8 obrázků) 

Mgr. J. Šedivá

 

12. února 2022
Benešovský skřivánek - budova Bílá
Po roční pauze se na naší škole opět uskutečnila pěvecká soutěž „SKŘIVÁNEK“, která umožnila školním zpěvákům ukázat svou odvahu pěvecky se utkat se svými spolužáky o titul SKŘIVÁNKA alespoň ve školním kole. Na Bílé budově naší ZŠ proběhlo školní kolo zpěváčků z 1. – 3. ročníků. Celkem se zúčastnilo 18 dětí, z toho 8 prvňáčků. Dokonce nechyběli 4 zástupci z řad chlapců – zpěváků. Svým pěveckým výkonem nejvíce porotu zaujala Klára Bednářová a Alice Šeflová ze 3. ročníku, dalšími úspěšnými byly – Karolína Záhorková + Kateřina Chutná ze 3.B, Lucie Boucká ze 2.A a Alžběta Špičková ze 2.B.  

   

Všichni odcházeli s drobnou odměnou, zpěvem na rtech a s odhodláním zkusit to za rok znovu!

Mgr. M. Rejmanová
 
12. února 2022
3. B - Třídíme a tvoříme - přírodu chráníme

LEDEN 2022 byl ve 3.B nabitý aktivitami týkajících se rozlišováním nejrůznějších materiálů a jejich třídění. Piloti 3B rakety si doplnili a rozšířili dosavadní poznatky o třídění odpadu. Výtvarničili, tvořili skupinová prostorová díla z vytříděného odpadového materiálu a na závěr vytvořili na chodbu „výukový panel“ ke třídění odpadu pro kolemjdoucí spolužáky.

  3B - Třídíme a tvoříme (17 obrázků) 

„Že naší planetě je třeba pomoci víme, proto odpad třídíme!“

Mgr. M. Rejmanová

 
11. února 2022
Karanténní opatření ve třídě 5B a 6A

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Vám posílám informaci o karanténních opatřeních ve třídě 5B a 6A Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou od dnešního dne do 13. 2. 2022, včetně.

Žáci a pedagogové tř. 5. B a 6. A, kteří byli v rizikovém kontaktu s poz. testovanou osobou ve dnech 07.02. a 08. 2022, a kteří přišli do dalšího rizikového kontaktu bez náležité ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 11. 02. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 13.02. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude bude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 08. 02. 2022 den nultý/.

KHS nenařizuje karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19; prodělala onemocnění covid-19 potvrzené metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž datum odběru je den 0, tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení prvního testu.

Sledujte prosím e-ŽK a stránky školy, o případných dalších opatřeních vás budeme informovat prostřednictvím TU.

S pozdravem

Mgr. M. Šmídová

11. února 2022
Karanténní opatření ve třídě 4A, 7B, 8A, 8B
 

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Vám posílám informaci o karanténních opatřeních ve třídě 4A, 7B, 8A, 8B. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou od dnešního dne do 14. 2. 2022, včetně.

Žáci a pedagogové tř. 4A, 7B, 8A, 8B, kteří byli v rizikovém kontaktu s poz. testovanou osobou ve dnech 07.02. až 09. 2022, a kteří přišli do dalšího rizikového kontaktu bez náležité ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 11. 02. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 14.02. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude bude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 09. 02. 2022 den nultý/.

KHS nenařizuje karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19; prodělala onemocnění covid-19 potvrzené metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž datum odběru je den 0, tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení prvního testu.

Předpokládáme ve třídách 7B, 8A, 8B bude v pondělí 14. 2. probíhat distanční výuka.
Ve třídě 4A bude v pondělí 14. 2. 2022 probíhat kombinovaná výuka.

Sledujte prosím e-ŽK a stránky školy.

S pozdravem

Mgr. M. Šmídová

10. února 2022
Karanténní opatření ve třídě 5A a 2A

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Vám posílám informaci o karanténních opatřeních ve třídě 5A a 2A. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou od dnešního dne do 13. 2. 2022, včetně.

Žáci a pedagogové tř. 5.A a 2A, ZŠ Benešov nad Ploučnicí, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve dnech 7.2. a 8.2.2022 a kteří přišli do rizikového kontaktu bez náležité ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 10. 02. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 13.02.2022 vč., dále se této osobě doporučuje dalších 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor. V případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 08. 02. 2022 /den nultý/.

KHS nenařizuje karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19; prodělala onemocnění covid-19 potvrzené metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž datum odběru je den 0, tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení prvního testu.

V pátek 11. 2. 2022 bude ve třídě 5A a 2A pro všechny žáky probíhat distanční výuka.

Sledujte prosím e-ŽK a stránky školy.

S pozdravem

Mgr. M. Šmídová

8. února 2022
ŠD - Marvelovští hrdinové a zloduši

Při povídání o filmech, které se dětem nejvíc líbí, zvítězily na plné čáře "Marvelovky". Pustili jsme se tedy do dokreslování jejich hrdinů a musím všechny děti pochválit, protože se jim obrázky opravdu povedly.

Obrázky si můžete prohlédnou v této galerii   ŠD - Marvelovští hrdinové a zloduši (11 obrázků) 

J. Kapková
2. února 2022
Benešovský skřivánek 2022

budova NOVA


Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se v aule ZŠ konala soutěž v sólovém zpěvu Skřivánek, která byla z hygienických důvodů jen pro budovu Nova. Připravilo se na ni 20 zpěváků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií

V první kategorii čtvrtých a pátých tříd si 1. místo vyzpívala Anežka Pacinová, na 2. místě se umístily Jindřiška Takáčová se Zuzkou Zvěřinovou a 3. místo obsadili Patrik Ondrejkovič a Viktorie Hambergerová.

Ve druhé kategorii porota 1. místo neudělila, na 2. místě se umístily Anna Kučerová, Anička Půlpánová a Zuzka Huberová. Zpěvem si 3. místo zasloužili Matyáš Major a Andrea Frantová.

Protože sólové zpívání chce odvahu, tak porota ocenila ještě ostatní účinkující čestným uznáním a to: Radka Štěpánka, Martina Horu, Michaelu Hrouzkovou, Pavla Blatu, Lolu Mergelskou a Dominika Svátka.

    

Těšíme se na další ročník sólového zpívání a doufejme, že už budeme zpívat ve větším počtu účinkujících.

Mgr. A. Špačková
 

31. ledna 2022
Změna organizace školního roku - uzavření školy 01. 02. 2022 - 03. 02. 2022

Změna organizace školního roku - uzavření školy (01. 02. - 03. 02. 2022)


Milé děti, vážení rodiče,

na období od 1. 2. 2022 do 3. 2. 2022 nejsme v tuto chvíli schopni zajistit výuku žáků ve škole z důvodu nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy. Proto ředitel školy požádal MŠMT o povolení změny v organizaci školního roku 2021/2022. Naše škola (včetně ŠD) bude tedy od úterý 1. 2. 2022 do čtvrtka 3. 2. 2022 (v pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny) uzavřena z nepředvídaných závažných organizačních důvodů dle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – povolení odlišnosti v organizaci školního roku MŠMT má číslo jednací MSMT-2121/2022-16. V tuto dobu nebude probíhat ani distanční výuka.
Předpokládáme, že provoz školy bude opět plně obnoven v pondělí 7. 2. 2022. Obědy ve ŠJ jsou automaticky zrušeny.


Informace k ošetřovnému: po konzultaci s ČSSZ ošetřovné přísluší rodičům dětí do 10 let na dobu od 1. 2. do 3. 2. 2022 na základě žádosti generované na webové stránce: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021. Škola tiskopisy nepotvrzuje. Do žádosti nutné uvést důvod: uzavření školy z nepředvídaných závažných organizačních důvodů.
 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

S pozdravem

Mgr. Jakub Zelený

ředitel školy

Aktualizováno: 31. 01. 2022 v 14.00 h

31. ledna 2022
Změny v opatřeních od 31. 1. 2022

Změny v opatřeních MZČR s účinností od 31. 1. 2022


Ochranná lhůta 30 dnů po proděláném covidu-19!!


Od pondělí 31. 01. 2022:
 • žáci musí doložit certifikát o pozitivním PCR testu - nestačí pozitivní antigenní samotest;
 • v ochranné lhůtě odpadá povinnost pravidelného testování,
 • v ochranné lhůtě není nařizována karanténa.

Certifikáty o pozitivním PCR testu předávajte TU, případně zasílejte na emailovou adresu školy: infozsbnpl@zsbnpl.cz.

 
30. ledna 2022
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 6.A - prodloužení

 

Karanténní opatření prodloužena do 02.02. 2022 vč. (rizikový kontakt s pozitivně testovanou osobou ve třídě ze dne 28. 01. 2022 /den nultý/).


Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Vám posílám informaci o karanténních opatřeních ve třídě 6. A. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou do 31. 01. 2022 (včetně).

Žáci a pedagogové  tř. 6. A ZŠ a MŠ Benešov n.Pl., kteří byli ve škole 25. 01. a 26. 01. 2022, a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 29. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 31. 01. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14-ti dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace.

Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 26. 01. 2022 /den nultý/.

V pondělí 31. 1. 2022 bude ve třídě 6A probíhat distanční výuka pro všechny žáky třídy. 

Děkuji za pochopení

Mgr. M. Šmídová

30. ledna 2022
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 9.B

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Vám posílám informaci o karanténních opatřeních ve třídě 9. B. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou do 1. 2. 2022 (včetně).


Žáci a pedagogové tř. 9.B, kteří byli naposledy ve škole ve dnech  26. 1. a 27. 1. 2022, a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou bez adekvátní ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 30. 1. 2022.
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 1. 2. 2022 vč., dále se doporučuje této osobě dalších 5 dní od ukončení karantény používat adekvátní ochranu dýchacích cest. V případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14-ti dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace.

Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 27. 1. 2022 /den nultý/.


V pondělí 31. 1. a úterý 1. 2. 2022 bude ve třídě 9B probíhat distanční výuka pro všechny žáky třídy. 

Děkuji za pochopení

Mgr. M. Šmídová
 

30. ledna 2022
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 3.B a části třídy 3. A
Žáci a pedagogové  tř. 3.B a někteří žáci 3A, Základní škola Benešov nad Ploučnicí, kteří byli ve škole 25.01, 26.01, 27.01. 2022, a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 30. 01. 2022
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 01.02. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude bude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14-ti dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace.

Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 27. 01. 2022 den nultý/.


V pondělí 31. 1. a úterý 1. 2. 2022 bude ve třídě 3B probíhat distanční výuka pro všechny žáky třídy, ve třídě 3A bude probíhat kombinovaná (hybridní) výuka.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. M. Šmídová
 
29. ledna 2022
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 9.A, části žáků třídy 9.B


Žáci a pedagogové tř. IX.A a někteří žáci IX.Bkteří byli ve škole 25. 01.2022, a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 29. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 30. 01. 2022 vč., dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude bude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14-ti dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.  Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 25. 01. 2022 /den nultý/.

Děkuji za pochopení

Mgr. Miroslava Šmídová

28. ledna 2022
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 7.A

Vážení rodiče,

po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů do 31. 01. 2022 (včetně), dále tato osoba dalších 5 dní od ukončení karantény bude všude nosit respirátor, v případě jakýchkoliv projevů onemocnění COVID-19 v průběhu 14-ti dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 tato osoba absolvuje test RT-PCR, v případě pozitivního výsledku se ji nařídí izolace. 
Všichni, kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 28. 01. 2022
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 26. 01. 2022. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.

V pondělí 31. 1. 2022 bude probíhat distanční výuka. Výpis z vysvědčení bude žákům předán po jejich návratu do školy.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr. Miroslava Šmídová
zástupce ředitele školy

21. ledna 2022
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 7.B


Vážení rodiče,

po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením MZČR předali KHS. Do 24 hodin byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů do 23. 01. 2022 (včetně) a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény KHS doporučuje preventivně omezit kontakt dítětě s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření. Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému ze dne 18. 01. 2022. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.


Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

14. ledna 2022
Informace k testování od pondělí 17. 1. 2022

Informace o testování od pondělí 17. 01. 2022

 • od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí (od 3. ledna 2022 probíhalo testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek)
 • testují se všichni žáci - nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • nově se musí testovat všichni zaměstnanci školy ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci, povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance 

Podrobnější informace nalezenete na webu MŠMT ZDE.

Datum poslední aktualizace 14. 01. 2022 v 15.48 h.
13. ledna 2022
Aktivity ve 2. A

Tento týden si žáci 2. A vyzkoušeli pár nových aktivit. V hodinách prvouky si vyrobili svůj první LAPBOOK, ve kterém mají zaznamenáno vše, co musí znát o lidském těle.

  2A - Lapbook (16 obrázků) 

Při matematice si procvičili sčítání a odčítání desítek jednou z variant známé hry domino – Trimino. A po výtvarné výchově si každý odnesl domů lapač snů.

  2A - Trimino a lapač snů (17 obrázků) 

Mgr. M. Turková
 
11. ledna 2022
Ježíšek ve školní družině

I do školní družiny dorazil Ježíšek a přinesl do všech oddělení krásné hračky. Všechny děti a paní vychovatelky moc moc děkují.

  Ježíšek ve školní družině (5 obrázků)                                                                                               

J. Kapková                                                                                                                                 
 
9. ledna 2022
ŠD - Ptačí hodinka

V pátek 7. ledna 2022 se skupina dětí z 1. oddělení ŠD zúčastnila sčítání ptactva. Dělo se tak ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Martinou Rejmanovou, která dětem vysvětlila, jak se sčítání ptactva vyhlášené každoročně Českou společností ornitologickou provádí. Dodala obrazový materiál k určování ptáčků, kteří navštěvují krmítko na školním pozemku. Děti svá pozorování, ke kterému využívaly dalekohledy, zaznamenávaly do formulářů ČSO na iPadu. Sčítání probíhalo od 14. do 15. hodiny a nechybělo ani malé pohoštění a drobná odměna pro malé pozorovatele.

  

J. Kapková
 
8. ledna 2022
3. B - Den Tříkrálový

Čtvrtek 6. ledna 2022 si piloti 3B rakety připomněli tradici Tří králů nejrůznějšími aktivitami v podobě staročeských zvyků - věštěním ze sedmi hrnečků, tříkrálovou výpravou ke krmelci s dary pro ptactvo a lesní zvěř… Taktéž formou výtvarného tvoření i tříkrálových soubojů matematických a češtinářských jak jinak, než se zachováním počtu „3“. Celý den provázela radost ze společné práce, soutěžení a možnosti nejen být obdarován, ale také darovat.          

  3B - Den tříkrálový (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová                                                               
 
7. ledna 2022
2A - Tři králové

Protože dnes bylo v kalendáři datum 6. ledna, nemohli jsme ve 2.A zapomenout na svátek Tří králů. Všechny aktivity byly věnovány právě tomuto svátku. Co děti dělaly, a jak se jim práce dařila, se můžete podívat a dokonce si i poslechnout v krátkém videu na tomto odkazu: "Ve druhé třídě - Tři králové"


Mgr. M. Turková

6. ledna 2022
Vánoční posezení v přípravné třídě

Děti z přípravné třídy se konečně dočkaly vytouženého vánočního posezení. Přinesly si cukroví, které si navzájem ochutnaly a dárečky pro kamarády. Největší radost jim udělala nadílka od Ježíška, se kterou si budou moci hrát po celý rok. Dostaly nejen různé společenské hry, ale i puzzle, stavebnice a hlavně krásný domeček pro panenky. Všem se posezení moc líbilo.

      

R. Bartošová
 
30. prosince 2021
Předběžné informace o změnách v testování žáků účinných od 3. 1. 2022


Aktualizace dne 31. 12. 2021 ve 11.30 h
 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - ZMĚNY OD 3. 1. 2022

 

Vážení rodiče.

Od 3. 1. 2022 dochází ke změně mimořádného opatření vlády k testování žáků ve školách. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování  žáků 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • pokud není žák přítomen v den testování ve škole, bude testován po svém příchodu do školy,
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci !!!
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení roušky/respirátoru po celou dobu pobytu žáka ve škole)​​​

 

​​​Testujeme antigenními testy dodanými MŠMT. Opět je možné, donést si test z domu, ale otestovat se žák musí až ve škole.
Žádáme rodiče, aby byli v těchto dnech od 8:00 do 8:20 telefonicky dostupní pro případ zjištění pozitivního výsledku.

 

Všem děkuji za pochopení a trpělivost

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

Důležité přílohy:
Informativní leták MŠMT k testování.
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022.

29. prosince 2021
České vánoce ve 3. B

Poslední společné dopoledne v roce 2021 věnovali piloti 3B rakety tradicím českých Vánoc. Nejprve si staré zvyky a obyčeje sami vyhledali, seznámili spolužáky s těmi, co je zaujaly, a nakonec si jich několik vyzkoušeli v praxi. Věštilo se z jader jablek rozkrojených pro hvězdičky, z jader ořechů, jejichž skořápky posloužily k výrobě lodiček, i z odlévání vosku do vody. Pro zdraví dostaly děti chléb s medem, aby po celý rok byly milé, hodné a zdravé. Špičky hozených pantoflí u většiny mířily do třídy, plovoucí hořící lodičky se držely při sobě, „barborka“ rozkvetla … = to vše je věštba pro šťastný rok provázený přátelstvím a soudružností, spokojeností a s přidáním přání PEVNÉHO ZDRAVÍ to VŠE VINŠUJEME i všem lidem dobré vůle do roku 2022.

    3B - České vánoce (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
28. prosince 2021
8. C - Vánoční pozdrav

Třída 8. C přeje krásné pohodové vánoční prázdniny a do nadcházejícího roku všem hodně zdraví, zdraví a zase zdraví.

               

8. C a Mgr. Š. Leknerová

 
28. prosince 2021
Vánoční bilancování v 5. A

Děti z 5. A si poslední školní den v roce 2021 užily v příjemné vánoční atmosféře.

                                                    
   

žáci 5A a P. Petlánová
 
22. prosince 2021
Vánoční přání

 

Vážení rodiče, milí žáci, vážení přátelé naší školy,

přejeme Vám všem klidné a pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2022 plný pohody, lásky a hlavně zdraví
 

  
  
15. prosince 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 3.A

 

Uzavření třídy 3.A


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 15. 12. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 3. A základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19. Žáci, kteří nejsou v karanténě, mají právo na prezenční výuku. Ostatní žáci přecházejí na povinnou distanční výuku.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 20. 12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2 může být karanténa ukončena až po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. dne 27. 12. 2021Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.

Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 13. 12. 2021.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 


Příloha: rozhodnutí KHS z 15. 12. 2021 naleznete ZDE.

 

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

15. prosince 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 4.B


Uzavření tříd 4.B

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 15. 12. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 4. B základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19. Žáci, kteří nejsou v karanténě, mají právo na prezenční výuku. Ostatní žáci přecházejí na povinnou distanční výuku.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 17. 12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2 může být karanténa ukončena až po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. dne 24. 12. 2021Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.

Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 10. 12. 2021.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 


Příloha: rozhodnutí KHS z 15. 12. 2021 naleznete ZDE.
 

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

15. prosince 2021
5. C - Exkurze do Rajských ostrovů a muzea

 
Ve čtvrtek 9. prosince 2021 odjeli žáci z 5. C do Děčína na exkurzi do Rajských ostrovů, kde si prohlédli terária s exotickými zvířaty a do děčínského muzea, kde měli možnost vidět vystavené betlémy. Děkujeme za doprovod paní asistence Krejčové. Obě prohlídky se dětem moc líbily.

  5C - Exkurze do Děčína (15 obrázků) 

Mgr. L. Ficencová
 
15. prosince 2021
Fyzika s Merkurem

V posledním týdnu se žáci 8. tříd věnovali stavění jednoduchých strojů ze stavebnice Merkur. Hned na počátku jsme narazili na několik problémů. Žáci zjistili, že jde o jemnou práci s matičkami a šroubečky, a že někteří mají přehnané představy o své manuální zručnosti. Dalším kamenem úrazu byla práce s návodem, protože “je to ale těžký a nesrozumitelný, paní učitelko“. A v neposlední řadě nám dělá problém správně uklidit jednotlivé součástky do vytlačených tvarů tak, aby šla krabice se stavebnicí zase pěkně zavřít. Přes všechny obtíže se žáci do práce ponořili a i když nevytvořili žádné objevné konstrukce, práce je bavila a se svými výtvory na konci hodiny natáčeli videa nebo aspoň vyfotili, co dokázali vlastníma rukama postavit. V hodině byl klid, žáci se soustředili a vtipně komentovali svou (ne)šikovnost.   

  Fyzika s Merkurem (6 obrázků) 

Mgr. Š. Doležalová
 
 
15. prosince 2021
7. B - Vánoční souboj o nejlepší bramborový salát

V pondělí 6. prosince 2021 se třída 7. B účastnila klání o nejlepší bramborový salát a řízek. Při plnění tohoto nelehkého úkolu žáci spolupracovali ve skupinách. Každá skupina postupovala podle své originální receptury a snažila se, aby v závěru dne předvedla ten nejlepší možný výsledek. Samozřejmostí byl společný předvánoční oběd, při kterém mohli žáci vyhodnotit, nakolik se jim jejich kulinářský výtvor povedl. Po obědě připravili několik porcí komisi, která měla za úkol ohodnotit ten nejlepší kulinářský výtvor. Hodnocena byla prezentace jídla, bramborový salát a řízek. Vybrat vítěze a zároveň ohodnotit soutěžící skupiny nebylo vůbec lehké, souboj byl velmi těsný, jelikož žáci předvedli skvělé výsledky. 
Celý den se moc povedl!  

  7B - Vánoční souboj o nejlepší bramborový salát (11 obrázků) 

Mgr. M. Šárová, M. Miňovská

 
12. prosince 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídách 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A a 9.B


Uzavření tříd základní školy


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 12. 12. 2021 byly od tohoto dne z důvodu výskytu případu nákazy covid-19 uzavřeny následující třídy základní školy: 5.C + 6.A + 6.B + 6.C + 7.A + 7.B + 7.C + 8.A + 9.B  + částečně 4. B a 5. B. Žáci, kteří nejsou v karanténě, mají právo na prezenční výuku. Ostatní žáci přecházejí na povinnou distanční výuku.
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 17. 12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Ti, kteří byli ve škole naposledy např. 10. 12., mohou tedy na odběr nejdříve 15. 12. 2021. Bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2 může být karanténa ukončena až po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. dne 24. 12. 2021Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 10. 12. 2021, u dřívějších posledních kontaktů se doba karantény individuálně upraví.
Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Příloha: rozhodnutí KHS z 12. 12. 2021: 6.B + část 4.B; část 5.B; 7.C + 7.B; 5.C + 6.A + 6.C + 7.A + 9.B; 8.A


Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

 
11. prosince 2021
4. A - Zimní vycházka

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 vyrazili žáci 4. A na dvouhodinovou vycházku za sněhem. Cestou na rozhlednu si postavili sněhuláka, pořádně se zkoulovali a vyprávěli si o Vánocích ve svých rodinách.

  4A - Zimní vycházka (8 obrázků) 

Mgr. D. Turek
 
10. prosince 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 8.B

Uzavření třídy 8.B


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 10. 12. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 8. B základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19. Žáci, kteří nejsou v karanténě mají právo na prezenční výuku. Ostatní žáci přecházejí na distanční výuku.
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 14. 12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 21. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 07. 12. 2021. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 


Příloha: rozhodnutí KHS z 10. 12. 2021 naleznete ZDE.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
2. prosince 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 5.A

Uzavření třídy 5.A


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 02. 12. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 5. A základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19. Žáci, kteří nejsou v karanténě mají právo na prezenční výuku. Ostatní žáci přecházejí na distanční výuku.
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 03. 12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 10. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 26. 11. 2021.
Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 


Příloha: rozhodnutí KHS z 02. 12. 2021 naleznete ZDE.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
1. prosince 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 9.A

Uzavření třídy 9.A


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 01. 12. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 9. A základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19. Žáci, kteří nejsou v karanténě mají právo na prezenční výuku. Ostatní žáci přecházejí na distanční výuku.
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 03. 12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 10. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 23. 11. 2021 - 26. 11. 2021.
Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 


Příloha: rozhodnutí KHS z 01. 12. 2021 naleznete ZDE.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

 
29. listopadu 2021
9.A, 9.B - Exkurze Zámek Děčín
 

Dne 12. listopadu 2021 se obě třídy posledního ročníku vydaly na exkurzi na zámek v Děčíně. Zde měli žáci možnost poslechnout si přednášku s názvem „Zámek jako kasárna“. Výklad byl doprovázen také dobovými fotografiemi, které zachycovaly stav jednotlivých místností v době pobytu vojáků. Po pauze na občerstvení následovala turistická část výletu, kdy děti vystoupaly na Kvádrberk, odkud se jim otevřel nádherný výhled na celé město Děčín. Přednáška žáky obohatila o nové znalosti a všem velmi prospěl i pobyt na čerstvém vzduchu.

  9. tř. - Exkurze Zámek Děčín (6 obrázků) 

Mgr. K. Procházková, Mgr. M. Jansová

28. listopadu 2021
2. A - Projektový den Jablko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce Ve středu 24. listopadu proběhl ve 2.A projektový den Jablko. Navštívila nás paní Krumlová, která dětem vysvětlila a ukázala, co se děje, než vyroste jabloň a my si můžeme pochutnat na jejích plodech. Děti už teď vědí, co musí při péči o stromy dělat sadař během celého roku. Ochutnaly několik odrůd jablek a nejen z nich si samy připravily ovocný salát. Jaké bylo pro všechny překvapení, když se díky jablkům a několika drátkům rozsvítila dioda nebo se na hodinách objevil čas! V rámci výtvarného tvoření si díky otiskům listů jabloně vytvořily koláž.

  2A - PD Jablko (9 obrázků) 

Celé dopoledne si děti užily, dozvěděly se spoustu zajímavých informací. Moc děkujeme paní Krumlové za poutavé a poučné povídání.

Mgr. M. Turková
 
27. listopadu 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 5.B


Uzavření třídy 5. B


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 27. 11. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 5. B základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19. Škola tak nemůže žákům této třídy umožnit osobní účast na výuce a třída v souladu s § 184a školského zákona přechází na distanční výuku.
Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 03. 12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 10. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 25. 11. 2021 a 26. 11. 2021 (den nultý).
Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.


Příloha: rozhodnutí KHS z 28. 11. 2021 naleznete ZDE.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

 
27. listopadu 2021
3. B - Mandaly laskavosti

13. listopad je vyhlášený jako Den laskavosti, čehož piloti 3B rakety využili letos i k účasti v akci „Jsem laskavec 2021“. Díky hygienickým opatřením se tentokrát zaměřili na svůj třídní kolektiv a přírodu. Zhodnotili svou spolupráci a vztahy mezi sebou. Opět si uvědomili, jaká jsou PRIMA banda, která spolu umí spolupracovat, domluvit se, vyřešit třídní problém, pomoci a být laskaví nejen ve vztahu k sobě, k lidem, ale i k přírodě. Již je to rok, co se ujali přikrmování veverek a ptactva z okolí. Letos si vytvořili skupinové mandaly laskavosti a fotografie ze svých laskavých akcí poslali do soutěže.   

  3B - Mandaly laskavosti (5 obrázků)         

Za fotodokumentaci jim byl doručen pochvalný diplom, který všechny potěšil.
                                                                                                                                                      
Mgr. M. Rejmanová
 
26. listopadu 2021
Naše město očima osmáků

Žáci osmých ročníků při hodinách výtvarné výchovy vyfotili zajímavá zákoutí našeho města. Podle vlastní fotografie vytvořili papírovou matrici. Z matrice sejmuli otisk technikou frotáže, a nakonec ji vytiskli grafickou technikou tisku z výšky.

Benešovská zákoutí se velmi vydařila a vy nyní můžete hádat, která místa našeho krásného města byla výtvarně zpracována.

  Naše město očima osmáků (15 obrázků) 

Mgr. Š. Leknerová a třídy 8. A, 8. B, 8. C
 
24. listopadu 2021
2. B - Projektový den Jablko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce V pondělí 22. listopadu 2021 se ve třídě 2. B uskutečnil projektový den s názvem „Jablko“. Během pracovního dopoledne paní Krumlová žákům popisovala kalendář sadu a proměny jabloně, rozšířila jejich vědomosti o různé druhy jablek, které žáci měli možnost i porovnávat chuťově. Také názorně předvedla pokus o vodivosti jablek. Závěr praktického dne spočíval ve skupinové přípravě ovocného salátu, na kterém jsme si všichni pochutnávali ještě druhý den. Žáci zhodnotili projekt i v rámci českého jazyka, kdy osvojené poznatky shrnuli do vět.

     
                                                   

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Krumlové za úžasný, poučný, vitamínový a zajímavý den.

Mgr. H. Svobodová
 
23. listopadu 2021
5. C - Podzimní aktivity

V měsíci říjnu žáci z 5. C navštívili děčínské muzeum, kde si prohlédli výstavu k pravěku i stálou expozici muzea. Při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech vyrábí a dotváří výrobky a kresby za pomocí spadaného listí. Pokusili se nakreslit tužkou portrét člověka. Hodiny literární výchovy si zpestřují čtením populárně naučných časopisů Svět na dlani, z kterých se dozvídají spoustu zajímavostí ze světa, z přírody, z anatomie člověka a dalších vědních oborů.

  5C - Podzimní aktivity (18 obrázků) 

Mgr. L. Ficencová
17. listopadu 2021
Projektový den v 5. B - Jablko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce 

Na středu 10. listopadu 2021 si pro třídu 5.B připravila maminka jednoho ze žáků, paní Krumlová, projektový den zaměřený na jablka. Žáci si poslechli zajímavé informace o jablkách, následně si z nich udělali razítka, tiskli je i s listy na čtvrtky a tvořili z nich výtvarná díla. Poté ochutnali velké množství jablek a nakonec si z doneseného ovoce, zeleniny, jogurtu, piškot a sladkého koření připravili salát, který soutěživě ochutnávali.

  5B - PD Jablko (15 obrázků) 

Mgr. A. Špačková

17. listopadu 2021
3. B - Projektový den - Živočichové Českého Švýcarska + naši ptáci na krmítku
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce V úterý 9. listopadu 2021 zavítali do 3. B v rámci projektového dne strážci přírody CHKO České Středohoří a NP České Švýcarsko. Seznámili žáky se svou profesí a s modely živočichů žijících kolem nás. Žáci pak samostatně na iPadech vyhledávali zajímavosti o vybraném živočichovi a pod dohledem strážců prezentovali nalezené zajímavosti spolužákům, dokázali zodpovědět i na jejich záludné otázky. Své poznatky dokázali uplatnit i v soutěžní křížovce, která jim prozradila další informace k tématu projektového dne. Díky dramatizaci si žáci více uvědomili potřebu pomáhat živočichům zejména před a během zimy. Do výtvarné tvorby se pak promítly emoce žáků, nadšení z projektového dne a ze společně nabytých nových poznatků. A aby si to „vše“ nenechávali jen pro sebe, vytvořili na chodbě pro ostatní žáky školy malou poznávací soutěž.

    
                                         

Mgr. M. Rejmanová
 
16. listopadu 2021
Aktuální informace k provozu školy


Aktuální informace k provozu školy


Vážení rodiče,
 
přinášíme vám aktuální informace k provozu školy:
 1. Testování
  1. na základě opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19
  2. testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  3. testovat se bude antigenními testy (SEJOY), které budou standardně distribuovány školám
  4. testování není bariérové, proto pokud se děti nebo žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září - např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)
 
 1. Třídní schůzky
  1. z důvodu nepříznivého epidemiologické vývoje se konání třídních schůzek v listopadu odkládá
  2. třídní schůzky proběhnou online formou na začátku prosince, termín bude upřesněn
 
 1. Prevence
  1. v rámci co největší prevence rizika nákazy ve třídách prosíme rodiče, aby neposílali žáky do školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky:
   • zvýšená tělesná teplota
   •  suchý kašel
   • dušnost
   • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
   • ztráta chuti a čichu
   • bolest v krku
   • bolest svalů a kloubů
   • rýma/ucpaný nos

Děkujeme za pochopení a za spolupráci
 
15. listopadu 2021
Soutěž Uhodni písničku

zná své vítěze

Žáci osmých ročníků si pro všechny, kteří rádi soutěží, připravili výtvarně hudební soutěž Uhádni písničku. Při hodinách výtvarné výchovy ve skupinkách kreslili, malovali, vytvářeli koláže, zkrátka tvořili výtvarné práce, na nichž byly zobrazeny české písničky. Po dobu tří týdnů byly práce vystaveny v prostorách školy a každý, kdo měl chuť si zasoutěžit, mohl do odpovědní bedýnky vhodit své tipy na písničky a jejich interprety. Někdy byla písnička tak dokonale výtvarně zašifrovaná, že nebylo vůbec lehké ji poznat. Přesto se do soutěže zapojilo 107 dětí a dospělých.

  8. tř. - Soutěž Uhodni písničku (15 obrázků) 

A my již známe výsledky.
Mezi dospělými byla nejúspěšnější soutěžící tajemnice školy, slečna Jana Kapková.
Vyhodnotit tři nejlepší žáky bylo velmi náročné. Přesto, po spočítání správných odpovědí, se na prvních dvou místech umístili: Antonín Ferko ze 6. B a Lucie Klimešová z 5. C, na třetím místě máme 9 výherců.

Všem, kteří se do soutěže zapojili a líbila se jim, děkujeme. Byla to radost sledovat, jak se u některých obrázků dohadujete, o kterou píseň se jedná.

Mgr. Š. Leknerová a žáci 8. A, 8. B, 8. C
 
15. listopadu 2021
4. B - Roboti

V pátek 12. listopadu 2021 navštívili žáci 4.B své spolužáky ze 4.A a představili jim svou práci s geometrickými tvary.
Děti vyrobily svou fantazií ROBOTY, pojmenovaly je a vymyslely k nim i básničky a svá díla předvedly svým spolužákům. Roboti se žákům moc povedli a bylo vidět, že je tato skupinová práce moc bavila.

  4B - Roboti (7 obrázků) 

Mgr. B. Ušáková, Z. Šindelářová
 
12. listopadu 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 6.C

Uzavření třídy 6. C


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 12. 11. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 6.C základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19. Škola tak nemůže žákům této třídy umožnit osobní účast na výuce a třída v souladu s § 184a školského zákona přechází na distanční výuku.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 19.11. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 26. 11. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 11. 11. 2021 (den nultý).

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.


Příloha: rozhodnutí KHS z 12. 11. 2021 naleznete ZDE.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
12. listopadu 2021
8.A - Exkurze do ZOO Ústí nad Labem

V úterý 9. listopadu 2021 vyrazila třída 8. A na exkurzi do ZOO v Ústí nad Labem. Žáci se zúčastnili zajímavého výchovně-vzdělávacího programu, který byl zaměřen na ochranu ohrožených zvířat. Počasí bylo pěkné, dobrá nálada nechyběla, prostě to byl skvělý den. Těšíme se na další školní akci.

                                        

Mgr. J. Šedivá, K. Vodrážková a 8. A.
11. listopadu 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření ve třídě 1.B

Uzavření třídy 1.B


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 11. 11. 2021 byla od tohoto dne uzavřena třída 1.B základní školy z důvodu výskytu případu nákazy covid-19 u jednoho z žáků. Škola tak nemůže žákům této třídy umožnit osobní účast na výuce a třída v souladu s § 184a školského zákona přechází na distanční výuku.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 15.11. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 22. 11. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 08.11.2021 (den nultý).

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.


Příloha: rozhodnutí KHS z 11. 11. 2021 naleznete ZDE.


 

Vystavování příslušných tiskopisů pro uplatnění nároku na ošetřovné

V případě, že orgán ochrany veřejného zdraví (příslušná hygienická stanice) nařídí školskému zařízení (příp. jen některé třídě) karanténu, formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy) potvrzuje příslušné školské zařízení (kontaktujte sekretaritá školy: 412 586 366; 606 646 292). O potřebě ošetřování či péče o nemocné dítě rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, při nařízení karantény jednomu dítěti rozhoduje orgán veřejného zdraví a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény.
Podrobněji ZDE.


Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
10. listopadu 2021
Projektový den - Halloween

Ve středu 3. listopadu 2021 se na naší základní škole uskutečnil projektový den na téma Halloween. Žáci 4. a 5. ročníků prožili dopoledne plné halloweenských aktivit a soutěží, které si pro ně připravil tým angličtinářek společně s vyššími ročníky, které se podílely na výrobě rekvizit pro tento den.
Po rozřazení do jednotlivých týmů si žáci osvojovali anglická slovíčka spojená s Halloweenem, která si později s využitím moderní techniky procvičovali. Ve strašidelném domě se vydali na honbu za pokladem, kdy jejich úkolem bylo vyhledat všechna schovaná strašidla, ježibaby a další příšery spojené s Halloweenem. V galerii kreslili strašidla podle anglických instrukcí a v neposlední řadě podle návodu v angličtině vytvářeli halloweenský lektvar.
Výsledkem projektového dne bylo kromě bodování jednotlivých aktivit a vyhlášení nejlepších týmů i získání nových slovíček a informací spojených s tímto svátkem.
Všichni žáci si projektový den moc užili a za jejich týmovou spolupráci a nadšení byli odměněni sladkou odměnou.
Učitelé by rádi poděkovali všem zúčastněním i těm, kteří se podíleli na výrobě rekvizit a zároveň pochválit pěkné kostýmy, které si někteří žáci na tento den připravili.

  PD - Halloween s angličtinou (9 obrázků) 

Za tým jazyků - MSc. L. Tomsová
 
10. listopadu 2021
5. B - Podzimní exkurze do IQLANDIA do Liberce

Třída 5.B si před podzimními prázdninami vyjela vlakem do Liberce na exkurzi do IQLADIA v Liberci. Žáci se interaktivně zapojili do poznávání lidského těla, veškerých smyslů, kosmonautiky, jeskynních prostor, přírodních živlů a vlivů. Na venkovní střeše si mohli vyzkoušet hraní na neobvyklé hudební nástroje. Dětem se netradiční výuka velice líbila a odnesly si mnoho nezapomenutelných zážitků.

  5B - exkurze do IQ landie (5 obrázků) 

Mgr. A. Špačková
 
10. listopadu 2021
2. B - Talentovaná spisovatelka

Po loňském, částečně distančním a velice náročném školním roku, mě, třídní učitelku, nesmírně potěšila krásná báseň od autorky třídy 2. B. Ráda bych Vám zpříjemnila podzimní dny a podělila se o text.Přeji krásné slunné dny plné pohody a zdraví.

Mgr. H. Svobodová
 
7. listopadu 2021
7. B, 9. A, 9. B - Národní muzeum v Praze

Dne 26. října 2021 jsme se třídami 7.B, 9.A a 9.B vyrazili do Národního muzea v Praze. Těšili jsme se na vyhlášenou expozici „Zázraky evoluce“, kde žáci mohli vidět rozmanitosti živočišných struktur a jejich vývoj v čase. Žáci prošli šesti místnostmi plnými živočišnými kmenů, jejich adaptacemi a s nimi spojenými zajímavostmi. Tento výlet byl velmi přínosný, jelikož žáci mohli vidět živočichy v reálných velikostech a struktury, které předtím znali jen z obrázků nebo videí. Někteří žáci si stihli projít i expozici s neživou přírodou, tedy s minerály, a tak se mohli předběžně seznámit s oblastí přírody, kterou se budou zabývat v 9. ročníku.

  7B, 9A, 9B - Národní muzeum Praha (4 obrázky) 

Bc. M. Šárová, Mgr. K. Procházková, Mgr. M. Jansová


 
7. listopadu 2021
Žáci 6.B a jejich říjnové výtvarné tvoření

V rámci výtvarné výchovy žáci vytvářeli pomocí různých metod.  

První metoda se týkala dokreslování různě vytištěných obrázků pomocí tužky, děti se zde snažily co nejvýstižněji vykreslit a vystínovat půlku ze zvoleného obrázku. Výsledky mě velmi překvapily. 
 

Druhá metoda se týkala zapouštění akvarelových barev do předem předkresleného obrázku, následně byla zvolena technika tuše a lihového fixu, kdy děti vyzdvihli svůj výtvor. 
     

Na třetí výtvarnou techniku byla použita samo tvrdnoucí hmota, žáci měli za úkol samovolně vytvořit výrobek, který byl následně domalován akvarelovými barvami. 
  

Všechny výrobky se dětem velice povedly.


Bc. P. Švecová 
 

7. listopadu 2021
Výuka němčiny zábavně

Projekty žáků 8 a 9. tříd za měsíc říjen 

Aby byla výuka cizího jazyka zajímavější, vytváří žáci v rámci výuky německého jazyka k danému tématu projekty.

8.A, 8.B a 8.C měla za úkol vytvořit na čtvrtku A4 projekt “Meine Schule” a následně projekt “Speisekarten – jídelní lístek”. Nápady a způsob zpracování byl libovolný. Někteří obrázky malovaly, druzí kreslily.  

ukázka hotových prací   

9.A a 9.B tvořila ve skupinách projekt “Jahreszeiten – roční období” a projekt “Meine Wohnung”. Zde jsem také žákům nechala volnou ruku. 
žákovské práce   

Všechny projekty se žákům velice povedly, práce je velice bavila.  

Bc. P. Švecová  

 

4. listopadu 2021
9. A, 9. B - Veletrh škol v OC Pivovar
 

Žáci obou tříd posledního ročníku se v rámci rozhodování o své budoucnosti zúčastnili Veletrhu škol v OC Pivovar Děčín. Zde měli možnost získat informace o různých typech škol, na které se mohou přihlásit. Každá škola si pro budoucí studenty připravila stánek s letáky, drobnými dárečky a názornými ukázkami praktické tvorby. Naši deváťáci si z veletrhu odnesli mnoho zajímavých a užitečných doporučení ohledně dalšího studia. Někteří se utvrdili ve svém výběru a ostatním akce pomohla s nalezením nových možností.

  9. tř. - Veletrh škol (5 obrázků) 

Mgr. K. Procházková a Mgr. M. Jansová

2. listopadu 2021
2. A, 4. A - Třídy v pohybu

Velmi často slyšíme z rádia nebo televize, že se děti díky distanční výuce přestaly hýbat. To ale neplatí pro žáky 2.A a 4.A. Že mají pohyb rády, děti dokázaly na společných akcích. V září se třídy společně vydaly na výlet na Jedlovou horu a v říjnu strávily dopoledne v Děčíně ve Strašidelné galerii a v  Hopsáriu. Na listopad už máme naplánované další pohybové aktivity. Tentokrát však zůstaneme ve škole.

  2A, 4A - Třídy v pohybu (30 obrázků) 

Mgr. M. a D. Turkovi                        
 
1. listopadu 2021
Halloween v přípravce


Děti z přípravné třídy se konečně dočkaly, na svátek Halloweenu se mohly převléct do masek. Ty si připravily společně s rodiči doma. Ostatní výrobky dělaly děti společně ve škole v rámci tematického dne „HALLOWEEN“. Nejprve si udělaly slané těsto, z něhož za pomoci vykrajovátek vytvořily ducha, netopýra a dýni. Potom společně odnesly své výtvory do kuchyňky, kde daly vše upéct. Než se vše upeklo, tak si na kameny děti namalovaly dýně. Nakonec si vytvořily dekoraci na stůl, kterou si odnesly domů. Byl to krásný den, který si děti užily.

  PT - Halloween (5 obrázků) 

R. Bartošová

1. listopadu 2021
2. A - Pohádkové království

Na začátku školního roku čekala na děti třídní hra Pohádkové království. Za úspěšně splněné úkoly, vyřešené hádanky nebo za výborné plnění povinností děti sbíraly hvězdičky. Ty potom měnily za pohádkové postavy, které si lepily na svoje hrací karty. Nejrychleji svoje království zaplnil jeden chlapec a dvě dívky.

      

Mgr. M. Turková 
29. října 2021
3. B - Mapování Benešova nad Ploučnicí

V pondělí 25. října 2021 se „piloti 3.B rakety“ po virtuální přípravě na iPadech (šablona 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, projekt Škola pro život II - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886) vydali na průzkum míst známých i neznámých v naší obci Benešov nad Ploučnicí. Zorientovali se v mapě a zaznamenávali navštívená místa do slepé turistické mapy. Ledacos se dozvěděli i z historie našeho města – a že byli zvídaví! Někteří z nich pak přichystali procházku Benešovem s průvodcem ve vlastním podáním svým rodičům a kamarádům.

  3B - Mapování Benešova nad Ploučnicí (16 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
24. října 2021
3. B - Den stromů

Piloti 3.B rakety dobře vědí, jak je důležitá symbióza přírody s člověkem, a tak si společně s přírodou ve středu 20. října 2021 oslavili „Den stromů“ v podobě nejrůznějších aktivit. Ve třídě si nejprve při opakování pravopisných pravidel a při řešení slovních úloh uvědomili, čím jsou pro život na Zemi stromy důležité. Poté si v parku pod školou vybrali „svůj“ strom, který je něčím zaujal. Důkladně jej prozkoumali = udělali frotáž jeho kůry, otisky listů, odebrali vzorky plodů, odhadovali jejich výšku, měřili jejich obvod… a všechny údaje zpracovali do Karty svého stromu. Na závěr oslavy si připravili přání pro stromy. Oslava byla úspěšná, neboť většina za svým stromem zaběhla se svým přáním ihned po vyučování.

  3B - Den stromů (16 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
20. října 2021
Budova Bílá - DRAKIÁDA

V úterý 19. října 2021 se všichni žáci I. stupně z budovy Bílá zúčastnili Drakiády, která se konala na kopci pod Ovesnou. Počasí nám přálo, draci byli připravení a někteří žáci zažili premiéru v pouštění draka. Každá třída vyhlásila vítěze za nejvýš létajícího draka a všichni dostali malou sladkou odměnu, jelikož vynaložili mnoho energie při veselém dopoledni.

  Drakiáda - budova Bílá (10 obrázků)                                                                                                              

Tímto bychom rádi poděkovali Městské policii Benešov nad Ploučnicí, která bedlivě střežila bezpečnost žáků při pohybu na hlavní komunikaci a zajistila všem bezproblémový přístup na drakové stanoviště.

Děkuji všem za účast, pomoc a společně prožitý školní den.

Mgr. H. Svobodová
 
17. října 2021
3. B - Učení nás baví, protože jsme hraví
Strach z diktátu? Stres z desetiminutovky? To „piloti 3.B rakety“  neznají. Na diktáty se těší, protože je doprovází pohyb a radost ze spolupráce. Využíváme každého prostoru, co se nejen ve škole nabízí – násobilku na schodech, diktáty a početní řetězy na chodbě, procvičování učiva prvouky, českého jazyka i matematiky na zahradě, v parku, na hřišti …  Školní den taaak rychle uteče, že se všichni divíme. Přitom to, co máme znát, víme a umíme.

  3B - Učení nás baví, protože jsme hraví (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
15. října 2021
2. B - Žabičková stezka

Ve středu 13. října 2021 čekala žáky 2. B úžasně připravená stezka, kterou pro ně zorganizovala paní Elena Zichová. Připravila dětem celou řadu aktivit a obohatila jejich vědomosti o životě žab. Žabky je provázely celý týden, žáci se naučili písničku Žabí kalendář, básničku Žába a vše výtvarně ztvárnili. Díky skvělému nápadu paní Zichové žáci měli možnost prožít netradiční formu výuky v přírodě a zároveň si zasportovat. Paní Eleně Zichové posíláme opět veliké díky a jsme všichni rádi, že jí máme!

  2B - Žabičková stezka (7 obrázků) 

Mgr. H. Svobodová a A. Fialová, DiS. 
10. října 2021
2. B - Podzim v sadu

Ve čtvrtek 7. října 2021 byla naše třída obdarována velkou bedýnkou ovoce a zeleniny ze sadu od Krumlů. Žáci měli možnost podle reálné předlohy modelovat jednotlivé druhy, učili se třídit druhy zeleniny a ovoce a obohatili nejen svoje vědomosti, ale také zásobili své tělo velkou dávkou vitamínů. Velice děkujeme rodině Krumlových, kteří myslí nejen na své děti, ale s láskou věnují ze svého sadu i dětem ostatním.                             

Mgr. H. Svobodová a A. Fialová, DiS.
 
10. října 2021
3. B - Exkurze v městské knihovně

Ve středu 6. října 2021 zaletěli „piloti 3.B rakety“ do městské knihovny, aby tam objevili další možnosti a prostředky ke svému čtenářskému zdokonalování. Mladí čtenáři se zde rychle zorientovali a každý si zde našel to své - od knížek je bylo těžké odtrhnout. Bylo milé vidět, že i dnešní děti vyrůstající s výpočetní technikou „po boku“, dokáží sáhnout po tiskárnou vonící papírové knize a začíst se.       
Kéž by jim to čtenářské nadšení dlouho vydrželo!

  3B - Exkurze v městské knihovně (8 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
7. října 2021
2. B - První sklizeň z naší jablůňky

 

Ve středu 6. října 2021 jsme se vydali společně očesat „třídní jablůňku“ na školní zahrádku. Úroda byla nad naše očekávání a všichni byli překvapení, kolik jablíček se načesalo. Po práci následovala zasloužená odměna, ochutnat vypěstované ovoce. Velké poděkování posíláme naší „třídní víle Elence“, paní Eleně Zichové, která věnuje školnímu pozemku mnoho péče a lásky.

               

Mgr. H. Svobodová, A. Fialová, DiS.
 
6. října 2021
9. A, 9. B – Evropský den jazyků
Zástupci žáků IX. A a IX. B vyrazili na pozvání Evropské obchodní akademie ve čtvrtek 30. září 2021 do Děčína. EOA připravila program k Evropskému dni jazyků, který se koná každoročně dne 26. 9. již od roku 2001. 
Žáci předvedli své sportovní dovednosti a znalosti související s evropskými zeměmi.
Tímto jim děkujeme za reprezentaci naší školy.  
                                                                                                             
 Mgr. M. Jansová a Mgr. K. Procházková
25. září 2021
3. B - Exkurze ZOO Děčín

Ptačí stezka

V první podzimní den vyrazili „piloti 3B rakety“ za poznáním do děčínské ZOO. Zde je čekal krásný dvouhodinový program zaměřený na ptactvo. Při badatelské pochůzce po celé ZOO se malí ornitologové dozvěděli spoustu zajímavostí o našich pěvcích, vodních ptácích, dravcích i exotickém ptactvu. Nechyběla ani hra v lese se stavbou hnízda a v ZOO učebně pak ukázky ptačích per, pštrosího vejce a zvukové nahrávky hlasů ptáků. Odměnou za jejich pozornost jim byl kontakt se živou užovkou červenou.

  3B - Exkurze ZOO Děčín (12 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
21. září 2021
6. B a 7. B - Výlet na výstavu na Libverdě
 

Žáci a žákyně ze 6.B a 7.B vyrazili v pátek 17. září 2021 společně pěšky z Benešova nad Ploučnicí na exkurzi do nedalekého Děčína na Libverdu. Zde se konala tradiční zahradnická a zemědělská výstava. Byla to radost pohledět – kam až oko dohlédlo, všude spousta výpěstků, různorodých farmářských strojů, domácích, méně či více exotických zvířat, ale i stánků s pestrou nabídkou drobností a něčeho na zub. Čehož všichni jaksepatří využili! Ten si koupil cukrovou vatu, ta obdivovala kura s chmýřím, ta zas pokukovala po náušnicích a ten zase pošilhával po traktorech. Jiný vyhrál v soutěži drobné okrasné kaktusy. Každý si něco našel. Za ten pochod  a společně strávené chvíle to jistě stálo!  

  6B, 7B - Společně na Libverdu (6 obrázků) 

Bc. M. Šárová, Bc. P. Švecová, M. Miňovská, M. Lanč 
    

11. září 2021
3. B - Učíme se venku
aneb

Abeceda v zahradě


Žáci 3. B využili přízně babího léta a ze školních lavic vyrazili na školní zahradu. Zde prozkoumali, co nového na zahradě vyrostlo, vykvetlo a ochutnali své výpěstky z loňského školního roku. Hlavním úkolem však bylo soutěžní opakování abecedy v přírodě. Své práce s fotodokumentací posílají do soutěže „Lesohraní s hajnou paní“ - tak jim držme palce.

  3B - Učíme se venku (7 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
8. září 2021
Národní plán doučování

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ – INFORMACE PRO RODIČE

Ministerstvo školství připravilo nový projekt, o kterém už jste jistě slyšeli.
Cílem je zmírnit negativní dopady chybějící prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. 
Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.
Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně na 1. i 2. stupni. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy. Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.
 

Co dělat v případě zájmu?

Můžete sami rovnou oslovit třídní učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů (písemně přes E-ŽK) a domluvit se s nimi. Stejně tak budeme my oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

V současné době připravujeme nastavení systému doučování na naší škole.

Doučování je pro žáky zdarma.

Podorbnější informace naleznete na následujícím odkazu: https://doucovani.edu.cz/

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR