ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

1. července 2021
Hurá na prázdniny!

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny, které si opravdu VŠICHNI po tak náročném roce zasloužíme!
1. července 2021
Den otevřených dveří
 
Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční 
     a) pro rodiče a žáky budoucích 1. tříd na budově Bílá, Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí v pondělí 30. srpna 2021 v 15 h,
     b) pro rodiče a žáky budoucích 4. tříd na budově NOVA, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí v pondělí 30. srpna 2021 v 15 h.

Budete mít možnost podívat se, kde bude probíhat vzdělávání vašich dětí v novém školním roce.

Přejeme Vám všem pohodové prázdniny plné odpočinku, relaxace a sluníčka a budeme se těšit na setkání s Vámi a vašimi dětmi

Mgr. J. Zelený a pedagogové ZŠ Benešov nad Ploučnicí
30. června 2021
3. A - Rozloučení se školním rokem

Žáci 3. A se rozloučili se svou třídou na Bílé škole, ve které tři roky s přestávkami pracovali. Odcházejí na "velkou" školu a těší těší se na nový začátek...

Mgr. J. Chvojková

 
29. června 2021
7. A - Společná oslava svátků a narozenin
 

V úterý 29. června 2021 se třída 7. A rozhodla na konec školního roku společně oslavit svátky a narozeniny, protože tento rok nebyla příležitost (kvůli distanční výuce) je oslavit. Domluvili jsme se, že každý donese něco dobrého k jídlu a k pití. Hráli jsme různé hry a povídali jsme si. Strávili jsme spolu příjemné dopoledne plné hudby, tance a zábavy. Hezky jsme se rozloučili s tímto školním rokem a zítra už nás čeká jen vysvědčení.

  7A - Společná oslava svátků a narozenin (5 obrázků) 

Mgr. J. Šedivá

29. června 2021
1. A - Ploučnická vyhlídka

I když všechny radary hlásily déšť, nenechali se žáci 1. A odradit a vyrazili na slíbenou vycházku na Ploučnickou vyhlídku. Nesměla chybět ani zmrzlina na posilněnou.

  1A - Ploučnická vyhlídka (15 obrázků) 

Mgr. M. Turková
 
29. června 2021
Setkání s rodiči budoucích prvňáků

V pondělí 28. června 2021 proběhlo v atriu budovy Nova setkání rodičů budoucích prvňáků. Na úvod přítomné přivítal ředitel školy Mgr. J. Zelený, představil vedení školy, seznámil rodiče s fungováním naší školy, představil jim vizi a misi školy a zejména paní učitelky, které budou jejich třídními učitelkami - ve třídě 1. A - Mgr. Martina Ondrejkovičová a v 1. B - Mgr. Jaroslava Chvojková.
V další části se pak rodiče rozdělili podle tříd a obě paní učitelky se rodičům představily a předaly jim seznam pomůcek, které budou děti v 1. třídě potřebovat. Informovaly je také o plánovaném dni otevřených dveří, který by měl pro ně a jejich děti proběhnout v pondělí 30. srpna 2021 tak, aby se mohli seznámit se svými třídami na budově Bílá.

                    

Celé setkání proběhlo ve velmi milé a příjemné atmosféře.

Mgr. M. Šmídová

 
29. června 2021
3. B - Výlet do ZOO
S 3.B jsme v pátek 25. června 2021 vyrazili na závěr školního roku do děčínské ZOO. I přesto, že nás stihly kapky deště, jsme si to užili. Byl to prima den s kamarády a zvířátky a budeme se těšit na další školní rok. Společně všichni doufáme, že se podaří společně si užít více takových chvil.

  3B - Výlet do ZOO (5 obrázků) 

S úsměvem i v dešti zdraví 3.B s paní učitelkou Mgr. M. Rejmanovou a AP Z. Šindelářovou.
29. června 2021
7. C - Školní výlet napodruhé

V pondělí 28. června 2021 se třídě 7. C podařilo odjet na naplánovaný školní výlet, který byl kvůli nepříznivému deštivému počasí napoprvé zhacen.
Výšlap do příkrého kopce chtěli někteří žáci vzdát už na počátku cesty, ale vydrželi a byli za to odměněni krásným pohledem na přírodu Lužických hor. Lesní turistické trasy je zavedly na zajímavá místa Bratrské oltáře, navštívili skalní útvary Ponorka a Žába a den si zpříjemnili hraním her.

  7C - Školní výlet napodruhé (4 obrázky) 

Výlet se vydařil a školní rok 2020-2021 tak může být uzavřen.


Mgr. Š. Leknerová
 
28. června 2021
4. A – Děčínský zámek

Ve středu 23. června 2021 navštívili žáci 4. A děčínský zámek. Nádherná růžová zahrada byla v plném květu, prohlídka komnat se nám velmi líbila – byla zábavná, plnili jsme různé úkoly a na konci se s námi rozloučil sám František Antonín hrabě z Thunu a Hohenštejna. Po svačině a zmrzlině jsme shlédli divadelní pohádku. I počasí bylo příznivé – byl to hezký den.

  4A – Děčínský zámek (10 obrázků) 

Mgr. Z. Hubáčková
 
26. června 2021
2. B - Školní výlet - Stezka hastrmanů

Ve čtvrtek 24. června 2021 vyrazili žáci 2. B na školní výlet do geoparku Ralsko na Stezku hastrmanů. Pozorně sledovali zdejší faunu i flóru, aby úspěšně vyluštili křížovku s kouzelnou formulí pro „vysvobození hastrmanských dušiček“. Navštívili přitom i lesní galerii s vytesanými obrazy ve skalách a dřevěnými sochami. I přesto, že absolvovali sedmi kilometrový okruh po Hastrmanské stezce, zbyly jim ještě síly na vyřádění se na dvou zdejších lesních sportovištích. Nechyběla ani výborná zmrzlina na doplnění energie a velkým zážitkem byla i cesta vlakem.

  2B - Stezka hastrmanů (26 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
25. června 2021
1. A a 5. C - Školní výlet do ZOO

Ve středu 23. června 2021 nasedli žáci 1.A a 5.C do autobusu, který je dovezl přímo před hlavní vchod ZOO Liberec. I když už někteří ZOO navštívili s rodiči, stejně se všichni těšili a s nadšením si  prohlédli všechna zvířata. Nejvíce se dětem líbil mravenečník a lev. Počasí nám přálo a výlet se vydařil na jedničku s hvězdičkou.

  1A a 5C - Výlet do ZOO (20 obrázků) 

Mgr. M. a D. Turkovi
 
25. června 2021
4.B - Školní výlet - Jump Family aréna

Ve středu 23. června 2021 byla 4.B na školním výletu v Jump Family aréně v Ústí nad Labem. Dětem i dospělým se skákání moc líbilo. Počasí nám přálo, výlet se vydařil.

Mgr. A. Špačková
 
25. června 2021
Projektový den v ŠD - Zdravá výživa a sport

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.V/12 Projektový den v ŠDV úterý 22. června 2021 se naše družina, kterou momentálně navštěvují žáci druhých ročníků, zúčastnila projektového odpoledne s názvem "Zdravá strava a sport". V rámci projektu se děti za pomoci výživové poradkyně paní Markéty Pilařové dozvěděly, jak má vypadat správně poskládaný talíř, které vitamíny jsou pro ně vhodné a proč, jak funguje jejich tělo a proč je důležité mu dávat vhodně zvolenou stravu. Zároveň se děti protáhly, zasportovaly a zasoutěžily si v rámci tématu. Program odpoledne se zakončil tím, že si děti připravily zdravou svačinku a odnesly si domů obrázek zdravého talíře. Věříme, že se dětem odpoledne líbilo, tak jako nám. 

  PD - ŠD - Zdravá strava a sport (7 obrázků) 

Bc. N. Mansfeldová
 
24. června 2021
8. A - Výlet na Dymník

I přes velmi nepříznivé počasí se třída 8.A vydala v úterý 22. června 2021 na výlet do nedalekého Rumburku. Cesta od nádraží byla dlouhá tři kilometry, po kterých děti vystoupaly na rozhlednu Dymník. Výhled byl bohužel zhoršen mlhou, ale děti si mohly z výšky prohlédnout alespoň město. Následně se třída přesunula na nedaleké hřiště, kde ji čekalo sportovní vyžití v podobě fotbalgolfu. Po vysvětlení pravidel a rozdělení do týmů se do sportování všichni vrhli naplno. Obtížnost jamek se postupně zvyšovala, a tak byla hra stále napínavá. Za odměnu se poté děti občerstvily v nedaleké restauraci. Domů si kromě bot plných vody přivezly hlavně nové zážitky, dobrý pocit samy ze sebe a příjemnou únavu.

  8A - Výlet na Dymník (8 obrázků) 

Mgr. K. Procházková, Mgr. M. Vránová
 
24. června 2021
1. B - První společný výlet


Pochodový výlet na Ovesnou

Ve středu 23. června 2021 jsme se ráno vydali na cestu přírodou na Ovesnou. Během výletu žáci vnímali přírodu, plnili různé úkoly a otázky. Na Ovesné jsme se opekli uzeninu a potom si užili hry, při kterých bylo znát, že pohyb a kolektiv kamarádů posledních pár měsíců opravdu chyběl. Poté následovalo hledání pokladu podle instruktáží a žáci si museli společně poradit a dohromady spolupracovat. Úkol byl vítězně splněn a v očích všech zazářilo nadšení a radost. Každý byl podělen stejným dílem a na závěr si všichni pochutnali na nanuku. Cestu zpět provázel zpěv písničky s přírodní tematikou. Počasí nám přálo a pro učitele není nic hezčího než vidět šťastné, i když malinko unavené, dětské úsměvy a spokojené tváře.

  1B - První společný výlet (15 obrázků) 

Mgr. H. Svobodová
 
24. června 2021
7. A - Exkurze do IQ landie v Liberci

V úterý 22. června 2021 jsme se 7A vyrazili na exkurzi do IQ landie v Liberci. Přestože téměř celý den pršelo, nikomu to náladu nezkazilo. Prožili jsme den plný zábavy, zajímavých poznatků ze zeměpisu, přírodopisu, fyziky i VOZ. Odpoledne jsme se vraceli s dobrou náladou a myšlenkou, že bychom si podobnou akci rádi brzy zopakovali.

  7A - Exkurze do IQ landie v Liberci (8 obrázků) 
 
Mgr. J. Šedivá, K. Vodrážková
 
24. června 2021
6. B - Školní výlet na Kvádrberk

Ve středu 23. června 2021 se žáci 6. B vydali na školní výlet na Děčínský Kvádrberk. Protože ví, že mají mezery ve společné kooperaci, čekaly na ně po cestě úkoly zaměřené právě na tuto problematiku. Museli například společně vytvořit mezi stromy pavučinu, kterou museli následně všichni projít bez toho, aniž by se dotkli provázku, postavit v omezeném čase a terénu společnou věž z kamenů nebo například přejít imaginární vodní tok suchou nohou. A jak si žáci vedli? V průběhu dne, úkol od úkolu bylo vidět jak se dokáží poučit z předchozích chyb a neustále se zlepšovali. V závěrečném hodnocení sami řekli, že pokud si při úkolu pomáhali navzájem, měli z jeho splnění na konci mnohem lepší pocit. A protože si vedli opravdu dobře, čekal na ně na konci také dvojitý poklad – drobné sladkosti a zašifrovaná obálka s informací, která žáky velmi zajímala.

  6B - Školní výlet na Kvádrberk (11 obrázků) 

Mgr. M. Pilnáčková
 
24. června 2021
7. třídy - Sportovní den
 

V pátek 18. června 2021 proběhl namísto klasické výuky Sportovní den 7. ročníků, jenž byl zaměřený na pohybové schopnosti a dovednosti žáků našich sedmých tříd.  Žáci se několik dnů před akcí rozdělili do pětičlenných družstev, kterých se nakonec dostavilo celkem 11. Cílem každého školáka bylo nasbírat co nejvíce bodů pro své družstvo v celkem 12 sportovně zaměřených disciplínách. Jednalo se například o štafetu družstva, skok do dálky, hod medicinbalem, skákání přes švihadlo, střelbu na branku, závod motokár, přechod přes prkna, přetahování lanem aj. Po absolvování všech disciplín následovalo sčítání bodů a vyhlášení vítězů. Boj o první místa byl velmi vyrovnaný, ale nakonec měla každá třída své zástupce na stupni vítězů. Děti odcházely rozpohybované a zpocené, ale s úsměvem na tváři.

  7. třídy - Sportovní den (18 obrázků) 

Mgr. Š. Leknerová, Mgr. J. Šedivá, Bc. Z. Miškovský
 

24. června 2021
Finále - Souboj čtenářů
 

V úterý 15. června 2021 proběhlo živé finále soutěže ve znalosti obsahu knih Souboj čtenářů 2021. Finále se zúčastnilo pět nejlepších týmů z online kola. Byl to férový, napínavý, energií a znalostmi nabitý zápas, ve kterém soutěžící odpovídali na 25 velmi obtížných a záludných otázek. Všech 5 týmů, mezi nimiž byli i naši šesťáci, bylo organizátory označeno za vítěze, protože v těžké online době, kdy spolupráce jednotlivých čtenářských skupin byla velmi obtížná, čtení žáci nevzdali, vydrželi a úspěšně se probojovali až do finále. Naši šesťáci si z Prahy odvezli 5. místo, drobné ceny, ale také obrovské nenahraditelné zkušenosti.

Děkujeme našim čtenářům za příkladnou reprezentaci školy, hru fair play a úžasnou atmosféru souboje.

Mgr. Š. Leknerová

23. června 2021
9. třídy - Popis obrázku „trochu jinak“

S blížícím se závěrem školního roku je potřeba žáky čím dál více motivovat k práci. Jednou z nejlepších metod je pohyb, a proto se žáci devátých ročníků v rámci hodiny anglického jazyka pustili do popisování a sestavování živých obrazů. Při práci dbali na správný postup (od obecného ke konkrétnímu), předložky a také přítomné časy. Nejprve plnili pokyny vyučující a poté si sami určovali, jak bude obraz vypadat. Žáci jeden druhého nešetřili a došlo i na kliky a dřepy. Výsledné obrazy vypadaly velmi zajímavě. Vše potřebné  si tak procvičili zábavnou formou a odcházeli ze třídy s úsměvem na tváři.

  9. třídy - AJ - popis obrázku jinak (5 obrázků) 

Mgr. K. Procházková, M. Lanč

 
23. června 2021
8. třídy - Zhudebněná angličtina

Dne 18. června 2021 se jedna ze skupin anglického jazyka osmých ročníků rozhodla strávit vyučovací hodinu na čerstvém vzduchu. Tématem byla práce s písní a trénink jedné z nejdůležitějších dovedností – poslechu. Místo hudební nahrávky se jeden z žáků nabídl, že zahraje a zazpívá naživo. Ostatní spolužáci pracovali se slovní zásobou dané písně. K dispozici bylo navíc také občerstvení od jedné ze spolužaček. Děti ocenily pobyt venku a také netradiční pojetí poslechového cvičení.

                  

Mgr. K. Procházková
22. června 2021
Setkáni s rodiči budoucích prvňáků


Vážení rodiče,

pondělí 28. června 2021 se od 15 h v atriu budovy NOVA uskuteční informační schůzka - společné setkání zákonných zástupců budoucích prvňáčků s budoucími třídními učitelkami. Zákonní zástupci obdrží informace k zahájení nového školního roku, obdrží seznam pomůcek a další informace

Vzhledem k aktuálním opatřením předpokládáme účast jednoho zákonného zástupce.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy a budoucí třídní učitelky

 
22. června 2021
4. C - Návštěva psího útulku v Děčíně
V pátek 18. června 2021 žáci ze 4. C navštívili psí útulek v Děčíně. Přivezli do útulku různé pamlsky a pochoutky, kterými udělali vedoucí útulku paní Jahelkové radost. Prohlédli si kotce s opuštěnými pejsky, ošetřovnu a měli možnost se dozvědět, jak se pejskové do útulku dostanou, ať už odchytem nebo pokud je lidé sami přivezou a jakou péči dostanou v útulku. Nadšeni byli z Piškota, což je postižený pejsek, který je maskotem útulku. Také měli možnost vidět užovky, agamu i koťátka. Na zpáteční cestě si výlet zpříjemnili prohlídkou fontány v zámecké zahradě. Vzhledem k velikému teplu nechybělo i občerstvení v kiosku pod zámeckou Dlouhou jízdou. Výlet se nám vydařil a děti se vracely spokojeny.

                                   

Mgr. L. Ficencová
 
22. června 2021
7. C - Pracovní činnosti ve školní kuchyňce
 

V pátek 4. června 2021 si žáci 7. C v rámci výuky pracovních činností uvařili ve školní kuchyňce chutnou svačinku v podobě těstovinového salátu se zeleninou.

Po dlouhém odloučení během online výuky všem chyběl kontakt a spolupráce, kterou si společnou prací v kuchyňce plně vynahradili.

  7C - Praktické činnosti ve školní kuchyňce (8 obrázků) 

Mgr. Š. Leknerová

20. června 2021
1. B - Preventivní program „Srdce naší třídy“

Ve středu 16. června 2021 jsme se během vyučování věnovali zajímavé aktivitě, jejíž cílem bylo zjistit klima třídy. První hodina byla věnována dotazníku, ve kterém žáci formou pocitových smajlíků vyjadřovali vztahy ke svým spolužákům, škole a měli možnost sdílet své emoce individuálně a anonymně. V dalších hodinách jsme společně tvořili veliké srdce – „Naši třídu“, své ruce a malá srdce pro vylosované spolužáky. Cílem bylo hledat pozitivní charakterové vlastnosti každého jedince, protože všichni jsme v naší třídě důležití. Atmosféra byla úžasná a celý den nás provázela kamarádská nálada. Snahou celé naší školy je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny žáky a uvědomit si, že bez sdílení svých prožitků, pocitů a potřeb se nemůžeme cítit fajn.


Mgr. H. Svobodová, A. Fialová, DiS.
 
20. června 2021
6. B - Exkurze do IQ landie

Ve čtvrtek 17. června 2021 vyrazili žáci 6B na exkurzi do Liberce, do IQ landie. Čekala je spousta objevování na poli fyziky, zeměpisu, biologie a dalších věd. Žáci si vyzkoušeli co mohli, vyhledávali informace do pracovních listů a nakonec se zúčastnili velké show, kde pronikli i do tajů chemie. 

  6B - Exkurze do IQ Landie v Liberci (10 obrázků) 

Mgr. M. Pilnáčková

 
19. června 2021
2. B, 9. B - Sportovní den

V pátek 18. června 2021 se parťáci ze II. a IX. B nedali odradit slibovaným parným dnem a společně turistickým pochodem vyrazili lesem podél Ploučnice na sportovní den na fotbalové hřiště do Františkova. Patroni z IX.B si zde pro malé kamarády připravili 10 sportovních disciplín, za jejichž splnění získávali body v podobě razítka na soutěžní kartu. Ta se jim pak stala poukazem na zmrzlinu.  Společná zmrzlina a společné focení bylo tečkou za skvěle prožitým dnem s bezva školní partou.
„Deváťáci, DĚKUJEME!“

  Sportovní den 2B a 9B (25 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. S. Matysová
 
19. června 2021
6. B - Adaptační program „Zpátky do školy“
Ve čtvrtek 10. června 2021 měli žáci 6. B tu čest přivítat dva skauty ze Skautského institutu z Prahy, kteří si pro ne připravili adaptační den s názvem „Zpátky do školy“. Jeho cílem bylo, aby žáci klidnou formou uzavřeli dobu distanční výuky a přivítali opět dobu, kdy se chodí do školy každý den. Čekala je spousta výzev i zábavy, zkusili si jak jim jde kooperace ve třídě, jak se dokáží domluvit beze slov, jak si dokáží vzájemně pomoci i jak dokáží naslouchat ostatním.
Nakonec žáci hodnotili celý den a aktivity, které se jim nejvíce líbily. Na plné čáře vyhrála hra lasery, ale bodovala také „Sobolí šlacha“ nebo podbíhání lana.

  6B - adaptační program Zpátky do školy (7 obrázků) 
 
Mockrát děkujeme Skautskému institutu za realizaci dne a budeme se těšit na nějaké příští možné aktivity.

Mgr. M. Pilnáčková
 
17. června 2021
2. B - Fit svačiny

Ten, kdo zdravě svačí = ve škole na vše stačí a proti nemocem vládne silou dračí“ je heslo, které si za své vzali žáci 2.B a je viditelné zejména o „velké přestávce“ v jejich svačinových boxech. Stalo se tak po důkladném prozkoumání zásad zdravé pestré stravy, zorientování se ve výživové pyramidě a v informacích na obalech potravin. Žáci se proměnili v poradce na „veletrhu potravin“, hodnotili své svačiny formou mlsných smajlíků, a na závěr si zasoutěžili o NEJ-FIT SVAČINKY. Vhod přišla i dodávka ovoce a zeleniny a mléčných výrobků z projektu „MLÉKO a OVOCE do škol“, která jim ukázala, jak též kvalitně obohatit svůj jídelníček. 

  2B - Fit svačinky (15 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
17. června 2021
7. třídy - Laboratorní práce


V rámci adaptačního období jsme si s žáky sedmých ročníků užili laboratorní práce. Hlavní náplní hodiny bylo pozorovat jednotlivé struktury rostlin, jako jsou rostlinná pletiva, trichomy, pyl, pestíky nebo tyčinky. Dále se žáci se naučili připravit si vlastní preparát. A v rámci opakování 6. ročníku zkoumali i struktury hmyzu, z kterých byli nadšeni. Velmi se mi líbila jejich vynalézavost, fantazie a zapálenost, na základě které si vytvářeli další a další preparáty. Sledovali například složené oko hmyzu, nohu hmyzu, křídla mouchy a motýla, ústní ústrojí komára. Těšíme se na další laborky!

      

Bc. M. Šárová


 

15. června 2021
Informace k realizaci projektu na budově Bílá
Vážení rodiče, vážení žáci,
 
v pondělí 21. 6. 2021 zahajujeme realizaci projektu „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost“. Stěžejním předmětem projektu je zajištění bezbariérové dostupnosti 1.NP budovy Bílá a adekvátní vybavení odborné učebny pro výuku matematiky a cizích jazyků. Tato učebna bude následně využívána pro teoretickou i praktickou výuku a bude vybavena podle potřeb jednotlivých předmětů. Současně s realizací projektu dojde také ve spolupráci se zřizovatelem školy Městem Benešov nad Ploučnicí k úpravě sociálního zázemí u tělocvičny, výměně oken, opravě zastaralé kanalizace a hlavně k zahájení první etapy rekonstrukce stávajících šaten.
S ohledem na zahájení rekonstrukce dojde od pondělí 21. 6. 2021 k omezení provozu na budově Bílá. Dojde k úplnému uzavření prostoru současných šaten a také žákovského vchodu. Vstup do budovy bude umožněn pouze hlavním vchodem. Celková doba trvání rekonstrukce je 12 týdnů.
Budova školy Bílá se tak po prázdninách dočká nejen nové učebny, bezbariérového přístupu, bezbariérového WC, ale také upraveného chodníku u žákovského vchodu, nových sprch, oken a také nových šaten.
 
Děkujeme za pochopení
 
S pozdravem
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
 
15. června 2021
7. třídy - Poznáváme rostliny
 

Po návratu žáků do škol jsme s žáky sedmých ročníků začali aktivně poznávat přírodu a prohlubovat jejich praktické znalosti v přírodě. Jelikož byl v tomto období důraz kladen na botaniku, každá hodina přírodopisu, která se vztahovala k jedné určité čeledi rostlin, probíhala venku. Na základě získaných znalostí v hodinách přírodopisu žáci aktivně vyhledávali a pojmenovávali rostliny, jejich plody a květy, určovali postavení listů na rostlině a zařazovali rostliny do čeledí. Z mého postoje učitele jsem byla velmi mile překvapena, že toto odvětví přírodopisu žáky tak bavilo. Bylo naplňující vidět radostné tváře dětí, kteří měli radost z toho, že kolem sebe vidí rostliny, které umí pojmenovat.

Bc. M. Šárová

 

12. června 2021
3. B - Skupinová práce v přírodě

Slunečného počasí využili žáci 3. B při hodině Prvouky. Během skupinové práce společně plnili úkoly a vše zaznamenávali do pracovních listů. Ověřovali si tak své znalosti z oblasti živé i neživé přírody. Skupiny mezi sebou soutěžily o nejvyšší počet bodů a sladkou odměnu.

  3B - Prvouka v přírodě (11 obrázků) 

Mgr. R. Soukupová

 
12. června 2021
Zeměpis v 9. B

Žáci 9. B se v rámci výuky seznamují s jednotlivými kraji Česka. Po návratu z distanční výuky pokračovali ve své práci a při skupinové práci vytvářeli plakát, kterým svým spolužákům představili některý z okresů Ústeckého kraje. V další hodině společně procvičovali své znalosti z jednotlivých krajů. Při práci využívali poznatky z distanční výuky, ale vyhledávali také informace pomocí mobilních zařízení - IPadů nebo vlastních mobilů. 

  Zeměpis v 9B (11 obrázků) 

Mgr. M. Šmídová

 
10. června 2021
Zahradníci z 2. B

Ve čtvrtek 3. června 2021 se žáci 2. B vybaveni zahradnickým náčiním vydali zkontrolovat výsledky svého pěstitelského snažení. První odměnou jim byly vypěstované ředkvičky – „chutnaly úplně jinak než doma“ - a vzrostlé bylinky. Počasí přálo, a tak malí zahradníci pokračovali ve zušlechťování pozemku: kameny ohradili a oblázky vyzdobili bylinkovou skalku, vytvořili pítko a pohoštění pro včelky a motýly, protrhali ředkvičky, vyzkoušeli si „žonglování“ s hráběmi, a jako každý den se chopili konví a vše dostatečně zalili.

  Zahradníci z 2B (14 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
9. června 2021
2. B - Mezinárodní den dětí s patrony s 9. B

V úterý 1. června 2021 si nic netušící žáci 2. B při plnění úkolů na „STOPOVANÉ“ splnili své společné přání = setkání se svými patrony, letos již žáky z IX. B. Na své patrony ani po tak dlouhé odluce nezapomněli a za těch pár společných chvil si je tolik oblíbili. Právě ONI byli tím pokladem, který na konci stezky našli na slavnostně vyzdobeném hřišti. S deváťáky si pak užili opékání vuřtíků, povídání, hry a dovádění. Těžko se zase loučili. Ale věří, že to nebylo poslední setkání!

  2B - MDD s patrony (14 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
31. května 2021
Volby do školské rady
Vážení rodiče,

právě probíhá volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Informace a odkaz na hlasování vám byly odeslán do e-ŽK. Pokud jste odkaz neobdrželi, kontaktujte prosím školu prostřednictvím třídních učitelů nebo na email: smidova@zsbnpl.cz, případně volejte na telefonní čísla školy. 
 
Hlasování bude ukončeno dnes v 18 h.

Mgr. M. Šmídová
30. května 2021
Souboj čtenářů 2021

Žáci našich šestých tříd se i letos zúčastnili projektu "Souboj čtenářů", soutěže, kterou vyhlašuje Společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů v rámci kampaně Rosteme s knihou. V letošním již 12. ročníku soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih se i přes náročnost distanční online výuky zúčastnilo 64 soutěžních kolektivů z celé republiky.
Čtenáři, kteří se dobrovolně do soutěže přihlásili, měli za úkol přečíst některou z 5 zadaných knih, připravovat se na online kolo soutěže Souboj čtenářů a pak hlavně zúročit své znalosti v samotném online soutěžním kole. V něm ve středu 12. května 2021 organizátoři prověřili v 25 zadaných otázkách jejich porozumění textu, schopnost psát si poznámkový blok z četby a vyhledávat v něm a dovednost spolupracovat v malé čtenářské skupině.
Pečlivá příprava se i přes nepříznivé podmínky distančního vzdělávání vyplatila.
Naši šesťáci se svými rychlými a přesnými odpověďmi na zadané otázky probojovali s krásným 3. místem mezi 5 nejlepších a postupují na celorepublikové finále do Prahy  
Blahopřejeme soutěžícím žákům a budeme jim ve velkém finále držet palce.

Mgr. Š. Leknerová

 
29. května 2021
2. B - Lexikon strašidel

Žáci 2. B prožili dva týdny v říši své fantazie a zamířili do světa nadpřirozených bytostí. Se strašidly řešili slovní úlohy, pravopisná cvičení, pracovali s texty M. Drijverové a s Lexikony ohrožených strašidel V. Klimtové. Tvořili skupinová výtvarná díla a na závěr technikou rozfoukávání tuže a dokreslováním vytvořili svá strašidla s vlastním popisem. Vytvořili tak „třídní lexikon strašidel“.Mgr. M. Rejmanová
 
20. května 2021
Informace k provozu školy od pondělí 24.5.2021
Aktualizováno dne 20. 05. 2021 v 6.55 h
 

Informace k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021


Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 zveřejňujeme aktuální informace o provozu školy od pondělí 24. května 2021:
 
1. a 2. stupeň ZŠ (všechny ročníky)
 • umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací (od 24. 5. tedy pouze prezenční výuka)
 • do konce školního roku testování 1x týdně (zpravidla v pondělí, případně první den po příchodu žáka do školy), od 24. 5. 2021 nové testy SEJOY (návod najdete ZDE + videonávod ZDE)
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
 • příchod žáků do školy je i nadále ráno organizován formou vyzvedávání žáků odpovědnou osobou
 
Školní družina
 • provoz v běžném režimu
 
Školní klub
 • od 24. 5. 2021 provoz v běžném režimu
 
Mateřská škola
 • provoz v běžném režimu pro všechny děti, bez testování
 • nově zrušen zákaz zpěvu
 
Další platná protiepidemická opatření:
 • ve vnitřních prostorech je nadále nutné zakrytí úst a nosu rouškou (žáci) nebo respirátorem (dospělí)
 • venku, pokud dochází k rozestupu min. 2m, ochrana úst není povinná
 • tělesná výchova probíhá venku
 • nadále bude přetrvávat rozsáhlé větrání
 • nadále trvá zákaz vstupu cizích osob do budovy školy (až na odůvodněné výjimky – předem dohodnuté konzultace rodič x učitel apod.)
 • přetrvává potřeba desinfekce „všude a stále“

Výuka
výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu v e-ŽK (včetně odpoledních vyučování)

 
Informace MŠMT k provozu školy od 24. 5. 2021 naleznete ZDE
Veškeré další informace ke školství naleznete v sekci FAQ na webu koronavirus.edu.cz.
 
20. května 2021
Informace - ZUŠ Žandov

k příjímání žáků na školní rok 2021/2022

               

 
18. května 2021
1. B - Soutěž „Sbírání čtyřlístků“ během distančního vzdělávání
Distanční vzdělávání březen - duben 2021

V rámci motivace a zapojení co nejvíce různých aktivit do distančního vzdělávání na jaře, jsem zařadila plnění dobrovolných pracovních listů z různých oblastí a vznikla „Soutěž štěstí – sbírání čtyřlístků“. Žáci posílali velké množství splněných úkolů, fotografie přírody a výletů, své tělesné zdatnosti i rozumové úrovně. Za každou činnost jim byly přidělovány čtyřlístky a celkové vítězství si odnesla trojice na obrázku. Gratuluji!!

Samozřejmě chválím i všechny další spolužáky. Zapojila se téměř celá třída a vznikl opravdu „velký boj“. Posílám poděkování i všem nápomocným rukám, bez kterých by děti tyto aktivity nezvládly. Nesmírně si vážím spolupráce rodičů, kteří jsou úžasní!

Děkuji!     

Mgr. H. Svobodová                          
17. května 2021
Poděkování p. Eleně Zichové

Projektový týden 10. – 14. 5. 2021

V úterý, 11. května 2021, jsme byli pozvání na otevírání studánky „Naděje“ v Benešově nad Ploučnicí. Tou cestou bychom chtěli my, všichni žáci 1. B, poděkovat paní Eleně Zichové, která se pro naši třídu stala „Vílou přírody“. Díky jejímu nadšení pro záchranu přírody, jsme prožili celý týden plný krásných výtvarných a pracovních aktivit a proto závěr směřoval k fantazijnímu ztvárnění její osoby v podobě víly, kterou pro nás je.
DĚKUJEME!!!

Třída 1. B společně s TU Mgr. H. Svobodovou a AP A. Fialovou
 
17. května 2021
Projektový den v ŠD - Dopravní výchova

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.V/12 Projektový den v ŠDV pátek 14. května 2021 proběhl ve školní družině projektový den věnovaný dopravní výchově. Jeho cílem bylo předat dětem znalosti a návyky, které jsou nutné k bezpečnému pohybu v dopravním prostředí.
Projektovým dnem provázela děti praporčík Michaela Bednářová, inspektor dopravních nehod. Děti řešily různé testy, kvízy a křížovky týkající se dopravy, chodců, dopravních značek ap. Zkusily si "jízdu křižovatkou", kdy jim paní Bednářová ukazovala význam postojů při řízení dopravy.
Projektový den byl prokládán ukázkami videí, kde byli účastníky nehod chodci, jak dospělí, tak děti.
Děti dostaly malé občerstvení a od paní Bednářové drobné dárky a propagační materiál.
Všechny aktivity děti bavily, pracovaly se zájmem. Získaly nové poznatky z dopravního prostředí, upevnily si znalosti a zásady chování chodce v provozu, které mohou využívat v každodenním životě.

  PD - ŠD - Dopravní výchova (16 obrázků) 

J. Kapková
 
16. května 2021
Projektový den v ŠD - Ptactvo

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.V/12 Projektový den v ŠDVe čtvrtek 6. května 2021 se pro děti ze školní družiny uskutečnil projektový den Ptactvo. Jeho cílem bylo seznámit děti s životem ptáků, kteří se vyskytují v našem okolí a získat vědomosti o jejich životě. Projektovým dnem provázel děti pan Ota Dračka, ochránce a strážce přírody. Děti se seznámily s jeho činností, prohlédly si uniformu strážce přírody, seznámily se s ochranou přírody s CHKO v našem okolí. Poté si povídaly o exponátech ptáků, které pan Dračka přinesl, seznámili se se životem jednotlivých ptáků. Každý si mohl exponáty prohlédnout, a vybrat si ten, který se mu nejvíc líbil a ten si nakreslit. Obrázky se dětem moc povedly, kreslily s nadšením. Potom si všichni společně zopakovali představené ptactvo a zahráli ptačí pexeso. Děti dostaly od pana Dračky propagační materiály a omalovánky. Všechny aktivity děti bavily a získané znalosti budou moct využít v každodenním životě i při dalším vzdělávání.

  ŠD - Projektový den Ptactvo (15 obrázků) 

J. Zmeková

 
15. května 2021
2.B - Slavnost - Otvírání studánky

Úterý 11. května 2021 prožili žáci 2. B v duchu staré tradice „Otvírání studánek“. Děvčata si na oslavu uvila věneček z pampelišek, který po slavnosti dle tradice hodila po proudu vody do potoka. Chlapci si z lučního kvítí vytvořili korunu lučního skřítka. Všichni umíchali kouzelný květový koktejl k začarování vody. Se džbánky vody a básní „Lesní studánka“ na rtech se pak vydali k zapomenuté studánce u turistické trasy na Ostrý vrch /naposledy v benešovské kronice zmiňované r. 1975/, které se ujala p. Zichová. Ta nám slavnost zpestřila ukázkou úlovků „havěti“ z vodní říše. DĚKUJEME.
Děti si celý projekt užily s nadšením a v radosti. Téma VODA a vodní pohádkové bytosti je pak provázely při výuce celý týden.

  2B - Otvírání studánky (20 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
13. května 2021
Informace k provozu školy od pondělí 17.5.2021
Aktualizováno dne 13. 05. 2021 v 7.05 h
 

Informace k provozu školy od pondělí 17. 5. 2021


Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 zveřejňujeme aktuální informace o provozu školy od pondělí 17. května 2021:
 
1. stupeň ZŠ (přípravná třída, 1. – 5. ročníky)
 • ZMĚNA: konec rotační výuky
 • testování 1x týdně (zpravidla v pondělí, případně první den po příchodu žáka do školy)
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
 
2. stupeň ZŠ (6. – 9. ročníky)
 • i nadále rotační výuka (od 24. 5. by pak měl fungovat i 2. st. ZŠ bez rotací)
  • týden: 17. 5. – 21. 5. 2021: prezenční výuka (ve škole)žáci 7.A + 7.B + 7.C + 9.A + 9.B; distanční výuka (doma) – žáci 6.A + 6.B + 6.C + 8.A + 8.B
 • testování 2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek, případně první den po příchodu žáka do školy)
 • nadále platí povinnost homogenních tříd a skupin
 
Školní družina
 • provoz v běžném režimu pro žáky přípravného ročníku a 1. – 5. ročníků
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
 
Školní klub
 • z důvodů nutnosti zachovávání homogenity skupiny nebude ŠK v týdnu od 17. 5. do 21. 5. ještě v provozu (předpokládáme obnovení běžného režimu od pondělí 24. 5. 2021)
 
Další platná protiepidemická opatření:
 • ve vnitřních prostorech je nadále nutné zakrytí úst a nosu rouškou (žáci) nebo respirátorem (dospělí)
 • v areálu školy musí mít žáci a zaměstnanci školy zakryta ústa a nos jen když jsou blíže než 2 metry k další osobě
 • nutno i nadále vstupovat do školy a odcházet ze školy v daných časech a v doprovodu pedagogických pracovníků (minimalizujeme kontakty žáků různých tříd)
 • při výuce budou žáci většinu času vyučovacích hodin setrvávat ve své třídě (až na výjimky např. cizí jazyky, ICT, TV apod.)
 • nadále bude přetrvávat rozsáhlé větrání
 • nadále trvá zákaz vstupu cizích osob do budovy školy (až na odůvodněné výjimky – předem dohodnuté konzultace rodič x učitel apod.)
 • přetrvává potřeba desinfekce „všude a stále“

 S pozdravem
Tým ZŠ a MŠ Benešov n. Pl.
 
Informace MŠMT k provozu školy od 17. 5. 2021 naleznete ZDE

 
13. května 2021
ŠD se zapojila do výzvy - Děti podporují zdravotníky

Ve středu 12. května 2021 se vychovatelky a děti z naší školní družiny zapojily do výzvy deníku Blesk „DĚTI PODPORUJÍ ZDRAVOTNÍKY“ a poslaly své obrázky všem, kteří pomáhali a pomáhají při zvládnutí koronavirové pandemie.

   

vychovatelky a děti ŠD
 
8. května 2021
3A - Hodina plná písniček
Žáci 3. A se stejně jako jejich spolužíci z 1. stupně vrátili do školy zatím alespoň v rotační výuce. Do hodiny hudební výchovy si připravili písničky, které rádi poslouchají. Zněly tak melodie od rapu, popu až ke klasice. Povídalo o interpretech písní i proč se jim písnička líbí. Někteří také ukázali, jak zdatně dokáží pracovat s mobilními telefony, které pro tento účel byly dovoleny.

Mgr. J. Chvojková
7. května 2021
Pozvánka na webinář: Odemykání dětského pontenciálu


Pozvánka na webinář


ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU „Každé dítě je génius, objevte jeho skryté talenty“ (cílová skupina rodiče a jejich děti)


Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na velice zajímavý webinář "Odemykání dětského potenciálu" vedený lektory Janem Mühlfeitem a Kateřinou Novotnou. Webinář se uskuteční prostřednictvím komunikační platformy Zoom, dne 27. 5. 2021 od 17:00 do 19:00 hod.

Podrobnější informace naleznete ZDE.
Odkaz na registraci: https://forms.gle/Cv2mof4ipj5QL4c87

5. května 2021
Školní družina pro děti rodičů IZS a vybraných profesí
V průběhu distanční výuky funguje školní družina pro jednotlivé třídy dětí od přípravky po žíky 3. tříd. Z důvodu rotační výuky bylo třeba zajistit fungování školy a ŠD také pro skupinu dětí rodičů z integrovaného záchranného systému a vybraných profesí. Jeden týden se děti učí ve své třídě a druhý týden se tyto děti zdržují v samostatné učebně, která zastává i funkci družiny. Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit homogenitu tříd, není opravdu snadné být celý den v jedné místnosti. Po dopolední výuce se proto odpoledne věnujeme nejen společenským hrám a dramatické činnosti, ale také tvořivé činnosti. Každý týden se děti střídají dle plánu distanční výuky, proto i tvoření je každý týden jiné.

Zde je malý nástin toho, co spolu tvoříme - https://padlet.com/fialkaa6/Bookmarks

A. Fialová, DiS.
 
5. května 2021
Informace k návratu žáků od pondělí 10.5.2021

Aktualizováno dne 05. 05. 2021 v 12.35 h
 

Informace k návratu žáků od pondělí 10. 5. 2021


Milí rodiče a milí žáci,

zveřejňujeme informace k otevření školy pro žáky 2. stupně ZŠ a k povinnému testování. Z důvodu velkého množství těchto informací jsme se rozhodli vám je zprostředkovat s využitím elektronické nástěnky, kde najdete veškeré nejdůležitější informace, které potřebujete. Nástěnka je pravidelně aktualizována.  Pokud byste měli jakékoli další dotazy, na které nedostanete odpověď ani v odkazech, ozvěte se, rádi vám odpovíme.

Děkujeme za pochopení, spolupráci a trpělivost
Moc se na naše žáky již těšíme
 
S pozdravem
Tým ZŠ a MŠ Benešov n. Pl.
 
Informace k provozu školy od 10. 5. 2021 naleznete ZDE


 
4. května 2021
3. B - Land Art

Žáci 3.B si dnešní poslední vyučovací hodinu zpříjemnili v rámci tělesné výchovy na čerstvém vzduchu.

Inspirace přírodou a souhra v týmech umožnila vzniku „Land Art" umění.

  3B -Land Art (9 obrázků) 

Mgr. R. Soukupová
3. května 2021
Magický pátek ve 2. B

V pátek 30. dubna 2021 před Filipojakubskou nocí usedli žáci 2. B do „začarovaných lavic“ a prožili dopoledne v „čarodějnické škole“.
V českém jazyce se seznámili s čarodějnickým slovníkem tvořením slov citově zabarvených a při procvičování slovních druhů se naučili zaklínadlo, které použili na závěrečné čarování s mlékem. Při matematice chytali plácačkou násobilkové mouchy a přepočítávali chybné výsledky čarodějnice Agáty při vaření lektvarů - násobili, dělili křídla muší, nožky pavoučí … Ve své fantazii sháněli do svých lektvarů ingredience, které pak sepsali do lexikonového listu jako recept na svůj lektvar. Na závěr čarodějnické školy si ověřili svou čarodějnickou zdatnost začarováním mléka.

  2B - Magický pátek  (8 obrázků) 

VŠICHNI PROSPĚLI a mohli vyletět vstříc magickému večeru.
                                                                                                                          
Mgr. Čarodějnice Agáta Rej.
 
3. května 2021
1. B - Čarodějové a čarodějnice ve škole

Během páteční výuky se žáci I. B proměnili v čaroděje, kteří luštili jména 10 čarodějnic. Vše záviselo na jejich úžasné spolupráci a čtenářské dovednosti. Úspěšně práci dokončili. Během další hodiny se dozvěděli něco o tradicích „Pálení čarodějnic“ a na závěr výuky vyrobili svou malou čarodějnici z bavlny. Celé dopoledne probíhalo soutěživou formou a vítězové byli náležitě odměněni.

     

Mgr. H. Svobodová

 
2. května 2021
Za poznáním na školní zahradu

Od počátku letošního jara se výrazně změnil vzhled školního pozemku u budovy „Bílá“.  A to za VELKÉHO přispění p. Zichové, která spolu s paní učitelkou Rejmanovou vytvořily zahradu, která se stala zahradou pro pozorování ptactva, veverek, hmyzu, jarních rostlin …, ale i pěstitelskou dílničkou.
V úterý 27. dubna 2021 tak mohli všichni žáci prezenční výuky skupinově oslavit svátek JAROSLAVA malou exkurzí na školní zahradě, kam od nás přijali pozvání dva zástupci rodičů: p. Špička, coby včelař, a p. Zichová, coby znalec toho, co na zahradě roste, a zároveň spolutvůrce současného rázu školního pozemku. Žáci se tu dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života včel. Viděli pilné včelky naživo v proskleném úle. Poznali rostoucí svazenku na záhoně pro motýly, skalničku s bylinkami – někteří z ní ochutnali např. pažitku, mátu, meduňku. Mohli pozorovat jabloň s rašícími pupeny, kvetoucí jarní rostliny jako modřenec, primulky, zlatici …                    
Žáci 2. B si nakonec v rámci učiva prvouky vyseli na připravený záhon semínka ředkvičky, mrkve a kedlubny a zasadili rostlinky hrášku z vypěstovaných semínek při svých přírodovědných experimentech.

OBĚMA RODIČŮM VŘELÉ a VELKÉ DÍKY za jejich ČAS a vědomosti, o které se s námi podělili!
                                                                                        
Mgr. M. Rejmanová s kolektivem nejen pedagogů

  Za poznáním na školní zahradu (13 obrázků) 
 
29. dubna 2021
Hygienická a organizační opatření - COVID 19

 

Aktualizováno dne 30. 4. 2021 v 7.25 h
 

Provoz školy od pondělí 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 zůstává provoz naší školy od pondělí 3. května 2021 beze změn. Změnily se pouze podmínky povinného testování žáků ve školách: preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu (preventivní testování žáků bude probíhat na naší škole zpravidla v pondělí). Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování se provede v den jeho příchodu.

Podrobnější informace naleznete ZDE.
Aktualizováno dne 31. 3. 2021 v 10.15h

SCÉNÁŘ PRO OTEVŘENÍ ŠKOL

 

Vážení rodiče,
jak to bude vypadat při znovuotevření škol? Zatím všechny informace míří k datu 12.4.2021, zda a kdy se školy skutečně otevřou, to se teprve dozvíme, každopádně scénář k otevření škol máme již od MŠMT k dispozici ZDE.


 
Aktualizováno dne 29. 3. 2021 v 13.30 h

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 
Aktualizováno dne 22. 3. 2021 v 08.30 h

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Aktualizováno dne 18. 3. 2021 v 10.30 h


Nabídka podpory a konzultace - Služba vzdálené podpory Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence, která vznikla již v loňském roce v reakci na pandemii COVID 19. 

V rámci služby nabízí konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům.

Děti se na ně mohou obrátit například v případě, že:

·         Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku

·         Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit

·         Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

Rodiče a pedagogové se na ně mohou obrátit například v případě, že:

·         Jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)

·         Jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky

·         Potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času

·         Potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky

Další informace o službě naleznete v přiloženém letáku či na našich webových stránkách: Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum
 
Aktualizováno dne 27. 2. 2021 v 16.55 h


UZAVŘENÍ ŠKOL


Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 26. února 2021 dochází k uzavření provozu škol. Z přiloženého usnesení Vlády ČR vyplývá, že se zakazuje osobní přítomnost dětí mateřských škol a žáků základních škol ve školách. Toto usnesení platí do 21. 3. 2021. Další informace budeme aktualizovat dle informaci z MŠMT. 

Za tým ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy


Soubory ke stažení:
Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 02. 2021
MŠMT - Pokyny k provozu od 27. 02. do 21. 03. 2021


 
Aktualizováno dne 26. 2. 2021 v 12.15 h

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 neprobíhá výuka - v tomto týdnu jsou v našem okrese jarní prázdniny. 
V tuto chvíli nikdo nevíme, v jakém režimu bude škola fungovat od 8. března 2021, sledujte prosím stránky školy a zprávy v elektronické ŽK.

Děkujeme Vám za dosavadní práci. Přejeme všem pohodové dny.

vedení školy


Aktualizováno dne 24. 2. 2021 v 8.30 h


Roušky od 25. 2. 2021


1. Všem osobám se od 25. 2. 2021 nařizuje mít ve všech

 • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.

4. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

5. V prostředcích veřejné dopravy a v čekárně/nástupišti atd. mají od 25. února mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí v prostředích veřejné dopravy nosit od 25. února (bez přechodné období v bodě 4.) respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2 nebo dvě zdravotnické roušky přes sebe.

6.  Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví dané mimořádné opatření.

 
Aktualizováno dne 16. 2. 2021

Na základě Metodického pokynu Hlavní hygieničky České republiky ze dne 8. února 2021:
 

Dochází ke změně – zpřísnění definice rizikového kontaktu, nyní jdou do karantény také žáci, kteří sedí v lavici s C+ žákem a také před a za ním.

Individuálně se posuzuje, zda žáci skutečně po celou dobu pobytu ve škole nosili roušku (taktéž v družině), resp. zda dodrželi při krátkodobém sejmutí roušky vzdálenost větší než 2 metry.

Posuzování se tedy již neřídí kontaktem do 15 minut, jak to bylo doposud. Nově se také posuzují rizikové kontakty v případě, kdy u C+ osoby bylo vysloveno podezření na mutaci (britskou či jinou) – v takových situacích se bude zpravidla týkat karanténa celé třídy bez ohledu na užívání ochranných pomůcek.

Při kontaktu s C+ osobou je nyní povinnost sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou, a že v případě klinických obtíží je povinna osoba ihned kontaktovat svého registrujícího lékaře, a sdělit mu, že byla v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.

 • velmi zásadní změnou je, že látková rouška se již nepovažuje za náležitou ochranu nosu a úst – prosíme a doporučujeme tedy zákonným zástupcům žáků, aby dětem opatřili jednorázové roušky nebo respirátory, a to v dostatečném počtu na každý den
 • doporučujeme také používání pouze jednorázových papírových kapesníků
 • v platnosti zůstávají pokyny z předchozího období
 Aktualizováno dne 10. 2. 2021

8 tipů pro rodiče při distanční výuce


  Aktualizováno dne 28. 01. 2021 v 20.20 h

PROVOZ ŠKOLY OD 01. 02. 2021


Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 1. února 2021 se režim chodu školy nemění - další ročníky nenastupují. Ve 3. - 9. ročnících tak i nadále probíhá distanční výuka.

S pozdravem

J. Z.
 
Aktualizováno dne 18. 01. 2021 v 13.45 h


Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Hodnocení žáků se řídí Školním řádem platným od 1. 9. 2020 a materiálem MŠMT: „Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku“.

Žáci budou primárně hodnoceni známkou (případně v kombinaci se slovním hodnocením).

Hodnocení žáků bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech, zároveň je však třeba zohlednit specifickou situaci a přizpůsobit hodnocení podmínkám jednotlivého žáka.

Celkový průměr uvedený v e-ŽK za jednotlivé předměty není rozhodujícím faktorem k závěrečné známce na vysvědčení.

Podklady pro hodnocení – žáka lze hodnotit i na základě menšího počtu známek, testů a dalších druhů podkladů než je obvyklé v běžném školním roce.
Do hodnocení žáka bude zahrnuto:
- hodnocení žáka za období prezenční výuky
- hodnocení za období distanční výuky - účast, aktivita, plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), osvojení si nových digitálních kompetencí, řešení problémů spojených s distanční výukou, schopnost organizovat si čas a učení, schopnost komunikace v prostředí MS Teams
- sebehodnocení žáka (platí zejména pro žáky 2. stupně)
- hodnocení na základě dlouhodobých výsledků žáka

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá vyučující dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen. Tento postup nehodnocení za 1. pololetí by však měl být volen pouze v mimořádných případech.

 Předávání výpisu z vysvědčení
Pokud nebude možné předat žákům výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021, TU sdělí prokazatelným způsobem (seznam jmen s uvedeným způsobem sdělení informace) v tento den (nejpozději do 14 h) obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostřednictvím e-ŽK (www.dmsoftware.cz).
Výpis vysvědčení bude následně předán žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Mgr. J. Zelený, ředitel školyAktualizováno dne  07. 01. 2021 v 19.15 h

PROVOZ ŠKOLY OD 11. 01. DO 22. 01. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě dnešního jednání Vlády ČR došlo k prodloužení aktuálně platných opatření v oblasti školství až do 22. ledna 2021. Informace k provozu školy nalaznete ZDE (jedná se o dokument: "Informace k provozu školy a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021").

 • prezenční výuka (ve škole): žáci přípravného ročníku a žáci 1. a 2. ročníků
 • distanční výuka (z domova): žáci 3. - 9. ročníků
 • školní družina v provozu: od 6.00 do 16.00 h. pouze pro žáky přípravného ročníku, 1. a 2. ročníků
 • ve škole i nadále platí všechna zavedená hygienická opatření (homogenita jednotlivých tříd a oddělení, roušky ve třídě, ve společných prostorech i v družině, časté větrání, dezinfekce atd.)
 • výuka bez TV a HV

Přeji všem mnoho zdraví a pevné nervy

J. Z.

 Aktualizováno dne  28. 12. 2020 v 12.30 h

 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 5

 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE

 

PROVOZ ŠKOLY OD 04. 01. DO 10. 01. 2021


Vážení rodiče a milí žáci,

na základě usnesení vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 se v pondělí 4. ledna 2021 do školy vrátí pouze žáci přípravného ročníku, 1. ročníků a 2. ročníků. Bude fungovat i školní družina v upraveném režimu (z důvodů nutnosti zachování homogenity jendotlivých tříd). Žáci budou muset mít nasazenou roušku ve třídě, společných prostorách i v družině. Doporučujeme minimálně 3 roušky na den. Bude nutné zajistit dostatečné větrání školních prostor. Doporučujeme, aby se žáci teple oblékali

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, bez TV = procházky, HV = poslech + dohánění potřebného.

Školní družina bude v provozu od pondělí 4. 1. 2021 od 6.00 do 16.00 h. pouze pro žáky přípravného ročníku, 1. a 2. ročníků.

Zbývající žáci 3. až 9. ročníků se budou vzdělávat distančně dle rozvrhů uvedených v E‑ŽK.
 

 

Aktualizováno dne  16. 12. 2020 v 8.37 h

 

Vážení rodiče, vážení žáci,
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro základní školy 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny pro žáky. Na základě výše uvedeného rozhodnutí tak byly prodlouženy vánoční prázdniny a žáci jdou naposledy do školy tento pátek 18. prosince 2020. Do konce tohoto týdne tedy budeme dodržovat stávající režim vzdělávání.

V tuto chvíli nikdo nevíme, v jakém režimu bude škola fungovat od 4. ledna 2021. Pokud budeme pokračovat v nastavených pravidlech, budou první školní týden v lednu do školy chodit žáci prvního stupně, žáci devátých ročníků a třídy: 6. A, 6. B, 6. C a 8. B. 
 Aktualizováno dne  07. 12. 2020 v 7.30 h

 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 3

 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  30. 11. 2020 v 19 h

Informace MŠMT - JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY? (proklikem se otevřou informace z webu MŠMT ČR)
 


Aktualizováno dne  30. 11. 2020 v 11.25 h
 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 4

Přesun do 3. stupně se pro školy plánuje od pondělí 7. 12. 2020. Pro ZŠ se nic nemění, opatření zůstávají stejná.
 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  27. 11. 2020 v 08.25 h

Pokyny k organizaci příchodu a odchodu žáků

Platné od pondělí 30. 11. 2020
 
Základní pravidla: dodržovat homogenitu tříd, organizace příchodu a odchodu žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd, po příchodu nezapomenout na dezinfekci rukou
 
Organizace:
 1. Budova Bílá (Komenského 274)
  1. VCHOD U ŠATEN
   • žáci 2. A + 2. B + 3. A + 3. B
  2. HLAVNÍ VCHOD
   • žáci přípravného ročníku, 1. A + 1. B
  3. PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY
   • žáky si vyzvedávají v době od 7.45 do 7.55 h třídní učitelé (případně AP) před budovou školy
  4. ODCHOD ŽÁKŮ ZE ŠKOLY
   • žáky odvádějí do šaten třídní učitelé (případně AP) tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd
 2. Budova NOVA (Opletalova 699)
  1. VCHOD A (u šaten)
   • po celou dobu - 4. A + 4. B + 4. C
   • týden 30. 11. – 4. 12. - 6. A + 6. B + 6. C,
   • týden 7. 12. – 11. 12 - 7. A + 7. B + 7. C
  2. VCHOD B (vchod pro dospělé se zvonkem)
   • po celou dobu žáci 5. A + 5. B + 5. C
   • týden 30. 11. – 4. 12. - 8. A
   • týden 7. 12. – 11. 12. - 8. B
  3. VCHOD C (zadní vchod do ZUŠ, u učebny HV)
   • žáci 9. A + 9. B
  4. PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY
   • žáky si před jednotlivými vchody do budovy školy vyzvedávají v době od 7. 45 do 7.55 h vyučující 1. hodiny (případně po dohodě AP)
   • žáci vstupují do školy po jednotlivých třídách (nutné zachovávat homogenitu) do šaten
  5. ODCHOD ŽÁKŮ ZE ŠKOLY
   • žáky odvádějí do šaten vyučující poslední hodiny (případně po dohodě AP) tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd
 


Aktualizováno dne  25. 11. 2020 v 13.45 h
Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

Žáci 1. stupně ZŠ a 9. ročníky ZŠ se od pondělí 30. listopadu 2020 vrací do školy k pravidelné prezenční výuce. Žáci 6., 7. a 8. ročníků ZŠ se po týdnu střídají v prezenční a distanční výuce.
 
 • 1. stupeň ZŠ: celý 1. stupeň - prezenční výuka.
 • 2. stupeň ZŠ: 9. ročníky – prezenční výuka.
 • 2. stupeň ZŠ: 6. - 8. ročníky – rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
 
Rozpis rotační výuky pro 6., 7. a 8. ročníky
30. 11. – 4. 12. 2020
 • prezenční výuka (ve škole): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A
 • distanční výuka (doma): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B
7. 12. – 11. 12. 2020
 • prezenční výuka (ve škole): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B
 • distanční výuka (doma): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A
 
 1. třídy s prezenční výukou (ve škole) jsou vzdělávány podle platného rozvrhu hodin uvedeného v e-ŽK
 2. třídy s distanční výukou (doma) jsou vzdělávány podle aktuálního rozvrhu hodin pro distanční výuku (dle rozvrhu v e-ŽK)
 
Škola se nadále řídí platnými hygienickými a protiepidemickými pokyny odpovědných státních orgánů.
Základní pravidla k 30. 11.:
 • zákaz vstupu do školy všem osobám s příznaky infekčního onemocnění,
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • každý žák musí mít s sebou na den dostatek roušek a sáčky na jejich hygienické uložení,
 • žáci dodržují rozestupy a dbají na hygienu rukou, ve třídě dodržují pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy)
 • zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech,
 • nutno dodržovat homogenity skupin,
 • při vzdělávání je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 
Školní klub
Z důvodů zachování homogenity skupin a z personálních důvodů nebude školní klub od pondělí 30. 11. 2020 v provozu!
 
Školní družina
Od pondělí 30. 11. 2020 je ŠD v plném provozu (od 6.00 do 16.00 h), pouze pro děti z přípravné třídy a žáky 1. – 4. tříd. Do každého oddělení budou zařazeni žáci jednoho ročníku.

Školní jídelna
Obědy v jídelně si musí každý v současné době objednat sám. Popřípadě zavolat nebo napsat na e-mail a šablona se doplní podle potřeb.
 
Děkujeme za pochopení
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci.
 


Aktualizováno dne  23. 11. 2020 v 07.30 h
 
AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 4


Další změny v nastavených proticovidových opatřeních se budou řídit dle tabulky PES (Protiepidemický systém) a hodnoty indexu rizika.

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.
Aktualizováno dne  20. 11. 2020 v 12.30 h

Vážení rodiče, milí žáci,

pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrátí i zbývající žáci naší školy. Dle systému PES bude naše republika od příštího týdne ve 4. stupni pohotovosti. Pro oblast školství to znamená následující: zbývající žáci 1. st. ZŠ (žáci 3. - 5. ročníků) se vrátí k prezenční výuce. Na 2. stupni ZŠ bude situace jiná: prezenční výuku budou mít pouze žáci 9. ročníků, ostatní žáci 6., 7. a 8. ročníků přechází na rotační prezenční výuku (polovina z poču tříd bude mít prezenční výuku ve škole, druhá polovina distanční výuku, po týdnu se vystřídají).
Toto rozdělení je platné i pro 3. stupeň PSA, takže pokud nestoupneme zpět na pátý, bude tato forma trvat minimálně 14 dní, spíše další měsíc. Bližší informace obdržíte prostřednictvím zprávy v e-ŽK, případně také na webových stránkách.

Informace MŠMT k provozu škol od pondělí  30. 11. 2020 naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  17. 11. 2020 v 16.45 h

AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 5


Další změny v nastavených proticovidových opatřeních se budou řídit dle tabulky PES (Protiepidemický systém) a hodnoty indexu rizika.

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 

Aktuálně platné usnesení vlády č. 1191 o přijetí krizových opatření ze dne 16. listopadu 2020 naleznete ZDE.

Aktuálně platné mimořádné opatření MZČR ze 16. listopadu 2020 k povinnosti nosit roušky naleznete ZDE.
 


 
Aktualizováno dne  13. 11. 2020 v 14.15 h

PROVOZ ŠKOLY OD 18. 11. 2020


Vážení rodiče a milí žáci,

ve středu 18. 11. 2020 se do školy vrátí žáci přípravného ročníku, 1. ročníků a 2. ročníků. Bude fungovat i školní družina v upraveném režimu (z důvodů homogenity jendotlivých tříd). Žáci budou muset mít nasazenou roušku ve třídě, společných prostorách i v družině. Doporučujeme minimálně 3 roušky na den. Bude nutné zajistit dostatečné větrání školních prostor. Doporučujeme, aby se žáci teple oblékali. Třídy musí být homogenní. 

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, bez TV = procházky, HV = poslech + dohánění potřebného.

Školní družina bude v provozu od 6.00 do 16.00 h. (Aktualizováno 13. 11. ve 14.06 h)

Současně budou také umožněny individuální konzultace (1 na 1) pro žáky, kteří potřebují a nemají doma pro distanční výuku dostatečné podmínky.
Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé ve zprávě v e-ŽK.

Podrobněji viz "Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020" ZDE.

 
 
Aktualizováno dne 31. 10. 2020 v 19.55 h

PROVOZ ŠKOLY OD 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády č. 1112 ze dne 30. října 2020 (naleznete ZDE) Vás informuji o nadále pokračujícím omezení provozu naší školy od pondělí 2. 11. do pátku 20. 11. 2020. Škola se tedy pro žáky v pondělí 2. 11. 2020 NEOTEVŘE! Na I. a II. stupni ZŠ budeme tedy i nadále pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem dle aktuálních rozvrhů v e-ŽK.


PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST (Opletalova 699 - budova NOVA)

Provoz kanceláře školy v období od 2. 11. 2020

PO-PÁ: 7.00 - 13.00 h

 


Aktualizováno dne 30. 10. 2020 v 14.30 h

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,
přinášíme aktuální informace k ošetřovnému v době uzavření škol:
1) ošetřovné pro osoby OSVČ - viz odkaz
2) ošetřovné pro zaměstnance - viz odkaz
3) ošetřovné v době 26. - 31. října - viz odkaz.

14. 10. 2020: Vzhledem k připravované změně zákona, nebudete potřebovat potvrzení o uzavření školy, ministerstvo vydá nový formulář pro ošetřovné, který si každý sám vyplní a odevzdá ho svému zaměstnavateli. Ošetřovné se bude vyplácet vždy až po uplynutí daného měsíce.
Informace k této věci naleznete na tomto odkaze.


DESATERO PRO RODIČE V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení rodiče,
přikládáme užitečné Desatero nejen pro rodiče dětí s SVP. Všem může pomoci.
Děkujeme za podporu Vašich dětí, která je nyní nezbytná!
 


Aktualizováno dne 27. 10. 2020 v 14.30 h

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že se školy k 2. listopadu 2020 NEOTEVŘOU! V pátek 30. 10. 2020 bude představen rozvolňovací plán. Naše škola tak bude od pondělí 2. 11. 2020 na I. a II. stupni ZŠ i nadále pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem dle aktuálních rozvrhů v e-ŽK.

 


Aktualizováno dne 22. 10. 2020 v 17.45 h


Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 - volný den pro žáky v souladu s Opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1 - zde
Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny

Jak prožít tyto podzimní prázdniny, které budou úplně jiné ...

   

                      Aktualizováno dne 21. 10. 2020 v 08.45 h

PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST (Opletalova 699 - budova NOVA)

Provoz kanceláře školy v období od 26. 10. do 30. 10. 2020
PO: 7.00 - 13.00 h
ÚT: 7.00 - 13.00 h
ST: 28. října 2020 (státní svátek)
ČT: uzavřena
PÁ: uzavřena

 


Aktualizováno dne 13. 10. 2020 v 07.16 h

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Od středy 14. 10. 2020 (včetně) budou uzavřeny všechny ZŠ na území ČR. 
K uzavření školy dojde na základě rozhodnutí vlády v rámci nouzového stavu. Škola tak přechází na distanční způsob vzdělávání prostřednictvím platformy MS Teams. Očekáváný (čili přislíbený) návrat žáků, alespoň 1. stupně, je 2. 11. 2020.

Sledujte prosím především tyto stránky a e-ŽK pro nejnovější informace. 
 

Ošetřovné:
Informace z MPSV ze dne 12. 10. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - zde

 


Aktualizováno dne 11. 10. 2020 v 13.26 h

Vážení rodiče, milí žáci,


dne 8. 10. 2020 představil ministr zdravotnictví společně s ministrem školství nová opatření související s epidemií Covid-19, která se dotknou od pondělí 12. 10. 2020 zejména provozu na 2. st. ZŠ. Níže Vám zasíláme konkrétní informace o provozu školy v následujících týdnech.
 
 1. I. st. ZŠ: provoz beze změn, s výjimkou zpěvu při HV. Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníků nebude probíhat od 9. 10. do 25. 10. 2020 – aktualizovaný rozvrh v e-ŽK (3., 4. tř.)
 2. ŠD: provoz beze změn s pravidly nastavenými od 1. 9. 2020.
 3. ŠK: provoz bude přerušen od pondělí 12. 10. do 25. 10. 2020.
 4. II. st. ZŠ: žáci 6. – 9. ročníků budou docházet do školy po týdnech:
  1. týden od 12. do 16. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 6. a 8. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 7. a 9. ročníků, výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  2. týden od 19. do 23. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 7. a 9. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 6. a 8. ročníků, výuka bude probíhat online v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  3. týden od 26. 10. do 30. 10. 2020:
   • 26. a 27. 10. 2020: dny volna vyhlášené MŠMT
   • 28. 10. 2020: státní svátek
   • 29. a 30. 10. 2020: podzimní prázdniny
   • v těchto dnech bude uzavřena celá škola (I. a II. st. ZŠ, ŠD, ŠK)
  4. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání (emailem, telefonicky třídnímu učiteli, prostřednictvím e-ŽK).

Děkujeme za spolupráci a pochopení

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY (aktualizace 11. 10. 2020 v 14.28 h):
 1. Pravidla pro distanční vzdělávání
 2. Usnesení vlády Hromadné akce I
 3. Usnesení vlády Hromadné akce II
 4. Provoz škol
 

Vážení rodiče,
na základě nových opatření vlády a pokynů ministerstva zdravotnictví přinášíme aktuální informace k provozu školy od pondělí 5. 10. 2020. Od pondělí, po vyhlášení nouzového stavu, se ve školách do neděle 18. 10. 2020 nesmí zpívat (platí pro I. i II. stupeň ZŠ) a také provozovat tělocvik (platí pouze pro II. stupeň ZŠ). Ve vydaných legislativních opatřeních je zmiňován především maximální počet účastníků akcí uvnitř budov do 10 osob a ve venkovních prostorách do 20 osob. Opět nemáme prakticky žádný čas na přípravu. Níže uvádíme velice stručně informace k provozu školy:

1) Práce na I. stupni ZŠ beze změn, vyučující pouze upraví náplň hudební výchovy.
2) Práce na II. stupni ZŠ se změní opět v náplni hudebních výchov, ale také tělocviků.
3) Školní družina a školní klub je beze změn.
                                            
Důležité dokumenty:
1) Usnesení vlády od 5. 10. 2020
                Nouzový stav
                Krizové opatření
2) Aktuální nařízení KHS od 5. 10. 2020
                Nařízení KHS
                Informace o nařízení KHS

Děkujeme za přečtení

 

Aktualizováno dne 17. 9. 2020 v 15 h

Od pátku 18. září 2020 je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR č. j. 15757/2020-35/MIN/KAN zavedena celostátně povinnost nosit roušky i ve třídách 2. st. ZŠ (6. až 9. ročník).

Prosíme rodiče, aby žáky vybavili dostatečným množstvím roušek - minimálně 3 ks, z toho 2 bude mít žák uložené v igelitovém sáčku. Druhý sáček bude mít žák na použité roušky.

Děkujeme za spolupráci

 

Aktualizováno: 9. 9. 2020 ve 20.15 hod.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci zařazuji na úvodní stranu opět přímé informace, které se týkají provozu naší školy s ohledem na hygienické a bezpečnostně-organizační opatření při vzdělávání v době mimořádných opatření.

 1. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
 2. Prosíme, aby rodiče vybavili své dítě 2 rouškami, 1 roušku bude mít žák při vstupu do školy, druhou v igelitovém sáčku.

Sledujte prosím stránky školy, kde najdete aktuální informace.  

Děkujeme za spolupráci

 

25. dubna 2021
Informace k návratu žáků od pondělí 19.4.2021 - aktualizace

Aktualizováno dne 25. 4. 2021 v 14 h
 

V pondělí 26. dubna 2021 se již těšíme na návrat do školy dalších našich žáků - ve škole budou 1. B, 2. A, 2. B, 5. A, 5. B a 5. C a v předškolním vzdělávání ve škole pokračují děti z přípravné třídy.
Ve škole funguje jedna třída pro děti rodičů IZS a vybraných profesí.

Zbylé třídy pokračují v distanční výuce podle rozvrhů v e-ŽK.


Všechny potřebné informace najdete na elektronických nástěnkách pod článkem z 12. 4. 2021.


Aktualizováno dne 17. 4. 2021 v 20 h


V pondělí 19. dubna 2021 se již těšíme na návrat do školy našich dětí z přípravné třídy a žáků 1. A, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B a 4. C.
Ve škole je také zřízena jedna třída pro děti rodičů IZS a vybraných profesí.

Ostatní třídy pokračují v distanční výuce podle rozvrhů v e-ŽK.


Všechny potřebné informace najdete na elektronických nástěnkách pod článkem z 12. 4. 2021.Aktualizováno dne 12. 4. 2021 v 11.20 h
 

Informace k návratu žáků od pondělí 19. 4. 2021


Milí rodiče a milí žáci,
zveřejňujeme informace k otevření školy a k povinnému testování žáků od pondělí 19. 4. 2021. Z důvodu obrovského množství těchto informací jsme se rozhodli vám je zprostředkovat s využitím elektronické nástěnky, kde najdete veškeré nejdůležitější informace, které potřebujete. Nástěnka je pravidelně aktualizována.  Pokud byste měli jakékoli další dotazy, na které nedostanete odpověď ani v odkazech, ozvěte se, rádi vám odpovíme.
Díky našemu skvělému týmu ZŠ a MŠ Benešov n. Pl. a díky Vám to jistě zvládneme a vše "pofrčí", i když na začátku může dojít k různým organizačním šumům. Dokážeme ledacos, ale za tak málo dní vše dokonale nachystat opravdu nelze. K dokonalosti budeme vše ladit v průběhu tohoto týdne.

 Děkujeme za pochopení, spolupráci a trpělivost
Moc se na naše žáky již těšíme
 
S pozdravem
Tým ZŠ a MŠ Benešov n. Pl.
 
Informace k provozu školy od 19. 4. 2021 naleznete ZDE

 
Informace k povinnému testování naleznete ZDE

 


Aktualizováno dne 10. 4. 2021 v 18.20 h


Rozhodnuto - školy na Děčínsku se otevřou až od pondělí 19. dubna 2021


Vážení rodiče,
z důvodů nepříznivého epidemiologického vývoje v okrese Děčín bylo rozhodnuto o posunu otevření škol na pondělí 19. 4. 2021. I v příštím týdnu se bude tedy celá škola vzdělávat distančním způsobem. Informace k organizaci nástupu žáků a k jejich testování nyní upravujeme v souvislosti se změnou termínu návratu a zveřejníme je na webových stránkách školy nejpozději v pondělí 12. 4. 2021. Tyto informace obdržíte i od třídních učitelů prostřednictvím zprávy v e-ŽK.

Děkujeme za trpělivost a pochopení

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 1/2021 - zde
 
Od pondělí 12. 4. 2021 bude zajištěn provoz družiny ZŠ a MŠ pro děti IZS.
 
Pro žáky prvního stupně, jejichž rodiče doloží škole zaměstnání v níže uvedené profesi. Žáci budou ve škole testováni. Škola žákům obědy nezajišťuje. 
 
Rodiče, kterých se tato výjimka týká, prosíme o informaci minimálně den předem, zda této možnosti využijí (informace zasílejte třídním učitelům, případně na email: zeleny@zsbnpl.cz). Příslušnost k vybraným profesím je třeba škole doložit potvrzením zaměstnavatele.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Obědy je třeba si zařídit individuálně přímo ve školní jídelně ul.: https://sj.benesovnpl.cz/.
Testování bude prováděno testy LEPU. Informace k testování najdete na webu Edu.cz


 

Aktualizováno dne 8. 4. 2021 v 11.20 h


Informace k návratu žáků do školy od pondělí 12. dubna 2021


Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo rozhodnuto, že se od pondělí 12. dubna 2021 vrátí do školy k prezenční formě výuky žáci přípravného ročníku a děti předškolního věku v MŠ (ve skupinách max. do 15. dětí). Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník) se budou po týdnu střídat v tzv. rotační výuce. V současné chvíli pro Vás připravujeme veškeré informace k organizaci návratu a také k povinnému testování žáků. Veškeré potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději v pátek 9. dubna 2021. Současně vám budou tyto informace zaslány také prostřednictvím zprávy v e-ŽK.

Nyní však stále čekáme na vyjádření ministerstva, zda se otevřou školy od pondělí 12. 4. 2021 také v okrese Děčín. Dle informací z médií by se mohl návrat žáků v okrese Děčín z důvodů nepříznivého epidemiologického vývoje odložit o jeden týden (tedy na pondělí 19. dubna). Jakmile budeme vědět, okamžitě vás budeme informovat.

Děkuji za pochopení a trpělivost

S pozdravem

Mgr. Jakub Zelený
 

 

25. dubna 2021
2. B - Den Země aneb Jarní detektivka

Žáci 2. B, ač v tuto dobu na distanční výuce, si 22. dubna 2021 oslavili Den Země zahájením detektivního pátrání po skřítkovi a jeho pokladu z darů Země. Než se vydali na cestu, museli vyluštit křížovku, ve které si procvičili jarní učivo prvouky a z tajenky zjistili, co vlastně budou hledat. Dále se pak podle „kódů“ na padlet - nástěnce v „Detektivní kanceláři“ dozvěděli, kterým směrem se vydat a kam směřovat dál. Cestou se někteří z detektivů 2. B připojili i k akci CDM Benešov nad Ploučnicí - „Den Země“, a pomohli tak s úklidem naší planety, jiní si užívali odpočinku mezi petrklíči, další to vzali jako orientační běh. V cíli však byl každý úspěšný detektiv po předložení důkazů obdarován sladkým pokladem od „skřítka, který chrání tuto zem“.

  2B - Den Země aneb Jarní detektivka (18 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
23. dubna 2021
Šmoulí den v přípravné třídě


Děti z přípravného třídy se konečně dočkaly a mohou opět chodit každý den do školy. Moc se všechny těšily nejen na kamarády, ale i na učení a hlavně na pohádkové středy. Tento týden jsme měli vyhlášenu „Šmoulí středu“. Děti přišly v modrém oblečení a přinesly si plyšáky nebo různé šmoulí figurky. Nejprve děti pracovaly na pracovní listy, kde hledaly cestu Šmoulům, rozdíly mezi obrázky a potom jsme vytvořili společnou práci „Šmoulí vesnici“. Poslední hodinu jsme zhlédli pohádku o Šmoulech na DVD.
Byl to krásný den a děti si ho užily.
 

                 
 
R. Bartošová
 

19. dubna 2021
Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s testování dětí a žáků na onemocnění COVID-19 můžete stáhnout ZDE.
4. dubna 2021
Badatelé ze 2. B

V březnu při probíhající distanční výuce se žáci 2. B stali přírodovědnými badateli. Absolvovali tři přírodovědné experimenty, v nichž si vlastním pozorováním vybádali a ověřili závislost života a vývoje rostliny na okolních podmínkách.
Vyzkoušeli postupně: 1. pokus se šiškami /reakce na teplo a vlhko/, 2. pokus se sedmikráskami a sněženkami /zbarvení po přidání barviva do vody/, 3. pokus rychlení klíčení mungo-fazolí /ve tmě x na světle/.
Také si sami vypěstovali velikonoční osení. Všechny své poznatky zdokumentovali a v podobě fotografií a popisků vkládali na Jamboardové tabule. A v bádání pokračují dál!! 

  2B - Badatelé (12 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
29. března 2021
Družina - inspirace na aktivity
Vážení rodiče, milé děti,

na přiložené elektronické nástěnce Aktivity školní družiny (proklikem se vám otevře připravený nápadník), Vám přinášíme nápady a náměty pro aktivity.Věříme, že náměty vyzkoušíte a podělíte se s námi o vaše zážitky přidáním příspěvku na padletovou nástěnku v posledních dvou sloupečcích. 

 
28. března 2021
2. B - Cesta za Amosovým pokladem

V pátek 26. března 2021 si zvídaví žáci 2. B sami „odemkli flipitty zámečky“, které ukrývaly 9 indicií určujících, co – kdy – kde hledat. Za „Amosovým pokladem“ vyrazili v Den narození J. A. Komenského. Indicie je zavedly na známé místo, kde děti musely najít Amosovu zprávu. Ta jim prozradila, jak pokračovat ke stromu se zlatými klíči. Tím však hledání pokladu neskončilo. Zlatý klíč jim odemkl poslední stránku v Amosově Jamboardu, aby zjistili, na co a kde zlatý klíč použít. …
Hledání tedy ještě neskončilo. Nyní budou malí detektivové potřebovat ještě chvíli trpělivosti a klíč u sebe dobře uschovat na dobu, kdy se vrátí tam, kde „Amos na obraze přebývá – tam totiž svůj poklad ukrývá a jen za zlatý klíč jej nálezcům vydá“.
A všichni už se těší, aby to bylo brzo! 

  2B - Cesta za Amosovým pokladem (8 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová                                                                                      
25. března 2021
Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

 

Zápis do 1. ročníku proběhne v termínu od 12. 4. – 23. 4. 2021 včetně. 


Podrobnější informace naleznete v sekci NEPŘEHLÉDNĚTE v záložce Informace k zápisu do 1. tříd.

Potřebné dokumenty si lze stáhnout z webových stránek, případně jsou všechny formuláře (včetně připravených obálek) připravené k vyzvednutí u vchodu A do budovy NOVA (ul. Opletalova 699). Místo k vyzvednutí viz přiložené fotografie.25. března 2021
Online exkurze do elektráren


V rámci výuky fyziky se v úterý 23. března 2021 žáci obou 9. ročníků zúčastnili virtuální prohlídky jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze, v druhé největší jaderné elektrárně ČR, byla vedena paní Marcelou Moravcovou (průvodkyní v JE Dukovany) a umožnila žákům nahlédnout do míst, která by během exkurze naživo neměli možnost navštívit. S využitím virtuálních map a 3D modelů bylo žákům vysvětleno nejenom to, jak jaderná elektrárna funguje, ale i kolik množství energie v ČR JE Dukovany vyrobí, kde se v ČR skladuje jaderný odpad a co do něj vlastně patří. Žáci měli možnost klást otázky a být interaktivní, i díky tomu si na konci exkurze mohli zasoutěžit a vyhrát upomínkový předmět z ČEZ. Ten se podařilo získat J. Hegerovi, J. Ferkovi a E. Dereninové (z 9A) a také P. Dobrovolnému, K. Loosové, A. Dobrovolné, V. Effenbergerovi a O. Šimonovi (z 9B).


   

Na obdobnou online exkurzi se ve čtvrtek 25. března 2021 vydali také žáci 8. ročníků, kteří se zúčastnili virtuální prohlídky tepelné elektrárny Ledvice. Exkurze, v jedné z největších tepelných elektráren ČR, byla vedena paní Danou Daňkovou (průvodkyní v TE Ledvice) a umožnila žákům nahlédnout do vnitřku tepelné elektrárny s využitím 3D modelů a virtuálních map. Žáci se dozvěděli o tom, jak tepelná elektrárna funguje, odkud bere TE Ledvice uhlí a vodu na svůj provoz a co se dělá s odpadem ze spalování. Zároveň byli pozváni na nejvyšší rozhlednu v ČR, která se v TE Ledvice nachází. Aktivní žáci - M. Hlobil a M. Koutová (z 8A) a F. Stínil, M. Maťátko a P. Kolovecký (všichni z 8B) - byli odměněni upomínkovým předmětem.


   
   

Zdroje obrázků a další informace na: http://virtualniprohlidky.cez.cz/, www.svetenergie.cz

MSc. L. Tomsová

 

25. března 2021
3. B - Online velikonoční vyrábění

Blížící se Svátky jara byly podnětem pro práci žáků 3.B. Po domluvě s třídní učitelkou si zpestřili online výuku. Vyráběli nejen z barevného papíru, ale i z odpadového materiálu. Žáci dostávali přesné informace o pracovním postupu přes grafický tablet prostřednictvím oline vyučovací hodiny v MS Teams. Všechny tvoření moc bavilo. Velikonoční výrobky již zdobí jejich domovy a všichni se těší na další takové hodiny.

  3B - Velikonoční vyrábění (10 obrázků) 

Mgr. R. Soukupová
 
25. března 2021
1. B - Aktivity dětí během distančního vzdělávání

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům a jejich dětem za aktivitu nejen během online hodin, ale především za plnění různých úkolů nad rámec výuky. Během naší jarní DV jsme vytvořili společně s paní asistentkou A. Fialovou „Třídní herbář“, do kterého žáci sdílí jarní květiny ze svých procházek. Také máme vytvořený soubor „Odpoledních aktivit“, do kterých posílají své sportovní a jiné pohybové či pracovní činnosti. Děti se snaží každý den trávit chvíli „na vzduchu“, protože naše hodiny začínají písní J. Uhlíře a Z. Svěráka – Hlavně, že jsme na vzduchu.
   

Velice si vážím spolupráce všech, kteří našim žákům pomáhají zvládnout tuto formu výuky.
                                                                             
Mgr. H. Svobodová
 
21. března 2021
Když děti dělají radost!
(distanční výuka v 1. A)

Máme za sebou dva týdny distanční výuky ve druhém pololetí prvního školního roku. Děti se pravidelně připojují na hodiny a s nadšením čtou, píšou, počítají, řeší hádanky, soutěží, sbírají smajlíky a učí se i nové věci na počítači. Nepracují ale jen online, plní úkoly i samostatně pod dohledem nebo s malou pomocí rodičů, malují, vyrábějí a hodně času tráví i venku. 
Ve videu (https://youtu.be/Zb5b_xkKT5g) se můžete podívat, čím mi děti dělají radost a proč je radost s nimi pracovat!

Mgr. M. Turková


 
28. února 2021
2. B - Soutěžíme s DDM Děčín

Na konci ledna se žáci 2. B zapojili do výtvarné soutěže s DDM Děčín. Výtvarná soutěž probíhá v několika kolech = každých 14 dní je vyhlášeno nové téma. Po úspěšném 1. kole se děti s nadšením výtvarně vrhly i do kola druhého. A právě ve druhém kole soutěže získali „piloti 2B rakety“ jako kolektiv 1. místo.                                                                    

Mgr. M. Rejmanová
 
19. února 2021
2. B - Návštěva krmelce a pytlování

V úterý 16. února 2021 po mrazivých dnech vyrazili žáci 2. B zkontrolovat nedaleký krmelec. A nešli s prázdnou. Krmelec doplnili dobrotami pro lesní zvěř, která na sebe nenechala dlouho čekat. Z dálky už vyhlížely srnky, odpoledne přiskákali zajíci a zavítali i divočáci. Při zpáteční cestě absolvovaly děti ještě „rychlokurz pytlování“ a pořádně si užily letos zřejmě posledního sněhu.

  2B - Krmelec a pytlování (19 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
17. února 2021
Online výstava výtvarného ateliéru ZUŠ Žandov
pobočka Benešov nad Ploučnicí

ZUŠ Žandov stále pracuje v režimu distanční výuky. Potěšte se fotografickou výstavou žáků výtvarného ateliéru p. uč. Evy Losové a užijte si zimní atmosféru Benešova nad Ploučnicí - https://www.youtube.com/watch?v=syscJGQ4i7U

Alena Losová, dipl. um.
ředitelka školy

 
17. února 2021
Olympiáda v českém jazyce 2020-2021

20 žáků z 8. a 9. tříd se i letos zúčastnilo Olympiády v českém jazyce. Školní kolo proběhlo ještě prezenčně v prosinci 2020, ale to okresní už se konalo distanční formou ve čtvrtek 28. ledna 2021. Naši školu reprezentovali Karolína Kounovská (8. A) a Kamil Grunert (9. B), kteří se tedy zcela samostatně, zodpovědně, z pohodlí domova připojili přes internet a řešili zadané úkoly. Karolína byla úspěšnější a ze 16 účastníků okresního kola nakonec obsadila hezké 8.-10. místo.
Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. S. Matysová
 
13. února 2021
1. A - Týdenní výzva

V uplynulém týdnu byla pro děti z 1.A připravena týdenní výzva. Dokážeme mít všichni každý den ve škole jednu stejnou věc? Jaké úkoly nás čekaly a jak se je dařilo splnit, vám řeknou děti samy - https://youtu.be/64JH692eCHk.

Mgr. M. Turková

  1A - Týdenní výzva (17 obrázků) 
10. února 2021
1. A - Hudební výchova bez zpěvu?

Když nastoupily děti z 1.A v září do školy, těšily se nejen na to, že se budou učit číst, psát a počítat, ale že se v hodinách hudební výchovy naučí spoustu nových písniček. Od října však zpívat nesmíme, a tak se bavíme jinak. Jestli chcete vidět, jak se nám to daří, podívejte se zde - https://youtu.be/CSoDiHgUsg4

Mgr. M. Turková

 
6. února 2021
2. B - Pohádka O zmrzlém králi

Počasí posledního lednového týdne a učivo prvouky se promítlo v 2. B i do hodin českého jazyka, kde během týdne „rouškoherci“ nastudovali role k pohádce O zmrzlém králi. Vytvořili si rekvizity a skupinově sehráli divadelní představení. Vyzkoušeli si i náročnou roli kameramana - natáčeli videa na iPADy, která po sestříhání vytvořila ucelenou pohádku o 4 verzích pro zhlédnutí a využití dětmi z ostatních ročníků, jelikož současná epidemiologická situace neumožnila tradiční uspořádání divadelního představení před diváky.          
I přes omezené herecké možnosti jsme si všichni divadlo pořádně užili!

A kdo by chtěl vidět herce 2.B v akci, zde je odkaz = https://youtu.be/iGIEyFFfWpk

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Pohádka O zmrzlém králi (11 obrázků) 
22. ledna 2021
2. B - Stopování

Ještě než stihla zmizet sněhová nadílka, vypravili se žáci 2. B po stopách zvěře a ptactva. Vybaveni vědomostmi získanými z hodin prvouky, lupou a mapami k rozlišování zvířecích stop, se vydali k lesu, kde se rozutekli za badatelskými úlovky. Ve sněhu objevili stopy srnky, zajíce … Naučili se odlišit stopu psí od kočičí a pořádně se vyřádili v mizejícím sněhu. Některé stopaře stopování tak zaujalo, že stopovali i sami v následujících dnech. Doufáme, že to nebyla poslední letošní sněhová nadílka, abychom si mohli užít ještě další sněhová dobrodružství! 

  2B - Stopování (13 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
18. ledna 2021
Strom splněných přání - vánoční sbírka pro DD Tisá

Žáci, kteří mohli prezenčně navštěvovat školu před vánočními svátky, na budově Bílá věnovali pod „Strom splněných přání“ v obchodním centru Pivovar mnoho dárků, které byly určené pro děti z Dětského domova Tisá. Celý předvánoční týden shromažďovali žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd, různé dárky.
      

Sbírka byla předána panu řediteli, s dětmi jsme se vzhledem k aktuální pandemické situaci bohužel nemohli setkat. Jelikož byly děti z DD dlouhodobě na pobytu na horách mimo DD Tisá a vrátily se až po vánocích, nadílka proběhla až minulý víkend - několik fotek z jejich rozbalování - zde:   Strom splněných přání - rozbalování dárků (9 obrázků) .

Tímto děkujeme všem, kteří přispěli a udělali obrovskou radost dětem z DD Tisá. Velice si vážíme toho, že v této nelehké době máme tak úžasné žáky a spolupracující ochotné rodiče!

Mgr. H. Svobodová, R. Bartošová


 
17. ledna 2021
2. B - Sněhulákiáda

Čerstvě napadaná hromada sněhu ve čtvrtek 14. ledna 2021 žáky 2. B nenechala v klidu. Sníh měl kvalitu stavebního materiálu, a tak hurá výtvarničit ven! Zadaný úkol, postavit sněhuláka v životní velikosti ve skupinách, zvládli všichni skvěle. A tak „za odměnu“ a pro zahřátí byly sněhové radovánky zakončeny koulovanou.

  2B - Sněhulákiáda (11 obrázků) 
   
Mgr. M. Rejmanová
 
16. ledna 2021
1. A - Přírodo, děkujeme!
Po třech měsících bez klasické hodiny tělesné výchovy se dneska žáci z 1.A mohli díky bohaté nadílce sněhu pořádně unavit. Všichni mokří, zpocení, žízniví, ale šťastní! Snad nám sníh vydrží do úterý, kdy máme další tělocvik!

  1A - Hrátky na sněhu (8 obrázků) 

Mgr. M. Turková
 
15. ledna 2021
Přípravka - pohádka O Koblížkovi


Děti z přípravného ročníku našly pod stromečkem nejen různé hry a stavebnice, ale i dřevěné divadlo.

V hodině čtení si poslechly pohádku O Koblížkovi a při výtvarné výchově vyrobily loutky. Pak už zbývalo jenom vybrat jednotlivé herce a divadelní představení mohlo začít. Děti byly moc šikovné, v rolích se vystřídaly, zahrál si každý. A jak se jim pohádka povedla se můžete podívat zde

R. Bartošová
10. ledna 2021
2B - Tři králové

Žáci 2. B prožili středu 6. ledna 2021 v duchu tříkrálových tradic. V královských trojicích K + M + B rozluštili symboliku věštění ze sedmi hrnečků a věštili. Připravili přímo královské pohoštění pro ptačí návštěvníky krmítka, ale i pro lesní zvěř, se kterým vyrazili do terénu. A to i za méně příznivého počasí, kdy si ještě dostatečně užili zbytky sněhu.

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Tři králové (22 obrázků) 
21. prosince 2020
Slovo ředitele

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,
 
za pár dní završíme vánočními svátky rok 2020. Jsme si vědomi toho, že tento rok byl pro všechny z nás mimořádně náročný. Nedostatečný mezilidský kontakt a nemožnost naplno vykonávat svou profesi se v různé podobě projevily na nás všech. Tíha zodpovědnosti za vzdělávací proces najednou už neležela plnou vahou jen na zaměstnancích školy, ale rovnou měrou přešla také na děti a žáky a jejich rodiny.
V průběhu tohoto roku jsme se asi všichni potýkali s vyčerpaností, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, co je to důvěra, spolupráce. Ve svých domácnostech jsme společně trávili mnohem více času, než jsme byli zvyklí. A právě teď, před Vánoci, je ten správný čas si říci, jak úžasně jsme to všichni zvládli!
Je ten správný čas si vzájemně poděkovat, vyjádřit vděk všem za velkou snahu a obrovský pokrok, který jsme každý z nás udělali.
Je ten správný čas si říci, kam dál, a popřát si šťastnou cestu k našim cílům.
Pojďme se všichni s optimismem dívat do budoucnosti, protože každá krize musí dříve nebo později skončit. A že jich lidstvo za svou dlouhou existenci již zažilo!
 
Naše škola tu bude stále, i v následujícím roce 2021, jako váš partner ve vzdělávání vašich dětí.
 
Krásné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2021 přeje
 
Mgr. Jakub Zelený

20. prosince 2020
Prosinec v 1. A

V listopadu po návratu do školy se žáci ze třídy 1. A vrhli nadšeně do učení. Zvládli to tak skvěle, že už 1. prosince prvních pět dětí začalo psát perem a postupně se přidávají další. Při hodinách čtení se děti učily postupně nová písmena a nyní už dokáží přečíst s porozuměním i delší věty. A že neznají ještě všechna písmena? Nevadí! Při práci s iPadem si jednoduše načtou QR kód a mohou se sami pohybovat i na internetu. V matematice počítají v oboru do sedmi – porovnávají čísla, orientují se ve vzestupné i sestupné řadě čísel, řeší slovní úlohy, sčítají, odčítají, dočítají. Hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností se nesly v duchu adventních příprav. Mohli jsme si vyzdobit třídu stromečky z vlny, papírovými hvězdami, vločkami  a řetězy. Každý týden se děti při rozsvěcení adventního věnce naučily jméno adventních svící a společně si ozdobily stromeček. Pod ním poslední den před prázdninami našly dárečky, poseděly u čaje a cukroví od maminek. Všichni žáci vyprávěli o tom, jaké vánoční zvyky doma dodržují, a nakonec si každý pustil na vodu svíčku ve skořápce.

  1A - Ohlédnutí za prosincem (17 obrázků) 

Velkou zásluhu na tom, co děti umí, mají rodiče. Patří jim velké poděkování za to, jak pomáhali svým dětem v době distanční výuky a společně jsme tak to nelehké období zvládli skvěle!

Všem přeji klidné vánoční svátky ve společnosti nejbližších, bohatého Ježíška a hlavně hodně zdraví.

Mgr. M. Turková
 
19. prosince 2020
7. C - Vánoční vycházka

Žáci 7. C se předem domluvili, že letošní závěrečnou vánoční besídku pojmou netradičně. Každý při pracovních činnostech vyrobil dřevěnou vánoční ozdobu se svým jménem.
V pátek 18. prosince 2020 se zásobami dobrůtek pro lesní zvěř a ptáčky vyrazili na vrch Ostrý, kde našli vhodné místo v lese a přichystali na něm pravou hostinu. Rozdali si dárečky a rozvěsili zde také své ozdoby, které v lednu přijdou opět sundat, aby po nich les zůstal čistý.
Hlavní myšlenkou této akce bylo nemyslet jen na sebe, ale uvědomit si, že vánoční čas je časem, kdy můžeme darovat svůj čas a radost druhým (v tomto případě v podobě dobrot pro zvěř).

  7C - Vánoční vycházka (8 obrázků) 

Krásné prožití vánočních svátků všem přejí Mgr. Š. Leknerová a žáci 7. C
 
19. prosince 2020
2. B . Vánoční tradice a zvyky

Poslední školní pátek v roce 2020 žáci 2. B prožili v duchu vánočních zvyků a tradic. Házelo se pantoflem, rozkrajovala se jablka, čekalo se na „zlaté prasátko“ a louskaly se ořechy, ze kterých si děti vyrobily lodičky na pouštění a věštění… Na závěr „vánočního“ dopoledne nechybělo ani posezení u vánočního stromečku a tolik očekávané rozdávání a rozbalování dárečků nejen od kamarádů.

  2B - Vánoční zvyky a tradice (20 obrázků) 

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM a v novém roce 2021 ve zdraví na viděnou!“

Mgr. M. Rejmanová s žáky 2. B

 
18. prosince 2020
7. C - Recyklovaní sněhuláci

K zimním radovánkám neodmyslitelně patřívalo stavění sněhuláka. To ještě v dobách, kdy sníh byl každoroční radostí dětí i dospělých.
Nedostatek sněhu však neodradil chlapce a dívky ze 7. C, kteří si postavili své sněhuláky, aniž by si promáčeli rukavice a prsty jim při stavbě promrzly až na kost. Radost a nadšení byly téměř stejné jako by se jednalo o pravé sněhové sněhuláky.
Budeme věřit, že letošní zimu i do Benešova nějaká menší zásilka sněhu dorazí a překvapí nás.

  7C - recyklovaní sněhuláci (7 obrázků) 

Mgr. Š. Leknerová
 
17. prosince 2020
Vánoční nadílka v přípravném ročníku


Ve středu 16.prosince 2020 přišel do přípravné třídy Ježíšek. Nejprve si děti společně ozdobily stromeček a pak nedočkavě vyhlížely příchod Ježíška. Nadělil jim spoustu dárků, se kterými si budeme po celý rok hrát. Pod stromečkem děti našly i dárky, které si přinesly pro kamaráda.

R. Bartošová

17. prosince 2020
Informace ZUŠ Žandov

Informace k výuce 21. a 22. 12. 2020
 
Pondělí 21. 12. a  úterý 22. 12. 2020 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako volné dny.
Výuka ZUŠ Žandov, včetně pobočky v Benešově nad Ploučnicí, končí v pátek 18. 12. 2020.
Po vánočních prázdninách bude výuka zahájena v pondělí 4. 1. 2021, pokud nebude stanoveno jinak Vládou ČR.


                    

Adventní pozdravy od žáků ZUŠ z pobočky z Benešova 
                   Adventní pozdravy z pobočky v Benešově nad Ploučnicí
                   Výstava výtvarného ateliéru Evy Losové 
                   Výstava výtvarného ateliéru Lenky Kubišové

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2021.

ZUŠ Žandov 
16. prosince 2020
2. B - Dárek od Mikuláše

V předvečer svátku Svatého Mikuláše nadělil šikovný a štědrý Mikuláš na pozemek „Bílé školy“ dárek nejen pro zvířátka = krmítko pro ptáčky a jídelnu pro veverku, která přebývá nedaleko školy, ale velký dárek to byl především pro děti ze 2. B. Ty nyní nejenže mají každodenní přímý přenos z přírody z třídní pozorovatelny vybavené atlasem „Naši ptáci“, plakátem k rozpoznávání ptačích návštěvníků a dalekohledem…, ale dostaly tím také příjemnou příležitost a povinnost se o zvířátka postarat a pomoci jim tak přežít zimní období.

"Mikuláši, děkujeme!"

  2B - Dárek od Mikuláše (5 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová a děti ze 2. B
16. prosince 2020
2. A - Čertovský pátek

V pátek 4. prosince 2020 usedli do lavic místo žáků 2. A čertice, čertíci a sem tam přiletěl i nějaký ten anděl. Na tento den byl totiž vyhlášen „čertovský rej“. Místo čtení, psaní a počítání se vyučovaly čertovské předměty dle platného rozvrhu – přikládání uhlí pod kotel, hod bramborou do hrnce, prolézání pekelných chodeb, loupání pekelných jablíček, malování poslepu a další důležité pekelné činnosti. Pro vánoční atmosféru si čertice a čertíci vykrojili ze slaného těsta ozdobičku na stromeček, kterou si nesli do svých čertích pokojíčků. Každý čert byl na závěr po zásluze odměněn. Všichni si tento den pekelně dobře užili a už se těší na příští rok.

Mgr. J. Janoušková

7. prosince 2020
1. B - Tradice a zvyky: Barborka

Učit žáky, kteří mají úžasné, spolupracující rodiče, je pro učitele výhra.  V pátek, 4. prosince 2020, se žáci 1. B seznámili se starým lidovým zvykem "Barborky" a vlastnoručně si nastříhali větvičky třešně, kterou mají na zahradě manželé Ušákovi. Přijali jsme pozvání a žáci měli možnost připravit tak překvapení pro své maminky. Velice děkuji manželům Ušákovým a cením si spolupráce rodičů a školy.

Mgr. H. Svobodová
7. prosince 2020
Čerti v 1. A

I když jsme letos nemohli ve třídě během vyučování přivítat čerty s Mikulášem a andělem, přesto se jich tu v pátek 4. prosince několik objevilo. Ráno se děti rozdělily do skupin a v hodinách českého jazyka plnily zábavné úkoly. V hodině prvouky si potom o svátku svatého Mikuláše povídaly. Nakonec si každý nakreslil svého čerta. Za splněné úkoly děti ze skupiny na prvním, druhém a třetím místě dostaly malou odměnu. Všichni si domů odnesli i medové perníčky.
Děkuji všem rodičům, kteří připravili pro své děti masku.

  1A - Čerti v 1A (8 obrázků) 

Mgr. M. Turková
 
4. prosince 2020
1. B - První psaní perem

Ve středu 2. prosince 2020 bylo vybraným žákům slavnostně předáno pero a tím tak zahájili „opravdové“ psaní při všech školních povinnostech. K vybrané skupince se jistě brzy přidají i ostatní spolužáci, protože se snaží dosáhnout této pocty svojí pílí také. Přeji Všem mnoho úspěchů v naší škole!

Mgr. H. Svobodová
30. listopadu 2020
Poděkování

Děkujeme paní Adéle Podolínské za krásné látkové roušky, které nám věnovala k nástupu našich žáků zpět do školy po distanční výuce.

          

Mgr. J. Zelený, ředitel školy
29. listopadu 2020
1. B - Projektový den Jabloňka

V úterý 24. 11. 2020 žáci 1. B v rámci projektového dne „Jabloňka“ zasadili malou jabloň. Cílem této akce bylo uvědomění si spolupráce, tmelení kolektivu a důležitosti živé přírody. Během dne žáci prožívali aktivity zaměřené na ovocný strom, počítali, četli a vyráběli papírové puzzle. Vrcholem dopoledne bylo sázení, které pro děti připravila paní Elena Zichová. Touto cestou bych jí chtěla poděkovat za úžasný a nevšední zážitek. Bez ní bychom projektový den neukončili s takovým nadšením.

Mgr. H. Svobodová

  1B - Projektový den Jabloňka (8 obrázků) 
29. listopadu 2020
2. B - Třídní strom - Hrušeň

V pondělí 23. listopadu 2020  se paní Zichová s p. uč. Martinou Rejmanovou chopily rýče a krumpáče, aby na školní zahradě vyhloubily 2 jámy pro výsadbu jabloně a hrušně. Počasí přálo, a tak se mohla uskutečnit odložená akce plánovaná na „Den stromů“. V úterý 24. listopadu 2020 si žáci 2. B po tematickém dni o významu a důležitosti stromů pro život, vysadili před okny své třídy třídní strom – hrušeň Charneuskou. Každý účastník vyslovil své přání pro hrušeň, potvrdil jej podpisem na třídní listinu /ta již nyní chrání kořeny hrušně/.

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Třídní strom - Hrušeň (16 obrázků) 

 
29. listopadu 2020
1. B - Úspěšný návrat po distančním vzdělávání

Po měsíční pauze se ve středu 18. listopadu 2020 žáci 1. B vrátili zpět do lavic a úspěšně navázali na činnosti, které musely být přerušeny. Díky zodpovědnému přístupu rodičů jsme vše zvládli a práci v následujících dnech zaměřili zejména na navázání spolupráce a předávání získaných vědomostí.
Děkuji všem za spolupráci.

  1B - Návrat ke školním povinnostem po distanční výuce (4 obrázky) 

Mgr. H. Svobodová
 
23. listopadu 2020
Výsledky dotazníkového šetření - listopad 2020

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění ankety k distanční výuce, kterou jsme Vám předložili na začátku listopadu.
Velice si vážíme času, který jste věnovali jejímu vyplnění. Zpět se nám vrátilo téměř 270 odpovědí napříč všemi třídami naší školy.

Na 1. otázku, ve které jsme se ptali na denní počet hodin distanční výuky, odpovědělo 75 % z vás, že jste s jejich počtem spokojeni, 10 % považuje počet hodin málo, ale nechce navyšovat. necelých 14 % by uvítalo vyšší denní počet hodin a necelé 1 % označilo počet hodin jako mnoho, ale nechce jejich počet snižovat. Ve 2. otázce jsme se dotazovali na týdenní počet hodin, zde 75 % odpovědělo, že počet hodin vyhovuje, 9 % označilo počet hodin jako málo, ale nenavyšovalo by a téměř 16 % by uvítalo zvýšení týdenního počtu hodin.

Velmi si vážíme vašich vyjádření k distanční výuce. Jsme rádi, za všechna milá slova k zavedenému systému distanční výuky a zejména k práci našich pedagogů. Stejně tak jsme rádi za vaše podněty a připomínky, které jste nám v anketě předali. Již nyní se jimi zabýváme, na některé konkrétní podněty Vám odpoví třídní učitelé při online třídních schůzkách.

Děkujeme za Vaši práci, moc si jí v této nelehké době vážíme. 
Přejeme Vám všem pohodové dny a hlavně hodně zdraví Vám i vašim rodinám

Mgr. J. Zelený, ředitel školy
Mgr. M. Šmídová, zástupkyně ředitele
 
14. listopadu 2020
2. B - Cesta za pokladem
V pátek 13. 11. 2020 se žákům 2B otevřela „CESTA  ZA POKLADEM“, kterou v této době distanční absolvovali pouze za doprovodu rodičů a sourozenců. Někteří nemohli dospat rána, a tak se vydali za pokladem již v brzkých ranních hodinách, a že počasí přálo. K dispozici měli mapu a listinu s nápovědami (každý ji našel v MS Teams), které pomocí poznávání listnatých a jehličnatých stromů a keřů museli doplnit formou rýmů do veršované zprávy. Úspěšní nálezci byli odměněni částí z pokladu a svůj nález potvrdili svým podpisem.

  2B - Cesta za pokladem (13 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
17. října 2020
DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

 

Aktualizace: 18. 10. 2020 v 12.20 h


Vážení rodiče,

dnes jsem obdržel e-mail od paní PhDr. Plaché, vedoucí protiepidemického oddělení KHS v Ústí nad Labem, s následujícími informacemi:
„Krajská hygienická stanice nebude nařizovat ŽÁDNÁ DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. Je třeba, bez ohledu na pozitivního zaměstnance, nepřijímat do školky děti s respiračními či jinými potížemi. Zaměstnancům MŠ bylo doporučeno nosit roušky či respirátory, přestože to není oficiálně nařízeno, i mimo předávání dětí."

Naše mateřská škola tedy zůstává v provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Žádáme rodiče o spolupráci při dodržování hygienických opatření.
 

Aktualizace: 17. 10. 2020 v 19.25 h


Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat o současné situaci v naší mateřské škole: u jednoho z pedagogů byl potvrzen POZITIVNÍ nález na koronavirus. Na základě tohoto zjištění se v současné době snažíme všemožnými způsoby kontaktovat krajskou hygienickou stanici a získat konkrétní informace o dalším postupu. O dalších krocích Vás budeme informovat na webových stránkách, případně Vás kontaktuje zaměstnanec školy.

Mgr. J. Zelený
ředitel školy
12. října 2020
4. C - Život v pravěku
Při hodině vlastivědy si žáci ze 4. C vyzkoušeli, jaké to bylo žít v pravěku a jak pravěcí lidé lovili mamuty. Převlékli se do kostýmů pravěkých lidí, vyrobili si nástroje a zbraně, které se v pravěku používaly, ozdobili se pravěkými šperky a malovali mamuty. Také si vyzkoušeli dorozumívání se posuňkovou řeči a na závěr si prohlédli knížky E. Štorcha a Velkou knihu o pravěku. Všichni si hodinu náramně užili a touto zábavnou formou si učivo zopakovali.

Mgr. L. Ficencová

  4C - Život v pravěku (11 obrázků) 
 
11. října 2020
2. B - Mapování podzimních plodů v okolí školy

Ve středu  7. října 2020  se žáci 2. B vypravili s mapkami do terénu, aby v rámci prvouky zmapovali, co na podzim v okolí školy dozrálo, a co poslouží nejen lidem jako zásoby v době „až se zima zeptá…“
Děti se tak učily orientaci v jednoduché mapě a na chvíli se staly bedlivými pozorovateli. Velmi se na závěr bádání podivovaly tomu, co vše jim uniklo, co vše „normálně nevidí“.

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Mapování (5 obrázků) 
 
7. října 2020
Přípravka - projektový den Naše tělo

V úterý 6. října 2020 pracovaly děti z přípravné třídy na projektu "Naše tělo". Nejprve si děti samy ukazovaly části těla na kamarádovi, a pak už přišla samotná práce, která se  prolínala všemi předměty. Během poslední hodiny se děti pokusily sestavit postavu pomocí stavebnice. Dětem se aktivity velmi líbily.

Radka Bartošová

  Přípravka - Naše tělo (5 obrázků) 

6. října 2020
Adaptační výlet 6. C

Ve středu 30. září 2020 se žáci VI. C zúčastnili adaptačního výletu podél řeky Ploučnice. Cílem byl původně hrad Ostrý, ale díky zabahněné trase nakonec splav nedaleko Františkova nad Ploučnicí. Atmosféra panovala fantastická. Žáci vytvořili dvě soutěžní skupiny, cestou se hrály hry, nechybělo ani hledání pokladu ani opékání buřtů. Výlet se povedl a všichni, ač v závěru notně unaveni, si ho výborně užili.

Bc. K. Vašáková, D. Mudrová

  6C - adaptační výlet (12 obrázků) 
4. října 2020
1. A - První měsíc ve škole

1. září jsem ve třídě přivítala dvacet dva nových žáků – prvňáků. Už během prvního měsíce se děti učily počítat a číst. Při výtvarné výchově a praktických činnostech předvedly, že umí pracovat s pastelkami, vodovkami i nůžkami. Nejvíce se ale určitě pobavily během hodin tělesné a hudební výchovy. 
Krátké video jako vzpomínku na první měsíc ve škole můžete i Vy shlédnout zde: https://youtu.be/fHsUQ_udVaA

Mgr. M. Turková

 
2. října 2020
Informace ZUŠ Žandov k výuce v Benešově nad Ploučnicí
                                            

                                                           

    ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV     
                                           okres Česká Lípa, příspěvková organizace

                                           Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACE K VÝUCE V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ
 
na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020  se s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 dochází na celém území Ústeckého kraje k omezení provozu základních uměleckých škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků v základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.
 
Výuka všech oborů na pobočce v Benešově nad Ploučnicí bude probíhat distančně.
 
Během pátku 2. 10. 2020 vás budou kontaktovat vyučující hudebního a výtvarného oboru, kteří vás seznámí s průběhem výuky a domluví „distanční“ rozvrh.
 
Aktuální informace naleznete na www.zuszandov.cz

Děkujeme za pochopení
Alena Losová, dipl. um.
ředitelka školy
 
 
1. října 2020
Zkoumáme neživou přírodu

Přírodopisnou náplní žáků v posledních ročnících základní školy je zkoumání minerálů, hornin nebo činitelů jako jsou voda, vítr nebo třeba sopečná činnost. V rámci seznámení se se základními minerály a horninami, žáci ve čtvrtek 8. září 2020 posuzovali fyzikální vlastnosti nerostů. Sledovali a diskutovali nad vlastnostmi jako je lesk, propustnost světla, vodivost, barva a pevnost. Nejvíce žáky zaujaly minerály jako třeba krásná krystalická forma soli kamenné, lesklá slída nebo magnetovec, který je pověstný svým magnetismem.

     

Bc. M. Šárová

30. září 2020
7. A - Entomologie v praxi

Ve čtvrtek 24. září 2020 bylo krásné slunečné dopoledne. Proto vyrazili žáci 7.A na hodinu přírodopisu do nedalekého parku, nadýchat se čerstvého vzduchu a podívat se po zdejším živočišném životě. Vzhledem k tomu, že v hodinách právě dokončili kapitolu o hmyzu, bylo na čase se na tuto skupinu podívat taktéž z praktického hlediska a ověřit si doposud nastřádané vědomosti.

                        

Bc. M. Šárová

30. září 2020
5. B - Skupinová práce v matematice

Jednou z oblíbených činností v hodinách je práce ve skupinách a tu si při matematice užili žáci 5.B. Jejich úkolem bylo vyluštit tajenku, která byla ukryta pod výsledky příkladů. Na chodbě před třídou jednotliví členové skupin sbírali očíslované příklady, jejichž pořadí museli zachovat. V seznamu výsledků pak vyhledávali jednotlivá písmena a vše společně zaznamenávali do svých poznámek.
Žáky práce bavila, byli rádi, že se mohli pohybovat volně po třídě i po chodbě, což je pro ně vždy vítaná změna. Moc hezky spolupracovali, navzájem si pomáhali, komunikovali spolu a zapojil se úplně každý.
Všichni pracovali velmi svědomitě a všem skupinám se podařilo znění tajenky úspěšně vyluštit. Tahle neobyčejná hodina matematiky se jim opravdu povedla.

Mgr. M. Ondrejkovičová

  5B - skupinová práce v matematice (6 obrázků) 
30. září 2020
4. B - Podzimní výtvarné tvoření

Třída 4. B se připravila na podzim a vytvořila si při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech "PODZIMNÍ VÍLU". Žáci si při práci obkreslovali ruce, vybarvovali je podzimními tóny barev a na závěr přilepovali. Závěrečné sestavování víly bylo velice zajímavé a děti práce bavila.

                                                             

Mgr. A. Špačková

 
29. září 2020
6. B - Laboratorní práce

Ve čtvrtek 24. září 2020 se žáci 6.B v rámci hodiny přírodopisu účastnili laboratorních prací. V hodině se učili připravovat preparáty různých objektů (svlečka hada, křídlo hmyzu, cibule,..), které následně sledovali pod mikroskopem. Někteří žáci byli velmi kreativní a vytvořili si například preparát vlasu. 

                                 

Bc. M. Šárová
 
 
25. září 2020
Hodina s fotbalem

Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhla na fotbalovém hřišti MSK Benešov nad Ploučnicí „Hodina s fotbalem“. Děti z Bílé školy, od nejmladších z přípravky po třeťáky, si v rámci akce „Měsíc náborů – Můj první gól“ vyzkoušely pod vedením fotbalových trenérů MSK Benešov nad Ploučnicí ve spolupráci s Grassroots trenérem mládeže FAČR panem Miroslavem Zdražilem, různá cvičení s míčem i bez míče. Cílem bylo představit dětem fotbalové i všeobecné sportovní disciplíny a najít další mladé fotbalisty. Chvíle strávené na hřišti se dětem líbily, za sportování si každý odnesl na krku zlatou medaili.

Mgr. J. Chvojková

  Hodina s fotbalem (18 obrázků) 
 
25. září 2020
2.B - Týden s dopravou
tematický týden od 17. do 25. 9. 2020

Žáci 2. B v půli září vyrazili do ulic, aby si vyzkoušeli své dovednosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy v roli chodců. Další informace pak získávali v průběhu týdne i ve školních lavicích ve všech vyučovacích předmětech. Naučili se pojmenovat dopravní prostředky při pracovních činnostech a v českém jazyce, rozpoznávat dopravní značky ve výtvarné a hudební výchově, znát jejich význam. Volat důležitá čísla 150, 155, 158, 112 a řešit dopravní situace při práci s textem…apod.
Na závěr tematického týdne všichni úspěšně složili „dopravní zkoušku“. 

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Týden s dopravou (10 obrázků) 

 
24. září 2020
Výtvarné tvoření z přírodnin

Měsíc září se pro třídu 6. B nese v hodinách výtvarné výchovy ve znamení fantastických zvířat. V první fázi žáci tvořili existující fantastická zvířata (z fantazy ságy Harry Potter) volnou technikou. V druhé fázi si žáci vyzkoušeli práci uhlem, kdy sami vymýšleli nová fantastická zvířata. Na třetí fázi se přesunuli ven, na čerstvý vzduch a tvořili ve skupinách fantastická zvířata z přírodnin. Kromě posledních záchvěvů tepla a možnosti pobýt chvíli bez roušky, umožnila skupinová práce žákům si vyzkoušet důležitost kooperace pro zdárný cíl.

Mgr. M. Pilnáčková

  Výtvarné tvoření v 6. B (6 obrázků) 

 
24. září 2020
8.A - Výtvarka v přírodě


Žáci z 8. A strávili odpolední vyučování na hřišti u školy. Zde kreslili na téma části lidského těla, konkrétně lidské oko a ruku. Důležitá byla snaha zachytit detaily a obrázek vystínovat. Kromě tvoření si děti mohly na čerstvém vzduchu popovídat se spolužáky a dokonce si čas zpříjemnily také dalším druhem umění – hudbou. Výtvory se všem povedly.

Mgr. K. Procházková


  8A - Výtvarka v přírodě (4 obrázky) 

22. září 2020
Škola v přírodě - RS Lubenec

I přes nepříznivou situaci v předchozím školním roce s uzavíráním škol kvůli nemoci covid-19 se podařilo žákům 7. a 9. ročníků vyrazit na školu v přírodě s agenturou HAUL. Ve dnech 11. - 18. září 2020 si užili pobyt ve stylu westernu v RS Lubenec. Celý tento týden si užívali dobrodružství v přírodě, které doprovázelo velmi příjemné počasí. Ubytováni byli v menších chatkách, které spolu sdíleli čtyři žáci. Jejich týdenní program byl opravdu nabitý, plný her a aktivit, při nichž se dělili na družstva dle svých školních tříd. Na své si přišli nejen milovníci záhad a dobrodružství, ale i příznivci tvořivých aktivit, zábavy ve stylu tanců, naučných, leč vtipných her a mnoha dalšího. Strava byla pestrá a jídla bylo dostatek, každý si přišel na své. Během pobytu čekala samozřejmě žáky i výuka, která probíhala zejména formou edukativních her a kvízů.

  
                                                                      
Nejdůležitějším aspektem školy v přírodě bylo sblížení žáků ve třídách i napříč ročníky, což se povedlo na plné čáře! Vyvrcholením celého pobytu bylo závěrečné vyhlášení soutěží a diskotéka s vychovateli i učiteli. Věříme, že na celý týden budou rádi vzpomínat jak děti, tak naši pedagogové.

M. Hudečková
 
Fotky z průběhu školy v přírodě od agentury Haul jsou k dispozici na https://svphaul.rajce.idnes.cz/Svp_Lubenec_11.-18.9./
 
18. září 2020
Pohádkové středy v přípravné třídě

Každou středu děti z přípravné třídy vchází do světa pohádek. Seznamují se s hrdiny ze známých, ale i méně známých pohádek. Pohádku si přečtou, prohlédnou ilustrace a v závěru dne shlédnou na DVD. Výuka se prolíná do všech předmětů. Děti pracují na pracovní listy, kde procvičují prvky psaní, matematiku nebo prvouku. Vše směřuje vždy k pohádce, kterou právě čtou. Dále si pohádkovou postavu vyrobí v rámci výtvarné výchovy. Děti se na středu vždy těší a samy navrhují, se kterou pohádkou se setkají příště.

R. Bartošová
 
17. září 2020
Plavecký výcvik 2020 - žáci 3. a 4. tříd

Ve školním roce 2020/2021 začali naši žáci opět plavat. Žáci 3. ročníků budou od září do listopadu 2020 absolvovat plavecký výcvik, ve stejném termínu budou pokračovat v plaveckém výcviku také žáci 4. tříd. Celkem 10 lekcí pro každou třídu probíhá pod vedením lektorů z Plavecké školy děčínského Aquaparku.

Mgr. R. Soukupová

plavání třetí třídy   Plavecký výcvik třeťáků (11 obrázků) 
plavání čtvrté třídy   Plavecký výcvik čtvrťáků (4 obrázky) 
10. září 2020
2. B - Projekt Čisté ruce

třídní projekt (2. - 9. 9. 2020)

 

Žáci 2. B již vědí, jak velmi důležité je správné a důkladné mytí rukou. V rámci třídního projektu „ČISTÉ RUCE“ zjistili, kde všude se bakterie vyskytují, výtvarničením odkryli tajemství jejich neviditelnosti, zákeřnosti a rychlosti šíření. V prevenčním boji proti nim jim napomohlo říkadlo a motivační píseň, taktéž práce s textem a s iPadem (v rámci projektu Škola pro život v rámci šablon II). 

„…a takhle nás to baví, chceme zůstat zdraví!“

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Třídní projekt Čisté ruce (14 obrázků) 

5. září 2020
Start 2. B do školního roku 2020/2021

V úterý 1. 9. 2020 žáci 2. B slavnostně odstartovali svůj let z planety 1. B na planetu 2. B. Po delším odloučení od spolužáků a školních lavic odstartovali nový školní rok tryskem a s velkým těšením se na dobývání dalších poznatků a vědomostí. Nezapomnělo se ani na přípitek „Na zdraví“!

                  

Tak hodně štěstí, a ať ta chuť k učení co nejdéle vydrží!

Mgr. M. Rejmanová
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR