ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

24. června 2024
2. B - Den květů a trpaslíků se Slunečnicí

V pátek 21. června 2024 oslavili plavčíci 2. B „Den květů a trpaslíků“ v Děčíně v lesoparku pod Kvádrberkem. A nebyli tam sami. K oslavám léta se připojili „speciální přátelé“ z dobrovolnického spolku Slunečnice. Společně hledali poschovávané papírové květy po lesoparku, z nichž pak vytvářeli společná výtvarná díla. Pro plavčíky to bylo zvláštní setkání, které zpočátku provázely rozpaky. Nakonec se všichni při společných činnostech zasmáli a pobavili. Plavčíci se rozloučili malým dárkem v podobě lízátkové květiny a pozváním na podzimní oslavu zase k nám – do Benešova. Vznikla tím krásná spolupráce, kdy děti vnímají svět také jiným pohledem a jinýma očima.

  2B - Den květů a trpaslíků se Slunečnicí (23 obrázků) 
                                                                                                                                                      
Mgr. M. Rejmanová
 
24. června 2024
7. tř. - Rafty - Active point

V pátek 21. června 2024 sedmé ročníky vyrazily na rafty z Děčína do Dolního Žlebu. Celá akce byla velmi povedená a plná zážitků. Počasí přálo, a všichni se ukázali, jako velmi šikovní “vodáci”.  Všem sedmákům - vodákům tato zkušenost utkví v paměti a určitě si tento výlet zopakují.
A kdo to chce také zkusit, není čeho se bát.

  7. tř. - Rafty (12 obrázků) 

V případě zájmu navštivte následující web: https://active-point.cz/

Poděkování patří všem, kteří na tomto výletu byli a pomáhali.

Bc. L. Čermáková
 
23. června 2024
3. A, 3. B - Active Point Děčín

V úterý a ve čtvrtek 18. a 20. června 2024 se žáci 3.A a 3.B vydali vlakem na zážitkový program, a to konkrétně do Děčína, kde navštívili agenturu Active Point. 
Pro žáky zde byly připravené dohromady 4 stanoviště. První stanoviště bylo řízeno instruktorem a žáci si zde zkoušeli lukostřelbu, toto stanoviště žáky velmi zaujalo a skoro každý z něj odcházel nadšený. Na druhém stanovišti, které bylo spíše sportovní byl pro žáky připraven badminton. Na třetím stanovišti na žáky čekal druhý instruktor a s ním jízda na hoveboardu, který si někteří žáci zkoušeli úplně poprvé, naštěstí to všichni žáci zvládli bez úrazu a většinou i s obrovským nadšením. Na posledním, odpočinkovém stanovišti byla pro žáky připravena veliká jenga věž, kdy mezi sebou v týmu soutěžili, komu věž spadne jako první.

  3A, 3B - Active point Děčín (19 obrázků) 

Žáci z obou tříd si tento výlet náramně užili a domů odcházeli nadšení a s úsměvem. 
 
Mgr. J. Cvojková, Bc. D. Raková, Bc. M. Zajtlerová
22. června 2024
Poslední hodinu přírodopisu si 6. C dopřála v zoo

V pátek 21. června 2024 měla mít 6. C podle rozvrhu druhou hodinu přírodopis. Vlastně již poslední v tomto školním roce, jenž uběhl stejnou rychlostí jako pověstné nohy geparda. Snad právě přání učinit tu nejlepší tečku za oblíbeným předmětem, přimělo žáky a jejich učitele k rychlé organizaci výletu do Zoologické zahrady v Děčíně. Je jasné, že ostatní páteční předměty, byť rovněž oblíbené, musely ustoupit této jednodenní expedici do říše fauny.
 
Snad největším lákadlem byl pro všechny zúčastněné medvěd kamčatský, jenž dosahuje váhy až 600 kg. Tento huňatý kolos kolos o délce 2,5 metru měl ke štěstí žáků zrovna dopolední vycházku ve svém výběhu. Další zastávkou byla mj. ohrada s kamerunskými ovcemi, kde si žáci – tedy zejména chlapci – užili krmení těchto přátelských zvířat. Desetikačky mizely v automatu s krmnou směsí stejně rychle jako granule v tlamičkách nenasytných a ubečených oveček. Naproti tomu uvnitř i vně pavilonu opic panovala ospalá nálada teplého, vlastně již prvního letního dne.
 
Po prohlídce areálu na Pastýřské stěně jsme zamířili do centra města, kde nás čekala oddělená expozice Rajské ostrovy. Tato část výletu nás přenesla do světa tropických pralesů a podmořských hlubin. Největší pozornost si získalo velké mořské akvárium s barevnými rybami a korály, které fascinovalo všechny přítomné. Žáci se zájmem pozorovali také další živočichy, např. gekona obrovského a zlatého, sladkovodního rejnoka trnuchu skvrnitou, krajtu tygrovitou, želvu annámskou, mnohonožku obrovskou, aj.

  6C - Přírodopis v ZOO (21 obrázků) 

 Závěrem lze konstatovat, že „céčáči“ si poslední den přírodopisu v šesté třídě užili na maximum, čemuž jistě napomohlo i propojení se zábavou v podobě hry na babu v průlezovém hradu v lesoparku či návštěvy přilehlého stánku s rychlým občerstvením.
 
Mgr. M. Zbela
 
19. června 2024
6. B - Literární projekt Po stopách Pánů kluků
 

Během hodin literatury jsme se seznámili s knihou Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Přečetli jsme společně několik kapitol tohoto románu pro děti. Poté jsme zhlédli volnou filmovou adaptaci knihy nazvanou Páni kluci. Mnohé exteriéry se natáčely v našem městě na řece Ploučnici a podél ní. Rozhodli jsme se, že filmová místa navštívíme a zdokumentujeme.

Uskutečnili jsme tedy nejen výpravu do těchto míst, ale také návrat do roku 1900, ve kterém se příběh filmu odehrává. Oblékli jsme se do dobového oblečení a vyrazili na filmem proslavenou lávku, na níž Blanka odmítá dát Tomášovi první pusu.

Cestou jsme objevovali ukryté lístečky s úkoly, z nichž jsme se dozvěděli, co to byla a k čemu sloužila pelerína, bekovka nebo cvikr. Co byly pendlovky a odkud se vzal jejich název, jak se svítilo petrolejkou a jaké existovaly parní stroje.

Seznámili jsme se také s tím, jak vypadala školní třída na přelomu 19. – 20. století a zjistili tak, že děti neměly sešity, plné penály barevných fix ani jiné předměty, které dnes považujeme za běžné a samozřejmé.

Poslední etapou našeho dobrodružství a zakončení projektu s Pány kluky, bylo dobytí hradu Potštejn (v našem případě dobytí hradu Ostrého). Ukrytý poklad jsme sice neobjevili, ale užili jsme si příjemný den v přírodě s opékáním buřtíků.

  6B - Páni kluci (14 obrázků) 

S písničkou „Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď, my jsme ti tři jak se patří, nápadů studánka,…“ jsme se s Pány kluky i Markem Twainem rozloučili.

Žáci 6. B, třídní uč. Š. Leknerová a sl. asistentka K. Ondečková

16. června 2024
2. B a 5. B v parku Mirakulum

V pátek 14. června 2024 se třídy 2. B a 5. B vydali na výlet do Milovic nad Labem do zábavního parku Mirakulum.   

Důležité bylo počasí, a to nám opravdu přálo. V Mirakulu se všem dětem líbilo, což je vidět na fotografiích. Přesto, že na  koupání to nebylo, odvážlivci vodu neodmítli. Houpačky, skluzavky, průlezky a další zábavy byly perfektní. 

  2B a 5B v parku Mirakulum (29 obrázků) 

5. B tímto výletem ukončila letošní zážitkové výlety, které se opravdu vydařily. 

Mgr. A. Špačková, Mgr. M. Rejmanová

 
14. června 2024
2. B - Týden s motýly

V pondělí 3. června 2024 nastartoval týden jarního sčítání motýlů. Po předchozím proškolení vyrazili i plavčíci 2. B na „lov motýlů“ – na „Motýlí půlhodinku“. Pondělní ráno nevypadalo pro motýlí rej příznivě, o to víc pak byli plavčíci překvapeni, když kolem nich po vkročení do mozaikovitě sečené louky začali poletovat okáči, babočky, vřetenušky, modrásci …, nestíhali ani hledat v atlasech. Tím ale jejich zkoumání nekončilo. V průběhu celého týdne plavčíky motýlí téma provázelo nejen v prvouce, ale i v českém jazyce, matematice, geometrii, pracovních činnostech. V závěrečném kvízu na Blooket pak zjistili, kolik si toho o těchto nádherných opylovačích zapamatovali. Své poznatky si dále upevňují vlastním pozorováním vývoje motýlů z vajíček přímo ve třídě. Některé housenky se již zakuklily, a co že se jim to z kukel vyklube? I to už dobře vědí.

  2B - Týden s motýly (28 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
13. června 2024
Pozvánka pro zákonné zástupce budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

zveme Vás na společné setkání s Vašimi budoucími třídními učitelkami, které se uskuteční v pondělí 24. června 2024 od 15.30 h na Bílé škole (Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí).

Chceme Vám ukázat vaše budoucí třídy, předat vám seznam potřebných pomůcek a navzájem se seznámit a společně se připravit na zahájení nového školního roku.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy a budoucí třídní učitelky
 
12. června 2024
Jarní tvoření ve školní družině

Ve školní družině se vůbec nenudíme, jsme tvořiví, tak tvoříme. To, co objevíme venku, dokážeme vytvořit i „na papír“ a z papíru. Starší žáci se tentokrát zaměřili na významné osobnosti českých dějin, které je něčím zaujaly, a zpracovali pěkné plakáty.

  Jarní tvoření v ŠD (27 obrázků) 

J. Kapková
12. června 2024
8. B, 8. C - Eurovolby za tabulí – osmáci si vyzkoušeli hlasování

V rámci hodin dějepisu v osmých třídách jsme uskutečnili zajímavou aktivitu zaměřenou na politické proudy 19. století. Tato výuková metoda nejenže přiblížila žákům historický kontext liberalismu, socialismu, nacionalismu a konzervatismu, ale také je aktivně zapojila do procesu, který simuloval skutečný politický život.
Žáci se nejdříve seznámili se základními hodnotami a principy čtyř hlavních politických proudů 19. století.. Následovala část, kde si žáci vyzkoušeli roli politologů. Byly jim předloženy různé politické výroky a jejich úkolem bylo určit ideové zakotvení původce tvrzení - zde. Tato aktivita podnítila kritické myšlení žáků a schopnost analyzovat texty, což jsou klíčové dovednosti nejen pro dějepis, ale i pro obecné občanské vzdělávání.
Jelikož hodiny probíhaly v době vrcholících voleb do Evropského parlamentu (EP), rozhodli jsme se využít této příležitosti k simulaci volebního procesu. Žáci si vyzkoušeli hlasování za plentou, respektive za tabulí, což pro ně byla zcela nová zkušenost. Hlasovali podle svých vnitřních sympatií k jednotlivým názorovým proudům – reprezentovaným (pro účely aktivity smyšlenou) stranou socialistů, liberálů, konzervativců a nacionalistů.
Během sčítání hlasů jsme žákům představili rozložení sil v EP (období 2019-2024), které v mnoha ohledech odráží ideje vzniklé již v předminulém století. Tímto způsobem jsme propojili historické znalosti s aktuálním děním a ukázali, jak minulost ovlivňuje současnost.

  8B, 8C - Eurovolby za tabulí (6 obrázků) 

Výsledky „školních eurovoleb“ dopadly zajímavě. V jedné třídě na počet hlasů sice zvítězili nacionalisté, což následně vzbudilo živou diskuzi, celkově však měli absolutní převahu liberálové společně se socialisty. V sousední třídě zvítězila liberální strana, v těsném závěsu následovaná stranou socialistů. Třetí příčku obsadili nacionalisté. Naopak konzervativní proud získal nejméně hlasů v obou třídách.
Výše uvedená výuková metoda, která spojila dějepis s výchovou k občanství, se u většiny žáků setkala s velmi pozitivní odezvou. Věříme, že podobné aktivity přispívají k rozvoji kritického myšlení a budoucí občanské angažovanosti našich žáků, z nichž jednou budou dospělí lidé s právem volit a kandidovat nejen do europarlamentu.

Mgr. M. Zbela
 
7. června 2024
Žákovský parlament na společném výletě na Staré Olešce
 

Dne 4. června 2024 se náš Žákovský parlament vydal na společný výlet - na přespání na Starou Olešku, aby se členové lépe poznali a posílili vzájemná přátelství na příští rok.

Do kempu jsme se museli vydat náročnou a bahnitou cestou, ale naštěstí jsme všichni dorazili bez zranění. Po příjezdu jsme se rozdělili do chatek, vybalili věci a hned nás čekala první aktivita - rozdělení do týmů a výroba vlajek. Týmy jsme losovali, aby to bylo spravedlivé. Vytvořili jsme čtyři týmy, každý s vlastním názvem a vlajkou: Vodníci, Drama Club, Šmoulové a Bojujeme pro vítězství.

Poté jsme si pochutnali na obědě, který tvořilo vynikající čevapčiči, a následoval polední klid. Většina z nás odpočívala v chatkách, aby načerpala síly na další aktivity. Následovala soutěžní část, kde jsme hráli vybíjenou a přehazovanou. Všichni si tyto hry velmi užili. K večeři jsme měli špagety a po jídle jsme si užili táborák s opékáním buřtů. Společně jsme diskutovali o úspěších parlamentu a o tom, co je potřeba zlepšit. Uvědomujeme si, že nic není dokonalé, ale snažíme se, aby náš parlament fungoval co nejlépe. Po večerním programu jsme se odebrali na kutě, protože nás ráno čekal budíček v osm a snídaně.

Po snídani jsme si zahráli brannball, což byla další velmi oblíbená aktivita. Protože bylo krásné počasí, šli jsme se vykoupat do rybníka. Téměř všichni se zúčastnili, a ti, co se nekoupali, se zapojili do vodních bitev s pistolkami.


A jaký byl společný výjezd? To je vidět na videu - zde

Bohužel, všechno hezké jednou končí, a tak jsme nakonec museli opustit kemp a vrátit se domů.


Za členy ŽP - V. Seifová
7. června 2024
3. A, 3. B - Zámek Děčín - Dotkni se (Exo)planet

Ve čtvrtek 6. června 2024 se žáci 3.A a 3.B vydali vlakem do nedalekého Děčína. Jejich cesta vedla na místní zámek, kde se pořádá výstava "Dotkni se (Exo)planet". Žáci si mohli prohlédnout modely planet a poslechnout si o jejich vývoji. Na závěr prohlídky se žáci rozdělili do skupin a vyplňovali pracovní list, kdy odpovědi na otázky museli vyhledat v textu, který byl u jednotlivě vystavených modelů. Všichni byli šikovní, a proto od paní průvodkyně dostali jako dárek záložky s planetami, které si na zámku prohlédli.

  3A, 3B - Dotkni se (Exo)planet (10 obrázků) 

Po skončení prohlídky na nás na nádvoří čekal páv, který nás chtěl doprovázet ze zámku. Počasí nám vyšlo krásně a všichni si výlet užili. 

B. Pargačová
Bc. D. Raková, Mgr. J. Chvojková


 
6. června 2024
3. A, 3. B - Exkurze do mýdlárny Rubens

Ve čtvrtek 30. května 2024 se žáci 3.A a 3.B vydali na školní výlet - exkurzi do mydlárny Rubens v Růžové u Děčína. Pro žáky zde bylo připraveno povídání o historii mýdla a také historie praní. Poté zde byly připraveny dílny, ve který si každý vyrobil svou vlastní sadu mýdel. Mýdla si žáci vykrajovali vykrajovátkem do různých tvarů a zdobili si je rydlem, některá mýdla si poté mohli ozdobili barevnou ovčí vlnou. Někteří si zde také vyzkoušeli chodníky pro bosé nohy v areálu mýdlárny.

  3A, 3B - Mýdlárna Rubens (11 obrázků) 

Všem tento výlet udělal obrovskou radost. 

B. Pargačová, Bc. D. Raková, Mgr. J. Chvojková

 
3. června 2024
8. A - Osmáci obdivovali krásu Národního muzea
 

V rámci výuky jsme se vydali 30. května 2024 s 8. A do Národního muzea.  

Budova Národního muzea nás učarovala. Její krásou jsme se nechávali unést a nemohli jsme uvěřit tomu jakou nádheru naši předci dokázali vytvořit. Pochopili jsme, že tato historická budova je jedním z klenotů naší historie.  

Velmi nás také zaujaly exponáty, které jsme viděli vystavené. Viděli jsme zbraně, mince, dokumenty a kuriozity. Obrovským překvapením byl sál s minerály, které nás oslnily. 

  8A - Národní muzeum v Praze (7 obrázků) 

Celý den jsme si moc užili a vraceli jsme se domů s dobrým pocitem a skvělou náladou. 

Mgr. K. Adámková
 

2. června 2024
Sportovní aktivity - 28. května 2024

žáci 7., 8. a 9. tříd

V úterý 28. května 2024 se naše škola zúčastnila hned dvou sportovních turnajů.
Ve Verneřicích proběhl již 22. ročník fotbalového turnaje Vladimíra Šmicera, kde se naši chlapci z osmých a devátých tříd umístili na 4. místě. Zážitkem pro všechny byla také účast samotného Vladimíra Šmicera.
Ten samý den v Děčíně se již po šesté konal florbalový turnaj DC Open, na turnaji naši školu reprezentovalo chlapecké i dívčí družstvo. Zatímco chlapci z osmých a devátých tříd vybojovalo 5. místo (z 10 týmů), děvčatům ze 7. - 9. tříd se dokonce zadařilo ještě lépe a dívky přivezly bronzovou medaili za 3. místo (z 6 týmů).

Fotografie z obou turnajů   Sportovní turnaje 28. května 2024 (9 obrázků) 

Děkujeme všem za reprezentaci naší školy.

Mgr. Z. Miškovský

 
1. června 2024
2. A, 2. B - Druháci v divadle

V úterý 28. května 2024 se všichni druháci vypravili do Děčínského divadla na pohádku „Vodník Česílko“. Divadelní představení provázely písně doprovázené hrou na ukulele, čarování s bublifukem i stínové divadlo. Děti vydržely celou hodinu bedlivě sledovat bohatý a živý děj pohádky, v němž nechybělo přátelství, láska ale i chamtivost, nástrahy a lstivost, a samozřejmě vítězství dobra nad zlem. To, že je pohádka zaujala, se projevilo i druhý den ve výuce, která na divadelní představení navázala volným vyprávěním a psaním o ději pohádky. Většina dětí byla v divadle poprvé, ale určitě ne naposledy.
        
  2A, 2B na pohádce v děčínském divadle (15 obrázků) 

Už teď se těší na další „výjezd za kulturou“.

Mgr. J. Janoušková, Mgr. M. Rejmanová


 
31. května 2024
Poprvé v soutěži hasičů: oživování a požární útok na terč


Soutěž Mladý záchranář 2024 - dokaž, že umíš


Žáci Martin Sluka a Ondřej Záda z 6. B, společně s Rozárií Cvejnovou a Nelly Habichovou ze 7. A, si vůbec poprvé zasoutěžili ve smíšeném družstvu v okresním kole soutěže Mladý záchranář 2024 – dokaž, že umíš. Každoroční klání uspořádal 29. května 2024 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v areálu HZS v Děčíně a slavnostně jej zahájil proslovem děčínský primátor Jiří Anděl.

Soutěžící čelili deseti náročným disciplínám, které prověřily jejich teoretické znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany, stejně jako jejich fyzickou zdatnost. Mezi úkoly patřilo poskytování první pomoci, požární útok na terč, psychomotorický test či otázky z dopravní tématiky BESIP. Žáci si rovněž vyzkoušeli vázání uzlů, hod záchranným lanem na cíl, ohlášení požáru, museli prokázat znalost hasebních látek a prostředků, nebo určit na slepé mapě topografické znalosti.

Fotky z akce:   Mladý záchranář 2024 (20 obrázků) 

Družstvo naší školy se umístilo na devátém místě z celkových deseti týmů, které byly vyslány základními školami z okresu Děčín (nabídku účasti v soutěži obdržely všechny ZŠ na Děčínsku, ne všechny ale své žákovské týmy vyslaly). I když jsme nedosáhli na přední příčky, je třeba ocenit odvahu a odhodlání našich šesťáků a sedmaček, kteří se této náročné soutěže poprvé zúčastnili. Získali novou zkušenost, vyzkoušeli si náročnou práci hasičů a současně si otestovali vlastní dovednosti při mimořádné situaci.  

Mgr. M. Zbela


 
29. května 2024
6. C - Žáci vyměnili školní lavice za palubu parníku

Úterý 28. května 2024 byl mimořádně deštivý den. Navzdory nepříznivému počasí se některé třídy naší školy (6.C, 7.A, 7.B, 8.C) nevzdaly plánu i letos využít nabídky okružní plavby na lodi Bohemia. Dětský den v přístavišti pod zámkem zorganizovalo město Děčín ve spolupráci s Labskou plavební společností a Střední školou lodní dopravy a technických řemesel.

Např. pro 6. C začal vodě zasvěcený den občerstvením v obchodním centru Pivovar, kde jsme si doplnili energii na nadcházející plavbu. Poté jsme se vydali k Labi, kde opatrně nastoupili na stejnojmenný kolesový parník, jenž je v provozu od roku 1949. Po krátké exkurzi se třída s ostatními přesunula na loď Bohemia u Tyršova mostu.

Typický klakson parníku ohlásil začátek cesty, během níž jsme si mohli užít krásné výhledy na Děčín z jiné perspektivy a nasát atmosféru starých dob, kdy lodě na řekách představovaly hlavní způsob dopravy. Žáci se přesvědčili i o silném proudu vody při dešti, což bylo znát zejména při návratu parníku proti proudu řeky. Navzdory intenzivnímu lijáku to byla skvělá exkurze a zajímavé dobrodružství.

  6C - Místo školních lavic paluba parníku (19 obrázků) 

Mgr. M. Zbela


 
28. května 2024
4. tř. Zážitkový program u Máchova jezera

Žáci 4. tříd tráví celý týden na zážitkovém výletě ve Starých Splavech u Máchova jezera.
První den po cestě vlakem se rozjel připravený program. Díky krásnému slunečnému počasi si děti zkusily i koupání, plážové hry a procházku po okolí.  

   4. tř. - Zážitkový výlet na Máchově jezeře - 1. den (15 obrázků) 

Druhý den ukázalo počasí obrácenou tvář, tak byl program v pláštěnkách. Zážitkem byl výlet lodí po Máchově jezeře spojený spojený s krmením racků. V podvečer si pak v tělocvičně míčové hry.

   4. tř. - Zážitkový výlet na Máchově jezeře - 2. den (23 obrázků) 

Třetí den opět přálo počasí a tak dopolednesi užívali žáci hry na dětském hřišti a na pláži. Odpoledne návštívili Úžasný svět písku v Doksech a koupání na hlavní pláži. Večerní program patřil hrám v tělocvičně.

   4. tř. - Zážitkový výlet na Máchově jezeře - 3. den (31 obrázků) 

Čtvrtý den patřil dopoledne stavbám a hrám v lese. Odpoledne navštívili žáci ZOO v Doksech a večerní čas si zahráli společenské hry v tělocvičně.

   4. tř. - Zážitkový výlet na Máchově jezeře - 4. den (26 obrázků) 

Pátý den patřil úklidu, balení zavazadel a návratu vlakem zpět domů. 

 

Všichni si za celý týden odnášejí spoustu zážitků.

Mgr. B. Ušáková a Mgr. I. Špačková


 
28. května 2024
Souboj čtenářů 2024

Svět knihy vyhlásil v rámci kampaně Rosteme s knihou 15. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2024. 

Žáci mají za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. Každý žák by měl přečíst alespoň jednu knihu. Děti, které čtou stejný titul, tvoří čtenářskou skupinu, ve které mohou o knize diskutovat. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují porozumění textu a znalosti žáků o obsahu knih získané četbou. Žáci mohou odpovědi na otázky ve své čtenářské skupině konzultovat.

Po online kole, které proběhlo po internetu v pátek 19. dubna 2024 v 10:00 hodin, přišla na konci dubna výborná zpráva - naši šesťáci předvedli výborný výkon a umístili se na 1. místě z 95 zúčastněných škol a vybojovali tak postup do finálového klání mezi 5 nejúspěšnějších týmů. 

Finále v Praze proběhlo na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2024, v pátek 24. 5. 2024 od 13.00 do 14.50 h. Ve finále spolu s našimi žáky soutěžili žáci ze ZŠ Bruntál - Cihelní, Katolického gymnázia v Třebíči, Gymnázia Boskovice a ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek. Atmosféra finále, kdy žáci přímo odpovídají na 5 záludných otázek z každého soutěžního titulu, byla velmi soutěživá. Nestačí najít odpověď, ale také ji zapsat na tabulku a odpovědět do mikrofonu před všemi účastníky. Souboj v Praze byl opravdu velmi náročný. Všichni žáci zúročili svou 3měsíční práci, jak nejlépe dovedli, a nakonec jsme obsadili 4. místo.

   6. tř. - Souboj čtenářů - finále (8 obrázků) 

Velké poděkování patří všem, kteří soutěžícím pomáhali připravit se na tuto zajímavou, prestižní soutěž ve čtenářské gramotnosti – Mgr. Soňa Matysová, Mgr. Šárka Leknerová, paní asistentky Eva Kračmarová a Klára Ondečková a žákyně 8. C Magdalena Hralová, Viktorie Malinovská a Markéta Svobodová.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. M. Šmídová, Mgr. S. Matysová a Mgr. Š. Leknerová
 
28. května 2024
6. A, 6. B - Den dětí na lodi v Děčíně
 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Labské plavební společnosti, Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně a Statutárnímu městu Děčín za krásně připravenou akci ke Dni dětí, které jsme se v pondělí 27. 5. 2024 zúčastnili.

Zasoutěžili jsme si v disciplínách, kterými nás provedli studenti SŠ, prohlédli jsme si kolesový parník Labe a na lodi Bohemia si užili komentovanou plavbu mezi Starým městem a přístavištěm Loubí.


   6A, 6B - den dětí na lodi v Děčíně (14 obrázků) 

Počasí nám přálo a akci jsme si velmi užili, děkujeme


žáci 6. A a 6. B, M. Jansová, Š. Leknerová, K. Ondečková

 

27. května 2024
„S šesťáky (ne)jsou žerty“ aneb Čtyři dny v podhradí Sloupu

Prázdniny se kvapem blíží a naši šesťáci už mohou pomalu začít bilancovat končící školní rok, jejich premiérový na druhém stupni. Zářijový adaptační kurz v Lužických horách se zdá jako vzdálená minulost, překryta mnoha zážitky ze školy i mimoškolních akcí. Nově k nim přibyl i sportovně rekreační pobyt ve Sloupu v Čechách, jenž se uskutečnil ve dnech 20. až 23. května 2024.

Že půjde o logisticky „náročnou“ výpravu naznačovala již doprovodná dodávka, přistavěná u nádraží v Benešově n. Pl. Téměř na padesát kufrů a objemných batohů zaplnilo vozidlo po střechu. Žáci tak mohli společně s pedagogickým doprovodem vyrazit na cestu značně odlehčeni, jen s nejnutnější svačinovou výbavou. Součástí cesty přes Českou Lípu a sklářské město Nový Bor byla i svižná pěší túra do Sloupu. Po příchodu do turistické chaty Permon, rozdělení do pokojů a přilehlých chatek, následoval vydatný oběd.

Odpoledne již bylo zasvěceno prozkoumávání malebné obce. Nejdříve žáci zamířili k místnímu Radvaneckému rybníku, kde se rychle z „A voda je studená!“ stalo „Pojď taky do vody!“. Cestou zpět do kempu nemohla chybět přestávka u výletního kiosku s občerstvením. Večer pak proběhly sportovní hry, během nichž se zjistilo, že někteří žáci mají talent na fotbal, jiní zase na badminton či stolní tenis.

Druhý den se šesťáci vydali na výpravu k místní rozhledně Na Stráži s krátkou zastávkou v Lesním divadle. Skalnatá prolézačka přírodního amfiteátru byla pro žáky lákavým magnetem, stejně jako pro přítomné pedagogy testem pozornosti a pevných nervů. Cesta k moderní rozhledně byla místy sice strmá, ale výhled z vrcholu stál za to. Děti nadšeně objevovaly krásy okolní členité krajiny a pokoušely se spočítat všechny vesnice a vrcholky, které viděly. Odpoledne bylo zasvěceno fandění u TV přenosu hokejového utkání Kanada-Česko na mistrovství světa, a podvečer opět patřil sportovnímu vyžití v areálu Permonu.

Konečně třetí den byl ve znamení návštěvy hradu Sloup, jenž se majestátně tyčí na pískovcové skále v těsné blízkosti rekreační osady. Během prohlídky kulturní památky si děti vyslechly z úst průvodce fascinující příběhy o historii neobvyklé stavby a obdivovaly úchvatné výhledy do okolí. Nejvíce je ale zaujala tajemná sklepení a zákoutí, kde si mnozí představovali setkání s duchy minulosti. Hrad vytesaný do skály proslavili i filmoví čerti ze slavné pohádky „S čerty nejsou žerty“ včetně známých „schodů do pekla“ mezi skalami. Následovala návštěva nedaleké Samuelovy jeskyně, kde se mnozí z šesťáků vůbec poprvé dozvěděli o tzv. poustevnictví. Plány na odpoledne poněkud zkorigovalo zhoršené počasí, pedagogický dozor přesto neztrácel čas a uspořádal turnaj v deskových hrách, které se rychle staly hitem. Večer vyvrcholil diskotékou.

Poslední den přišel čas na návrat. Balení kufrů se snad obešlo bez několika ztracených ponožek, o přesun bagáže zpět domů se opět postaral pomocný „zavazadlový vůz“. V Novém Boru jsme se ještě zastavili v cukrárně, kde se děti nadšeně pustily do točené a kopečkové zmrzliny. Byla to sladká tečka za čtyřdenním výletem, jenž byl nejen příležitostí poznat krásy české přírody a historie, ale také skvělým způsobem, jak utužit kolektiv a zažít spoustu legrace, chcete-li žertů bez všedních čertů. A o to šlo především.

Fotky z výeltu -   6. tř. - Zážitkový výlet ve Sloupu (41 obrázků) 

Mgr. M. Jansová, Mgr. Š. Leknerová, Mgr. M. Zbela, s poděkováním za pomoc kolegyním BSc. B. Rajtrové, K. Ondečkové a Bc. L. Schwarzbachové

27. května 2024
2. B - Dny mléka a mléčných výrobků

V minulém týdnu se třída 2. B proměnila v experimentální dílnu a následně v průběhu týdne i ve tvořivou kuchyň. Plavčíci využili projekt „Mléko do škol“ a doručených mléčných výrobků jak k ochutnávce, tak ke zkoumání. Postřehovali rozdíly chutí i experimentovali s tučností mléka.
Ve čtvrtek 23. 5. 2024 pak během jedné hodiny vykouzlili čtyři druhy vynikajících tvarohových pomazánek. Plavčíci „vařili“ s nadšením jako sehrané kulinářské týmy a svůj um někteří následně předvedli i doma.

   2B - Dny mléka a mléčných výrobků (25 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
26. května 2024
5. B - Sportovně zážitkový výlet do Ústí nad Labem

V pátek 24. května 2024 se 5. B vydala vlakem do Ústí nad Labem na zážitkový výlet ve sportovním duchu do Jump arény. Po dvou hodinovém skákání a dovádění byli žáci dostatečně unaveni, tak si rádi užili chvilku odpočinku s jejich mobilem. Dále jsme si prohlédli město, dali si točenou zmrzlinu a spokojeni usedli do vlaku směrem domů.

   5B_Sportovně zážitkový výlet (16 obrázků) 

Počasí nám přálo a těšíme se na další podobný výlet.

Mgr. A. Špačková

 
26. května 2024
2. B - Den včel a včelařů

V pondělí 20. května 2024 ve své třídě plavčíci přivítali svého kamaráda a zároveň mladého včelaře naší školy, aby spolu oslavili Den včel a včelařů. Program celého projektového dopoledne byl nabytý – nejprve plavčíci v hodině českého jazyka pomocí návodných slov, v nichž si procvičili probírané učivo, zjistili, co že je to dnes čeká za překvapení. Následovala beseda o tom, proč jsou včely a druhotní opylovači důležití pro přírodu a pro člověka. Plavčíci si prohlédli exempláře dělnice, trubce i matky, formou puzzle si sestavili vývoj včely, vystavili si pomocí šestiúhelníků plástev, dozvěděli se o tom, jak to vlastně v úlu funguje, jak včelař pečuje o včely, a co ke své práci se včelami potřebuje. Také ochutnali včelí med, a už vědí, že to není to jediné, co včelky produkují. Své poznatky si ověřili soutěžním kvízem na Blooket. Celé dopoledne zakončilo pozorování včelek při práci a prohlídka úlů v terénu. 

   2B - Den včel a včelařů (19 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
19. května 2024
2. B - Evropský den Slunce

Na čtvrtek 16. května 2024 pozvali plavčíci 2.B kamarády z lesní školy Jurta z Nebočad, aby spolu oslavili „Evropský den Slunce“. Jejich společné dopoledne „u nás“ začalo hrami v kruhu, kde si připomněli na své 1. setkání v Nebočadech, více se poznali, a při kterých se jejich vzájemná stydlivost a rozpaky „dávaly na ústup“. Před zahradním piknikem provedli plavčíci svou návštěvu zahradou, přichystali jim ochutnávku z bylinkové skalky a dali jim nahlédnout i do jejich kmenové třídy. Po pikniku se dali do společné práce, kterou vytvářeli ve skupinách náhodně vybraných skládáním kruhového puzzle. Cílem bylo uvědomit si a prodiskutovat, k čemu je Slunce důležité, co by se stalo, kdyby nesvítilo a své myšlenky společným dílem zhmotnit. Práci trošku komplikoval silný vítr, ale o to víc podpořil utužení přátelství při hledání odvátých částí puzzle, při honění poletujících kšiltovek a klobouků nebo hledání kamaráda „zavátého dekou“… Nová přátelství ale nezpřetrhal - „našli jsme si nové kamarády“. 

   2B - Evropský den Slunce (22 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
19. května 2024
1. A, 1. C - Zážitkový školní výlet

V týdnu od 6. do 10. května 2024 měli naši prvňáci možnost poprvé zažít školní výlet. Pro hodně z nich to ale nebylo jediné poprvé. Zkusili si i být týden bez rodičů, cestovat autobusem, vlakem, jít na pěší výlet. Kromě toho byly pro všechny připraveny i jiné aktivity – jízda na koni, přednáška o dravcích, malování na skleničky, sportovní soutěže, hry v přírodě, hry na posílení vztahů ve třídě, ... Podle reakcí dětí i zpětné vazby od rodičů byly děti nadšené a už se těší na další školní výlet.

  1A, 1C - Zážitkový školní výlet (40 obrázků) 

Děkujeme panu Felczánovi za odvoz věcí.

Mgr. M. Turková, Mgr. D. Turek, M. Krejčová, Bc. V. Krejčová

 
17. května 2024
6. B - Kuchařská soutěž Zdravé Pětky
 

Žáci třídy 6. B v rámci Dne pro třídu připravili v pěti skupinkách 5 na pohled krásných, zdravých a chutných pokrmů, se kterými se přihlásili do celorepublikové soutěže Zdravé Pětky.

   

Podmínky soutěže nebyly úplně snadné. Pokrm měl splňovat daná kritéria, měl být zajímavě a nápaditě naservírován a nafocen. K fotografiím děti musely doložit seznam surovin, napsat popis pracovního postupu i příběh, proč si zvolily právě tento recept a s kým se o uvařený pokrm rozdělily.

I když se naše týmy neprobojovaly do finále, které proběhne naživo v Praze, děti si celé soutěžní zápolení užily a výhru přejí těm lepším podle hesla: Sláva vítězům, čest poraženým.

  6B - Kuchařská soutěž Zdravé pětky (13 obrázků) 

Přesto vysíláme jasný vzkaz: Příští rok se třeste


Mgr. Š. Leknerová a K. Ondečková

 

PS: V letošním 12. ročníku se přihlásilo rekordních 550 týmů z cele České republiky (nejvíce v historii celé soutěže). 

 

15. května 2024
2. B - Světový den koktejlů

Slunečné počasí a širokou nabídku přírodních ingrediencí využili plavčíci 2.B v pondělí 13. května 2024 k oslavě Světového dne koktejlů. Oslava začala zahradním piknikem, jehož součástí bylo i prozkoumávání, ochutnávání bylinných ingrediencí vhodných do bylinkových koktejlů. Před vlastní ochutnávkou bylinkového koktejlu a osvěžením bezovou limonádou nacvičili „námořnický cup song“, který je pořádně rozehřál, takže bylinkové osvěžení přišlo vhod. Překvapivě – bylinkový koktejl z lístků jetele, pampelišek, kopřiv louhovaný v pomerančovém džusu měl u plavčíků velký úspěch.

  2B - Světový den koktejlů (10 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
13. května 2024
9. B - Den na farmě

V čtvrtek 9. května 2024 žáci 9. B zavítali na farmu U Ondečků. Celý den byl naplněn různorodými aktivitami. Ráno žáci fotili fotky na tablo. U toho jim asistovali mírumilovní koně a poníci z farmy. Po focení šli žáci krmit krávy a jezdit v “buggyně”. Někteří si dokonce mohli zkusit řídit i traktor. K obědu si opekli buřtíky. Následovalo ježdění na koních - velký zájem měli speciálně chlapci. Celý den byl zakončen u drůbeže, kdy měly děti za úkol např. manipulovat s kuřaty nebo vybírat vajíčka od slepic.

  9B - Den na farmě (6 obrázků) 

Byla jsem velmi překvapena z toho, jak byly děti do těchto aktivit zapáleny. Pozorovala jsem výrazné stmelení kolektivu a byla jsem nadšena, když jsem viděla, že se dětem nechce ani domů.

Moc děkujeme Klárce Ondečkové a její sestře Johance, které nám umožnily nahlédnout do světa hospodářských zvířat a zemědělství. 

Mgr. M. Šárová

 
12. května 2024
Plavecký výcvik - 3. a 4. tř.

Ve čvrtek 9. května 2024 se třeťáci a čtvrťáci rozloučili se svými trenéry plavání. Žáci 3. tříd budou v plaveckém výcviku pokračovat ještě příští školní rok. Čtvrté třídy splnily plavecký výcvik.

Plaveckými závody zakončili dvouměsíční vodní radovánky v Aquaparku Děčín - video z plaveckého výcviku čtvrťáků - zde.

Mgr. I. Špačková
11. května 2024
AJ 7 - English cooking class


Skupina A žáků sedmých ročníků uzavřela lekci Food tématickým vařením ve školní kuchyňce. Ve skupinkách si sami připravili vybrané recepty v anglickém jazyce včetně surovin a postupů a vykouzlili vynikající pokrmy. V praxi si tak procvičili nejen slovní zásobu a konverzaci, ale také si užili spoustu zábavy. V závěru proběhla vzájemná ochutnávka a jako překvapení nachystali malé pohoštění také pro pedagogy ve sborovně.

  AJ 7 - English cooking class (11 obrázků) 

Video z vaření ke zhlédnutí - zde

Bc. K. Martinko, BSc. B. Rajtrová


 
11. května 2024
4. tř. - Preventivní program ŠtěPán - 2. část

V úterý 7. května 2024 přijeli za našimi čtvrťáky na druhou část preventivního programu ŠtěPán lektorky a lektoři střediska Salesiánů z Teplic.

Obě třídy prožily spolu den plný her a zajímavých aktivit podporujících kamarádství, komunikaci a spolupráci mezi dětmi - jak je vidět na videu ze 4. B - zde.

Mgr. I. Špačková
 
10. května 2024
9. tř. - Exkurze do Terezína
 

V úterý 7. května 2024 navštívili žáci devátých tříd bývalé ghetto a Malou pevnost Terezín. Žáci se na tento výlet velmi těšili, ale zároveň měli obavy. Každý totiž tušil, jaké hrozné události se zde odehrály. 

Někteří Terezín navštívili poprvé a jiní už dříve vstoupili za jeho brány. Nicméně dojem si odnášel každý stejný. Každý z žáků pochopil, jak je důležité bojovat za svobodu a zachování důstojnosti člověka. 

Po příjezdu jsme se vydali do města Terezín, které bývalo v období Protektorátu Čechy a Morava ghettem. Žily zde tisíce židovských obyvatel v otřesných a stísněných podmínkách. Tam navštívili muzeum ghetta, kde bývala původně škola a později domov pro chlapce. Zde žáci viděli kresby dětí, které v ghettu žily odděleně od svých rodin. Někteří se vydali do Magdeburských kasáren, kde bylo možné vidět rekonstrukci ubytování v ghettu. Každý člověk měl pouhý 1,6 m² místa. 

Po prohlídce ghetta je čekala prohlídka Malé pevnosti. Zde je provedli průvodci a dozvěděli se mnoho zajímavých, avšak mrazivých skutečností. Vyprávěli jim mnoho příběhů, které se zdály až neskutečné. Každý nemohl uvěřit tomu, co se doopravdy dělo na místech, kde právě stojí. Když nastal čas opustit pevnost, prohlédli si ještě i Národní hřbitov Terezín a žasli nad obrovským počtem hrobů, ve kterých leží nevinní lidé.   

  9. tř. - Exkurze do Terezína (6 obrázků) 

Deštivé počasí nás přemohlo a už jsme se těšili domů. Cestou domů nám v hlavě honilo spoustu myšlenek. Všichni by se jistě shodli na tom, že jim tento výlet přinesl nejvíce. Pochopili, že lidé doopravdy trpěli a že se někdy naše starosti nevyrovnají starostem těch, kteří se báli každý den o holý život. Výlet se žákům moc líbil a uvědomili si, že na některé události opravdu nesmíme zapomenout. 

Mgr. K. Adámková 

10. května 2024
6. C - Zdravá pětka
 

V rámci projektu Zdravá pětka si v závěru dubna 2024 vyzkoušela zdravé vaření i třída 6.C. Za podpory paní lektorky si obohatili znalosti v oblasti zdravé výživy a životosprávy a z vybraných zdravých surovin uvařili výtečné pokrmy. Znalosti o jídle též prohloubili formou deskových her v anglickém jazyce a ve výukové aplikaci wordwall si sami vytvořili kvíz.

  6C - Zdravá pětka (11 obrázků) 

Žáci si projektovou výuku velmi užili a již se těší na další podobné projekty.

Bc. K. Martinko, Bc. L.Schwarzbachová

 

7. května 2024
Parkour pro všechny aneb život v pohybu

V pondělí 6. května 2024 nás navštívili odborníci a trenéři parkouru – Martin Kašiar, Denis Souček a Marek Klátil. Celá akce probíhala v tělocvičně ve třech vlnách.
Na začátku si kluci povídali s dětmi o historii tohoto sportu, bezpečnosti při pohybu a hlavním cílem tohoto semináře bylo motivovat děti k aktivnímu životnímu stylu. Většina dětí dobře věděla, že jde o co nejrychlejší zdolávání jakýchkoliv překážek, při kterých využívají řadu gymnastických prvků jako jsou přemety, kotouly, salta nebo přeskoky.
Následovala akrobatická show se zapojením publika, trenéři ukázali dětem řadu triků, které si nakonec mohli děti vyzkoušet na vlastní kůži.

  Parkour aneb život v pohybu (5 obrázků) 

Úsměv, nadšení a radost z pohybu provázel děti po celou dobu semináře.
 
Bc. L. Čermáková
 
3. května 2024
6. B - Televizní zpravodajství
 

V rámci hodin slohu se žáci 6. B pokusili vyzkoušet si role redaktorů televizních novin. Ve dvojicích si připravili zprávy z dění v ČR, ve světě, zajímavosti z říše zvířat, dopravní zpravodajství i zprávy o počasí. Své výstupy nahrávali, aby je poté mohli zhlédnout a zhodnotit. (Pro někoho bylo těžké umět vyjádřit pozitivní kritiku nebo jen pochválit spolužáky.)

                                                     

Naučili se, že není jednoduché mluvit na kameru, vyjadřovat se spisovně, artikulovat, mluvit nahlas, nemít trému, a především nepodcenit písemnou a vizuální přípravu.

Mgr. Š. Leknerová a K. Ondečková

1. května 2024
Poděkování žákovského parlamentu
 

Vážené vedení města Benešov nad Ploučnicí, pracovníci školní jídelny a vedení naší školy,

dovolte nám, žákům ze žákovského parlamentu, abychom Vám vyjádřili upřímné poděkování za Vaši podporu a realizaci školního bufetu. Tento projekt jistě přispěl a bude přispívat k větší spokojenosti a pohodlí žáků naší školy. Jsme vděční za Vaši snahu a ochotu poskytnout nám vybavení, občerstvení k prodeji a místo, kde si můžeme pochutnat na zdravých a chutných svačinách.

Tato iniciativa nejenže zlepšuje každodenní život ve škole, ale také podporuje zdravý životní styl a přátelskou atmosféru mezi námi, žáky. Vaše práce a nasazení, s nimiž jste se zapojili do tohoto projektu, jsou pro nás velkou motivací.

Ještě jednou děkujeme za Vaši neocenitelnou podporu a těšíme se na další spolupráci.

S úctou,

žáci žákovského parlamentu
 

29. dubna 2024
Žákovský parlament na návštěvě v Praze
 

Dne 16. dubna 2024 jsme měli tu čest navštívit ZŠ profesora Švejcara v Praze. Setkání s pražskými parlamenťáky začalo přátelskými hrami a aktivitami, díky kterým jsme se navzájem lépe poznali. Následně nám žáci ukázali svou školu, která nás svou osobitostí a rozlehlostí opravdu uchvátila. Velký dojem na nás udělala například jejich písková tělocvična.

Během návštěvy jsme si také povídali o fungování obou parlamentů. Zaměřili jsme se na rozdíly i podobnosti, co se nám na jednotlivých parlamentech líbí, jak probíhají volby a probírali jsme také naše akce, které jsme uskutečnili.

  Žákovský parlament na zkušené v Praze (7 obrázků) 

S kolegy parlamenťáky jsme si velmi dobře rozuměli a doufáme, že jim budeme moci někdy na oplátku ukázat naši úžasnou školu.

za ŽP - Viola Seifová

 

29. dubna 2024
7. A - Společné odpoledne u ohýnku

V pátek 26. dubna 2024 v odpoledních hodinách si žáci 7. A společně se svými rodiči měli možnost opéct buřtíky u ohně na školním pozemku. Někteří opékali, jiní využili jen příležitosti příjemně si popovídat u ohně. Účast byla hojná a všichni si pochutnali i na upečených dobrotách z domova. Tato akce se konala již podruhé a určitě jsme se takto neviděli naposledy.

  7A - Společné opékání (4 obrázky) 

Všem se to moc líbilo a myslím si, že tato setkání přispívají k pozitivnímu vztahu rodičů ke škole.

Bc. E. Ácsová, P. Petlánová

 
28. dubna 2024
Zlatá včela 2024
Víte, že se naši dva žáci 7. C - Josef Kruml a Antonín Rejman - věnují ve svém volném čase včelařství a navštěvují včelařský kroužek?

Právě oni dva se dnes 27. dubna 2024 zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela 2024. Soutěž umožňuje členům včelařských kroužků mládeže porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při práci v kroužku a motivovat je k dosažení dalších. Oba chlapci byli v oblastním kole velmi úspěšní, když Josef Kruml získal krásné 2. místo a Antonín Rejman vybojoval 1. místo a postup do celostátního kola v Nasavrkách.  Blahopřejeme k umístění, děkujeme za reprezentaci a budeme Tondovi držet palce v celostátním kole.

Mgr. M. Šmídová
28. dubna 2024
7. C - Den pro třídu - Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22.dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Třída 7.C oslavila tento den různorodými aktivitami. Žáci si poslechli přednášku, poté byli rozděleni do několika skupinek a společně soutěžili o dárky z recyklovaného plastu. Plnili úkoly v podobě kvízu a debatovali např. o tom, jak třídit odpad. Zopakovali si znalosti z živočišné i rostlinné říše. V lese sesbírali dřevo a opekli buřty. Na závěr dne si zahráli netradiční hru Brannball.Projekt byl zpestřením každodenní výuky i poučením zábavnou formou.  

Bc. L. Čermáková
 
27. dubna 2024
Okresní finále v malé kopané IV. kategorie

  Ve středu 24. dubna 2024 pořádala z pověření Okresní rady AŠSK Děčín ŠSK při ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p.o.- Želenice na městském stadionu v Děčíně okresní kolo v malé kopané chlapců IV. kategorie (základní školy – žáci a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, ročník narození 2010–2008).
                                            
Do letošní soutěže se přihásilo rekordních 12 týmů fotbalistů ze škol okresu Děčín. V této konkurenci odehráli naši chlapci pod vedením Mgr. Z. Miškovského výborný turnaj a vybojovali po velmi pěkném výkonu celého týmu historický úspěch - skončili na 1. místě a vybojovali tak postup do krajského kola, které proběhne již 2. května v Jirkově u Chomutova.

                                            

Blahopřejeme k vítězství a držíme palce v krajském kole.

Mgr. M. Šmídová
27. dubna 2024
2. B, 5. B - Den Země

Pondělní mrazík ani aprílové počasí neodradilo partu badatelů ze 2. B a 5. B oslavit Den Země v přírodě společným zdoláváním nejrůznějších výzev. Ve čtyřčlenných smíšených skupinách vybavených lupou       a zkumavkami na úlovky prozkoumávali prostředí řeky Ploučnice, okolní les i louky, jeskyni s larvami mloků, biotopové stromy … Plnili 7 výzev, při kterých bylo třeba mít „oči otevřené, uši nastražené, pusy zavřené i mít trochu odvahy“. Poslední výzvou byla výzva „luštitelská“, v níž zúročili vše, co viděli i slyšeli. Tajenkou byl název závěrečného překvapení v podobě „benešovské orchidee“ (bradáček vejčitý). Během výpravy mj. ochutnali pupeny jabloní. Sami pak směsí obilí, ovesných vloček a mrkve nakrmili divoké kachny a cukrem odměnili pracovité mravence. Dopoledne bylo doslova nabité společnými zážitky.

  2B, 5B - Den Země (29 obrázků) 

Na pozorování to byla velká banda. Její členové však zaslouží pochvalu, neb vše zvládli v klidu, s úctou  k přírodě a bez zranění. 

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. A. Špačková, Mgr. L. Ficencová
                                           
27. dubna 2024
Dějepisáři provedli sedmáky Pražským hradem

Zapomeňte na tradiční hodinu dějepisu ve třídě s lavicemi a tabulí – ve středu 24. dubna 2024 měli všichni naši sedmáci možnost zažít skutečně nevšední výuku. Vydali se na nezapomenutelnou výpravu na Pražský hrad, kde se setkali s historií tak říkajíc tváří v tvář.
V katedrále svatého Víta se jim za doprovodu našich dějepisářů otevřely dveře do minulosti, a to doslova. Žáci se ocitli uprostřed nádherných gotických sloupů a oblouků, kde se na ně snesla atmosféra dávné historie. V čase se vrátili až k počátkům státu, kdy se zrodila legendární postava svatého Václava. Ostatky hlavního patrona naší země jsou uloženy ve Svatováclavské kapli, odkud vedou památné dveře k pokladnici s korunovačními klenoty. Jejich věrnou kopii si žáci následně prohlédli v sousedním Starém královském paláci.
Vedle míst uložení ostatků významných panovníků a světců (Přemysl Otakar I. a II., Karel IV., Jan Nepomucký, aj.) sedmáci navštívili i Královskou zahradu, políbenou renesančním duchem zde umístěného Letohrádku královny Anny. Z Pražského hradu pak benešovská výprava školáků pokračovala po Královské cestě vedoucí přes Karlův most směrem do Starého Města, kde ukončila dějepisnou cestu v nákupním centru Palladium.    

  7. tř. - Dějepis v Praze (18 obrázků) 

Školní exkurze, lemovaná štěstěnou příznivého počasí i klidné dopravy, rozšířila žákům jejich znalosti dějepisu způsobem nejúčinnějším – zapojením všech smyslů s akcentem na zásady slušného chování, jež si v uctivém duchu navštívených míst rychle osvojili přirozenou cestou.

Mgr. K. Adámková, Mgr. M. Zbela
 
26. dubna 2024
ŠD - Vítáme jaro

výtvarné tvoření - březen, duben 2024


Když nemůžeme ven, neleníme, tvoříme -   ŠD - Vítáme jaro  (31 obrázků) 


Za školní družinu J. Kapková
26. dubna 2024
McDonald’s Cup - 25. ročník

Starší žáci (4. a 5. tř. - kategorie B) a také mladší žáci (1. až 3. tř. - kategorie A) odehráli svá utkání ve 25. ročníku největšího fotbalového turnaje pro žáky a žákyně základních škol - McDonald’s Cupu.
Nejprve se do turnaje 11. dubna 2024 v Děčíně zapojili žáci kategorie B, kteří díky velkému počtu přihlášených týmů odehráli okrskový turnaj. V něm v konečném pořadí obsadili i přes pěkný výkon 7. místo a do okresního finále nepostoupili.
Mladší žáci odehráli 18. dubna 2024 v Děčíně rovnou okresní finále. Turnaje se zúčastnilo 12 žákovských týmů z celého okresu. Hrálo se ve dvou skupinách a naši chlapci obsadili i přes skvělé výkony ve skupině šesti týmů pěkné 3. místo, které ale nestačilo na postup mezi čtyři nejlepší. 

 
                              kategorie B                                                                           kategorie A

Děkujeme všem našim fotbalistům za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Bc. L. Čermáková, Mgr. M. Ondrejkovičová
 
26. dubna 2024
4. A - Den Země na farmě

Třída IV. A si připomněla v pondělí 22. dubna 2024 Den Země pochodem do Dolních Habartic, kde navštívila farmu, kterou nás provedla slečna asistentka Klára Ondečková.

  4A - Den Země 2024 (14 obrázků) 

Všem se nám to moc líbilo a děti si užily přírody a společnosti zvířátek. 

Mgr. B. Ušáková
 
23. dubna 2024
4. B - Den Země

Den Země prožili žáci IV. B v jarní přírodě. Na naučné stezce "Havraní kameny" získali a zaznamenali spoustu zajímavých informací o životě na Ovesné, v Jedlce a Benešově v minulosti. Poznali množství jarních bylin a stromů. Prošli pastvinami i ovčí farmou v Malé Veleni a podél řeky Ploučnice se vrátili zpět do Benešova.

Den Země ve 4. B - zde

Přestože počasí bylo chladné a sluníčko zasvítilo jen chvílemi, akce se zdařila.

Mgr. I. Špačková
 
23. dubna 2024
3. tř. - Exkurze k hasičům do Děčína
V úterý 16. dubna 2024 se žáci 3. A a 3. B společně vydali na exkurzi do Děčína, kde navštívili hasičskou základnu profesionálních hasičů.
Měli jsme možnost si prohlédnout celou základnu, kde nás zaujala třeba sauna a různé druhy posilovacích strojů, avšak nejvíce nás všechny zaujali hasičské vozy, do kterých jsme měli možnost nakouknout a detailně si prozkoumat jejich vybavení.Moc děkujeme všem hasičům za ukázku. 

Za 3.A a 3.B B. Pargačová 
 
21. dubna 2024
5. B - zážitkový výlet do Liberce do iQlandie
 

V pátek 19. dubna 2024 se 5. B vydala v rámci projektu Šance pro všechny na zážitkový program do Liberce do iQLANDIE, do největšího science centra v ČR. Dětem se celý den dařilo, líbily se jim celodenní aktivity a užily si neopakovatelné zážitky. Při chemických pokusech se nikomu nic nestalo, a tak poznávaly, co neznaly.

  5B - iQlandia Liberec (39 obrázků) 

Už teď se těší na další podobný výlet.

Mgr. A. Špačková

18. dubna 2024
Pietní vyjádření
Vážení rodiče, žáci a kolegové,
 
s velikou lítostí vám musím oznámit, že dne 16. dubna 2024 tragicky ukončila svůj život naše žákyně Natálka Semerádtová z 9. třídy. Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který v tuto bolestnou chvíli cítím a prosím všechny, kterým byla Natálka blízká, aby přijali mou upřímnou soustrast.
 
Ztráta mladého člověka je vždy nesmírně těžká a všichni v naší škole děláme vše pro to, abychom pomohli žákům se s touto tragédií vyrovnat. Rovněž jsme v úzkém kontaktu s rodinou a snažíme se jim poskytnout veškerou podporu, kterou nyní potřebují. V atriu školy bylo zřízeno pietní místo, kde můžete na Natálku v tichosti vzpomenout.
Pro žáky i pedagogy je zajištěna psychologická pomoc. Pokud se cítíte ztraceni, osamělí nebo máte potřebu s někým si promluvit, neváhejte se obrátit na školní psycholožku paní Zuzanu Čechovou, výchovné poradce nebo třídní učitele. Také se můžete obrátit na další pomáhající organizace, které uvádím níže. Cítit nejistotu, úzkost, ale i jiné negativní emoce je v tuto chvíli naprosto normální, a proto se prosím nestyďte požádat o vyslechnutí a podporu!
Natálka byla velmi laskavá a citlivá dívka, která nám všem bude nesmírně chybět. Prosím, uctěme společně Natálku tím, že budeme žít život plný laskavosti, soucitu a vzájemné podpory.

S úctou

Jakub Zelený
ředitel školy
 
 
Dodatečné informace:
·      V atriu školy bylo zřízeno pietní místo, kde můžete Natálce položit kytičku, svíčku či vzkaz.
·      V případě zájmu o další informace se obraťte na paní psycholožku Zuzanu Čechovou (tel. 778736752).
·      Další podpůrné organizace:
o   Linka bezpečí: Linka bezpečí | Pomáháme dětem a studentům (linkabezpeci.cz)
o   Linka důvěry: tel. 974 834 688
o   Poradna Vigvam: Poradna Vigvam (poradna-vigvam.cz)

 


Vážený pane řediteli, vážení učitelé a spolužáci Natálky,

Natálka byla hodná, tichá holčička, která nám začala růst do krásy. Nebyla divná ani zlá, jen žila ve své bublince, do které pustila jen toho, komu důvěřovala a toho, kdo jí měl rád takovou jaká byla. Moc se snažila, zkoušela mít nějaké kamarády a komunikovat s lidmi, ale bylo to pro ni velice těžké a unavující. Natálka ráda kreslila a sbírala putovní kamínky a proto bychom byli rádi, ten kdo jí měl opravdu a upřímně rád a ten co cítil se být jejím přítelem, by mohl za sebe namalovat kamínek a dát na pietní místo, kamínky pak budou položeny k hrobečku naší Natálky. 

Ještě malá zmínka z přání Natálky „Buďte na sebe milejší a pokuste se jeden druhého pochopit a neodsuzovat na první dojem."

S úctou rodina Semerádtových

 
17. dubna 2024
Jak pomoci dítěti s nástupem do ZŠ

informace zejména pro rodiče budoucích prvňáků
 
15. dubna 2024
2. B - Jarní detektivka

Po týdnu bádání a pozorování ve škole v přírodě nevydrželi plavčíci ve školních lavicích – táhlo je to ven! Hned v pondělí 8. dubna 2024 vyrazili s lupami na průzkum do okolí, aby zjistili, co se během týdne v přírodě okolí školy změnilo – co přibylo. V úterý 9. dubna 2024 se vydali pátrat po kvetoucích jarních rostlinách s iPady a atlasy rostlin. Nejprve si vytvořili „barevnou postupku“, v níž zjistili, která barva se u jarních rostlin v okolí vyskytuje nejvíce, pak k jednotlivým barvám dohledávali kvetoucí byliny. Ve dvojicích sbírali fotodůkazy na iPad a vyhledávali jejich názvy v atlasech rostlin. VIP úkolem bylo najít při cestě 1 bylinu stejného názvu, ale ve 2 barvách květu (hluchavka bílá/ hluchavka žlutá). Své výsledky si v závěru nasdíleli přenosem přes AirDrop a zrcadlením.

  2B - Jarní detektivka (16 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
14. dubna 2024
4. tř. - Plavecký výcvik_ pokračování_2024

Naši čtvrťáci si užívají lekcí plavání, které jsou vedeny velmi hravou formou. Kromě řádění ve vodě už se naučili základy jednotlivých plaveckých stylů a skoků do vody.

Hodiny je velice baví - jak je vidět na videu zde.

Mgr. I. Špačková
14. dubna 2024
4. B - Dobrovolný vlastivědný výlet

Někteří žáci 4.B vyrazili v sobotu 6. dubna 2024 za krásného slunečného počasí vlakem do Roudnice nad Labem a odtud na horu Říp, aby se seznámili s historií hory i památné románské rotundy.

Výlet si všichni užili, jak je vidět na videu z výletu - zde

Mgr. I. Špačková
9. dubna 2024
2. B - Ekopobyt - Mentaurov

Plavčíci 2. B si prodloužili velikonoční prázdniny a hned v úterý 2. dubna 2024 se vypravili na Litoměřicko do obce, „kde lišky dávají dobrou noc“, „mimo signál“, mimo civilizaci – do skautské základny na Mentaurově. Zde je čekal čtyřdenní ekopobyt nabitý bádáním, zkoumáním a výlety do přírody nejen ve dne. Prozkoumali okolí všemi smysly.
Eko škola v přírodě začala seznamovacími aktivitami, hrami v přírodě a večerním hledáním svého totemového zvířete – nádhera, že udrželi 20 minut v nočním lese úplné ticho. Druhý den následovalo putování na Hradiště s hledáním domovských stop a skupinovým tvořením modelů obydlí lesních savců a ptáků. Odpoledne hledali, s pomocí lup prozkoumávali a dle atlasů určovali nalezené půdní a vodní bezobratlé živočichy. Třetí den se malí badatelé vypravili do přírodní rezervace Holý vrch za chráněnými konikleci. Odpoledne bylo zaměřeno na přírodní zahrady. Nejprve si je zkoušeli sestavit skupinově pomocí deskové hry, po té je omrkli v reálu v terénu a nakonec si jejich modely tvořili v nedalekém lese. Eko pobyt byl završen opakovacím kvízem v přírodě. Všichni jej úspěšně zvládli.
Během pobytu nechyběla sportovní odpoledne v přírodě a na hřišti, pyžamová párty, Mentaurovské kino – videoprodukce „Mrňouskové“, společenské hry, a pro zájemce i opakování učiva matematiky. Většina z plavčíků byla mimo domov na delší dobu prvně a zvládli to skvěle!

  2B - Ekopobyt Mentaurov (40 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová, Bc. J. Franclová
 
6. dubna 2024
5. B - Praktické činnosti s Legem

Třída 5. B si udělala netradiční hodinu praktických činností. Žáci dostali za úkol postavit ze stavebnice LEGO nějaký zajímavý výrobek. Vytvořili zvířata, lidi, letadlo, předměty denní potřeby.

  5B - Hrátky s Legem (8 obrázků) 

Žákům se hodina velice líbila. 


Mgr. A. Špačková, Mgr. L. Ficencová

 
4. dubna 2024
6. C si vyzkoušela parlamentní demokracii „nanečisto“

Žáci 6.C nedávno prošli v rámci předmětu Výchova k občanství a ke zdraví (VOZ) zajímavým výukovým procesem, ve kterém se zapojili do tvorby nového státního symbolu. Každý žák vypracoval svůj vlastní návrh, který by mohl být symbolem republiky. Následně si třída zvolila ze čtyř kandidátů „prezidenta republiky“, respektive prezidentku, která svým podpisem měla potvrdit konečný výběr symbolu.
 
Žáci se dále podle věku rozdělili do rolí poslanců a (starších) senátorů a začali jednat o novém státním symbolu. Po několika kolech projednávání oběma komorami parlamentu byl nakonec vybrán vítězný návrh, který byl podstoupen k podepsání prezidentkou třídy. Ta však návrh odmítla, uvedla své námitky a podstoupila zpět k projednání parlamentu třídy.
 
Nakonec byl vybrán jiný návrh symbolu, ke kterému hlava třídy již připojila svůj podpis a celý schvalovací proces byl tak zdárně uzavřen. Žáci se díky němu aktivně zapojili do demokratického rozhodování a spolupráce, jak je to běžné v parlamentním systému.

  6C - VOZ - Parlamentní demokracie nanečisto (8 obrázků) 

Tento typ výuky se ukázal jako velmi přínosný, neboť šesťáci nejen rozvíjeli svou kreativitu a schopnost spolupráce, ale také se seznámili s procesem tvorby zákonů a symbolů v naší zemi.

Mgr. M. Zbela
 
3. dubna 2024
Pozvánka na vernisáž fotografií žáků na Benešovském zámku

3. dubna 2024
4. B - Preventivní program „ŠTěPán“

Žáci 4. tříd se v úterý 2. dubna 2024 zúčastnili 1. části preventivní akce „ŠTěPán“ Program je zaměřený na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Děti formou pohybových a herních aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině.

Žáci si pod vedením lektorů Salesiánského střediska Štěpána Trochty z Teplic program užívali - jak je vidět na videu ze 4. B - zde

Už nyní se těší na pokračování.

Mgr. I. Špačková

 
30. března 2024
Poděkování žáků pedagogům a výuka naruby

Ve středu 27. března 2024 si naši žáci - členové žákovského parlamentu napříč ročníky připravili pro všechny pedagogické pracovníky malé překvapení ke Dni učitelů. Cestu směrem do sborovny na budově Nova vyzdobili velkoformátovými plakáty jednotlivých tříd, které byly jako poděkování za práci pedagogům a asistentkám. Nezapomnělo se ani na pedagogické pracovníky na budově Bílá a v mateřské škole, i tam čekal na ně čekal plakát s poděkováním. 

 

Součástí tohoto dne byla také ve spolupráci s parlamentem "výuku naruby". Celý den za pedagogy a s pedagogy na budově Nova si vyzkoušeli práci učitelů žáci, dle rozvrhů tříd si rozdělili jednotlivé hodiny.
 Na videu je tato výuka naruby ze 4. B - zde.

Děkujeme všem našim žákům za milá slova, udělali jste nám radost. 

Mgr. M. Šmídová

 
29. března 2024
3. A, 3. B - Planetárium a hvězdárna v Teplicích

Ve středu 27. března 2024 se žáci 3. A a 3. B vydali na vzdělávací akci - exkurzi do teplického planetária, a zároveň se na pozorování do teplické hvězdárny.
V planetáriu si prohlédli planety Sluneční soustavy, a dozvěděli se o nich různé zajímavosti, také měli možnost prohlédnout si hvězdnou noční oblohu. V teplické hvězdárně si žáci zhlédli krátký film o sestavování rakety, a poté se vydali pozorovat Slunce. Slunce si měli možnost prohlédnout pomocí dalekohledu. Součástí byla také ukázka zakreslovaní slunečních skvrn, a také jsme zjistili, že Slunce má i jiné barvy než žlutou. 

  3A, B - Planetárium a hvězdárna Teplice (11 obrázků) 

Všichni si exkurzi moc užili a odjížděli s velkým nadšením. 

Bc. D. Raková, B. Pargačová, Mgr. J. Chvojková, Bc. M. Zajtlerová 

 

29. března 2024
4. B - Velikonoční stezka

Ve středu 27. března 2024 se třída 4.B vydala na velikonoční stezku. Natka, Valča a Kája si pro ostatní připravily stanoviště, na kterých děti plnily různé úkoly. Po jejich splnění přišla odměna v podobě velikonoční louky, která schovávala čokoládové poklady.

Jak si všichni stezku užili, můžete vidět na následujícím videu - zde.

Za organizátorky - Mgr. I. Špačková

 
27. března 2024
3. A - Velikonoční stezka

V úterý 26.března 2024 jsme pro žáky 3.A připravily velikonoční program. Ráno jsme si zkoušeli různé techniky, kterými se dají barvit vajíčka. Po experimentálním barvení vajíček jsme s nadšením odcházeli plnit nejrůznější úkoly na Velikonoční stezku. Po cestě na zříceninu hradu Ostrý jsme plnili zábavné úkoly, hádali hádanky, hráli hry a užili si spoustu zábavy. Některé úkoly byly pro děti obtížnější, a i přesto si všichni poradili a došli do cíle, kde na ně čekala odměna v podobě velikonočních perníčků a menšího pikniku. Po odměně jsme si zahráli hry a vyrazili zpět k budově školy.

  3A - Velikonoční stezka (13 obrázků) 

Všichni jsme si dopoledne venku moc užili. 

Bc. D. Raková, B. Pargačová

 

24. března 2024
Badatelská výprava do IQ Landie

V sobotu 23. března 2024 se „Badatelé 2023“ ze současných 4. a 5. ročníků vypravili oprášit, ale hlavně prohloubit, své znalosti do liberecké IQ LANDIE. Vyzkoušeli, co se dalo. Aktivně absolvovali SCIENCE SHOW, konverzovali s prvním humanoidním robotem v Čechách, prozkoumali Rudou planetu křížem krážem vesmírným vozítkem Mars Rover a odvážní absolvovali i kosmonautický výcvik. Zjistili, že nemusí být génii, aby chápali matematiku, i jaké to je cítit zemětřesení či vichřici na „vlastní kůži“… V rámci relaxace sehráli partie logických her a rébusů… Bylo toho TOLIK, že nestačilo 6 hodin pobytu v areálu IQ LANDIE, ani ta 1, 5 hodina cesty vlakem domů ke sdílení zážitků.

  Badatelé 2023 v IQ landii (19 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
24. března 2024
2. B - Exkurze do lesní školy JURTA

aneb vítání jara s novými kamarády

Ve čtvrtek 21. března 2024 vypluli plavčíci 2. B do Nebočad do areálu lesní školy a školky Jurta, aby zde společně s novými kamarády přivítali JARO. Setkání a spolupráce se odstartovaly společnými seznamovacími aktivitami a společnou svačinou. Promíchaná posilněná parta kamarádů se vydala areálem školy do blízkého lesa na společnou Jarní hru. Přitom nakrmili oslíky, vepříky, býčky a ovečky. Jarní hra s otázkami z přírody je dovedla k tajence, kterou všichni účastníci s radostí na závěr setkání vyslovili = „AHOJ PŘÍŠTĚ!“

  2B - Exkurze do lesní školy JURTA (19 obrázků)  

A plavčíci se už těší, jak své nové kamarády uvítají „taky tady u nás“.

Mgr. M. Rejmanová
 
22. března 2024
Olympiáda v českém jazyce


V pátek 1. prosince 2023 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 16 žáků z 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze 2 částí – gramatické a slohové. Obě byly zaměřeny na slovní zásobu. Tématem slohového úkolu bylo napsat volný slohový útvar Poprvé sám/sama…. Nakonec zvítězily, a to s velkým přehledem, žákyně 8. C – Markéta Svobodová a Viktorie Malinovská, které tak postupují do okresního kola. Děkujeme všem zúčastněným za snahu a chuť vyzkoušet si své jazykové dovednosti.

Mgr. Hana Fridrichová

V úterý 30. ledna 2024 proběhlo v Děčíně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu velmi úspěšně reprezentovala Markéta Svobodová, která vybojovala výborné 2. místo a postup do krajského kola. Školu reprezentovala také Viktorie Malinovská.
Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy a Markétě držíme palce do krajského kola.

Mgr. M. Šmídová

Ve čtvrtek 21. března 2024 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naše škola měla zastoupení v Markétě Svobodové z 8. C. Markéta velmi úspěšně reprezentovala naši školu a v kategorii ZŠ a víceletá gymnázia si vybojovala krásné 4. místo z 20 účastníků z celého kraje. Do ústředního kola postupují vždy první dva nejlepší účastníci z každé kategorie. Práce účastníků na 3. až 5. místě se zasílají ústřední komisi k dalšímu výběru bez ohledu na zastoupení krajů, je tedy ještě možnost, že by Markéta mohla postoupit dál.
Markétě blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. M. Šmídová

21. března 2024
3. A - Učíme se venku - prvouka

Ve středu 20. března 2024 žáci 3.A strávili vyučovací hodinu prvouky v přírodě. Zkoumali živou přírodu a pozorovali příchod jara. Své poznatky si zapisovali na papír, poté je sdíleli se svými spolužáky. Na závěr vyučovací hodiny tvořili dle své fantazie obrazce z přírodnin.

  3A - Prvouka v přírodě (16 obrázků) 

Všichni si vyučovací hodinu venku moc užili.

Bc. D. Raková a B. Pargačová

 
20. března 2024
1. A - Jaro

Dnes jsme v rámci prvouky šli s dětmi „hledat jaro“. Našli jsme!!

  1A - Hledání jara (11 obrázků) 

Přejeme všem jaro plné sluníčka!

Mgr. M. Turková
20. března 2024
4. tř. - Plavecký výcvik_2024

Žáci 3. a 4. tříd absolvují svůj plavecký výcvik v děčínském Aquaparku. Každý týden až do 9. května 2024 se učí základům plavání nebo se zdokonalují v plaveckých dovednostech.

Jak si užívají plavání čtvrťáci, je vidět na tomto videu - zde.

Mgr. I. Špačková
17. března 2024
Jarní zpívání 2024
 

V pátek 15. března 2024 se v aule školy konalo setkání těch nejlepších zpěváčků z naší školy. Vytvořili jsme si novou pěveckou soutěž a nazvali jsme ji "Jarní zpívání". Do soutěže postoupilo z třídních kol 20 učinkujících, kteří byli rozděleni do třech kategorií podle věku. 1. – 2. třída, 3. - 5. třída a z druhého stupně zpívali žáci jen ze šestého ročníku. A jak to dopadlo?

                                                              

I. kategorie - 1. Astrid Slámová a Natálka Eklová; 2. Denisa Kufrová

II. kategorie - 1. Klára Bednářová a Alice Šeflová; 2. Karolína Záhorková, 3. Elena Majorová a Viktor Sláma

III. kategorie - 1. Štěpánka Rabová

Ostatní učinkující získali čestná uznání za své pěvecké dovednosti. Děkujeme všem zúčastněným za krásné zpříjemnění pátečního dopoledne. Věřím, že se zpívání líbilo a příští rok si to zopakujeme.

Mgr. A. Špačková

9. března 2024
2. B - Smyslování

Plavčíci 2. B v úterý 5. března a ve čtvrtek 7. března 2024 prozkoumávali lidské smysly. V tematických hodinách na ně zaměřených poznávali, jak jejich smysly „fungují“, ale i jejich nedokonalost v porovnání se smyslovým vnímáním živočichů. Zkoumali vnímání hmatem, sluchem, zrakem, čichem i chutí. Vyzkoušeli „kelímkový telefon“, snažili se odhalit optické klamy, prozkoumali vnímání různých chutí na jazyku apod. Experimenty v dětech probouzely ještě větší zvědavost a spousty zvídavých otázek. Odpovědi na ně hledali a našli v encyklopediích, v pořadech ČT EDU a společných praktických zkoumáních.

  2B - Smyslování (22 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
9. března 2024
Jarní zpívání na Bílé

Ve středu 6. března 2024 se setkali vybraní zpěváci z 1. – 3. ročníků z třídních kol na školním kole pěvecké soutěže „Jarní zpívání 2024“. Letošním „hitem“ se stala lidová píseň „Pod naším okýnkem“, která v soutěži zazněla 7krát, ale zazněly tu i písně autorské jako vítězná „Mám tě ráda, mámo“ v podání Astrid Slámové. Velmi pěkně zazpívala autorskou píseň „Říkej mi táto“ i Natálka Eklová, která získala 2. místo v I. kategorii. Na 3. místě se v I. kategorii umístily Ella Běhalová a Denisa Kufrová. Ze třetích ročníků získaly postupové pozice Štěpánka Valentina Šindelářová, Tereza Znamenáčková a Iza Dzubová. Těchto 7 zpěvaček se v pátek 15. března 2024 „utká“ s dalšími úspěšnými zpěváky z okolních obcí v oblastním kole na budově NOVA.

  Jarní zpívání na Bílé (8 obrázků) 

GRATULUJEME a přejeme úspěšný pěvecký nejen pátek.

Mgr. M. Rejmanová

 
1. března 2024
ŠD - Loučíme se se zimou, těšíme se na jaro

Zdá se, že jaro na sebe nenechá dlouho čekat, a tak i ve školní družině se výtvarničením loučíme se zimou a těšíme na jaro.                                                                                            

  ŠD - únorové aktivity (18 obrázků) 

Za ŠD Jana Kapková
 
1. března 2024
Lyžařský výcvikový kurz 2024

Od 19. února do 24. února 2024 absolvovali žáci 7. tříd lyžařský výcvikový kurz, který se konal v oblasti obce Příchovice-Kořenov na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.
I přes netypické únorové počasí se ve Skiareálu U Čápa učili a zdokonalovali své lyžařské dovednosti téměř každý den. Ostatní čas trávili zejména na Jičínské chatě, kde byli ubytováni, prohlubovali své teoretické znalosti týkající se horské tématiky, ale také užili spoustu zábavy na pokojích a ve společenských prostorách. Věříme, že letošní kurz byl pro všechny zúčastněné přínosný ve všech směrech.

  
Na výcviku a dozoru se podíleli naši pedagogové – Mgr. Zdeněk Miškovský, Bc. Lucie Čermáková, Bc. Ondřej Růžička, Bc. Dorota Raková a Bc. Olena Stínilová.

                                              

Mgr. Z. Miškovský

 
29. února 2024
9. B, 9. C - Projekt Historické výpravy s knihami Veroniky Válkové
 

Celé první pololetí jsme se v hodinách literatury věnovali četbě knih z edice Kouzelný atlas putování časem od současné české spisovatelky Veroniky Válkové. Knihy vyprávěly o Bářiných cestách do minulosti a poznávání jiných kultur. Bára se na svých cestách také setkala s mnoha skutečnými historickými osobnostmi a poznala je v jejich mládí, kdy ještě nebyli slavní.  

Poté co jsme knihy přečetli, výtvarně jsme zpracovali referát a prezentovali ho před třídou. Každý z nás se tak ukázal v roli vypravěče, musel se poprat s vlastní trémou a zapracovat na svém slovním projevu.

  9B, 9C - Projekt Historické výpravy s knihami (8 obrázků)   

Při tomto projektu jsme se zábavným způsobem hodně dozvěděli o nedávné i dávné minulosti. 

Sára a Laura za 9. C a 9. B 

27. února 2024
Šesťáci znovu na ledě

 

V úterý 27. února 2024 se žáci šestých tříd opět vydali na tradiční bruslení na zimní stadion v Děčíně. Atmosféra byla naplněna radostí a očekáváním, jak se budou (staro)noví bruslaři snažit udržet na nohou na kluzišti. Mezi šesťáky jsou někteří úplní začátečníci, jiní zase zkušení bruslaři, kteří se na ledě cítí jako ryby ve vodě. Zdatnější žáci se nezištně postavili do role průvodců a pomocníků pro začínající bruslaře. Pomoc a vzájemná podpora se stala klíčovým prvkem celé akce.

  Šesťáci znovu na ledě (14 obrázků) 

Na ledu se tak zcela přirozeně naplňovaly hodnoty školy, jako zodpovědnost, respekt a bezpečí. Žáci se učili být ohleduplní ke svým spolužákům, naslouchat pokynům a dbát na bezpečnostní pravidla. Samozřejmě se to neobešlo bez pár pádů na led a drobných srážek, ale důležité bylo, že všichni zůstali v klidu, vzájemně si pomáhali a podporovali. Zkrátka, žádný z našich šesťáků nezůstal sám a opuštěný na ledu.

Tř. učitelé šestek – Mgr. M. Jansová, Mgr. Š. Leknerová, Mgr. M. Zbela

 

23. února 2024
Informace k zápisu do 1. tříd

Zápis k základnímu vzdělávání do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne v pátek 5. dubna 2024 v době od 11 do 17 h v budově "Bílá" na adrese Komenského 274, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
Forma zápisu bude prezenční.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let a zákonní zástupci dětí, kterým byl ve školním roce 2023/2024 povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce do 30. dubna 2024 - termín lze domluvit i telefonicky.

Další pokyny k zápisu (požadované dokumenty, kritéria a další informace) - v části Rodiče - Zápis do 1. ročníku.

Mgr. J. Zelený, ředitel školy


Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy - pátek 3. května 2024

 
22. února 2024
Šesťáci zhlédli muzikálové zpracování Malého prince
 

Žáci šestých tříd měli možnost zažít ve čtvrtek 22. února 2024 hudebně divadelní zážitek při návštěvě muzikálového představení „Malý princ. Příběh chlapce z planety B612“. Tato adaptace slavné knihy Antoina De Saint-Exupéryho přivedla žáky do světa plného tajemství, lásky, pokory a životních hodnot.

Muzikálový příběh uvedlo na prkna Městského divadla Děčín hostující Hudební divadlo dětem v podání herců a zpěváků Ester Novozámské a Davida Bendy. Hodinové představení bylo klíčem k ucelenému poznání dětského pohledu na svět a k připomenutí důležitosti opravdových hodnot jako je přátelství, láska a radost ze života.

Při návštěvě divadla se žáci současně učili respektovat hranice ostatních diváků a dodržovat pravidla slušného chování. Získávají tak zkušenost se společenskými normami a zdvořilostí ve veřejném prostoru.

Tř. učitelé šestek – Mgr. M. Jansová, Mgr. Š. Leknerová, Mgr. M. Zbela

 

22. února 2024
Děčínský laický záchranář 2024

Čtyřlenný tým našich žáků 9. tříd ve složení Ema Helmichová, Simona Zvěřinová, Matěj Mašek a Tobias Pop, se ve středu 21. února 2024 zúčastnil v OC Korál v Děčíně již 11. ročníku soutěže 1. pomoci pro žáky 9. tříd ZŠ - soutěže Děčínský laický záchranář. Soutěž pořádá SZŠ Děčín. Soutěže se zúčastnilo osm týmů ze ZŠ okresu Děčín.
Po zvládnutí prvotního stresu se naše čtveřice odvážila, a i přes počáteční chyby, si tým ve zvládnutí problémových situací (pomoc při pádu, pomoc při bezvědomí a také amputaci prstu), v testu znalostí PP a v resuscitaci, vedl celkem dobře. V konečném pořadí se umístil na 4. místě.

  

Děkujeme za reprezentaci školy

Z. Pospíšilová


 
11. února 2024
Masopustní průvod 2024

Poslední týden před jarními prázdninami slavili mladší žáci naší školy „VESELÝ TÝDEN“ - nechyběly Černobílé pondělí, Pruhované úterý, Den kostkovaných košil a šílených účesů, Den naruby a přípravy na Masopustní průvod při školních aktivitách. Celý masopustní týden pak završil pátek 9. února 2024, kdy i s aktivní účastí žáků a pedagogů 4., 5. a 6. ročníků vyrazily všechny „školní maškary“ do ulic. Přes ne úplnou přízeň počasí posílili naše řady i předškoláčci z mateřské školy. Masopustní průvod odstartoval v 9 hodin od budovy Bílá a pokračoval kolem MŠ na náměstí, kde pan starosta města Petr Jansa slavnostně předal masopustnímu průvodu klíč od města a dal svolení k masopustnímu řádění. Po tanečcích a zpěvech na náměstí pokračoval celý průvod pozdravit a dobrý rok popřát i na zámek, a ani odsud se neodešlo „s prázdnou“. Trasa pokračovala k hospodářství p. Krumlové, která si pro zajištění úrody a zdraví dobytka zatancovala se smečkou medvědí. Za tanec a zpívání průvod pohostila nejrůznějšími koláči a koláčky, nechyběly ani teplé či osvěžující nápoje. Při cestě zpět se nezapomnělo ani na ty, kdo dětem po školní výuce sytí bříška – maškarní průvod zavítal se zpěvy a tanečky před školní jídelnu. I tady se vykoledovala sladká masopustní dobrota pro každého účastníka masopustního veselí - tradiční koblížkové točenky.

  Masopustní průvod 2024 (36 obrázků) 
Video z přípravy a masopustního průvodu - zde

„Den plný společného veselí, zpěvu a tance rozsvítil nejednomu zamračený den a lidé kolemjdoucí odměňovali všechny svým úsměvem. TĚŠÍME SE, že tradici zachováme a napřesrok opět hlučně a v radosti naším městem se vydáme. My maškary školní – „HEJ!“

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. I. Špačková
 
10. února 2024
Biologická olympiáda 2024
 

58. ročník biologické olympiády odstartoval 22. ledna 2024. Žáci se utkali ve dvou soutěžních kategoriích rozdělených podle ročníků. Stejně jako loni, byla olympiáda pro žáky velmi náročná, jelikož je čekaly 3 soutěžní oblasti - poznávání přírodnin, teoretická část a praktická laboratorní část.

  Biologická olympiáda 2024 (5 obrázků) 

V mladší kategorii D (6. a 7. tř.), kde soutěžilo 8 žáků, zvítězil Antonín Rejman, na 2. místě se umístil Josef Kruml (oba 7. C). V kategorii C (8. a 9. tř.) se olympiády zúčastnilo 33 žáků, nejlépe se dařilo Markétě Svobodové (8. C), za ní se umístily Zuzana Huberová a Sofie Pejpková (obě 8. B). Do okresního kola postoupili - A. Rejman, J. Kruml, M. Svobodová a Z. Huberová.

Všechny žáky moc chválím, za snahu a zápal, se kterým soutěžní úlohy řešili. Vítězům gratuluji a těším se, jak budou bodovat v okresním kole. 

Mgr. M. Šárová 

 

10. února 2024
7. třídy - Přírodopis - obratlovci

Že je ryba obratlovec, se přesvědčili žáci v 7. třídách, kde v uplynulém týdnu probíhala pitva ryby. Žáci si vytvářeli vlastní preparáty, které sledovali pod mikroskopem, např. cykloidní šupinu ryb. Přesvědčovali se o tom, co se již ve škole naučili a zároveň pracovali na svém týmovém duchovi. 

   

Mgr. M. Šárová
10. února 2024
9. B - Neseďme v lavicích, pojďme ven

Třída 9. B je proslulá svou rychlou chůzí a neúnavným temperamentem. Abychom trochu té energie upustili, udělali jsme si po vysvědčení ve čtvrtek 1. února 2024 turistickou procházku přes Pastýřskou stěnu. Zde jsme shlédli na Děčínský zámek a potkali další pěkné vyhlídky.  

       

                                                   

Mgr. M. Šárová, K. Vodrážková
 
4. února 2024
Přednáška o první pomoci
V pondělí 22. ledna 2024 přijeli do naší školy středoškoláci ze SPGŠ Litoměřice v čele s vedoucí skupiny Adélou Bzurovou s přednáškou a praktickou ukázkou první pomoci. Akce proběhla pro žáky 4. - 7. tříd a navázala na podobnou akci, která proběhla pro žáky na Bílé škole již v září 2023. 

Žáci se nejprve sešli v aule školy, kde v jedné vyučovací hodině proběhl výklad základů 1. pomoci a v druhé hodině v tělocvičně si pak žáci na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli praktické poskytování první pomoci.

Jak akce probíhala je vidět na tomto videu - zde
.
Děkujeme Adéle Bzurové a jejím spolužákům za připravenou akci.

Mgr. I. Špačková

    
 
3. února 2024
​​​​​​​Projektová výuka třídy 6. C

Během podzimních měsíců se v 6.C podařilo tematicky propojit výuku napříč předměty přírodopisu, dějepisu a výtvarné výchovy v rámci právě probírané látky Vývoje planety Země a pravěkého období konkrétně Druhohor. Žáci měli možnost formou interaktivní výuky fixovat látku, vyhledávat nové informace v učebnicích, obrázkových a interaktivních knihách i na iPadech. Celé téma měli možnost kreativně zpracovat. Použili kombinaci mnoha technik, výtvarných materiálů i reálných přírodnin. Žáci tak zapojili pravou i levou hemisféru, fantazii, a především je práce velmi těšila. Vedlejším přínosem jejich práce jsou velkoformátová díla živočichů a rostlin doplněná o informace a zajímavosti. Zdobí tak chodbu nejen esteticky, ale také slouží žákům edukativně napříč ročníky. 

  6C - Projektová výuka  (15 obrázků) 

Bc. K. Martinko, Mgr. M. Zbela, Mgr. L. Sönlová
26. ledna 2024
ZUŠ Žandov - Informace o přijímání nových žáků
pobočka Benešov nad Ploučnicí

24. ledna 2024
ŠD - Zimní aktivity

Čekání na „Ježíška“ se vyplatilo – do všech oddělení školní družiny přinesl spousty nových her, hraček a stavebnic. Takže, Ježíšku, moc DĚKUJEME.
Nový rok 2024 jsme v ŠD přivítali tradicí Tří králů - děti je výtvarně ztvárnily. A protože je stále zima, naše zimní tvoření nekončí…         

  ŠD - Zimní aktivity (29 obrázků)     
                                                                                                                                              
Za ŠD Jana Kapková                                                         
 
22. ledna 2024
5. B - Den pro třídu - Bruslení

V pátek 19. ledna 2024 si 5. B udělala den pro sebe a v rámci pohybu vyjeli do Děčína na bruslení. Někteří žáci měli brusle poprvé na sobě. Od mantinelu se po chvilce odrazili a zanedlouho se naučili skvěle bruslit.

  5B - Bruslení v Děčíně (23 obrázků) 

Počasí nám přálo, bylo mrazivo a sluníčko přálo. Byl to krásný den.

Mgr. A. Špačková
 
20. ledna 2024
2. B - Stopovaná ke krmelci

Přes víkend nasněžilo a v okolí školy se objevila spousta zajímavých zvířecích stop. To byl důvod, proč se plavčíci v úterý 16. ledna 2024 vydali po zvířecích stopách ve sněhu až ke krmelci. Jelikož předchozí dny byly velmi mrazivé, bylo jasné, že se nemohou na cestu vypravit s prázdnou. Naplnili pytle, košíky a tašky dobrotami pro lesní zvěř a vyrazili za sněhovým dobrodružstvím.

  2B - Stopovaná ke krmelci (8 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
20. ledna 2024
Zdravá Pětka na naší škole

V průběhu první poloviny ledna 2024 zavítala mezi naše žáky lektorka Zdravé Pětky paní Lenka Ludwigová. 


Zdravá
5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela zdarma.

Dvouhodinové programy jsou přizpůsobené věku účastníků a probíhají na 1. stupni ve třídě, pro 2. stupeň ve školní kuchyňce. Na naší škole si Zdravou 5 vyzkoušeli děti z přípravky a také žáci 1., 2., 4. 5. a 7. tříd. Všechny aktivity pod vedením lektorky byly pěkně provázané a spojené se soutěžením ve spolupráci celé skupiny. Děti se dozvěděly zajímavé informace o zdravé životosprávě a všechny si připravné aktivity užily.

  Zdravá Pětka na naší škole (15 obrázků) 

Chceme poděkovat Zdravé 5 a zejména paní Ludwigové za skvělou zábavně naučnou dvouhodinovku se Zdravou Pětkou.

Mgr. M. Rejmanová, Z. Pospíšilová

7. ledna 2024
2. B - Den Tříkrálový

V pátek 5. ledna 2024 si plavčíci 2B připomněli tradici TŘÍ KRÁLŮ nejrůznějšími aktivitami v podobě staročeských zvyků - věštěním ze sedmi hrnečků, tříkrálovou výpravou s dary pro ptactvo a lesní zvěř, … ale také obchůzkou, kterou coby „koledníci“ rozdávali radost nejen náhodným kolemjdoucím.

  2B - Den tříkrálový 2024 (30 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
7. ledna 2024
Ptačí hodinka 2024

V pátek 5. ledna 2024 odpoledne se již jako tradičně sešli chtiví pozorovatelé ptactva na akci „Ptačí hodinka 2024“. Vybaveni dalekohledy a iPady se tak zúčastnili sčítání ptactva vyhlášené každoročně Českou společností ornitologickou.  Letos se zkušení zájemci z 5.B ujali benjamínků ze 2.B a zaučili je v pozorování ptáků na krmítku a okolí, seznámili je s formulářem na iPad pro zaznamenávání počtu zpozorovaných ptáků a strávili tak společně veselé chvilky při pozorování, kdy nechybělo ani drobné pohoštění.

  Ptačí hodinka 2024 (7 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
5. ledna 2024
Vánoční tradice - akce žákovského parlamentu
 

Ve dnech 19. a 20. prosince 2023 si žákovský parlament připravil akci o vánočních tradicích a zvycích pro žáky od přípravky až do 7. třídy. Akce se konala v prvním podlaží budovy Nova.  

Žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích, kde od členů ŽP získávali informace o různých vánočních tradicích. Zároveň byla většina stanovišť doprovázena ukázkou, například pouštění lodiček a házení střevíčkem. 

Na základě získaných informací žáci odpovídali na otázky a následně byli odměněni razítkem a písmenkem do tajenky. 

K ukázkám bylo vždy i zajímavé povídání o dané tradici. Žáci měli takto šanci dozvědět se něco nového a zároveň si ji mohli někdy i vyzkoušet, například balení dárků či zdobení perníčků.  


  ŽP - Vánoční zvyky a tradice (25 obrázků) 

Akce měla příjemnou vánoční atmosféru a obě strany, jak žáci, tak členové ŽP, si ji moc užili. Z vydařené akce odešli všichni s výbornou vánoční náladou. 

za ŽP Viktorie Malinovská

26. prosince 2023
1. A - Předvánoční procházka Benešovem nad Ploučnicí

V úterý 19. prosince 2023 obklopeni předvánoční pohodou a těšením se na Ježíška, se  celá 1. A vydala na procházku Benešovem. Naše kroky nás zavedly až na Ploučnickou vyhlídku. A i když se některým příliš nechtělo šlapat do kopce, tak ho nakonec zdolali všichni a statečně vylezli až nahoru.

  1A - Procházka Benešovem (6 obrázků) 

Ježíška jsme z té výšky sice neviděli, ale rozhled na celý Benešov byl kouzelný.  

Mgr. M. Turková a M. Krejčová 
21. prosince 2023
PF 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

Vánoce jsou časem spojování a sdílení lásky. Přeji Vám, abyste mohli strávit tyto sváteční dny v objetí svých nejbližších, plni radosti a vánoční pohody. Ať každý váš okamžik je naplněn teplem domova a nezapomenutelnými chvílemi s těmi, které máte rádi.

S přicházejícím novým rokem přináším přání plné naděje, úspěchů a příjemných překvapení. Ať každý nový den nese s sebou šance k osobnímu růstu a společnému rozkvětu naší školní komunity.

Těším se na setkání s vámi v novém roce a na další společné zážitky. Přeji Vám Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024!

S úctou,


Jakub Zelený
ředitel školy

15. prosince 2023
2. B - Advent u plavčíků

Plavčíci byli nedočkaví začátku adventu, a tak jej odstartovali světélkovým průvodem a puštěním rozsvícených lodiček za svitu úplňku již 26. listopadu 2023. Ve škole pak navázali tradicemi, legendami a pranostikami spojenými se svátky Sv. Ondřeje (30. 11.) a Sv. Barbory (4. 12.).  Adventní kouzlení a věštění pokračovalo svátkem Sv. Mikuláše, kdy v úterý 5. prosince 2023  navštívilo plavčíky „samotné nebe i peklo“. Naštěstí plavčíci byli dobře připraveni na jejich příchod = před ním se přiznali a svěřili do „knihy hříchů“, opravili čertovskému učiteli pekelný dokument s chybami, naučili se hrát číselný čertovský mariáš, nacvičili čertí rozcvičku, kterou čerty pěkně rozehřáli, a neopomněli ani na písničku pro Mikuláše a anděly. Dočkali se nejen mlsání od čertí babičky, se kterou se setkali v knížkách Ivy Geckové, ale i nadílky v ponožkách za okny - nechybělo ani uhlí, ani brambory ... Ve čtvrtek 7. prosince 2023 vypluli plavčíci za adventem do Benešovského zámku. Čekala je tu kouzelná hodina s vánočními tradicemi v doprovodu milé paní průvodkyně a v závěru prohlídky i ohřátí se v teple zámeckého pekla, kde koledou vysvobodili vánočního skřítka od pekelného trestu. K adventu patří i tradiční školní jarmark, kde měli plavčíci možnost zúročit svůj um ve vyšších počtech i se pochlubit svou zručností. Školní adventní čekání na Vánoce nám zpříjemnilo také připomenutí si svátku Sv. Lucie (13. 12.).  

  2B - Advent u plavčíků (29 obrázků) 

Ještě nás čekají vánoční tradice v podání členů žákovského parlamentu, vánoční zpívání na chodbě a třídní vánoční setkání. Takže je stále na co se těšit!

POHODOVÝ ZBYTEK ADVENTU a KOUZELNÉ VÁNOCE VŠEM
přejí plavčíci 2. B
 
14. prosince 2023
Zimní tvoření ve školní družině

Listopad i prosinec nám velmi rychle „utekly“. Zimní tvoření bylo v plném proudu. Připravovali jsme se na školní vánoční jarmark, kterého jsme se také zúčastnili. Na nějaký čas nám radost dělal napadaný sníh, kterého jsme využili ke sportovním sněhovým radovánkám. K Vánocům neodmyslitelně patří RODINA. I my jsme si o ní povídali a sestavovali svůj „rodokmen“. Nyní už se těšíme „na Ježíška“.     

  Zimní tvoření v ŠD (21 obrázků)  
                                                                                                                                                            
Za ŠD J. Kapková
 
13. prosince 2023
6. A, 6. B - Den pro třídu - zimní Jedlová

Žáci 6. A a 6. B se v pátek 8. prosince 2023 vydali vyzbrojeni teplým oblečením a boby, aby si užili krásný den se sněhem v okolí Jedlové. Dle jejich vyjádření to byl velmi krásný výlet, který si všichni na sněhu při bobování užili.

  6A, 6B - Zimní Jedlová (7 obrázků) 

Mgr. M. Jansová, Mgr. Š. Leknerová, K. Ondečková
8. prosince 2023
4. třídy - Vánoce na zámku

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 navštívili naši čtvrťáci vánočně vyzdobený zámek v Benešově nad Ploučnicí. Dozvěděli se spoustu nových informací o vánočních tradicích u nás i o zámku samotném. Čekalo je zde i milé překvapení v podobě skřítka, který je dovedl do pekelného sklepení, ve kterém nechyběli ani čerti.

  4. tř. - Vánoce na zámku (13 obrázků) 
Video z akce - Vánoce na zámku

Akce se dětem velice líbila.

Mgr. I. Špačková, Mgr. B. Ušáková, Z. Pospíšilová a J. Pondělíčková


 
6. prosince 2023
3. A - Vánoce na zámku a návštěva Mikuláše

Kdy jindy se vydat na zámek, než v předvánočním čase,kdy padají vločky a ze zimy vás bez rukavic zebou ruce?
Užili jsme si adventní prohlídku benešovského zámku s milou a vlídnou paní průvodkyní. Čarovalo se hned při vstupu do první komnaty, a tím to vůbec nekončilo… Každá zámecká komnata byla plná vánočních zvyků a českých tradic, vánočních stromků a dobově prostřených stolů, hádanek a vtipných komentářů.
Nakonec dostali děti za úkol koledou vzbudit spícího vánočního skřítka, nejen díky nám si tedy užijte i letos vánoční pohodu, protože se nám to nakonec povedlo… Jako překvapení na konec prohlídky jsme se podívali do opravdového čertovského pekla. 
Pro nás měla i cesta zpátky ke škole vánoční atmosféru, protože si pro nás slečna asistentka přichystala "adventní stezku", při které jsme plnili úkoly a zpívali vánoční koledy.
Naše adventní dopoledne jsme uzavřeli vyluštěním tajenky ze splněných úkolů a hudebními a výtvarnými aktivitami k návštěvě Mikuláše u nás ve třídě 


Šťastné a Veselé přejí děti  ze 3.A, paní učitelka Mgr. H. Doležalová a slečna asistentka B. Pargačová

 
6. prosince 2023
Zástupci žákovského parlamentu - setkání na radnici

Ve středu 6. prosince 2023 se zástupci našeho žákovského parlamentu sešli na plánované schůzce s panem starostou Petrem Jansou. Schůzky se účastnila také paní místostarostka Bc. Kulíková. Hlavním tématem schůze bylo představení žákovského parlamentu a navázání spolupráce s městem. Žáci také předložili své dlouhodobé plány a projekty v rámci rozvoje školy. Dostali od vedení města několik rad, jak dále ve svých plánech pokračovat. Došlo ke vzájemné shodě ohledně pravidelných setkání ŽP a vedení města. Ze schůzky žáci odcházeli s nadšením a vědomím podpory v realizaci svých projektů.

  

Všem zúčastněným velmi děkuji za jejich aktivitu jsou to: Viktorie Malinovská, Laura Olbertová, Simona Zvěřinová, Ema Štrossová, Jakub Štork, Daniel Friš, Vanesa Čechová, Zuzana Zvěřinová a Tereza Kšandová, která na setkání upekla skvělou bábovku.   

Bc. M. Miňovská, koordinátorka ŽP
6. prosince 2023
Bobřík informatiky 2023

V první polovině listopadu proběhla na naší škole soutěžní kola 16. ročníku Informatické soutěže pro žáky základních a středních škol - Bobříka informatiky. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemisťují objekty na obrazovce. Na zpracování 12 úloh mají žáci časový limit 40 minut, v nejmladší kategorii 12 otázek za 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po třetině úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. U interaktivních a programovacích úloh se za nesprávnou odpověď body nestrhávají. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (u kategorie Mini v r. 2023 se startuje z 28 bodů a limit je kulatých 100 bodů). Na naší škole soutěží žáci od 4. tříd.

V kategorii Mini (žáci 4. tříd) - si své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 30 žáků, z nichž 3 získali potřebný počet bodů a získali tak Bobříka informatiky. Byli to Anička Chu Yen Nhi, Alžběta Špičková a Jan Ušák, všichni ze 4. B.
V kategorii Benjamin (žáci 5. a 6. tříd) soutěžilo 71 žáků a 9 z nich získalo Bobříka informatiky - Alice Šeflová(5B), Adéla Huberová (5A), Martin Hora (6C), Michal Bardzák (5A), Daniel Okrouhlý, Jakub Jílek (oba 5B), Elmira Savchyn (6C) a Lukáš Major (B).
V kategorii Kadet (žáci 7. a 8. tříd) se do soutěže zapojilo 119 žáků, z nich 11 se stalo úspěšnými řešiteli - Sofie Pejpková (8B), Josef Kruml (7C), Tomáš Chlumský, Jan Horušický (oba 8A), Oliver Tomšík (7C), Jan Duda (8C), Jaroslav Němec (8A), Kryštof Mališ (7C), Rozárka Haklová (7C), Michaela Kalíšková (8C) a Aleš Urban (7A).
V kategorii Junior (žáci 9. tříd) si test vyzkoušelo 57 žáků, nikdo nezískal Bobříka informatiky, ten těsně unikl Vojtovi Seifovi a Tadeáši Šlechtovi (oba 9A).

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová, Bc. I. Schwarz


 
5. prosince 2023
4. a 5. tř. - Beseda s pracovníky městského útulku
 

V pondělí 4. prosince 2023 přijeli za našimi žáky čtvrtého a pátého ročníku zaměstnanci Městského útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Děčíně. Navázali tak na podobnou akci, která proběhla na budově Bílá v rámci Dne laskavosti v pondělí 13. listopadu 2023. V zajímavé besedě přiblížili dětem život v útulku i svou náročnou a velice potřebnou práci.

Žáci připravili pro zvířata spoustu vánočních dárků v podobě psích a kočičích pamlsků, hraček a dalších potřeb.

Beseda se jim velice líbila - jak je vidět zde a na fotkách:   Beseda s pracovníky útulku (19 obrázků)  a těší se na další akce.

Mgr. I. Špačková
 

29. listopadu 2023
Pozvánka na adventní program ZUŠ Žandov

                                                              

 
29. listopadu 2023
Zpěvačka A. Slováčková a herečka M. Dolinová bavily naše žáky etiketou

Základy slušného chování ve společnosti, jedním slovem etiketu, se s nadhledem a nementorsky učili žáci šestých a sedmých tříd naší školy v Městském divadle Děčín.

Komediální představení „Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej!“ s herci Michaelou Dolinovou a Ladislavem Ondřejem, které se uskutečnilo ve středu 29. listopadu 2023, bylo určeno pro žáky 2. stupně z několika základních škol na Děčínsku. Představení bylo obohaceno o pěvecké vystoupení Anny Julie Slováčkové a Nelly Řehořové. Nechyběla ani závěrečná autogramiáda účinkujících a mnozí žáci využili možnosti vyfotit se na památku se známými osobnostmi.

Dle bezprostředních reakcí našich žáků a žákyň se divadelní představení většině z nich líbilo; však také někteří z nich nepodcenili svůj zevnějšek, navzdory nezvykle mrazivému listopadovému počasí, které nebylo nošení společenských šatů příliš nakloněno. Závěr kulturního dopoledne strávily některé třídy v teple obchodního centra Pivovar, kde si šesťáci a jejich o rok zkušenější spolužáci mohli vyzkoušet etiketu stolování ve své oblíbené restauraci rychlého občerstvení.

Za třídní učitele 6. a 7. tříd - Mgr. M. Zbela
 
21. listopadu 2023
Pozvánka na vánoční jarmark
                                                         
21. listopadu 2023
Preventivní beseda - Trestní odpovědnost
 

V pondělí 20. listopadu 2023 navštívili v rámci prevence naši školu pan Ing. Lukáš Moudrý, Dis. z oddělení prevence kriminality Městské policie Děčín a paní Mgr. Pavlína Müllerová, soudkyně Okresního soudu v Děčíně. Pro žáky si připravili povídání o trestní odpovědnosti dětí a mladistvých, kterého se ve třech vyučovacích hodinách zúčastnili žáci 7. - 9. tříd. Ve vzájemném dialogu odbornější výklad prokládali reálnými příběhy a situacemi z policejního a soudního prostředí. Žáci měli možnosti doptávat se na cokoliv, co je zaujalo, diskutovat, a popsat své zkušenosti s přestupky. U devátého ročníku se v závěru přednášející vyjádřili i k tématu výběr povolání, motivovali děti k dalšímu studiu.

  

Beseda byla velmi přínosná a zajímavá jak pro děti, tak i pro dospělé.

Mgr. K. Procházková

20. listopadu 2023
6. B - Jak jsme prožili LASKAVÝ PODZIM
 

Od půlky září do půlky listopadu jsme se snažili být milí, pozorní a laskaví nejen k sobě ve třídě, ale i ke svým blízkým v rodině, ke kamarádům i k cizím lidem.

Přihlásili jsme se do projektu Jsem Laskavec a pod přezdívkou Dobráci Dlouháci jsme během podzimních měsíců:

  • Plnili úkoly z Laskavého kalendáře
  • Uklízeli jsme město od odpadků
  • Snažili jsme se být k sobě hodní
  • Upekli jsme bábovky a darovali je lidem ze Služeb města, kteří udržují naše město pěkné a čisté
  • Rozdávali jsme vlastnoručně nakreslené úsměvy na kartičkách obyvatelům našeho města, aby měli „Krásný den s úsměvem!“
  • Těšili se z úžasných reakcí lidí
  • Užili jsme si příjemné chvíle mimo školní třídu
  •   6B - Jak jsme prožili laskavý podzim (12 obrázků) 

Co nám to dalo? Radost z radosti druhých 

třída 6. B

17. listopadu 2023
Hudební vystoupení

Ve středu 14. listopadu 2023 navštívil naši školu v rámci projektu Hudba do škol skvělý kytarista Jiří Válek se svým hudebním seskupením. Projekt Hudba do škol vznikl v roce 2017 a jeho cílem je podpořit výuku hudební výchovy na školách. Na naší škole vystoupil během dopoledne v aule školy ve třech vystoupeních. Spolu s hudebníky si zazpívali nebo doprovodili hudebníky při známých lidových i umělých, zejména muzikálových, písních nejmladší - děti z přípravky až po nejstarší žáky 8. tříd.
Žákům přibližuje hudbu velmi zábavným a inspirativním způsobem, jak se můžete přesvědčit ve videu - zde.

Mgr. I. Špačková
 
14. listopadu 2023
PODZIM ve školní družině

Podzim je v plném proudu a skýtá nám bohatou inspiraci ke tvoření.

  Podzim v ŠD (21 obrázků) 

V každém oddělení školní družiny se vytváří krásné obrázky či výrobky.  

za ŠD J. Kapková
 
12. listopadu 2023
Preventivní akce - Nebuď oběť

Od úterý 7. listopadu do pátku 10. listopadu 2023 se žáci všech tříd druhého stupně zúčastnili preventivní akce Nebuť oběť. Program ve dvouhodinové lekci seznámil žáky s riziky internetu a komunikačních technologií, seznámil je s pojmy kyberšikana, sexting, kybergrooming, netholismus a dalšími riziky sociálních sítí. Základem bylo prožití příběhu oběti kyberšikany, sextingu a šikany – Amandy Todd. Po rozboru příběhu, do kterého byli ve skupinách zapojeni samotní žáci, byly stanoveny základní body prevence, řešení i pomoc při útoky kyberagresora.
Všechny žáky program velmi zaujal, byli aktivní, odpovídali na otázky otevřeně a bez ostychu. Na reálném příběhu si žáci uvědomili, jaké dopady a rizika přináší bezmyšlenkovité užívání komunikačních technologií. 
Děkujeme lektorovi Mgr. L. Látalovi, který žákům podal prevenci zábavnou formou, žáky zaujal a vtáhl je do příběhu Amandy. Věříme, že žákům program pomohl v prevenci nebezpečí a rizik, která používání internetu přináší.

Mgr. M. Šmídová
 
11. listopadu 2023
Bowlingový turnaj 7. ročníků


V pondělí 6. listopadu 2023 se uskutečnil 1. bowlingový turnaj 7. ročníků, který žákům zorganizovaly paní třídní učitelky. Akce se konala v S-centru v Děčíně. Pro některé hráče to bylo první setkání s bowlingem vůbec, první hod bowlingovou koulí.  

Žáci si vytvořili své týmy, hráli o poháry a medaile. Celkem bylo 8 týmů po 6-7 hráčích. Turnajová hra trvala 60 minut, po ní pak následovalo vyhodnocení týmů a také se vyhlašovala nejlepší hráčka a nejlepší hráč. Nejlepším týmem byli: Liane Hudiová, Vanesa Hudiová, Natálie Zemanová, Drahomíra Gažiová, Marie Kuncová a Radek Hanko. Nejlepší hráčkou turnaje se stala Drahomíra Gažiová a nejlepším hráčem se stal Vít Kofroň. Gratulujeme jim k úspěchu. 

                                           

Žákům se tato akce líbila a my se už těšíme na pokračování tohoto podzimního turnaje v bowlingu, který bychom chtěly zopakovat příští rok – tentokrát tedy pro 8. ročníky.

Bc. E. Ácsová, Mgr. S. Matysová, Bc. L. Čermáková

9. listopadu 2023
8. C v divadle
 

Ve středu 8. listopadu 2023 navštívila třída 8. C Městské divadlo Děčín a zhlédla divadelní představení Kytice, což bylo završením loňské dlouhodobé práce s tímto literárním dílem Karla Jaromíra Erbena.

Představení bylo velmi působivé a naši žáci si určitě odnesli příjemný zážitek z celého dne. A všem to moc slušelo! 

                                                                             

Mgr. S. Matysová

8. listopadu 2023
Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 20. listopadu 2023 v kmenových třídách následovně:

1. stupeň - společně od 16 h

2. stupeň - společně od 16.30 h

Následovat budou individuální schůzky do 18.30 h, na kterých Vás učitelé jednotlivých předmětů seznámí s prospěchem a chováním vašeho dítěte.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. J. Zelený, ředitel školy


Společná třídní schůzka pro III.A proběhne mimořádně ve středu 22. listopadu 2023 v 16 h.

8. listopadu 2023
Rozvíjíme vzdělávání na Děčínsku


Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Děčín se věnuje tématu rozvoje vzdělávání na Děčínsku. Tyto projekty, realizované organizací MAS Labské skály, z.s., které probíhají v území již od roku 2016, mají za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků v této oblasti. Jedním z hlavních cílů MAP III je zachování kontinuity strategického plánování v oblasti vzdělávání. Na základě dohody v území byla v současné době podána žádost o podporu na navazující projekt MAP IV, aby byla zachována stabilita a pokračovalo se v posilování vzdělávacího systému. V současné době jsou realizovány především aktivity pro rozvoj, aktualizaci a evaluaci procesu místního akčního plánování.

V průběhu letních měsíců bylo provedeno důkladné šetření s cílem aktualizovat Strategický rámec MAP do roku 2025 a definovat akční plány pro roky 2024 a 2025. Tyto dokumenty slouží také jako podklad pro zacílení výzev pro školy a školská zařízení v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednou z důležitých rolí aktualizovaného Strategického rámce je sloužit jako podklad pro určení výzev IROP, a tím se otevírá možnost čerpání dotací do infrastruktury, což může přinést další finanční podporu pro rozvoj vzdělávání na Děčínsku. Tyto dokumenty vycházejí z reálných potřeb území a stanovují směr, jakým se bude vzdělávání na Děčínsku vyvíjet v následujících letech. Aktualizovaný Strategický rámec ve verzi 10 byl již schválen členy Řídicího výboru MAP III dne 31. srpna 2023. Dokument je nyní zveřejněn na Územní dimenzi MMR České republiky.

Hana Blažková, manažerka projektu MAP III pro SO ORP Děčín, poznamenala: "Dlouhodobým cílem našich projektů MAP je nastavit vhodnou strategii pro rozvoj vzdělávání v území, a tím chceme podpořit aktivity, které budou mít v oblasti pozitivní a dlouhodobý dopad."

Více informací o projektu MAP III naleznete na www.mapls.cz.
 
Hana Blažková, projektová manažerka
 
6. listopadu 2023
Halloweenské vyučování ve třídě 4. B

V úterý 31. října 2023 proběhlo halloweenské vyučování ve třídě 4. B - jak celý den probíhal je možné vidět zde.

Mgr. I. Špačková
5. listopadu 2023
Zapal svíčku, rozsviť duši

V podvečer 2. listopadu 2023 se před kostelem Narození Panny Marie sešlo přes 60 zájemců z řad žáků 1. – 5. ročníků naší školy a jejich rodičů, aby si společně připomněli podstatu svátku Památky zesnulých – „Dušiček“. V úvodu se dozvěděli něco málo z historie benešovského hřbitova - hřbitovů. Poté zašli „na slovíčko“ s panem farářem do kostela Narození Panny Marie. Vyvrcholením celé akce byl průvod na hřbitov, který již byl zahalen tmou jen se září zapálených svíček. Úkolem zde bylo rozsvítit, odnést a položit nejednu zapálenou svíčku na opuštěný hrob a rozsvítit tak co nejvíce míst posledního odpočinku našich příbuzných, předků známých i neznámých.

  Zapal svíčku, rozsviť duši (8 obrázků) 

Atmosféra večerního rozzáření hřbitovního ticha byla pro všechny úžasným zážitkem. Někteří se ještě na závěr odhodlali k výpravě na obhlídku osvětleného hřbitova z Táborského vrchu.

Mgr. M. Rejmanová
 
5. listopadu 2023
1. A, 1. C - Halloween

V úterý 31. října 2023 si děti ze třídy 1.A a 1.C ve strašidelných maskách užily Halloweenské dopoledne. Vyrobily si kostlivce z papíru, zatančily na diskotéce, naučily se písničku a samozřejmě byly připraveny i soutěže.

  1A, 1C - Halloween (19 obrázků) 

Mgr. M. a D. Turkovi
 
4. listopadu 2023
2. B - Cesta za pokladem podzimního skřítka

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 zúročili plavčíci 2. B své znalosti z prvouky a českého jazyka v terénu. Ve dvojicích si zorientovali mapu a s nápovědou ve verších, které měli doplnit poznáním listnatých a jehličnatých stromů, jejich plodů a listů, se dostali až k místu pokladu podzimního skřítka. Pak už zbývalo nasadit své detektivní schopnosti a poklad najít. A našli!

  2B - Cesta za pokladem podzimního skřítka (19 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
3. listopadu 2023
9. A, 9. B - Beseda s Evou Erbenovou
 

V pondělí 30. října 2023 proběhla velmi zajímavá akce se žáky devátých ročníků - beseda s paní Evou Erbenovou. Měli jsme radost, že máme možnost setkat se osobně s paní Evou Erbenovou – rodačkou z Děčína; pamětnicí, která zažila Terezín, Osvětim a přežila pochod smrti. Paní Erbenová žije se svou rodinou v Izraeli. V současné nelehké době přijala nabídku české vlády a tráví čas v ČR. Tato jedinečná vzdělávací akce proběhla navíc v krásném prostředí děčínského zámku.  

Paní Erbenová nám zprostředkovala její vnímání současné situace v Izraeli, pověděla nám o svém krásném dětství v Děčíně, zavzpomínala na nelehké situace v Terezíně a vypověděla jaká náhoda jí tehdy během pochodu smrti zachránila život. To vše nám předala s nebývalou pozitivní energií a příkladem toho, jak se radovat ze života. 

Další den jsme na téma navázali během hodiny dějepisu. O paní Evě vyhledali další informace a poslechli si její další nelehké vzpomínky. 

Mgr. K. Adámková 

2. listopadu 2023
Půlden pro žákovský parlament

Ve středu 1. listopadu 2023 si žákovský parlament uspořádal ve třech vyučovacích hodinách svůj půlden. Žáci si první hodinu připravili občerstvení, kdy si navzájem pomáhali. Měli tak možnost intenzivní komunikace mezi sebou. Byla to radost, pozorovat jejich přátelskou kooperaci. Vedení školy si toto setkání nenechalo ujít a žáky společně navštívil pan ředitel Mgr. J. Zelený a obě naše zástupkyně ředitele Mgr. M. Šmídová a Ing. H. Brňáková. V druhé půlce programu se parlament vrhl pod vedením Julie Benešové z 9. A do práce. Plánovali první letošní akci pro všechny žáky. Jeden názor střídal druhý, nápady se to hemžilo ze všech koutů společného stolu. Členům žákovského parlamentu se na konci setkání přišel představit také školní terapeut pan Přemek Holeš.

  Půlden pro žákovský parlament (11 obrázků) 

Tímto bych chtěla všechny velmi pochválit za aktivitu a zodpovědný přístup. Budeme držet palce, ať se letošní první akce našeho parlamentu vyvede dle očekávání. 

Bc. M. Miňovská, koordinátorka žákovského parlamentu

 
2. listopadu 2023
Halloween ve 2. A

Poslední říjnový den připadl na oslavy svátku Halloween, a my jsme se moc rádi do této aktivity zapojili. Někteří spolužáci byli vybaveni strašidelnými maskami, ze kterých šla hrůza, jiní zůstali nohama na zemi a měli jen pomalovaný obličej. Den jsme zahájili halloweenskou doplňovačkou, a  poté přišly na řadu strašidelné výpočty. Ze třídy jsme si odskočili do tělocvičny, abychom vyřešili etapovku s tajenkou a na závěr jsme si vyrobili papírovou dýni. Paní učitelka s paní asistentkou nám připravily den plný zábavy a společně jsme si ho moc užili.

za žáky 2A - Bc. D. Raková a M. Šimonková
 
30. října 2023
5. A, 5. B - Den pro třídu na hradě Ostrý
 
V pátek 13. října 2023 si třídy 5.A a 5. B udělaly den pro sebe. Po cestě na Ostrý vrch řešily drobné přírodovědné úkoly, pozorovaly město a jeho okolí a určovaly jednotlivé části města. Na hřišti nad Františkovem jsme se všichni částečně nasvačili a děti si zasportovaly. Poté jsme vyrazili ke zřícenině hradu Ostrý, kde se nám podařilo rozdělat vlastním přičiněním oheň a děti si opekly vuřty.

  
                                                                                    
Tento den hodnotíme jako vydařený a pro velký úspěch si na jaře výlet zopakujeme.

Mgr. L. Tesarczyková, Mgr. A. Špačková
 
30. října 2023
5. B - Podzimní výzdoba ve třídě
Třída 5. B se připravila na podzim a vyzdobila si prostředí třídy svými výtvory 

Mgr. A. Špačková

 
28. října 2023
6. A, 6. B - Jsem laskavec - úklid okolí školy
 

V úterý 24. října 2023 se žáci 6. A a 6. B zúčastnili akce s názvem "Jsem laskavec", v rámci které uklízeli okolí Benešova nad Ploučnicí. Sraz byl na škvárovém hřišti u budovy školy, odkud se vydali na Ovesnou, Malou Veleň a po cyklostezce zpět ke koupališti v Benešově, kde byla akce ukončena. Technické služby města poskytly žákům pytle na odpad. Žáci skoro všechny poskytnuté pytle naplnili sesbíraným odpadem.

  6A, 6B - Jsem laskavec - úklid (11 obrázků) 

Za svou snahu a píli byli žáci nejen pochváleni, ale i odměněni dobrým pocitem z čistějšího města. 

Za žáky Václav Zvolánek, 6. B

 

24. října 2023
Šesťáci na zámecké Cestě malého dobrodruha
 

Spojení historie a adrenalinové zábavy ve skalnatém terénu zámeckého areálu v Děčíně si vyzkoušeli v pondělí 23. října 2023 žáci šestých tříd s pedagogickým doprovodem. Na pokladně zámku obdrželi pracovní list s mapkou zámku a přilehlých zahrad, kde následně objevovali nejrůznější zajímavosti této kulturní památky. I když původně se soutěž Cesta malého dobrodruha aneb Zámek plný překvapení zdála jako příjemná podzimní „procházka růžovou zahradou“, hledání označených bodů v mapce a zodpovězení správných otázek, potažmo vyluštění celé tajenky, dalo mnohým žákům pořádně zabrat.

  Šesťáci - Cesta malého dobrodruha (40 obrázků) 

Všichni se však se zadanými úkoly víceméně úspěšně poprali a na konci každý obdržel neobvyklé osvědčení od „dětí hraběte z Thunu“ a nepostradatelnou sladkou odměnu.

Mgr. M. Jansová (6. A), Mgr. Š. Leknerová (6. B) a Mgr. M. Zbela (6. C)
 

20. října 2023
2. B - Projektový den „LES“ v ZOO Děčín
V pátek 20. října 2023 nabrali plavčíci 2. B vítr do plachet, a i přes nepřízeň počasí si užili neobyčejně zajímavé dopoledne v děčínské ZOO s programem „LES“, kdy se dostali i do míst, kam běžní návštěvníci ZOO nevkročí. Program byl zaměřen především na lesní živočichy žijící u nás v Čechách. Spousty informací se interaktivně dozvěděli nejen o lišce, veverce, jezevci …, ale i o vydře, rysu a vlkovi.

  2B - Výukový program Les v ZOO Děčín (21 obrázků) 

Na závěr je čekala odměna v podobě návštěvy ZOO školy, kde si mohli pohladit užovku červenou, a taky návštěvy „Rajských ostrovů“.

Mgr. M. Rejmanová

 
20. října 2023
Přírodovědný klokan 2023

Ve středu 11. října 2023 se 48 žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo v aule školního kola nepostupové soutěže v přírodovědných oborech - soutěže Přírodovědný klokan 2023Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Přírodovědný klokan je v kategorii Kadet určen pro žáky 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící žáci řeší v časovém limitu 24 soutěžních úloh z přírodovědných oborů - fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky a biologie s výběrem jedné správné odpovědi z pěti nabídek. Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů.Nejlépe si s jednotlivými úlohami poradila Markéta Svobodová z 8. C, na druhém místě se umístila Tereza Kadlecová z 8. A a na třetím místě Jan Duda z 8. C. Blahopřejeme

Mgr. M. Šmídová
19. října 2023
ŠD - Podzimní tvoření

I když už je podzim a počasí je všelijaké, nám to náladu nezkazí.

  Podzimní tvoření v ŠD (9 obrázků) 

„S úsměvem jde všechno líp!“

J. Kapková
 
15. října 2023
6. B - Vyučování venku – projekt Ježek
 

V pátek 13. října 2023 se třída 6. B učila tak trochu jinak. Děti na celý den opustily svou kmenovou učebnu, oblékly si sportovní oblečení a po ranním zvonění vyrazily na školní zahradu. Zde první dvě vyučovací hodiny plnily úkoly z matematiky a českého jazyka. Každý obdržel svou osobní kartu, na které měl vyobrazeného ježka. Za správné plnění úkolů získávaly děti pro „svého ježečka“ hmyzí potravu. Správným řešením tak krmily ježka, aby byl dostatečně připravený na přicházející zimu. 

V dalších třech hodinách děti střídavě vařily ve školní kuchyňce a ve skupinách tvořily myšlenkovou mapu, v níž zúročily všechny nabyté informace o životě ježka západního, které získaly během ranních úkolů.

  6B - Vyučování venku - projekt Ježek (13 obrázků) 

Všichni si vyučování mimo třídu moc užili, spolupracovali při úkolech, vhodně se doplňovali, navzájem si pomáhali. 

Hodnotíme den jako velmi povedený a přínosný i pro formování třídního kolektivu. Určitě to nebyl náš poslední den vyučování mimo třídu. 

Mgr. Š. Leknerová a K. Ondečková 

14. října 2023
72 hodin pro druhotné opylovače

Ve čtvrtek 12. října a v pátek 13. října 2023 vyvrcholily veškeré přípravy na 12. ročník celostátní dobrovolnické akce 72 hodinletos zaměřené na druhotné opylovače. Své síly a chuť vytvářet pro dobrou věc spojili jak mladší, tak starší žáci naší školy. Ti starší v rámci praktických činností zhotovili mladším k dotvoření hmyzí hotel a beruščí domečky. Vykopali jámy k výsadbě motýlích keřů a připravili motýlí záhon k zasetí i s jeho ohraničením. Mladší žáci zaseli, zasadili, dotvořili a nyní už se těší na hmyzí hosty a obyvatele, které budou moci pozorovat pěkně zblízka.

  72 hodin pro druhotné opylovače (30 obrázků) 

Bez materiálu by to však nešlo – děkujeme tedy městu za materiální podporu, taktéž za sponzorský dar pile Vrbáci a pile ve Františkově nad Ploučnicí.
Děkujeme p. Schwarzovi za ochotu jít „do toho“ s námi.
VELKÝ DÍK za akční spolupráci a materiální podporu patří p. Zichové a p. Špičkovi. DĚKUJEME.

Mgr. M. Rejmanová
 
14. října 2023
2. B - Projekt Opylovači

V rámci 12. ročníku celostátní dobrovolnické akce „72 hodin“ prožili plavčíci 2 vyučovací dny „mezi opylovači rostlin“. S tématikou opylovačů se setkávali nejen v prvouce, ale i v matematických slovních úlohách, při psaní vět, při četbě z knížek O Medovníčkovi. Seznámili se s knihami O. Sekory, s hudební skladbou Let čmeláka od N. R. Korsakova…, a protože i počasí přálo, mohli chvilky strávit přímo s nimi při jejich pozorování na školní zahradě. 

  2B - Projekt Opylovači (14 obrázků) 

V průběhu 2 dnů tak nasbírali spousty informací ze světa hmyzu, ze života včel, a byli pilní jako včelky.

Mgr. M. Rejmanová
 
14. října 2023
4. A - Den pro třídu v Děčíně

Žáci 4. A se v rámci svého Dne pro třídu vydali ve čtvrtek 12. října 2023 do děčínského OC Pivovar, kde nejprve navštívili straíšidelnou galerii a pak si užili všechny atrakce v Hopsáriu. Tady si vyzkoušeli znalost dopravních předpisů na dopravním hřišti, a také všechny zábavné atrakce, které jim prostory Hopsária nabídly.

  4A - Den pro třídu v Děčíně (10 obrázků) 

Všichni si užili den plný zábavy.

Mgr. B. Ušáková, Z. Pospíšilová

 
13. října 2023
2. A - Projekt 72 hodin

STAČÍ MÁLO, ABYCHOM SPOLEČNĚ DOKÁZALI MNOHO


Naše třída 2.A se zapojila v říjnu do projektu 72 hodin“, což je dobrovolnická aktivita, při které se pomáhá přírodě a našemu okolí. Společnými silami jsme uklízeli okolí naší školy a školního hřiště. Během dvou hodin jsme nasbírali velký pytel plný odpadků. Ani jsme nevěřili, že jsou mezi námi lidé, kteří takto znečišťují přírodu.

  2A - Projekt 72 hodin (9 obrázků) 

Díky této akci jsme se naučili vnímat lépe svět kolem sebe. Na konci naší práce bylo mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce.  

Mgr. J. Janoušková
12. října 2023
4. B - Den pro třídu - Ostrý

V pátek 6. října 2023 za krásného podzimního počasí vyrazila třída IV.B na výlet na hrad Ostrý. Žáci poznávali malebné okolí svého města a utužovali kolektiv třídy formou zábavných her v přírodě. Nechybělo ani občerstvení ve stánku u fotbalového hřiště a velká třídní svatba. Jak se nám výlet vydařil - můžete vidět zde.

Akce se vydařila. A všichni se těšíme na další společné zážitky.

Mgr. I. Špačková
11. října 2023
8. A, 8. B - Den pro třídu v Jump aréně

V úterý 3. října 2023 se třída 8.A a 8.B účastnily dne pro třídu v JUMP aréně v Ústí nad Labem – Střekov.

Jedná se o velké zábavné trampolínové centrum s důrazem na sportovní vyžití a bezpečnost návštěvníků. Jump aréna má pět závodních trampolín a jednu freestylovou závodní trampolínu, která je největší v ČR. Dále jsou zde BASIC trampolíny pro začátečníky i pokročilé, kterým je nastavena optimální skákavost pro bezpečnost žáků.

Dopadová jáma pro trénink skokových prvků, která obsahuje bag s řízeným tlakem vzduchu a umožňující dopad několika osob najednou. Jump aréna má celkem 55 trampolín, 4 gymnastické a parkour konstrukci. Žáci zde měli možnost občerstvení s posezením a výhledem do celé arény.

  

Skladba prvků trampolinového centra je navržena pro zábavu a svobodu dětí. Obsahuje prvky pohybové, balanční, zábavné, ale i odpočinkové a relaxační.

Akce se dětem velice líbila a těší se na další.

Bc. P. Švecová, Mgr. K. Adámková, Mgr. O. Stínilová

8. října 2023
Září v 1. A

Máme za sebou jen dvacetpět dní ve škole, ale už jsme udělali velký kus práce. Pokud se chcete podívat na pár okamžiků z výuky, klikněte na odkaz - Září v 1. A 

Mgr. M. Turková
 
30. září 2023
2. B, 5. B - Podzimní víla

V úterý 26. září 2023 se opět pod šikovnýma rukama žáků 5. B a za sběračského přispění plavčíků  2.B probudili strážci školní zahrady = Víla  oděná do podzimního šatu se svými dýňovými skřítky. Ti jsou samozřejmě kouzelní – v průběhu roku mění svou podobu podle ročních období.

  2B, 5B - Podzimní víla (17 obrázků) 

VELKÉ DÍKY patří p. Zichové a p. Krumlové za jejich ochotu a štědrost. DĚKUJEME.

Mgr. M. Rejmanová
 
30. září 2023
2. B - Námořní bitva

V pondělí 25. září 2023 vypluli plavčíci 2. B na širé moře, aby se skupinově utkali v češtinářské bitvě. V ní si procvičili nejen učivo českého jazyka s tématem PÍSMENO – SLABIKA - SLOVO – VĚTA formou syntézy a analýzy, ale i komunikaci a spolupráci se spolužáky a strategické schopnosti. „To byla jízda!“

  2B - Námořní bitva (10 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
11. září 2023
Informace k aktuálnímu dění ve škole

V Benešově nad Ploučnicí dne 11. 9. 2023


Vážení rodiče,
 
obracím se na Vás v návaznosti na velmi závažný incident, ke kterému došlo na konci letních prázdnin. Chceme Vás informovat, že jsme ihned po zjištění této události začali intenzivně spolupracovat s Policií ČR. Incident, který se stal, byl velmi brutálního charakteru a byl zveřejněn ve formě videa na sociálních sítích. Domníváme se, že toto video mají také někteří žáci ve svých mobilech a nyní je k dispozici i na stránkách médií. Naší prioritou je vždy zajistit bezpečnost všech našich žáků, a proto jsme okamžitě podnikli kroky, které pomohou Policii ČR s vyšetřením tohoto případu. Současně také ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm připravujeme preventivní workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ.
Vedení školy, třídní učitelé i členové školního poradenského pracoviště jsou Vám k dispozici pro jakoukoli podporu, kterou by Vaše děti mohly potřebovat.
 
S úctou
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
 
7. září 2023
Šesťáci se adaptovali v Lužický horách
 

Neobvyklý start školního roku prožili žáci nových šestých tříd naší školy. Po prvním zvonění na II. stupni totiž místo aktovek zabalili cestovní batohy a se svými třídními učiteli vyrazili na třídenní adaptační pobyt do malebných Lužických hor. S výpravou pomohly i asistentky pedagogů – další nové tváře šestých ročníků.

Cílem pobytu bylo Rekreační středisko Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou, tedy v samém srdci pohoří. S netopýry jsme se v osadě nesetkali, zato králíků, morčat, exotických papoušků či koz zde bylo k radosti dětí hned několik. Smyslem kurzu bylo zejména se vzájemně poznat (v případě nových spolužáků a třídních učitelů), ale také stmelit čerstvě vytvořené kolektivy žáků, což se kurzem jistě podařilo nastartovat. Příležitostí pro to byla celá řada: sportovní aktivity (fotbal, badminton, karty či šachová partie), turistické výpravy na Jedlovou a Křížovou horu, ale i vychutnání italské zmrzliny v jiřetínské cukrárně. Významným bodem programu byla také dopolední lesní hra člověče, nezlob se, ve které jednotlivá družstva procházela neobvyklými zkouškami. Ta nejúspěšnější obdržela od svých třídních diplom.

Prosluněné dny byly večer završeny bohatou večeří, a hlavně pak kruhovým setkáním v tanečním sále, kde si žáci pod vedením pedagogů zábavnou formou předávali prožité zkušenosti z pobytu. K posílení pozitivních sociálních vztahů v „šestkách“ posloužila i hra „kdo je to?“, ve které se žáci vzájemně charakterizovali.

  6. tř. - Adaptační pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou (27 obrázků) 

Zářijový adapťák šesťáků se tedy určitě povedl a žákům tak přinejmenším usnadnil jejich vstup do zatím nepoznané druhé etapy základního vzdělávání, kde se již bude (budou) rozhodovat o své profesní dráze. Ale nepředbíhejme, jsme teprve pár dnů za startovní čarou. V rámci chystaných třídních aktivit se už těšíme na žáky a žákyně, kteří se nemohli k adaptačnímu pobytu připojit.

 

Třídní učitelé: Mgr. M. Jansová (6. A), Mgr. Š. Leknerová (6. B) a Mgr. M. Zbela (6. C)
 

2. září 2023
Informace ZUŠ Žandov - školní rok 2023/2024

    
 
25. srpna 2023
Informace k zahájení školního roku 2023 - 2024
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin.
Na budově Bílá jsou umístěny přípravná třída a 1. - 3. třídy. Na budově Nova jsou umístěny 4. - 9. třídy.

Výuka bude v pondělí 4. září 2023 probíhat pro všechny žáky školy cca jednu vyučovací hodinu. Žáky 1. tříd, 4. tříd a 6. tříd si před školou vyzvednou třídní učitelé. 

V úterý 5. září 2023 bude výuka pro všechny žáky 1. st. (mimo přípravnou třídu a 1. třídy) končit v 11.40 h, 2. stupeň (bez 6. ročníků) ukončí výuku ve 12 h.
Od 6. září do 8. září 2023 bude výuka probíhat dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování).

Úprava vyučování pro děti přípravné třídy a žáky 1. tříd - v úterý 5. září 2023 bude výuka ukončena v 9.40 h, ve středu 6. září 2023 probíhá vyučování do 10 h, ve čtvrtek a pátek 8. a 9. září 2023 bude výuka do 10.45 h, od pondělí 11. září 2023 bude probíhat výuka dle rozvrhu. V době zkráceného vyučování bude dohled nad žáky zajištěn ve školní družině.

Informace k personálnímu zajištění jednotlivých tříd naleznete ZDE.

Na závěr si Vám dovoluji s radostí oznámit, že naše škola má od 1. 8. 2023 druhého zástupce ředitele školy, paní Ing. Hanu Brňákovou. Zástupkyně ředitele školy bude mít nově na starosti 2. stupeň ZŠ a bude se také věnovat pedagogice a wellbeingu.

Úspěšné zahájení nového školního roku 2023/2024

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR