Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

10. března 2020
UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizováno 27. 3. v 18 h
27. 3.  I takhle probíhá výuka Vážení rodiče, v současné době, kdy nemůžeme pracovat s dětmi ve škole, nabízíme dětem našich tříd aktivity, úkoly, vysvětlení nového učiva nevšední formou... [více]
8. března 2020
Recitační soutěž - školní kolo I. kategorie a městské kolo Česká Kamenice
Ve středu 12. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo v recitační soutěži pro žáky 1. -  5. tříd, soutěže, která má u nás na škole dlouhodobou tradici. Celkově se soutěže zú... [více]
8. března 2020
6. B - Třídní bruslení
Ve středu 4. března 2020 vyrazila třída 6. B na zimní stadion v Děčíně. V rámci programu bruslení škol všichni žáci řádně rozvíjeli a zdokonalovali své bruslařské dovednosti. Mnozí stáli v... [více]

NEPŘEHLÉDNĚTE

DŮLEŽITÉ INFORMACE !

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

bohužel nastala chvíle, kdy epidemie COVID-19 způsobená koronavirem začíná ohrožovat naši zemi. V ohrožení možných závažnějších zdravotních dopadů jsou zejména lidé ve vysokém věku nebo lidé jinak nemocní či oslabení, podobně jako u chřipkové infekce. Neradi bychom v této souvislosti cokoliv podcenili či naopak uplatňovali zbytečná opatření. Především je nutné zodpovědně sledovat zdravotní stav dětí. Jakmile se u nich projeví známky i mírného nachlazení – NEPOSÍLEJTE JE DO ŠKOLY ČI DO ŠKOLKY, musí se vymarodit. Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také všech zaměstnanců školy a ostatních žáků školy.

Vzhledem k tomu, že řada rodin během jarních prázdnin trávila jarní prázdniny v zahraničí, žádáme Vás o následující: pokud jste se vrátili z dovolené v některém z lyžařských středisek v severní Itálii, popř. v jiných rizikových oblastech, dodržujte Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím především z Itálie, které se týká hlavně sledování zdravotního stavu  v následujících 14 dnech po opuštění regionu se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38°C, dýchací obtíže). Žádáme Vás, abyste v případě – byť i mírných – obtíží neposílali své děti do školy.

Pro další informace Vám doporučujeme se obrátit přímo na webové stránky MZČR věnované aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html nebo na stránky Státního zdravotního ústavu s doporučením pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV, případně na stránky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem: http://www.khsusti.cz/. Lze využít i NONSTOP linky – 724 810 106, 725 191 367.

Ve školce i ve škole poskytneme dětem a žákům během příštího týdne značková dezinfekční mýdla, zintenzivníme větrání a úklidový personál bude v následujících týdnech pracovat ve zvláštním režimu, spočívajícím především ve zvýšeném dezinfikování vnitřních prostor všech budov.

Budeme i nadále sledovat vývoj situace a jsme připraveni reagovat na případné nové okolnosti. V danou chvíli není důvod k žádným jiným speciálním opatřením. O případných dalších krocích ze strany školy ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí budete neprodleně informováni prostřednictvím našich www stránek a elektronické ŽK. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 

ZMĚNA - Zápis do 1. ročníku základního vzdělání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích školáků,
z důvodu ochranných opatření nařízených vládou ČR se dne 3. dubna 2020 ruší prezenční zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace.
Pro další informace k průběhu zápisu bez přítomnosti dětí ve škole sledujte prosím informace na webových stránkách školy – www.zsbnpl.cz.
Po ukončení mimořádných opatření to dětem vynahradíme. Uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
Děkujeme za pochopení
Mgr. J. Zelený, ředitel školy


V souladu s ustanovení § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se v pátek 3. dubna 2020 od 10.00 do 17.00 h v budově školy „Bílá“ - Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí uskuteční zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dítětem narozeným od 1. září 2013 do 31. 8. 2014 a zákonní zástupci dětí, kterým byl ve školním roce 2019/2020 povolen odklad povinné školní docházky.
K zápisu se může přihlásit také dítě, které uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky a je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé (podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení).
Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad o trvalém pobytu.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 

Projekt Vybudování učebny IT

OP VVV Šablony II Škola pro život

Nenech to být

Naše škola je registrována v projektu - Nenech to být (www.nntb.cz), v anonymní online schránce důvěry.

Komu říct o šikaně, abych nežaloval?
Neboj se promluvit. Šikanu a další problémy ve škole může každý anonymně oznámit skrz webovou či mobilní aplikaci Nenech to být (stažitelné v App Store nebo Google Play). Nezavírej oči před šikanou

Napsat můžeš sem: https://www.nntb.cz/s/1550612 (odkaz zatím není funkční v Internetu Explorer)

Mgr. J. Zelený, ředitel školy

PROJEKTY ŠKOLY

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio