Třídy a pracovní tým školky

školní rok 2017/18, aktualizace listopad 2017

Jednotlivé třídy a jejich paní učitelky

třída Broučci  - Lenka Martinková a Kristýna Tošovská, chůva Jana Petřinová
 
 
třída Berušky - Alena Matajová a Jitka Babičková
 
 
třída Myšky - Mgr. Zdeňka Černá a Jana Pospíšilová, asistent pedagoga Pavla Bašistová
 
 
třída Motýlci - Bc. Lenka Řadová a Zdeňka Pearse
 
 

Kdo se stará o chod a úklid mateřské školy?

Jozef Klein; Jana Batelková a Kateřina Vrabcová 

Kdo nám vaří?

Pavla Růžičková; Věra Vojtěchovská a Marta Jahelková