Rozvrh hodin 2017/18


časový rozvrh vyučovacích hodin

1. 8.00 - 8.45; 2. 8.55 - 9.40; 3. 10.00 - 10.45; 4. 10.55 - 11.40;
5. 11.50 - 12.35; 6. 12.45 - 13.30; 7. 13.35 - 14.20; 8. 14.25 - 15.10
 
rozvrhy hodin podle jednotlivých tříd - 2. pololetí: http://www.zsbnpl.cz//doc/rozvrh-trid-2017-18-2.-pol..pdfupravený rozvrh po dobu plavání - 3. a 4. třídy: http://www.zsbnpl.cz//doc/rozvrh---po-dobu-plavani,-3.-a-4.-tr..pdf (platnost do 30. 11. 2017)

(návrat na www stránky tlačítkem zpět)

vysvětlení zkratek - I. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PRV - prvouka, VL - vlastivěda, PŘ - přírodověda, I - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, PSPP - předmět speciálně-pedagogické péče

vysvětlení zkratek - II. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ/NJ - anglický, německý jazyk, 2. CJ - druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk a upevňování 1. cizího jazyka), PŘ - přírodopis, Z - zeměpis, D - dějepis, CH - chemie, F - fyzika, VOZ - výchova k občanství a ke zdraví, I - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, VP - volitelný předmět - Dějepisný seminář, Polytechnická výchova, Moderní výtvarné umění, Sportovní činnosti), PSPP - předmět speciálně-pedagogické péče

vysvětlení zkratek - speciální třídy: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PŘ - přírodopis, Z - zeměpis, D - dějepis, CH - chemie, F - fyzika, OV - občanská výchova, VZ - výchova ke zdraví, I - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, VP - volitelný předmět(Polytechnická výchova, Moderní výtvarné umění, Sportovní činnosti)