Informace z jednání školské rady

září 2018

Ve středu 12. září 2018 se na svém 3. jednání sešla školská rada. Členům školské rady byl představen nově zvolený člen školské rady za pedagogické pracovníky - pan Vít Fous, který nahradil Mgr. J. Zeleného. Školská rada za přítomnosti ředitele školy Mgr. Jakuba Zeleného projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/18, projednala a schválila doplnění Školního řádu o bod č. 5 - Povinnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem o GDPR. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi o činnosti školy - realizaci projektu Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetenci, provedené kontrole stavu budov, včetně potřebných investic. Dále představil nový způsob prezentace činnosti jednotlivých tříd, seznámil členy ŠR s přípravami zavedení žákovského parlamentu a dalšími aktualitami ze školy.

Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady