Beseda se strážníkem Městské policie Děčín

preventivní akce pro žáky 5. a 6. tříd

Žáci a žákyně 5. a 6. tříd se zúčastnili v pátek 2. listopadu 2018 v multimediální učebně preventivní přednášky pana Ing. Lukáše Moudrého, DiS., strážníka MP Děčín, na téma „Bezpečí na internetu“. Dozvěděli se mimo jiné také o kyberšikaně, o stahování a sdílení souborů, o úskalí sociálních sítí a komunikačních kanálů jako je třeba e-mail, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram a další. Žáci byli seznámeni nejen s trestně právními dopady, ale byli informováni také o dalších úskalích a nebezpečí, které sociální sítě sebou mohou přinášet. V rámci besedy pokládali žáci řadu dotazů k této problematice. Pan Moudrý svým výkladem a odpověďmi na položené otázky zaujal všechny přítomné. Patří mu tímto velký dík a budeme se těšit na další setkání se zajímavými tématy.

  

M. Lanč